Debian Science Project
Summary
Simulations
Debian Science - simuleringspakker

Denne metapakke vil installere Debian Science-pakker, som bruges til at udføre simuleringer indenfor forskellige videnskabsfelter.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Simulations packages

Official Debian packages with high relevance

calculix-ccx
Tredimensionalt strukturelt finitte elementprogram
Versions of package calculix-ccx
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.17-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.11-1amd64,arm64,armhf,i386
sid2.21-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.21-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 247 users (356 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Calculix er et frit finitte elementanalyseprogram, udviklet i åben kildekode, som bruger et lignende inddataformat som Abaqus. Det har en implicit og eksplicit løser og en for- og efterbrænder (CGX). Denne pakke indeholder løseren CalculiX CrunchiX (cxx).

calculix-cgx
Calculix cgx er en 3-dimensionel for- og efterbrænder for fem
Versions of package calculix-cgx
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.21+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster2.11+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.17+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.11+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.17+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.21+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 10 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Calculix GraphiX (cgx) er en 3-dimensionel for- og efterbrænder for finitte elementer. CalculiX CrunchiX Finite Element Models kan bygges, beregnes og efterbehandles. For- og efterbrænderen er et interaktivt 3D-værktøj, der bruger openGL API'en.

Udover Calculix CrunchiX-resultatfiler (frd) kan resultater fra OpenFoam, Duns (2D og 3D), Isaac (2D og 3D) og Nastran (f06) læses. For forbrænderens Netgen-standardformat kan STEP og STL importeres.

esys-particle
Program til partikelbaserete numerisk modellering - MPI-version
Versions of package esys-particle
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.3.5+dfsg2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.3-2amd64,armel,armhf,i386
sid2.3.5+dfsg2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.3.5+dfsg2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.3.5+dfsg2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.3.4+dfsg1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.5+dfsg1-2.1amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 13 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ESyS-Particle er et program, udviklet i åben kildekode, til partikelbaseret numerisk modellering. Programmet implementerer Discrete Element Method (DEM), en almindeligt anvendt teknik til modellering af processer, der involverer store deformationer, kornet forløb og/eller fragmentering. ESyS-Particle er designet til udførelse på parallelle supercomputere, klynger eller pc'er med flere kerner, der kører et Linux-baseret operativsystem. C++-simulationsmotoren implementerer en rumlig domænenedbrydning via Message Passing Interface (MPI). En Pythonomslags-API giver fleksibilitet i udformningen af ​​numeriske modeller, specifikation af modelleringsparametre og kontaktlogik samt analyse af simulationsdata. ESyS-Particle har været anvendt til at simulere jordskælv kimdannelse, findeling i »shear-celler«, siloforløb, stenfragmentering og »fault gouge«-evolution, for blot at nævne nogle anvendelsesområder.

Screenshots of package esys-particle
gazebo
Open Source Robotics Simulator - binære filer
Versions of package gazebo
ReleaseVersionArchitectures
bullseye11.1.0+dfsg-6amd64,i386
experimental11.10.2+dfsg-1amd64
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gazebo er en simulator for flere robotter i udendørsmiljøer. Som Stage (del af projektet Player), kan den simulere en population af robotter, sensorer og objekter, men gør det i en tredimensionel verden. Den opretter både realistisk sensortilbagemelding og fysisk plausible interaktioner mellem objekter (den inkluderer en præcis simulering af stift-legeme fysik).

Denne pakke indeholder hovedprogrammets binære filer.

The package is enhanced by the following packages: gazebo-plugin-base
Screenshots of package gazebo
getdp
Generelt miljø til behandling af discrete-problemer
Versions of package getdp
ReleaseVersionArchitectures
buster3.0.4+dfsg1-1amd64,arm64,armhf,i386
sid3.5.0+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.9.2+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.2.0+dfsg1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.5.0+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye3.2.0+dfsg1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 5 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GetDP er en generel endelig elementløser der bruger blandede elementer til at discretize de Rham-type-komplekser i en, to og tre dimensioner.

Den vigtigste funktion i GetDP er nærhed mellem inddata, der definerer discrete-problemer (skrevet af brugeren i ASCII-datafiler) og de symbolske matematiske udtryk af disse problemer.

Se GetDP's referencemanual for en grundig oversigt over GetDP's funktioner: http://www.geuz.org/getdp.

Please cite: P. Dular, C. Geuzaine, A. Genon and W. Legros: An evolutive software environment for teaching finite element methods in electromagnetism. IEEE Transactions on Magnetics 35(3):1682 - 1685 (1999)
lammps
Molekylær dynamisk simulator
Versions of package lammps
ReleaseVersionArchitectures
stretch0~20161109.git9806da6-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20220106.git7586adbb6a+ds1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20210122~gita77bb+ds1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports20191120+dfsg1-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20240207+dfsg-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie20240207+dfsg-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch-backports0~20181211.gitad1b1897d+dfsg1-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0~20181211.gitad1b1897d+dfsg1-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie0~20140523.gite5e877d-1amd64,armel,armhf,i386
upstream20240627
Popcon: 15 users (15 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

LAMMPS er en klassisk molekylær dynamisk kode, og et akronym for Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator.

LAMMPS har potentiale for bløde materialer (biomolekyler, polymerer) og faste materialer (metaller, semikonduktører) og grovkornede eller mesoskopiske systemer. Programmet kan bruges til at opbygge atomer eller, mere generisk, som en parallel partikelsimulator på skalaerne atomar, meso eller kontinuum.

LAMMpS kører på enkelte processorer eller parallelt via teknikker for beskedfortolkning og en delvis-dekomponering af simuleringsdomænet. Koden er designet til at være nemt at ændre eller udvide med ny funktionalitet.

Screenshots of package lammps
libceres-dev
Ikkelineær mindste kvadraters minimering - udviklingsfiler
Versions of package libceres-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid2.2.0+dfsg-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.1.0+really2.1.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.14.0-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.14.0-4amd64,armhf,i386
trixie2.2.0+dfsg-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.12.0+dfsg0-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 19 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ceres Solver er et C++-bibliotek, udviklet i åben kildekode, for modellering og løsning af store og komplicerede optimeringsproblemer. Det er et modent og ydende bibliotek med mange funktioner, som er blevet brugt i produktionen hos Google siden 2010.

Ceres Solver kan løse to slags problemer.

 • Ikkelineær »Least Squares«-problemer med begrænsninger
 • Generelle ubegrænsede optimeringsproblemer

Denne pakke indeholder udviklingshovedfilerne.

libdart-dev
Kinematics Dynamics and Optimization Library - udviklingsfiler
Versions of package libdart-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye6.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
bookworm6.12.1+dfsg4-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
trixie6.12.1+dfsg4-13.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el
sid6.12.1+dfsg4-13.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64
experimental6.13.2+ds-1amd64,arm64,ppc64el,riscv64,s390x
upstream6.14.4
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

DART er et samarbejdende bibliotek for flere platforme oprettet af Georgia Tech Graphics Lab og Humanoid Robotics Lab. Biblioteket tilbyder datastrukturer og algoritmer for kinematik og dynamiske programmer i robotteknologi og computeranimation.

Denne pakke indeholder teksthoveder og andre værktøjer for udvikling.

libkim-api-v2-models
Models and model-drivers for KIM-API
Versions of package libkim-api-v2-models
ReleaseVersionArchitectures
buster2.0~beta2.gita734d1-3amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: users ( upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The KIM API is an Application Programming Interface for atomistic simulations. The API provides a standard for exchanging information between atomistic simulation codes (molecular dynamics, molecular statics, lattice dynamics, Monte Carlo, etc.) and interatomic models (potentials or force fields). It also includes a set of library routines for using the API with bindings for:

FORTRAN 77, Fortran 90/95, Fortran 2003 C, C++

Atomistic simulation codes that support the KIM API work seamlessly with the KIM-compliant interatomic models (KIM Models) distributed on this website. The interface is computationally efficient and often requires relatively minor changes to existing codes.

This package contains models and model-drivers for KIM-API

libopm-common-bin
Værktøjer for Eclipse reservoir-simuleringsfiler - redskabsprogrammer
Versions of package libopm-common-bin
ReleaseVersionArchitectures
sid2024.04+ds-1mips64el,riscv64
trixie2024.04+ds-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
bookworm2022.10+ds-7amd64,arm64,armel,mips64el,mipsel,ppc64el
sid2024.04+ds-2amd64,arm64,ppc64el
Popcon: 1 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Open Porous Media-programpakken (OPM) tilbyder biblioteker og værktøjer for modelopbygning og simulering af porøse medieprocesser, specielt simulering af CO2-sekvestrering og forbedret olieoptagelse.

Filformatet Eclipse er bredt anvendt i reservoir-simuleringsfællesskabet. Denne pakke tilbyder redskabsprogrammer til at behandle filer i dette format, f.eks. til at sammenligne to filer, konvertere mellem binær version og formateret tekstfilformat etc.

libopm-grid-bin
corner point grid utility programs
Versions of package libopm-grid-bin
ReleaseVersionArchitectures
trixie2024.04+ds-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
sid2024.04+ds-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
bookworm2022.10+ds-3amd64,arm64,ppc64el
Popcon: 1 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Open Porous Media (OPM) software suite provides libraries and tools for modeling and simulation of porous media processes, especially for simulating CO2 sequestration and improved and enhanced oil recovery.

opm-grid provides implementations of grids for reservoir simulation, corner point or more general pillar grids, following the DUNE grid interface: CpGrid, a parallel corner point grid, and PolyhedralGrid a more general serial grid implementation of an unstructured, legacy, grid.

A standard grid type in the petroleum industry, corner-point grids fills the domain with a relatively low number of cells while still providing sufficient flexibility to model faults, fractures and erosion. The grid format was originally designed with an eye towards geological modeling rather than numerical simulation, but is still suitable for e.g. low order finite volume discretizations.

This package provides programs to mirror corner point grids specified in Eclipse file format and convert the corner point grid representation of an Eclipse together with permeability/porosity to file suitable for visualization with Paraview.

libopm-simulators-bin
Parallel porous media / reservoir simulators -- applications
Versions of package libopm-simulators-bin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2022.10+ds-2amd64,arm64,ppc64el
sid2024.04+ds-2amd64,arm64,ppc64el,riscv64
trixie2024.04+ds-2amd64,arm64,ppc64el,riscv64
Popcon: 1 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Open Porous Media (OPM) software suite provides libraries and tools for modeling and simulation of porous media processes, especially for simulating CO2 sequestration and improved and enhanced oil recovery.

opm-simulators provides a research (ebos) and a production (flow) fully implicit black-oil simulators, supporting one to three phases and supporting solvent and polymer options. It uses cell centered finite volume schemes with two point flux approximation and automatic differentiation for the discretization and uses state of the art linear and nonlinear solvers. It supports standard and multi segment well models and reading and writing file in Eclipse format, a defacto industry standard in the oil reservoir simulation community.

Package provides the simulation programs.

libopm-upscaling-bin
Porous media upscaling tools -- applications
Versions of package libopm-upscaling-bin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2022.10+ds-4amd64,arm64,ppc64el
sid2024.04+ds-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
trixie2024.04+ds-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
Popcon: 1 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Open Porous Media (OPM) software suite provides libraries and tools for modeling and simulation of porous media processes, especially for simulating CO2 sequestration and improved and enhanced oil recovery.

opm-upscaling provides tools for single phase and relative permeability upscaling. During upscaling effective parameters (like porosity, permeability, and capillary pressure) for a simulation on a coarser scale are computed from properties of a simulation on a fine scale.

Package provides the upscaling applications.

liggghts
Open Source DEM Particle Simulation Software
Versions of package liggghts
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.8.0+repack1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.0.3+repack-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.5.0+repack1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster3.8.0+repack1-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.8.0+repack1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.8.0+repack1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.8.0+repack1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 16 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LIGGGHTS står for LAMMPS forbedret for generel granulering og granuleret varmeoverførselssimulationer (LAMMPS improved for general granular and granular heat transfer simulations).

LAMMPS er en simulator for klassisk molekylær dynamik. Den er udbredt indenfor molekylær dynamik. Takket være fysiske analogier og algoritmeanalogier er LAMMPS en særdeles god platform til DEM-simulationer. LAMMPS tilbyder en GRANULAR-pakke til at udføre denne slags simulationer. LIGGGHTS forsøger at forbedre denne evne med det mål at pakken kan bruges i industrielle programmer. Udviklingsversion.

Screenshots of package liggghts
mbpoll
Kommandolinjeredskab til at kommunikere med ModBus-slave (RTU eller TCP)
Versions of package mbpoll
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports1.4.11+dfsg-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4.11+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.4.11+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.4.11+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.4.11+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 27 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mbpoll bruger libmodbus (http://libmodbus.org/). Selvom syntaksen for disse indstillinger er meget tæt på modpoll proconX-programmet, er et fuldstændigt uafhængigt projekt.

Mbpoll kan:

 • læs diskrete inddata
 • læs og skriv binære resultater (coil)
 • læs inddataregistre
 • læs og skriv uddataregistre (holdingregister)

Læsning og skrivning af registre kan være i decimal, hexadecimal eller kommatal.

music-bin
Multi-Simulation Coordinator for MPI - redskaber
Versions of package music-bin
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.2.1-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.0.7-1.2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.7-1.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.7-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.1.16-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1.16-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.1-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 1 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

MUSIC tillader at spike-hændelser og fortsættende tidsserier kommunikeres mellem parallelle programmer i det samme MPI-job i en klyngecomputer. Typisk brugstilfælde er forbindende modeller udviklet for forskellige simulatorer og forbindelse af en parallel simulator til et efterbehandlingsværktøj.

Denne pakke indeholder MUSIC-opstartsredskabet.

neuron
Simuleringsmiljø for beregningsmiljøer med neuroner
Versions of package neuron
ReleaseVersionArchitectures
bullseye7.6.3-1amd64,arm64,i386,ppc64el
sid8.2.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,riscv64,s390x
trixie8.2.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bookworm8.2.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
buster7.6.3-1amd64,arm64,i386
upstream9.0.dev
Popcon: 11 users (13 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

NEURON er et simuleringsmiljø til modellering af individuelle neuroner og netværk af neuroner. Det tilbyder værktøjer til nem bygning, håndtering og brug af modeller på en måde, der er numerisk fornuftig og beregningsmæssig effektiv. Det er specielt velegnet til problemer, der er tæt forbundet med eksperimentelle data, specielt dem der involverer celler med komplekse anatomiske og biofysiske egenskaber.

NEURON tilbyder

 • »naturlig syntaks«, der gør det muligt at specificere modelegenskaber i kendte idiomer
 • effektiv og smerteløs delvis og midlertidig diskretisering
 • flere forskellige, brugervalgte numeriske integreringsmetoder
 • nem brugerflade (fortolkere + grafisk brugerflade)
 • bibliotek med biofysiske mekanismer der kan udvides af brugeren
occt-draw
Open CASCADE Technologi-kommandofortolker og grafisk testsystem
Versions of package occt-draw
ReleaseVersionArchitectures
sid7.8.1+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm7.6.3+dfsg1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.3.0+dfsg1-5amd64,arm64,armhf,i386
bullseye7.5.1+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie7.8.1+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 7 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Open CASCADE Technology er en programpakke for 3D-overflademodeller og faste modeller, visualisering, dataudveksling og hurtig programudvikling. Det er en glimrende platform til udvikling af numeriske simuleringsprogrammer inklusive CAD/CAM/CAE, AEC og GIS, samt PDM-programmer.

Draw er en kommandofortolker baseret på Tcl og et grafisk system brugt til at teste og demonstrere Open CASCADE Technology-modelleringsbiblioteker.

occt-misc
OCCT CAE-platformens delte bibliotek - diverse filer
Versions of package occt-misc
ReleaseVersionArchitectures
bullseye7.5.1+dfsg1-2all
bookworm7.6.3+dfsg1-7all
sid7.8.1+dfsg1-2all
trixie7.8.1+dfsg1-2all
buster7.3.0+dfsg1-5all
Popcon: 140 users (183 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Open CASCADE Technology er en programpakke for 3D-overflademodeller og faste modeller, visualisering, dataudveksling og hurtig programudvikling. Det er en glimrende platform til udvikling af numeriske simuleringsprogrammer inklusive CAD/CAM/CAE, AEC og GIS, samt PDM-programmer.

Denne pakke indeholder ressourcefilerne.

openfoam
Programsæt for Computational Fluid Dynamics (CFD) - binære filer
Versions of package openfoam
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.1+dfsg1-1amd64,arm64,armhf,i386,ppc64el,s390x
bullseye1912.200626-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1912.200626-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1912.200626-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1912.200626-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1812+dfsg1-2amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 22 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenFOAM er det førende, frie program til at beregne væskedynamik (CFD), ejet af OpenFOAM Foundation og distribueret eksklusivt under General Public Licence (GPL).

Denne pakke indeholder de binære filer.

pysph-viewer
Open-source framework for Smoothed Particle Hydrodynamics (viewer)
Versions of package pysph-viewer
ReleaseVersionArchitectures
stretch0~20160514.git91867dc-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0~b1-5all
buster0~20180411.git1ae58e1-2.1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.0~b0~20191115.gite3d5e10-4all
sid1.0~b1-8all
Popcon: 4 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

It is implemented in Python and the performance critical parts are implemented in Cython.

PySPH is implemented in a way that allows a user to specify the entire SPH simulation in pure Python. High-performance code is generated from this high-level Python code, compiled on the fly and executed. PySPH also features optional automatic parallelization using mpi4py and Zoltan.

The package contains viewer for PySPH.

python3-deap
Distribuerede evolutionære algoritmer i Python 3
Versions of package python3-deap
ReleaseVersionArchitectures
sid1.4.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.3.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.4.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.3.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.2.post2-6all
stretch1.0.2.post2-2all
jessie1.0.1-3+deb8u1all
Popcon: 24 users (23 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DEAP er en ny evolutionær beregningsramme for hurtig prototyping og afprøvning af ideer. Den søger at gøre algoritmer eksplicitte og datastrukturer gennemsigtige. Den fungerer i perfekt harmoni med paralleliseringmekanismer, som f.eks multiprocessing og SCOOP.

Denne pakke indeholder modulerne for Python 3.

python3-escript
Escript/Finley-finitter elementer for Python 3-system - med OpenMP
Versions of package python3-escript
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.6-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x
trixie5.6-7amd64,arm64,armel,armhf,ppc64el,riscv64,s390x
sid5.6-7amd64,arm64,armel,armhf,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 6 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Escript er et programmeringsværktøj til at implementere matematiske modeller i Python via den finitte element metode (FEM). DA brugere ikke tilgår datastrukturerne er det meget nemt at bruge og skripter kan køre på skrivebordscomputere samt store parallelle supercomputere uden ændringer. Programområder for escript inkluderer jordmantelkonvektion, geofysisk inversion, jordskælv, porøse væskeløb, reaktiv transport, pladesubduktion, erosion og tsunamier.

Skripter kan køres parallelt (på varierende antal tråde eller knuder) uden nogen specielle ændringer.

Escript inkluderer nu modulet esys.downunder for 3D-inversion af geofysiske datasæt. Den nuværende version understøtter tyngdekraft, magnetisk og fælles inversion.

Denne pakke indeholder kommandoerne og bibliotekerne for Python 3 med understøttelse for OpenMP-tråde og MPI-multiproces.

python3-escript-mpi
OpenMP + MPI
Versions of package python3-escript-mpi
ReleaseVersionArchitectures
trixie5.6-7amd64,arm64,armel,armhf,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye5.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.6-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.6-7amd64,arm64,armel,armhf,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Escript er et programmeringsværktøj til at implementere matematiske modeller i Python via den finitte element metode (FEM). DA brugere ikke tilgår datastrukturerne er det meget nemt at bruge og skripter kan køre på skrivebordscomputere samt store parallelle supercomputere uden ændringer. Programområder for escript inkluderer jordmantelkonvektion, geofysisk inversion, jordskælv, porøse væskeløb, reaktiv transport, pladesubduktion, erosion og tsunamier.

Skripter kan køres parallelt (på varierende antal tråde eller knuder) uden nogen specielle ændringer.

Escript inkluderer nu modulet esys.downunder for 3D-inversion af geofysiske datasæt. Den nuværende version understøtter tyngdekraft, magnetisk og fælles inversion.

Denne pakke indeholder kommandoerne og bibliotekerne for Python 3 med både OpenMP-tråde og understøttelse af MPI-flerproces.

python3-pysph
Open-source framework for Smoothed Particle Hydrodynamics
Versions of package python3-pysph
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0~b1-8amd64,arm64
bullseye1.0~b0~20191115.gite3d5e10-4amd64,arm64,ppc64el,s390x
bookworm1.0~b1-5amd64,arm64
Popcon: 7 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

It is implemented in Python and the performance critical parts are implemented in Cython.

PySPH is implemented in a way that allows a user to specify the entire SPH simulation in pure Python. High-performance code is generated from this high-level Python code, compiled on the fly and executed. PySPH also features optional automatic parallelization using mpi4py and Zoltan.

python3-qutip
Pythonpakke for simulering af dynamikkerne i åbne kvantumsystemer
Versions of package python3-qutip
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.5.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.7.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie5.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 5 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QuTiP er et program til at simulere dynamikkerne for åbne kvantumsystemer. QuTiP-biblioteket afhænger af de glimrende numeriske pakker Numpy, Scipy og Cython. Derudover tilbydes grafik via Matplotlib. QuTiP forsøger at tilbyder brugervenlige og effektive numeriske simuleringer for en bred vifte af Hamiltonians, inklusive disse med arbitrær tidsafhængighed, ofte fundet i en bred vifte af fysikprogrammer såsom kvantumoptik, fangede ioner, superledende kredsløb og kvantumnanomekaniske resonatorer.

Denne pakke installerer biblioteket for Python 3.

python3-sfepy
Simple finitte elementer i Python
Versions of package python3-sfepy
ReleaseVersionArchitectures
sid2021.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2021.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2020.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2024.2
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

SfePy er et program til at løse systemer med »coupled partial differential equations« (PDE'er) ved den finitte elementmetode i 1D, 2D og 3D. Den kan ses som både en sortboks PDE-løser og som en Pythonpakke, der kan bruges til at bygge egne programmer. Ordet »simpel« betyder, at de komplekse FEM-problemer kan kodes meget hurtigt og nemt.

Screenshots of package python3-sfepy
python3-woo
Diskrete dynamiske beregninger, esp. granulerede mekanik - python 3
Versions of package python3-woo
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0+dfsg1-1amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ramme, der kan udvides og flyttes, primært til mekanisk granulerede materialer. Beregningsdele er skrevet i C++ paralleliseret ved hjælp af OpenMP, fuldt tilgængelige og ændringsklare fra Python (ipython-konsol eller skripter). Vilkårlig kompleks scene kan opbygges med skripter. En Qt-baseret brugergrænseflade tilbydes, der byder på en fleksibel OpenGL-visning, inspektion af alle objekter og kørselstidsmodifikation. Parametriske forbrændere kan skrives i ren Python og et jobsystem kan anvendes til at drive parametriske undersøgelser. Nye materielle modeller og partikelfigurer kan tilføjes (i c++) uden at ændre eksisterende klasser.

Woo er en videreudvikling af pakken Yade (http://www.launchpad.net/yade), der sigter mod større fleksibilitet, udvidelsesmuligheder, tættere integration med Python og brugervenlighed.

Denne version er bygget med OpenMP aktiveret, og er rettet mod Python 3.x.

siconos
Modelopbygning og simulering af ikke-glatte dynamiske systemer - afv.værktøj for simulering
Versions of package siconos
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.4.0+dfsg-2all
sid4.4.0+dfsg-4all
bullseye4.3.1+dfsg-2all
upstream4.5.0
Popcon: 2 users (4 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Siconos er et videnskabeligt program primært rettet på modelopbygning og simulering af ikke-glatte dynamiske systemer i C++ og i Python:

 • Mekaniske systemer (stiv eller fast) med ensidig kontakt og Coulomb-friktion og stød (ikke-glat mekanik, kontaktdynamik, multikropssystemdynamik eller granulære materialer)
 • Skiftet elektrisk kredsløb såsom elektriske kredsløb med ideal og stykvise lineære komponenter: effektomformer, ensretter, faselåst sløjfe (PLL) eller analog-til-digital-konverteringsprogram.
 • Systemer til glidende tilstand
 • Biologi (genregulerende netværk) Andre programmer findes i systemer og kontrol (hybride systemer, differentierede indeslutninger, optimal kontrol med tilstandsbegrænsninger), optimering (komplementaritetssystemer og variationelle uligheder), væskemekanik og computergrafik.

Denne pakke indeholder værktøjet »siconos«, der gør det muligt at kompilere og afvikle Siconos-programmer/skripter via en enkelt kommando.

Please cite: Vincent Acary and Bernard Brogliato: The SICONOS Platform :443-488 (2008)
siconos-mechanics-tools
Modelopbygning og simulering af ikke-glatte dynamiske systemer - mekaniske værktøjer
Versions of package siconos-mechanics-tools
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.4.0+dfsg-2all
bullseye4.3.1+dfsg-2all
sid4.4.0+dfsg-4all
upstream4.5.0
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Siconos er et videnskabeligt program primært rettet på modelopbygning og simulering af ikke-glatte dynamiske systemer i C++ og i Python:

 • Mekaniske systemer (stiv eller fast) med ensidig kontakt og Coulomb-friktion og stød (ikke-glat mekanik, kontaktdynamik, multikropssystemdynamik eller granulære materialer)
 • Skiftet elektrisk kredsløb såsom elektriske kredsløb med ideal og stykvise lineære komponenter: effektomformer, ensretter, faselåst sløjfe (PLL) eller analog-til-digital-konverteringsprogram.
 • Systemer til glidende tilstand
 • Biologi (genregulerende netværk) Andre programmer findes i systemer og kontrol (hybride systemer, differentierede indeslutninger, optimal kontrol med tilstandsbegrænsninger), optimering (komplementaritetssystemer og variationelle uligheder), væskemekanik og computergrafik.

Denne pakke indeholder værktøjer til kørsel, analyse, manipulering, eksport og visning af resultatet af mekaniske simuleringer.

Please cite: Vincent Acary and Bernard Brogliato: The SICONOS Platform :443-488 (2008)
sumo
Simulation of Urban MObility (SUMO)
Versions of package sumo
ReleaseVersionArchitectures
sid1.18.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.15.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.8.0+dfsg2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.0+dfsg1-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie0.21.0+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.28.0+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.18.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream1.20.0
Popcon: 4 users (10 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

SUMO er en mikroskopisk simuleringspakke for vejtrafik udviklet i åben kildekode og designet til at håndtere store vejnetværk. Den binære fil.

Please cite: M. Behrisch, L. Bieker, J. Erdmann and D. Krajzewicz: SUMO - Simulation of Urban MObility: An Overview (eprint) SIMUL 2011, The Third International Conference on Advances in System Simulation :63-68 (2011)
tkgate
Tcl/TK-baseret digitalt kredsløbsprogram og simulator
Versions of package tkgate
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.0~b10-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0~b10-4amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.1+repack-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.1+repack-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.1+repack-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.1+repack-3amd64,arm64,armhf,i386
bookworm2.1+repack-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tkgate:
fieldelectronics
hardwareemulation
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkittk
x11application
Popcon: 32 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TkGate er et digitalt kredsløbsprogram og simulator med en Tcl/Tk-baseret grænseflade. TkGate inkluderer et stort antal indbyggede enheder, inklusive basisporte, hukommelser, tty'er og moduler for hierarkisk design. Simulatoren kan kontrollere enten interaktivt eller via et simuleringsskript. Hukommelsesindhold kan indlæses fra filer, og en mikrokode/makrokode kompiler (gmac) er inkluderet til at oprette tkgate-hukommelsesfiler fra en beskrivelse på højt niveau. Simulatoren understøtter fortsættende simulering, enkel trin-simulering (efter ur eller epoch) og stoppunkter. Filer gemmes i et Verilog-lignende format.

TkGate inkluderer en række øvelser og eksempler på kredsløb, som kan indlæses via hjælpemenuen. Eksemplerne går fra en simpel adgangspunkt 3- bit tilføjer til en 16-bit CPU programmeret til at spille »Animals«.

TkGate har en grænseflade til flere sprog med understøttelse for engelsk, japansk, fransk og spansk.

yade
Platform for diskret elementmodellering
Versions of package yade
ReleaseVersionArchitectures
sid2024.02a-1amd64,arm64
jessie1.12.0-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2017.01a-8amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2021.01a-3amd64,arm64,i386,ppc64el,s390x
bookworm2023.02a-1amd64,arm64,i386,ppc64el,s390x
buster-backports2020.01a-10~bpo10+1amd64,arm64,i386,ppc64el
stretch-backports2020.01a-10~bpo9+1amd64,arm64,i386,ppc64el
buster2019.01a-2amd64,arm64,i386
Debtags of package yade:
roleprogram
usesimulating
Popcon: 4 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Yet Another Dynamic Engine.

Ramme, der er udviklet i åben kildekode og som kan udvides, for diskrete numeriske modeller, fokuseret på den diskret elementmetode. Beregningsdelene er skrevet i C++ med brug af en fleksibel objektmodel, der giver mulighed for uafhængig implementering af nye algoritmer og grænseflader. Python bruges for hurtig og præcis scenekonstruktion, simuleringskontrol, efterbehandling og fejlsøgning.

Denne pakke indeholder en hastighedsoptimeret bygning af yade.

Please cite: V.ŠMilauer, E. Catalano, B. Chareyre, S. Dorofeenko, J. Duriez, A. Gladky, J. Kozicki, C. Modenese, L. Scholtès, L. Sibille, J. Stránský and K. Thoeni: Yade Documentation (V. Šmilauer, ed.),. The Yade Project, 2nd ed. (2015)
Screenshots of package yade

Official Debian packages with lower relevance

calculix-ccx-doc
Tredimensionalt strukturelt finitte elementprogram - dokumentationsfiler
Versions of package calculix-ccx-doc
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.11-1.1all
stretch2.11-1all
sid2.11-1.1all
buster2.11-1all
bullseye2.11-1all
bookworm2.11-1.1all
upstream2.21
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Calculix er et frit finitte elementanalyseprogram, udviklet i åben kildekode, som bruger et lignende inddataformat som Abaqus. Det har en implicit og eksplicit løser og en for- og efterbrænder (CGX).

Denne pakke indeholder dokumentationen i html-format for CalculiX CrunchiX.

calculix-ccx-test
Tredimensionalt strukturelt finitte elementprogram - dokumentationsfiler
Versions of package calculix-ccx-test
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.11-1all
sid2.11-1.1all
trixie2.11-1.1all
bookworm2.11-1.1all
bullseye2.11-1all
buster2.11-1all
upstream2.21
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Calculix er et frit finitte elementanalyseprogram, udviklet i åben kildekode, som bruger et lignende inddataformat som Abaqus. Det har en implicit og eksplicit løser og en for- og efterbrænder (CGX).

Denne pakke indeholder eksempelfiler for Calculix CrunchiX.

calculix-cgx-examples
Eksempelfiler for Calculix GraphiX
Versions of package calculix-cgx-examples
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.17+dfsg-2all
trixie2.21+dfsg-1all
bookworm2.17+dfsg-2all
sid2.21+dfsg-1all
buster2.11+dfsg-1all
stretch2.11+dfsg-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Calculix GraphiX (cgx) er en 3-dimensionel for- og efterbrænder for finitte elementer. CalculiX CrunchiX Finite Element Models kan bygges, beregnes og efterbehandles. For- og efterbrænderen er et interaktivt 3D-værktøj, der bruger openGL API'en.

Udover Calculix CrunchiX-resultatfiler (frd) kan resultater fra OpenFoam, Duns (2D og 3D), Isaac (2D og 3D) og Nastran (f06) læses. For forbrænderens Netgen-standardformat kan STEP og STL importeres.

Denne pakke indeholder eksemplerne.

ceres-solver-doc
Dokumentation for ceres-solver
Versions of package ceres-solver-doc
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.12.0+dfsg0-1all
buster1.14.0-4all
bullseye1.14.0-14all
bookworm2.1.0+really2.1.0+dfsg-1all
trixie2.2.0+dfsg-4.1all
sid2.2.0+dfsg-4.1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ceres Solver er et C++-bibliotek, udviklet i åben kildekode, for modellering og løsning af store og komplicerede optimeringsproblemer. Det er et modent og ydende bibliotek med mange funktioner, som er blevet brugt i produktionen hos Google siden 2010.

Ceres Solver kan løse to slags problemer.

 • Ikkelineær »Least Squares«-problemer med begrænsninger
 • Generelle ubegrænsede optimeringsproblemer

Denne pakke indholder dokumentationen fundet på http://ceres-solver.org/ og eksemplerne, som blev inkluderet i denne udgivelse.

libopensurgsim-dev
Free platform for surgical simulation - development
Versions of package libopensurgsim-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.7.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.7.0-8amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.7.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenSurgSim is C++ toolkit for developing real-time surgical simulations. It lets you build simulators using the included building blocks, such as input device support, haptic feedback, graphics, collision detection and physics simulation.

This package contains the development files needed to build your own OpenSurgSim applications.

Please cite: Timothy Kelliher, Julien Lenoir, Paul Novotny and Harald Scheirich: Open Surgical Simulation (OSS) – A Community Resource. Medicine Meets Virtual Reality 21: NextMed/MMVR21 :197-203 (2014)
libopm-common-dev
Værktøjer for Eclipse reservoir-simuleringsfiler - udviklingsfiler
Versions of package libopm-common-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid2024.04+ds-1mips64el,riscv64
bookworm2022.10+ds-7amd64,arm64,armel,mips64el,mipsel,ppc64el
trixie2024.04+ds-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
sid2024.04+ds-2amd64,arm64,ppc64el
Popcon: 0 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Open Porous Media-programpakken (OPM) tilbyder biblioteker og værktøjer for modelopbygning og simulering af porøse medieprocesser, specielt simulering af CO2-sekvestrering og forbedret olieoptagelse.

Denne pakke indeholder det delte byggesystem for alle OPM-moduler, teksthoveder for data, fortolkning og resultatfiler i Eclipse-formatet, et format bredt anvendt i reservoir-simuleringsfællesskabet samt generiske redskaber brugt i andre OPM-moduler.

libopm-grid-dev
DUNE grid implementations for reservoir simulation -- development files
Versions of package libopm-grid-dev
ReleaseVersionArchitectures
trixie2024.04+ds-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
bookworm2022.10+ds-3amd64,arm64,ppc64el
sid2024.04+ds-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Open Porous Media (OPM) software suite provides libraries and tools for modeling and simulation of porous media processes, especially for simulating CO2 sequestration and improved and enhanced oil recovery.

opm-grid provides implementations of grids for reservoir simulation, corner point or more general pillar grids, following the DUNE grid interface: CpGrid, a parallel corner point grid, and PolyhedralGrid a more general serial grid implementation of an unstructured, legacy, grid.

A standard grid type in the petroleum industry, corner-point grids fills the domain with a relatively low number of cells while still providing sufficient flexibility to model faults, fractures and erosion. The grid format was originally designed with an eye towards geological modeling rather than numerical simulation, but is still suitable for e.g. low order finite volume discretizations.

This package provides the development files for the grid implementations, i.e. the headers and shared library links.

libopm-material-dev
Overgangspakke
Versions of package libopm-material-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2022.10+ds-4amd64,arm64,armel,mips64el,mipsel,ppc64el
trixie2024.04+ds-1all
sid2024.04+ds-1all
sid2024.04+ds-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette er en overgangspakke. Den kan fjernes igen.

libopm-models-dev
C++ simulation framework for porous media flow -- development files
Versions of package libopm-models-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid2024.04+ds-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
bookworm2022.10+ds-4amd64,arm64,armel,mips64el,ppc64el
trixie2024.04+ds-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Open Porous Media (OPM) software suite provides libraries and tools for modeling and simulation of porous media processes, especially for simulating CO2 sequestration and improved and enhanced oil recovery.

opm-models is a header-only simulation framework which is primary focused on fully implicit models for flow and transport in porous media. It uses finite volume schemes for discretization and automatic differentiation for calculating the Jacobians. Its main objectives is to provide an easily usable, well maintainable, high performance framework which is capable of capturing all macro-scale scenarios relevant for academic research and industrial applications involving flow and transport processes in porous media.

This package provides the development files (headers) needed to build applications based on opm-models.

libopm-simulators-dev
Parallelle porøse medie/reservoir-simulatorer - udviklingsfiler
Versions of package libopm-simulators-dev
ReleaseVersionArchitectures
trixie2024.04+ds-2amd64,arm64,ppc64el,riscv64
sid2024.04+ds-2amd64,arm64,ppc64el,riscv64
bookworm2022.10+ds-2amd64,arm64,ppc64el
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Open Porous Media-programpakken (OPM) tilbyder biblioteker og værktøjer for modelopbygning og simulering af porøse medieprocesser, specielt simulering af CO2-sekvestrering og forbedret olieoptagelse.

Opm-simulators tilbyder en forskning (ebos) og en produktion (flow) med fuld implicit sort-olie simulatorer, der understøtter en til tre faser og understøtter solvent- og polymer-indstillinger. Bruger cellecentrerede finitte volumeskemaer med to punkts flux-tilpasning og automatisk differentiering for diskretisering og bruger en tilstand af arten lineær og ikkelineær løsere. Understøtter standard- og multisegment samt modeller og læsning og skrivning af fil i formatet Eclipse, et meget udbredt format i fællesskabet for oliereservoirsimulering.

Denne pakke tilbyder udviklingsfilerne (teksthoveder og delte bibliotekshenvisninger).

libopm-upscaling-dev
Porøse medieopskaleringsværktøjer - udviklingsfiler
Versions of package libopm-upscaling-dev
ReleaseVersionArchitectures
trixie2024.04+ds-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
sid2024.04+ds-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
bookworm2022.10+ds-4amd64,arm64,ppc64el
Popcon: users ( upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Open Porous Media-programpakken (OPM) tilbyder biblioteker og værktøjer for modelopbygning og simulering af porøse medieprocesser, specielt simulering af CO2-sekvestrering og forbedret olieoptagelse.

Opm-upscaling tilbyder værktøjer for enkle fase og relative permeabilitetsopskalering. Under opskalering beregnes effektive parametre (som porøsitet, permeabilitet og kapillartryk) til en simulering på en grovere skala ud fra egenskaber af en simulering i en fin skala.

Denne pakke tilbyder udviklingsfilerne (teksthoveder og delte bibliotekshenvisninger).

python3-opm-common
Værktøjer for Eclipse reservoir-simuleringsfiler - Pythonomslag
Versions of package python3-opm-common
ReleaseVersionArchitectures
sid2024.04+ds-1mips64el,riscv64
sid2024.04+ds-2amd64,arm64,ppc64el
bookworm2022.10+ds-7amd64,arm64,armel,mips64el,mipsel,ppc64el
trixie2024.04+ds-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Programpakken Open Porous Media (OPM) tilbyder biblioteker og værktøjer til at modellere og simulere porøse medieprocesser, specielt for CO2-sekvestrering og forbedret olieindvinding.

Denne pakke indeholder Pythonomslag til at læse, fortolke og skrive filer i Eclipse-formatet, et format bredt anvendt i fællesskabet for reservoirsimulering.

python3-opm-simulators
Pythonomslag for Open porous-medie/reservoir-simulatorer
Versions of package python3-opm-simulators
ReleaseVersionArchitectures
trixie2024.04+ds-2amd64,arm64,ppc64el,riscv64
sid2024.04+ds-2amd64,arm64,ppc64el,riscv64
bookworm2022.10+ds-2amd64,arm64,ppc64el
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Open Porous Media-programpakken (OPM) tilbyder biblioteker og værktøjer for modelopbygning og simulering af porøse medieprocesser, specielt simulering af CO2-sekvestrering og forbedret olieoptagelse.

Opm-simulators tilbyder en forskning (ebos) og en produktion (flow) med fuld implicit sort-olie simulatorer, der understøtter en til tre faser og understøtter solvent- og polymer-indstillinger. Bruger cellecentrerede finitte volumeskemaer med to punkts flux-tilpasning og automatisk differentiering for diskretisering og bruger en tilstand af arten lineær og ikkelineær løsere. Understøtter standard- og multisegment samt modeller og læsning og skrivning af fil i formatet Eclipse, et meget udbredt format i fællesskabet for oliereservoirsimulering.

Pakken tilbyder Pythonomslag for simulatorerne.

python3-pyswarms
research toolkit for particle swarm optimization in Python
Versions of package python3-pyswarms
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.3.0-1all
sid1.3.0-7all
bookworm1.3.0-5all
trixie1.3.0-7all
Popcon: 6 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PySwarms is an extensible research toolkit for particle swarm optimization (PSO) in Python.

It is intended for swarm intelligence researchers, practitioners, and students who prefer a high-level declarative interface for implementing PSO in their problems. PySwarms enables basic optimization with PSO and interaction with swarm optimizations.

Features:

 • High-level module for Particle Swarm Optimization
 • Built-in objective functions to test optimization algorithms
 • Plotting environment for cost histories and particle movement
 • Hyperparameter search tools to optimize swarm behaviour

This package contains the Python 3.x version of PySwarms.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

fdmnes
calculates spectra of different spectroscopies
Versions of package fdmnes
ReleaseVersionArchitectures
VCS0.0.20120607-1all
Versions and Archs
License: To-be-clarified
Git
Version: 0.0.20120607-1

FDMNES calculates the spectra of different spectroscopies related to the real or virtual absorption of x-ray in material. It gives the absorption cross sections of photons around the ionization edge, that is in the energy range of XANES in the EXAFS. The calculation is performed with all conditions of rectilinear or circular polarization. In the same way, it calculates the structure factors and intensities of anomalous or resonant diffraction spectra (DAFS or RXD). FDMNES also allows the comparison of the simulated spectra to experimental ones with the help of objective criteria.

libgismo-dev
Geometry plus simulatiom modules development files
Versions of package libgismo-dev
ReleaseVersionArchitectures
VCS0.8.3-2all
Versions and Archs
License: MPL-2.0
Debian package not available
Git
Version: 0.8.3-2

G+Smo (Geometry + Simulation Modules, pronounced "gismo") is a new open-source C++ library that brings together mathematical tools for geometric design and numerical simulation. This package contains inlude headers, cmake configuration files and other development utils.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235799