Debian Science Project
Summary
Viewing
Pakiety Debian Science do wizualizacji danych

Metapakiet instalujący naukowe pakiety Debiana (Debian Science) związane z wizualizacją danych. Ponadto, warto zainteresować się użyciem debtagu use::viewing.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Viewing packages

Official Debian packages with high relevance

3depict
Wizualizacja i analiza pojedynczej wartości danych punktu
Versions of package 3depict
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.0.16-2.1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.0.19-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.0.21-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.0.23-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.0.23-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.0.22-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package 3depict:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitwxwidgets
useanalysing
Popcon: 7 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program udostępnia interfejs graficzny do naukowej analizy rzeczywistej wartości danych punktu (x, y, z, wartość). Program ukierunkowany jest głównie na wykorzystywanie wyników badań tomografii atomowej, ale może przydać się do innych zastosowań.

Screenshots of package 3depict
Ctioga2
polymorphic plotting program
Versions of package ctioga2
ReleaseVersionArchitectures
buster0.14.1-2all
jessie0.10-1all
stretch0.14.1-1all
sid0.14.1-2all
bullseye0.14.1-2all
Debtags of package ctioga2:
roleprogram
Popcon: 9 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ctioga2 is a plotting program in the spirit of gnuplot. It can be used either directly on command-line or writing command files (or a mix of both). It produces publication-quality PDF files. It is based on the Tioga plotting library.

ctioga2 is a full rewrite of ctioga and is meant to replace it completely in a not-so-distant future.

Feedgnuplot
Pipe-oriented frontend to Gnuplot
Versions of package feedgnuplot
ReleaseVersionArchitectures
buster1.51-1all
jessie1.34-2all
stretch1.40-1all
bullseye1.57-1all
bookworm1.61-1all
sid1.61-1all
Popcon: 18 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Flexible, command-line-oriented frontend to Gnuplot. Creates plots from data coming in on STDIN or given in a filename passed on the commandline. Various data representations are supported, as is hardcopy output and streaming display of live data.

Fityk
Dopasowywanie nieliniowych krzywych i analiza danych ogólnego użytku
Versions of package fityk
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.3.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.1-0.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package fityk:
fieldchemistry, physics
interfacex11
roleprogram
sciencecalculation, modelling, plotting
scopeutility
uitoolkitncurses, wxwidgets
x11application
Popcon: 17 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fityk jest elastycznym i przenośnym programem do dopasowywania nieliniowych funkcji analitycznych (zwłaszcza modelowanych wierzchołkami) do danych (zwykle doświadczalnych). Innymi słowy służy do oddzielenia i analizy nieliniowych wierzchołków.

Zaprojektowany został do analizy dyfraktogramów, ale może zostać użyty do innych celów, odkąd pojęcia i operacje specyficzne dla krystalografii są oddzielone od reszty programu.

Fityk oferuje różnorodne metody dopasowywania nieliniowego, odejmowanie tła, kalibrację danych, łatwe umieszczanie wierzchołków i zmianę ich parametrów, automatyzację powszechnie używanych zadań poprzez skrypty, i dużo więcej. Główną zaletą programu jest elastyczność - parametry wierzchołków mogą być dowolnie powiązane między sobą np. szerokość wierzchołka może być niezależną zmienną, może być taka sama jak szerokość innego wierzchołka lub też może być złożoną - wspólną dla wszystkich wierzchołków - formułą.

Pakiet libjs-sphinxdoc potrzebny jest do zainstalowania plików źródłowych JavaScript w dokumentacji.

Please cite: M. Wojdyr: Fityk: a general-purpose peak fitting program. (eprint) J. Appl. Cryst. 43(5):1126-1128 (2010)
G3data
Wydobywanie danych z zeskanowanych wykresów
Maintainer: Peter S Galbraith
Versions of package g3data
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.5.3-2.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.5.3-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.3-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package g3data:
fieldstatistics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useviewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 18 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

g3data używane jest do wydobywania danych z wykresów. Przykładowo, wykresy zwykle publikowane są w naukowych pismach bez tabel z danymi; g3data ułatwia proces wydobywania takich danych.

Screenshots of package g3data
Geg
GTK+ Equation Grapher
Versions of package geg
ReleaseVersionArchitectures
buster2.0.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.0.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 15 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

geg is a very simple utility for parsing and plotting 2D-functions, eg f(x) = 3 + sin(x), and much more complicated functions of course. It is written with GTK+ and provides a neat, configurable user interface.

Screenshots of package geg
Gfsview
graphical viewer for Gerris simulation files
Versions of package gfsview
ReleaseVersionArchitectures
jessie20121130+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
sid20121130+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20121130+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20121130+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20121130+dfsg-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch20121130+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 11 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gerris is a system for the solution of the partial differential equations describing fluid flow.

GfsView displays the results of 2D and 3D Gerris simulations. A brief summary of its main features:

 • Scalar and vector cross-sections.
 • Isosurfaces.
 • Streamlines.
 • User-defined functions.
 • Fast adaptive display (using the multiresolution data representation of Gerris).
 • Scriptable.
 • Offline image generation.
 • Quality PostScript, PDF and bitmap outputs.
Screenshots of package gfsview
Giza-dev
Lightweight scientific plotting library (development files)
Versions of package giza-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.9.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 7 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Giza is a lightweight scientific plotting library built on top of cairo that provides uniform output to multiple devices. Giza also provides a drop-in, modern replacement for the PGPLOT graphics library.

This package contains the development files.

Remark of Debian Science team: Giza-dev is a DFSG-free replacement for pgplot5.
Gle-graphics
Graphics Layout Engine
Versions of package gle-graphics
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.2.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.2.4c-6amd64,armel,armhf,i386
sid4.2.5-9amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye4.2.5-9amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster4.2.5-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gle-graphics:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitncurses, qt
useviewing
x11application
Popcon: 11 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GLE is a graphics scripting language designed for creating publication quality figures such as charts, plots, graphs, and diagrams. It supports various chart types (including function plot, histogram, bar chart, scatter plot, contour plot, color map, and surface plot) through a simple but flexible set of graphing commands; more complex output can be created by relying on its scripting language, which is full featured with subroutines, variables, and logic control.

GLE relies on LaTeX for text output and supports mathematical formulae in graphs and figures. Output formats include (E)PS, PDF, JPEG, and PNG.

Gmsh
Program do tworzenia trójwymiarowych siatek przestrzennych do metody elementów skończonych
Versions of package gmsh
ReleaseVersionArchitectures
sid4.8.4+ds2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.8.5+dfsg-1.1amd64,armel,armhf,i386
buster4.1.5+really4.1.3+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.8.4+ds2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.7.1+ds1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.15.0+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.10.5
Debtags of package gmsh:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
useediting
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 56 users (21 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Gmsh jest programem generującym trójwymiarowe siatki do metody elementów skończonych z wbudowanym silnikiem CAD i procesorem końcowym. Celem projektu jest zapewnienie szybkiego, lekkiego i łatwego w obsłudze narzędzia do tworzenia siatek z parametrycznym wejściem i zaawansowanymi funkcjami wizualizacji. Gmsh opiera się na czterech modułach: geometry, mesh, solver i post-processing. Określanie wszelkich danych wejściowych do tych modułów odbywa się zarówno interaktywnie za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, jak i w plikach tekstowych ASCII przy użyciu własnego języka skryptowego Gmsh.

Więcej informacji na temat możliwości programu Gmsh można znaleźć w jego podręczniku użytkownika.

Please cite: C. Geuzaine and J.-F. Remacle: Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities. (eprint) International Journal for Numerical Methods in Engineering 79(11):1309-1331 (2009)
Screenshots of package gmsh
Gnudatalanguage
Free IDL compatible incremental compiler
Versions of package gnudatalanguage
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-backports1.0.1-3~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.9-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.9-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports-sloppy1.0.1-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.9.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.5-2amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.0.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gnudatalanguage:
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
works-withsoftware:source
Popcon: 12 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU Data Language (GDL) is a free IDL (Interactive Data Language) compatible incremental compiler. It has full syntax compatibility with IDL 7.1. IDL is a registered trademark of ITT Visual Information Solutions. From IDL 8.0, the following language elements are supported:

 • FOREACH loop
 • negative array indices
 • garbage collection pointers and objects
 • call methods on an object using "." (e. g. object.aMemberProcedure,arg1)

The file input output system is fully implemented. GUI support (widgets) is officially provided, but it's not complete yet.

This package contains the main commandline and interpreter frontend.

Please cite: A. Coulais, M. Schellens, J. Gales, S. Arabas, M. Boquien, P. Chanial, P. Messmer, D. Fillmore, O. Poplawski, S. Maret, G. Marchal, N. Galmiche and T. Mermet: Status of GDL - GNU Data Language. (eprint) Astronomical Data Analysis Software and Systems XIX 434:187 (2010)
Screenshots of package gnudatalanguage
Gnuplot
Command-line driven interactive plotting program.
Versions of package gnuplot
ReleaseVersionArchitectures
sid5.4.2+dfsg2-2all
jessie-security4.6.6-2+deb8u1all
jessie4.6.6-2all
bookworm5.4.2+dfsg2-2all
bullseye5.4.1+dfsg1-1+deb11u1all
buster5.2.6+dfsg1-1+deb10u1all
stretch5.0.5+dfsg1-6+deb9u1all
upstream5.4.4beta
Debtags of package gnuplot:
fieldmathematics
interfacecommandline
roledummy, metapackage
useconverting
works-withimage, image:vector
Popcon: 284 users (267 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Gnuplot is a portable command-line driven interactive data and function plotting utility that supports lots of output formats, including drivers for many printers, (La)TeX, (x)fig, Postscript, and so on. The X11-output is packaged in gnuplot-x11.

Data files and self-defined functions can be manipulated by the internal C-like language. Can perform smoothing, spline-fitting, or nonlinear fits, and can work with complex numbers.

This metapackage is to install a full-featured gnuplot (-qt, -x11 or -nox).

Grace
Narzędzie do wykreślania i sporządzania wykresów XY
Maintainer: Nicholas Breen
Versions of package grace
ReleaseVersionArchitectures
sid5.1.25-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.1.25-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.1.25-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.1.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.1.24-3amd64,armel,armhf,i386
buster5.1.25-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package grace:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
useediting, learning, printing
works-withimage, image:vector, text
works-with-formatpostscript
x11application
Popcon: 149 users (33 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grace jest narzędziem typu wskaż-i-kliknij, umożliwiającym użytkownikowi rysowanie wykresów X-Y. Program był wcześniej znany jako Xmgr.

Niektóre z jego funkcji: skalowanie zdefiniowane przez użytkownika, zaznaczanie odstępów na osi, etykiety, symbole, style linii, kolory, regresja wielomianowa, krzywe sklejane, obliczanie średnich kroczących, transformatory DFT/FFT, korelacja wzajemna/autokorelacja, tryb wsadowy pozwalający na bezobsługowe kreślenie oraz obsługa drukowania do formatu PostScript, FrameMaker i kilku formatów graficznych.

Graphviz
rich set of graph drawing tools
Versions of package graphviz
ReleaseVersionArchitectures
buster-security2.40.1-6+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm2.42.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.42.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.42.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.38.0-7amd64,armel,armhf,i386
stretch2.38.0-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.38.0-17+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster2.40.1-6+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.44.0
Debtags of package graphviz:
fieldmathematics
interfacecommandline, x11
roleprogram
sciencevisualisation
scopeutility
uitoolkitathena, tk
useviewing
works-withgraphs, image, image:raster, image:vector
x11application
Popcon: 10067 users (5920 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Graph drawing addresses the problem of visualizing structural information by constructing geometric representations of abstract graphs and networks. Automatic generation of graph drawings has important applications in key technologies such as database design, software engineering, VLSI and network design and visual interfaces in other domains. Situations where these tools might be particularly useful include:

 • you would like to restructure a program and first need to understand the relationships between its types, procedures, and source files
 • you need to find the bottlenecks in an Internet backbone - not only individual links, but their relationships
 • you're debugging a protocol or microarchitecture represented as a finite state machine and need to figure out how a certain error state arises
 • you would like to browse a database schema, knowledge base, or distributed program represented graphically
 • you would like to see an overview of a collection of linked documents
 • you would like to discover patterns and communities of interest in a database of telephone calls or e-mail messages

This package contains the command-line tools.

Screenshots of package graphviz
Gri
a language for scientific illustration
Maintainer: Peter S Galbraith
Versions of package gri
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.12.23-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.12.26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.12.27-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.27-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.12.23-8amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gri:
develinterpreter
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withtext
works-with-formatpostscript
Popcon: 10 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Gri is an open-source language for scientific graphics programming. It is command-driven, as opposed to point/click. Some users consider Gri similar to LaTeX, since both provide extensive power as a reward for tolerating a learning curve. The output is industry-standard PostScript as output, suitable for inclusion in other documents.

Gri can make x-y graphs, contour graphs, and image graphs. Fine control is provided over all aspects of drawing, e.g. line widths, colors, fonts, etc. Greek letters and mathematical symbols are available in a TeX-like syntax.

Folks who write 1000-line Gri scripts usually start with something as simple as the following:

 open file.dat    # open a file
 read columns x * y  # read the 1st column as x and the 3rd as y
 draw curve      # draw the data and autoscale the axes

A full manual is also available in HTML (gri-html-doc package), in PDF suitable for printing (gri-pdf-doc package) and on-line by following links from the gri home page:

 http://gri.sourceforge.net/
Gwyddion
Narzędzie do wizualizacji i analizy danych mikroskopii z sondą skanującą (SPM)
Versions of package gwyddion
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.47-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.38-2amd64,armel,armhf,i386
buster2.52-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.57-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.61-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.61-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gwyddion:
fieldphysics
interfacex11
roleprogram
sciencevisualisation
scopeapplication
uitoolkitgtk
useanalysing, viewing
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 31 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gwyddion jest modularnym programem do wizualizacji i analizy danych mikroskopii z sondą skanującą (SPM). Przeznaczony jest głównie do analizy danych zawierających wartość pola jako wskaźnik trzeciej współrzędnej położenia - wysokości, otrzymanych przy pomocy następujących technik:

 • Mikroskop Sił Atomowych (AFM),
 • Mikroskop Sił Magnetycznych (MFM),
 • Skaningowy Mikroskop Tunelowy (STM),
 • Mikroskop Optyczny Bliskiego Pola (SNOM lub NSOM) i wiele innych. Może być również użyty do arbitralnej analizy obrazów danych zawierających wartość pola jako wskaźnik trzeciej współrzędnej położenia - wysokości.

Pakiet zawiera główną aplikację i jej moduły. Zawiera również program Thumbnailer do GNOME (i Xfce), który tworzy podgląd wszystkich typów plików obsługiwanych przez program Gwyddion.

Please cite: David Nečas and Petr Klapetek: Gwyddion: an open-source software for SPM data analysis. (eprint) Central European Journal of Physics 10(1):181-188 (2012)
Registry entries: SciCrunch 
Screenshots of package gwyddion
Ifrit
powerful tool for visualizing 3-dimensional data sets
Versions of package ifrit
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.4.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch4.1.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.1.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ifrit:
fieldchemistry, physics
roleprogram
uitoolkitncurses, qt
useviewing
x11application
Popcon: 4 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

IFRIT (the Ionization FRont Interactive Tool) has its origins (and hence name) in a specialized utility designed to visualize ionization fronts in cosmological numerical simulations. IFRIT, however, has outgrown its origins and now can visualize general data sets as well.

IFRIT is written in C++ and is based on two state-of-the-art toolkits: the Visualization ToolKit (VTK) and a GUI toolkit QT.

Screenshots of package ifrit
Imview
Program do wyświetlania i analizowania obrazów
Versions of package imview
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.1.9h-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.9h-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.9c-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.1.9c-12amd64,armel,armhf,i386
sid1.1.9h-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1.9h-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package imview:
roleprogram
works-withimage, image:raster
Popcon: 44 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Imview to program, który umożliwia:

 • wyświetlanie wielu formatów graficznych;
 • wyświetlanie obrazów 2D lub 3D (jako plastrów) z bardzo dobrymi funkcjami powiększania i panoramowania;
 • współpracę z wielowidmowymi szeregami czasowymi lub wielostronicowymi dokumentami (jak np.: zdjęcia satelitarne, stosy TIFF, animowane GIFy i heterogeniczne pliki wieloskładnikowe);
 • wyświetlanie wszystkich rodzajów pikseli (od 1-bitowych do 64-bitowych danych, całkowitych lub zmiennoprzecinkowych);
 • wyświetlanie arbitralnych profili 1-D z obrazów 2-D (lub plastrów 2-D z obrazów 3-D);
 • obsługiwanie dowolnych map kolorów dla wszystkich rodzajów pikseli (tj. wyświetlanie nierzeczywistych kolorów);
 • obsługiwanie standardowych funkcji do obróbki grafiki (jasność/kontrast, gamma, powiększanie, przycinanie, obracanie itp.);
 • zdalną pracę za pomocą gniazd i poleceń tekstowych (dla łatwej integracji z różnymi systemami analizy obrazu);
 • przesyłanie obrazów do Imview poprzez gniazda lub pamięć współdzieloną;
 • dostęp do wielu innych funkcji.
Please cite: Hugues Talbot: ImView: a portable image display application (eprint)
Kst
scientific data plotting tool
Versions of package kst
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0.3-3amd64,armel,armhf,i386
sid2.0.8-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.8-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.8-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.8-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kst:
fieldchemistry, physics
interfacecommandline, x11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
useviewing
x11application
Popcon: 10 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Kst is a fast real-time large-dataset viewing and plotting tool. It has basic data analysis functionality, contains many powerful built-in features and is expandable with plugins and extensions.

Labplot
interactive graphing and analysis of scientific data
Versions of package labplot
ReleaseVersionArchitectures
buster2.5.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.8.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.9.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.9.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.3.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 17 users (46 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LabPlot provides an easy way to create, manage and edit plots. It allows you to produce plots based on data from a spreadsheet or on data imported from external files. Plots can be exported to several pixmap and vector graphic formats.

Features include:

 • project-based management of data
 • project explorer for management and organization of created objects in different folders and sub-folders
 • spreadsheet with basic functionality for manual data entry or for generation of uniform and non-uniform random numbers
 • import of external ASCII data into the project for further editing and visualization
 • export of spreadsheet to an ASCII file
 • worksheet as the main parent object for plots, labels, etc; supports different layouts and zooming functions
 • export of worksheet to different formats (PDF, EPS, PNG, and SVG)
 • great variety of editing capabilities for properties of worksheet and its objects
 • cartesian plots, created either from imported or manually created data sets or via mathematical equation
 • definition of mathematical formulas is supported by syntax highlighting and completion and by the list of thematically grouped mathematical and physical constants and functions
 • analysis of plotted data is supported by many zooming and navigation features
 • linear and non-linear fits to data, several fit-models are predefined and custom models with arbitrary number of parameters can be provided
Libgnuplot-iostream-dev
C++ programming interface for gnuplot. Headers
Versions of package libgnuplot-iostream-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie0~20140302.gitc8919a0+dfsg-2all
stretch0~20140302.gitc8919a0+dfsg-3all
buster0~20140302.gitc8919a0+dfsg-3all
bullseye0~20140302.gitc8919a0+dfsg-4all
bookworm0~20140302.gitc8919a0+dfsg-4all
sid0~20140302.gitc8919a0+dfsg-4all
Debtags of package libgnuplot-iostream-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 6 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This interface allows gnuplot to be controlled from C++ and is designed to be the lowest hanging fruit. In other words, if you know how gnuplot works it should only take 30 seconds to learn this library. Basically it is just an iostream pipe to gnuplot with some extra functions for pushing data arrays and getting mouse clicks. Data sources include STL containers (eg. vector or map) and one or two dimensional Blitz++ arrays (of scalars or TinyVectors). Support for other data sources should be easy to add.

Basically there are two functions defined: send() sends arrays of data values (it is overloaded to do the right thing based upon what type of variable you pass) and getMouse() gets the position of a mouse click. Everything else is accomplished by sending commands manually to gnuplot via the iostream interface.

Libqglviewer2
OpenGL 3D viewer library based on Qt - runtime library
Versions of package libqglviewer2
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.5.3+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libqglviewer2:
roledummy
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

libqglviewer (also known as libQGLViewer) is a free C++ library based on Qt that enables the quick creation of OpenGL 3D viewers. It features a powerful camera trackball and simple applications simply require an implementation of the draw() function. It is a tool of choice for OpenGL beginners and assignements. It provides screenshot saving, mouse manipulated frames, stereo display, interpolated keyFrames, object selection, and much more. It is fully customizable and easy to extend to create complex applications, with a possible Qt GUI.

This package contains the shared library needed to run programs using QGLViewer. This package contains QGLViewer linked with Qt version 4.

Lybniz
mathematical function graph plotter
Versions of package lybniz
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.0.4-5all
bookworm3.0.4-5all
stretch1.3.2-2.1all
sid3.0.4-5all
jessie1.3.2-2.1all
Debtags of package lybniz:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useviewing
x11application
Popcon: 31 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Lybniz is a simple desktop graph plotter. It can currently plot three functions and allows you to navigate the plot. Functions are entered in Python or C-like notation.

Mathgl
library for scientific graphs (utilities and examples)
Versions of package mathgl
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.3.4-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid8.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm8.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.4.4-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2.2.1-3amd64,armel,armhf,i386
buster2.4.2.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 10 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A free cross-platform library of fast C++ routines for plotting data in up to 3 dimensions. It can export plots to bitmaps and vector EPS, SVG, IDTF files. There are simple window interfaces based on GLUT, FLTK and/or Qt. MathGL can also be used in the console. There are interfaces to a set of languages, such as, C, Fortran, Pascal, Forth, Python, Octave.

This package contains MathGL utilities and examples.

Matlab2tikz
converter of Octave plots to TikZ figures (for integration into LaTeX)
Versions of package matlab2tikz
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.1.0-7all
sid1.1.0-7all
jessie0.4.7-1all
buster1.1.0-6all
stretch1.1.0-1all
bullseye1.1.0-7all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

matlab2tikz is an Octave script for converting Octave figures into native TikZ/Pgfplots figures, which can then easily be incorporated into a LaTeX document. It supports the conversion of most Octave figures, including 2D and 3D plots.

This package is also compatible with the (nonfree) MATLAB software.

Mayavi2
scientific visualization package for 2-D and 3-D data
Versions of package mayavi2
ReleaseVersionArchitectures
buster4.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.3.1-3.1amd64,armel,armhf,i386
sid4.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.7.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mayavi2:
develexamples, lang:python
roleprogram
useviewing
Popcon: 27 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MayaVi2 is a cross-platform tool for 2-D and 3-D scientific data visualization. Its features include:

 • Visualization of scalar, vector and tensor data in 2 and 3 dimensions
 • Easy scriptability using Python
 • Easy extendability via custom sources, modules, and data filters
 • Reading several file formats: VTK (legacy and XML), PLOT3D, etc.
 • Saving of visualizations
 • Saving rendered visualization in a variety of image formats.

MayaVi2 has been designed with scriptability and extensibility in mind. While the mayavi2 application is usable by itself, it may be used as an Envisage plugin which allows it to be embedded in user applications natively. Alternatively, it may be used as a visualization engine for any application.

This package also provides TVTK, which wraps VTK objects to provide a convenient, Pythonic API, while supporting Traits attributes and NumPy/SciPy arrays. TVTK is implemented mostly in pure Python, except for a small extension module.

Screenshots of package mayavi2
Ovito
visualization and analysis tool for atomistic simulation data
Versions of package ovito
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security2.3.3-3+deb8u1amd64,i386
jessie2.3.3-3+deb8u1amd64,i386
stretch2.8.1+dfsg2-5amd64,arm64,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ovito:
uitoolkitqt
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OVITO is a visualization and analysis software for atomistic simulation data. Being a single integrated application it covers both the analysis and the visualization of large-scale atomistic datasets produced by molecular dynamics/statics and Monte-Carlo simulation codes. Its name is an acronym for Open Visualization Tool, emphasizing that the software has been designed with flexibility and extensibility in mind.

Screenshots of package ovito
Paraview
Program do wizualizacji równoległej
Versions of package paraview
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.1.2+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.10.1-2amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye5.9.0-2amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.1.0+dfsg+1-1amd64,armel,armhf,i386
buster5.4.1+dfsg4-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.10.1-2amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package paraview:
roleprogram
uitoolkitqt
useviewing
Popcon: 108 users (93 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ParaView to otwartoźródłowa, wieloplatformowa aplikacja zaprojektowana do wizualizacji zestawów danych o rozmiarach począwszy od małych do bardzo dużych. Cele projektu ParaView obejmują:

* Opracowywanie otwartoźródłowych, wieloplatformowych aplikacji do
 wizualizacji.
* Obsługiwanie rozprowadzanych modeli obliczeniowych do przetwarzania
 dużych zbiorów danych.
* Tworzenie otwartego, elastycznego i intuicyjnego interfejsu
 użytkownika.
* Opracowywanie rozszerzalnej architektury w oparciu o otwarte
 standardy.

ParaView działa na rozproszonych i równoległych pamięciach współdzielonych jak również na pojedynczych systemach procesorowych. Został z powodzeniem przetestowany na Windows, Mac OS X, Linux oraz różnych stacjach roboczych Uniksa, klastrach i superkomputerach. Pod maską ParaView używa zestawu narzędzi do wizualizacji jako silnika do renderowania i przetwarzania danych oraz posiada interfejs użytkownika napisany przy użyciu Qt.

Pdl
perl data language: Perl extensions for numerics
Versions of package pdl
ReleaseVersionArchitectures
sid2.080-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.017-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.007-4amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.080-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.025-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.019-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pdl:
devellang:perl, library
fieldmathematics
interfacecommandline, shell
roledevel-lib, program
scopeutility
Popcon: 21 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PDL gives standard perl the ability to COMPACTLY store and SPEEDILY manipulate the large N-dimensional data arrays which are the bread and butter of scientific computing. The idea is to turn perl in to a free, array-oriented, numerical language in the same sense as commercial packages like IDL and MatLab. One can write simple perl expressions to manipulate entire numerical arrays all at once. For example, using PDL the perl variable $a can hold a 1024x1024 floating point image, it only takes 4Mb of memory to store it and expressions like $a=sqrt($a)+2 would manipulate the whole image in a few seconds.

A simple interactive shell (perldl) is provided for command line use together with a module (PDL) for use in perl scripts.

Screenshots of package pdl
Plotdrop
minimal GNOME frontend to GNUPlot
Versions of package plotdrop
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.5.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.5.2-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package plotdrop:
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
useviewing
Popcon: 12 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PlotDrop is designed for quick simple visualisation of 2D data series. It is intended to be used in tandem with an external filesystem browser such as GNOME's nautilus or KDE's konqueror. Files containing data are added by dragging them from the browser to the file list.

Screenshots of package plotdrop
Python3-gnuplot
Python interface to the gnuplot plotting program
Versions of package python3-gnuplot
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.8-8all
sid1.8-8all
bullseye1.8-8all
Popcon: 42 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gnuplot.py is a Python module that interfaces to gnuplot, the popular plotting program. It allows you to use gnuplot from within Python to plot arrays of data from memory, data files, or mathematical functions. If you use Python to perform computations or as glue' for numerical programs, you can use this module to plot data on the fly as they are computed. And the combination with Python makes it is easy to automate things, including to create crudeanimations' by plotting different datasets one after another.

Python3-guiqwt
efficient 2D data-plotting library - Python 3
Versions of package python3-guiqwt
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.0.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.0.2-1armel,ppc64el,s390x
sid4.2.0-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel
buster3.0.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.3.1
Popcon: 13 users (3 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The guiqwt Python library provides efficient 2D data-plotting features (curve/image visualization and related tools) for signal/image processing application development and interactive computing. It's based on the scientific modules NumPy and SciPy, and the PyQwt plotting widgets for PyQt4 graphical user interfaces.

This is the Python 3 version of the package.

Python3-pyqtgraph
Scientific Graphics and GUI Library for Python 3
Versions of package python3-pyqtgraph
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.10.0-1all
experimental0.12.4-2all
sid0.12.4-1all
bookworm0.12.4-1all
bullseye0.11.1-1all
buster0.10.0-1all
jessie0.9.8-3all
Popcon: 123 users (88 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PyQtGraph is a pure-python graphics and GUI library built on PyQt4 and numpy. It is intended for use in mathematics / scientific / engineering applications. Despite being written entirely in Python, the library is very fast due to its heavy leverage of numpy for number crunching and Qt's GraphicsView framework for fast display.

This is the Python 3 version of the package.

Python3-seaborn
statistical visualization library for Python3
Versions of package python3-seaborn
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.4.0-3all
bookworm0.11.2-3all
bullseye0.11.1-1all
stretch0.7.1-4all
buster0.9.0-1all
sid0.11.2-3all
Popcon: 50 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Seaborn is a library for making attractive and informative statistical graphics in Python. It is built on top of matplotlib and tightly integrated with the PyData stack, including support for numpy and pandas data structures and statistical routines from scipy and statsmodels.

Some of the features that seaborn offers are

 • Several built-in themes that improve on the default matplotlib aesthetics
 • Tools for choosing color palettes to make beautiful plots that reveal patterns in your data
 • Functions for visualizing univariate and bivariate distributions or for comparing them between subsets of data
 • Tools that fit and visualize linear regression models for different kinds of independent and dependent variables
 • A function to plot statistical timeseries data with flexible estimation and representation of uncertainty around the estimate
 • High-level abstractions for structuring grids of plots that let you easily build complex visualizations

This is the Python 3 version of the package.

Pyxplot
data plotting program producing publication-quality output
Maintainer: Stuart Prescott
Versions of package pyxplot
ReleaseVersionArchitectures
buster0.9.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.2-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.2-5amd64,armel,armhf,i386
sid0.9.2-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.9.2-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.9.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pyxplot:
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scienceplotting, visualisation
useconverting, viewing
works-withtext
works-with-formatpdf, plaintext, postscript
Popcon: 16 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pyxplot is a multi-purpose graph plotting tool, scientific scripting language, vector graphics suite, and data processing package. Its interface is designed to make common tasks -- e.g., plotting labelled graphs of data -- accessible via short, simple, intuitive commands.

Pyxplot produces publication-quality figures. To this end, text is rendered with all of the beauty and flexibility of the LaTeX typesetting environment.

Extensive documentation and examples can be found in the pyxplot-doc package. A gallery of sample plots is available from the project's web site.

Qtiplot
Analiza danych i kreślenie wykresów naukowych
Versions of package qtiplot
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.9.8.9-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.8.9-9amd64,armel,armhf,i386
buster0.9.8.9-18amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qtiplot:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 21 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Qtiplot jest w pełni rozwiniętym oprogramowaniem do kreślenia wykresów, podobnym do programu Origin z OriginLab (więcej informacji na temat Origin można znaleźć na stronie: http://www.originlab.com).

Program może kreślić dwu- lub trójwymiarowe wykresy o wysokiej jakości, zarówno ze zbiorów danych, jak i funkcji. Może pracować stosując dopasowania nieliniowe i wielowierzchołkowe.

Niektóre funkcje:

 • wieloplatformowość: działa natywnie w systemie Windows, Mac OS X i Linux/Unix;
 • pełna obsługa skryptów Pythona;
 • kreślenie 3D oparte na OpenGL;
 • publikowanie wykresów o wysokiej jakości i łatwe eksportowanie do różnych formatów graficznych (EMF, EPS, PS, PDF, SVG, BMP, JPG, PNG, TIFF, itp.);
 • łatwa integracja z systemem składu tekstu LaTeXa;
 • wydajne i wszechstronne tworzenie arkuszy kalkulacyjnych i obliczeń w kolumnie logicznej oraz łatwy import/eksport wielu plików;
 • szybki dostęp do ekstensywnych, wbudowanych funkcji analizy danych;
 • zaawansowana analiza statystyczna: test t studenta, ANOVA, test chi-kwadrat dla wariancji, test normalności (Shapiro-Wilka);
 • liniowe i nieliniowe dopasowywanie krzywej z rozważania i oszacowywania statystycznych błędów określonych parametrów;
 • wielowierzchołkowe dopasowywanie;
 • narzędzia do analizowania obrazu;
 • obsługa szablonów: wszystkie ustawienia dla wykresów, tabel i macierzy mogą być zapisane i przywrócone później dla szybkiego procesu edytowania;
 • pliki projektu oparte na folderach, funkcjonalny eksplorator projektu z wbudowanymi funkcjami przeciągania i upuszczania oraz wyszukiwania;
 • pełny import skoroszytów programu Excel oraz arkuszy kalkulacyjnych Open Document Format, baz danych dBase, SQLite i Microsoft Access.
Screenshots of package qtiplot
R-cran-sjplot
GNU R data visualization for statistics in social science
Versions of package r-cran-sjplot
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.8.10-1all
bullseye2.8.7-1all
sid2.8.10-1all
stretch-backports2.6.2-1~bpo9+1all
buster2.6.2-1all
Popcon: 9 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Collection of plotting and table output functions for data visualization. Results of various statistical analyses (that are commonly used in social sciences) can be visualized using this package, including simple and cross tabulated frequencies, histograms, box plots, (generalized) linear models, mixed effects models, principal component analysis and correlation matrices, cluster analyses, scatter plots, stacked scales, effects plots of regression models (including interaction terms) and much more. This package supports labelled data.

Rlplot
GUI application for generating publication quality graphs
Versions of package rlplot
ReleaseVersionArchitectures
buster1.5-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.5-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rlplot:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitqt
useviewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 6 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

RLPlot is a GUI based program for displaying scientific data in standard formats. It has full support for all error-bar types and it has greater flexibility with displaying colour and texture in charts than gnuplot (filled bar chart boxes are possible without any additional programs). Output is generated on the X display where further changes can be made to the graph using point and click methods. Images can be exported as scalable vector graphics (SVG) as well as EPS, WMF and TIFF formats.

Screenshots of package rlplot
Scidavis
Aplikacja do wizualizacji i analizy danych naukowych
Maintainer: Georges Khaznadar
Versions of package scidavis
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.D13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package scidavis:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitqt
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 9 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

SciDAVis to program do analizy i wysokiej jakości wizualizacji danych (np. do wykorzystania w publikacjach naukowych). Posiada łatwy do nauki, intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika, zachowując przy tym funkcjonalność i rozszerzalność przy użyciu np. skryptów Pythona.

SciDAVis jest podobny pod względem zastosowania do zastrzeżonych aplikacji systemu Windows, takich jak: Origin i SigmaPlot oraz do wolnego oprogramowania, takiego jak: QtiPlot, Labplot i Gnuplot.

Tym co wyróżnia SciDAVis od wyżej wymienionych programów jest położenie nacisku na zapewnienie przyjaznego i otwartego środowiska dla zarówno nowych, jak i doświadczonych użytkowników.

Screenshots of package scidavis
Solvespace
Parametric 2d/3d CAD
Versions of package solvespace
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.3+repack1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.1+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.0.rc2+repack1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.0.rc2+repack1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3+repack1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 53 users (42 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SolveSpace is a parametric 2d/3d CAD program. Applications include:

 • modeling 3d parts — draw with extrudes, revolves, helix creation, and Boolean (union / difference / intersection) operations;
 • modeling 2d parts — draw the part as a single section, and export DXF, PDF, SVG; use 3d assembly to verify fit;
 • 3d-printed parts — export the STL or other triangle mesh expected by most 3d printers;
 • preparing CAM data — export 2d vector art for a waterjet machine or laser cutter; or generate STEP or STL, for import into third-party CAM software for machining;
 • mechanism design — use the constraint solver to simulate planar or spatial linkages, with pin, ball, or slide joints;
 • plane and solid geometry — replace hand-solved trigonometry and spreadsheets with a live dimensioned drawing.
Trend
general-purpose, efficient trend graph
Versions of package trend
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package trend:
interfacex11
roleprogram
scienceplotting
scopeutility
uitoolkitglut
useanalysing, monitor, viewing
x11application
Popcon: 9 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

trend is a general-purpose, efficient trend graph for "live" data. Data is read in ASCII form from a file or continuously from a FIFO and displayed in real-time into a multi-pass trend (much like a CRT oscilloscope). trend can be used as a rapid analysis tool for progressive or time-based data series together with trivial scripting.

Screenshots of package trend
Udav
Biblioteka do wykresów naukowych (interfejs okna)
Versions of package udav
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.4.4-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.3.4-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm8.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid8.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2.2.1-3amd64,armel,armhf,i386
buster2.4.2.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package udav:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 8 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Wolna, wieloplatformowa biblioteka szybkich funkcji języka C++ do kreślenia danych nawet w 3 wymiarach. Umożliwia eksportowanie wykresów do plików bitmap i grafiki wektorowej w formatach: EPS, SVG i IDTF. Istnieją proste interfejsy okienkowe, oparte na GLUT, FLTK lub Qt. Mathgl może być również stosowane w konsoli. Istnieją interfejsy do następujących języków: C, Fortran, Pascal, Forth, Python i Octave.

Pakiet zawiera środowisko okienkowe udav, oparte na mathgl.

Veusz
2D and 3D scientific plotting application with graphical interface
Versions of package veusz
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.3.1-1all
stretch1.21.1-1.1all
jessie1.21.1-1all
sid3.3.1-3all
upstream3.4
Debtags of package veusz:
devellang:python, library
interfacecommandline, x11
roledevel-lib, program
sciencedata-acquisition, plotting, visualisation
uitoolkitqt
useviewing
x11application, library
Popcon: 17 users (8 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Veusz is a 2D and 3D scientific plotting and graphing package, designed to produce publication-ready PDF, SVG, Postscript and bitmap output. Veusz provides a GUI, command line and scripting interface (based on Python) to its plotting facilities. The plots are built using an object-based system to provide a consistent interface.

This package includes the main executable, documentation and examples.

Screenshots of package veusz
Vistrails
Science visualisation workflow toolkit
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package vistrails
ReleaseVersionArchitectures
sid3.0~git+9dc22bd-3all
jessie2.1.1-1all
stretch2.2.4-1all
buster2.2.4-1all
bullseye3.0~git+9dc22bd-2all
bookworm3.0~git+9dc22bd-3all
Debtags of package vistrails:
roleprogram
Popcon: 6 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

VisTrails is an open-source scientific workflow and provenance management system developed at the University of Utah that provides support for data exploration and visualization. Whereas workflows have been traditionally used to automate repetitive tasks, for applications that are exploratory in nature, such as simulations, data analysis and visualization, very little is repeated---change is the norm. As an engineer or scientist generates and evaluates hypotheses about data under study, a series of different, albeit related, workflows are created while a workflow is adjusted in an interactive process. VisTrails was designed to manage these rapidly-evolving workflows.

Screenshots of package vistrails
Yorick
Interpretowany język programowania oraz naukowy pakiet wizualizacyjny
Versions of package yorick
ReleaseVersionArchitectures
sid2.2.04+dfsg1-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2.03+dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
stretch2.2.04+dfsg1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.04+dfsg1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.2.04+dfsg1-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.2.04+dfsg1-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package yorick:
develide, interpreter, runtime
fieldastronomy, mathematics, physics
interfacecommandline, shell
roledevel-lib, program
scopeapplication
useanalysing, viewing
works-withimage, image:raster
Popcon: 37 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Yorick to skryptowy język programowania służący do:

 • naukowych symulacji i obliczeń;
 • obróbki danych i sterowania dużymi symulacjami;
 • tworzenia interaktywnych, naukowych wizualizacji;
 • odczytywania, zapisywania i tłumaczenia plików zawierających duże ilości liczb.

Zaletą tego języka jest spójna składnia dla operacji na macierzach, co pozwala na bardzo szybkie i efektywne obliczenia tego typu. Na pierwszy rzut oka składnia Yoricka przypomina C, ale zmienne nigdy nie są wyraźnie deklarowane, a zasięg ich ważności jest dynamiczny podobnie jak w niektórych odmianach języka Lisp. Yorick został zaprojektowany zarówno do używania go w sposób interaktywny z poziomu klawiatury, jak i do tworzenia skryptów, które później zostaną uruchomione.

Pakiet zawiera środowisko programistyczne oparte na edytorze Emacs, które można uruchomić poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy M-x i wpisanie polecenia yorick.

Dostępnych jest wiele dodatkowych pakietów i wtyczek do Yoricka (nazwy pakietów zaczynają się od "yorick-"). Warto zainstalować metapakiet yorick-full, który zależy od zdecydowanej większości z nich.

Screenshots of package yorick

Official Debian packages with lower relevance

Circos
plotter for visualizing data
Versions of package circos
ReleaseVersionArchitectures
buster0.69.6+dfsg-2all
bookworm0.69.9+dfsg-2all
sid0.69.9+dfsg-2all
jessie0.66-1all
stretch0.69.4+dfsg-1all
bullseye0.69.9+dfsg-2all
Debtags of package circos:
fieldbiology:bioinformatics
roleprogram
useviewing
Popcon: 6 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Circos visualizes data in a circular layout — ideal for exploring relationships between objects or positions, and creating highly informative publication-quality graphics.

This package provides the Circos plotting engine, which is command-line driven (like gnuplot) and fully scriptable.

Please cite: Martin I Krzywinski, Jacqueline E Schein, Inanc Birol, Joseph Connors, Randy Gascoyne, Doug Horsman, Steven J Jones and Marco A Marra: Circos: An information aesthetic for comparative genomics. (PubMed,eprint) Genome Research 19(9):1639-45 (2009)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Circos-tools
plotter for visualizing data - helper utilities
Versions of package circos-tools
ReleaseVersionArchitectures
buster0.23-1all
sid0.23-1all
bullseye0.23-1all
bookworm0.23-1all
jessie0.18-1all
stretch0.22-1all
Debtags of package circos-tools:
fieldbiology:bioinformatics
roleprogram
Popcon: 3 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Circos visualizes data in a circular layout — ideal for exploring relationships between objects or positions, and creating highly informative publication-quality graphics.

This package provides a set of tools to help process your data: binlinks, bundlelinks, categoryviewer, colorinterpolate, filterlinks, maketutorialimages, orderchr, randomlinks, resample, and tableviewer.

Findimagedupes
Finds visually similar or duplicate images
Versions of package findimagedupes
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.18-6amd64,armel,armhf,i386
stretch2.18-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.19.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.19.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.18-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.18-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.20.1
Debtags of package findimagedupes:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usesearching
works-withimage, image:raster
Popcon: 40 users (7 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

findimagedupes is a commandline utility which performs a rough "visual diff" to two images. This allows you to compare two images or a whole tree of images and determine if any are similar or identical. On common image types, findimagedupes seems to be around 98% accurate.

Jeuclid-mathviewer
Complete MathML rendering solution (Swing MathViewer)
Versions of package jeuclid-mathviewer
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.1.9-3all
sid3.1.9-5all
bookworm3.1.9-5all
bullseye3.1.9-5all
buster3.1.9-5all
stretch3.1.9-3all
Popcon: 5 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JEuclid is a complete MathML rendering solution, consisting of:

 • A MathViewer application
 • Command line converters from MathML to other formats
 • An ant task for automated conversion
 • Display components for AWT and Swing
 • A component for Apache Cocoon

This package contains the Swing MathViewer application.

Libcoin-dev
high-level 3D graphics devkit with Open Inventor and VRML97 support
Versions of package libcoin-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.0.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.0.0+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.0.0~CMake~6f54f1602475+ds1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.0.0+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 18 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Coin is an OpenGL-based, retain-mode 3D graphics library that implements the Open Inventor 2.1 API. It also includes support for VRML97 and 3D audio.

Libgrits-dev
Development files for grits
Versions of package libgrits-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster0.8.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.8.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libgrits-dev:
devellibrary
fieldgeography
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grits is a "Virtual Globe" library which uses OpenGL to render an image of the earth using satellite and terrain data from publicly accessible servers. This is similar in concept to Google Earth and NASA World Wind, except implemented as a library.

This package contains the header files and libraries which are needed for developing programs that use grits.

Libgtkmathview-bin
rendering engine for MathML documents
Versions of package libgtkmathview-bin
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.8.0-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.8.0-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.0-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.0-10+nmu2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libgtkmathview-bin:
devellibrary
fieldmathematics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useediting
works-with-formatxml
Popcon: 5 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GtkMathView is a C++ rendering engine for MathML documents. It provides an interactive view that can be used for browsing and editing MathML markup.

GtkMathView reads MathML documents by means of a frontend whose purpose is to traverse the MathML document (or part of it) and to appropriately instantiate GtkMathView's internal data structures that are suitable for rendering it. Currently the following frontends are supported: libxml2 (tree view using libxml2 API), libxml2 reader (event view using libxml2 reader API), GMetaDOM (tree view using DOM API), custom (application-specific view with application-provided callbacks).

GtkMathView renders MathML documents through a backend whose purpose is to provide an interface between the portable rendering engine and the platform-specific capabilities (like retrieving fonts, drawing on the screen, and so on). Currently the following backends are provided: GTK+, GTK+ widget, PostScript, SVG, AbiWord.

This package includes utilities to view and render MathML documents.

Libgts-bin
utility binaries for libgts
Versions of package libgts-bin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.7.6+darcs121130-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.7.6+darcs121130-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.7.6+darcs121130-1.2amd64,armel,armhf,i386
buster0.7.6+darcs121130-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.7.6+darcs121130-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.7.6+darcs121130-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libgts-bin:
fieldmathematics
roleprogram
Popcon: 2899 users (4697 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The GTS Library is intended to provide a set of useful functions to deal with 3D surfaces meshed with interconnected triangles.

This package contains some utility binaries.

Libpuzzle-bin
quick similar image finder - runtime tool
Versions of package libpuzzle-bin
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.9-6amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.11-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.11-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.11-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libpuzzle-bin:
roleprogram
scopeutility
Popcon: 4 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Puzzle library is designed to quickly find visually similar images (GIF, PNG, JPG), even if they have been resized, recompressed, recolored or slightly modified.

This package contains the command-line tool: puzzle-diff.

Libqglviewer-dev
OpenGL 3D viewer library based on Qt4 - development files
Versions of package libqglviewer-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.5.3+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libqglviewer-dev:
roledummy
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

libqglviewer (also known as libQGLViewer) is a free C++ library based on Qt that enables the quick creation of OpenGL 3D viewers. It features a powerful camera trackball and simple applications simply require an implementation of the draw() function. It is a tool of choice for OpenGL beginners and assignements. It provides screenshot saving, mouse manipulated frames, stereo display, interpolated keyFrames, object selection, and much more. It is fully customizable and easy to extend to create complex applications, with a possible Qt GUI.

This package contains the files needed to develop and compile programs using QGLViewer linked with Qt version 4.

Libsoqt520-dev
Qt5 GUI component toolkit for Inventor - development
Versions of package libsoqt520-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.6.0+ds1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.0~ea5cd76+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.6.0+ds1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.6.0+ds1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SoQt is a Qt GUI component toolkit library for Coin, based on the API of the InventorXt GUI component toolkit. SoQt is also compatible with OpenInventor of SGI and TGS.

SoQt provides a class-hierarchy of viewer classes that ranges from a simple render canvas (the SoQtRenderArea), providing only the basic synchronization and device input conversion routines between Qt and Coin, up to 3 different full-featured viewer classes (SoQtExaminerViewer, SoQtPlaneViewer and SoQtFlyViewer) with input device handling logic and user interfaces to let the application programmer do Rapid Application Development.

This library is linked against Qt version 5.

Libvtk9-dev
VTK header files
Versions of package libvtk9-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports9.0.1+dfsg1-8~bpo10+2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.1.0+really9.1.0+dfsg2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid9.1.0+really9.1.0+dfsg2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye9.0.1+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream9.2.0~rc2
Popcon: 13 users (17 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The Visualization Toolkit (VTK) is an open-source software system for 3D computer graphics, image processing, and visualization.

This package provides the VTK header files required to compile C++ programs that use VTK to do 3D visualisation.

Please cite: Will Schroeder, Ken Martin and Bill Lorensen: The Visualization Toolkit (4th ed.) (2006)
Libvtk9-java
VTK - Java language support
Versions of package libvtk9-java
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports9.0.1+dfsg1-8~bpo10+2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye9.0.1+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.1.0+really9.1.0+dfsg2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid9.1.0+really9.1.0+dfsg2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream9.2.0~rc2
Popcon: 15 users (18 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The Visualization Toolkit (VTK) is an object oriented, high level library that allows one to easily write C++ programs, Tcl, Python and Java scripts that do 3D visualization.

This package provides the VTK Java language support.

Please cite: Will Schroeder, Ken Martin and Bill Lorensen: The Visualization Toolkit (4th ed.) (2006)
Libvtk9-qt-dev
VTK header files, containing Qt files
Versions of package libvtk9-qt-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm9.1.0+really9.1.0+dfsg2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid9.1.0+really9.1.0+dfsg2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye9.0.1+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports9.0.1+dfsg1-8~bpo10+2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream9.2.0~rc2
Popcon: 5 users (6 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The Visualization Toolkit (VTK) is an open-source software system for 3D computer graphics, image processing, and visualization.

This package provides the VTK header files required to compile C++ programs that use VTK to do 3D visualisation. Qt files

Please cite: Will Schroeder, Ken Martin and Bill Lorensen: The Visualization Toolkit (4th ed.) (2006)
Med-imaging
Debian Med image processing and visualization packages
Versions of package med-imaging
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.7.2all
jessie2.0all
buster3.3all
stretch3.0.1all
sid3.7.2all
bullseye3.7all
Debtags of package med-imaging:
fieldbiology, medicine:imaging
rolemetapackage
suitedebian
Popcon: 6 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage will install Debian packages which might be useful in medical image processing and visualization.

On one hand, it installs several packages supporting various image file formats and image management, like DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) which is the de-facto standard for medical image management, and NIFTI. On the other hand, it provides a variety of software packages that can be used for visualization and for image processing - either from a graphical user interface, the command line, or implemented in workflows.

Python3-matplotlib
Python based plotting system in a style similar to Matlab (Python 3)
Maintainer: Sandro Tosi
Versions of package python3-matplotlib
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.5.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.2-3.1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.0+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.5.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.3.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.0.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 13502 users (778 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Matplotlib is a pure Python plotting library designed to bring publication quality plotting to Python with a syntax familiar to Matlab users. All of the plotting commands in the pylab interface can be accessed either via a functional interface familiar to Matlab users or an object oriented interface familiar to Python users.

This package contains the Python 3 version of matplotlib.

Python3-pivy
Coin binding for Python 3
Versions of package python3-pivy
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.6.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6.7-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 952 users (165 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pivy is a Coin binding for Python. Coin is a high-level 3D graphics library with a C++ API. Coin uses scene-graph data structures to render real-time graphics suitable for mostly all kinds of scientific and engineering visualization applications. Pivy allows:

 • Development of Coin applications and extensions in Python
 • Interactive modification of Coin programs from within the Python interpreter at runtime
 • Incorporation of Scripting Nodes into the scene graph which are capable of executing Python code and callbacks
 • Use of Coin within PyQt4 applications with the quarter module

This package contains the Python 3 bindings.

Python3-vtk9
Python bindings for VTK
Versions of package python3-vtk9
ReleaseVersionArchitectures
bullseye9.0.1+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports9.0.1+dfsg1-8~bpo10+2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.1.0+really9.1.0+dfsg2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid9.1.0+really9.1.0+dfsg2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream9.2.0~rc2
Popcon: 21 users (24 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The Visualization Toolkit (VTK) is an open-source software system for 3D computer graphics, image processing, and visualization.

This package provides the python3 bindings for VTK.

Please cite: Will Schroeder, Ken Martin and Bill Lorensen: The Visualization Toolkit (4th ed.) (2006)
R-cran-aplpack
Another Plot PACKage: stem.leaf, bagplot, faces, spin3R and others
Versions of package r-cran-aplpack
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3.5-1all
buster1.3.2-1all
bullseye1.3.3-2all
bookworm1.3.5-1all
Popcon: 10 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This GNU R package provided a set of functions for drawing some special plots:

 • stem.leaf plots a stem and leaf plot,
 • stem.leaf.backback plots back-to-back versions of stem and leafs,
 • bagplot plots a bagplot,
 • skyline.hist plots several histgramm in one plot of a one dimensional data set,
 • plotsummary plots a graphical summary of a data set with one or more variables,
 • plothulls plots sequentially hulls of a bivariate data set,
 • faces plots chernoff faces,
 • spin3R for an inspection of a 3-dim point cloud,
 • slider functions for interactive graphics.
R-cran-colorspace
GNU R Color Space Manipulation
Versions of package r-cran-colorspace
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.0-0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.3-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2-4-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.0-3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4-0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0-3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 304 users (77 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Carries out mapping between assorted color spaces including RGB, HSV, HLS, CIEXYZ, CIELUV, HCL (polar CIELUV), CIELAB and polar CIELAB. Qualitative, sequential, and diverging color palettes based on HCL colors are provided.

Please cite: Achim Zeileis, Kurt Hornik and Paul Murrell: Escaping RGBland: Selecting Colors for Statistical Graphics. Computational Statistics & Data Analysis 53:3259-3270 (2009)
R-cran-ggplot2
implementation of the Grammar of Graphics
Versions of package r-cran-ggplot2
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports3.3.2+dfsg-2~bpo10+1all
bullseye3.3.3+dfsg-1all
stretch-backports3.1.0-1~bpo9+1all
bookworm3.3.6+dfsg-1all
sid3.3.6+dfsg-1all
buster3.1.0-1all
stretch2.2.1-2all
jessie1.0.0-1all
Popcon: 203 users (222 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ggplot2 combines the advantages of both base and lattice graphics. Conditioning and shared axes are handled automatically, and you can still build up a plot step by step from multiple data sources. It also implements a sophisticated multidimensional conditioning system and a consistent interface to map data to aesthetic attributes.

Please cite: Hadley Wickham: Link to publication (2009)
R-cran-labeling
GNU R Axis Labeling optimization
Versions of package r-cran-labeling
ReleaseVersionArchitectures
sid0.4.2-1all
bullseye0.4.2-1all
stretch0.3-1all
buster0.3-3all
jessie0.3-1all
bookworm0.4.2-1all
Popcon: 197 users (183 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This system extends Wilkinsons optimization-based labeling approach to create a more robust, full-featured axis labeler.

R-cran-plotrix
GNU R package providing various plotting functions
Versions of package r-cran-plotrix
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.6-4-1all
jessie3.5-7-1all
buster3.7-4-1all
bullseye3.8-1-1all
bookworm3.8-2-1all
sid3.8-2-1all
Popcon: 83 users (32 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This R package provides lots of plots, various labeling, axis and color scaling functions. Some of them are:

 arctext:     Display text on a circular arc.
 barhier:     Display a set of hierarchically associated variables
 barp:       A bar plotting routine
 bin.wind.records: Classify wind direction and speed records.
 centipede.plot:  Display a centipede plot
 clock24.plot:   Plot values on a 24 hour "clockface".
 color.legend:   Legend matching categories or values to colors
 dotplot.mtb:   Minitab style dotplots.
 gantt.chart:   Display a Gantt chart
 intersectDiagram: Display set intersections
 multhist:     Plot a multiple histogram, as a barplot
 polar.plot:    Plot values on a circular grid of 0 to 360 degrees.
 vectorField:   Display magnitude/direction vectors
 weighted.hist:  Display a weighted histogram

and many more. Read more about this package at http://cran.r-project.org/web/packages/plotrix/plotrix.pdf

Please cite: Jim Lemon: Plotrix: a package in the red light district of R. (eprint) R-News 6(4):8-12 (2006)
R-cran-qqman
R package for visualizing GWAS results using Q-Q and manhattan plots
Versions of package r-cran-qqman
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.1.4-7all
sid0.1.8+dfsg-1all
bookworm0.1.8+dfsg-1all
buster0.1.4-6all
stretch0.1.2-1all
Popcon: 7 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

qqman is an add-on package for the R statistical environment. This package provides functions for visualizing Genome-Wide Association Studies (GWAS) results using Manhattan plots and Quantile-Quantile plots.

R-cran-scales
Scale functions for visualization
Versions of package r-cran-scales
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2.0-2all
jessie0.2.4-1all
stretch0.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.0-2all
bullseye1.1.1-1all
buster1.0.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports1.0.0-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 196 users (220 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Graphical scales map data to aesthetics, and provide methods for automatically determining breaks and labels for axes and legends.

R-cran-scatterplot3d
GNU R package for Visualizing Multivariate Data
Versions of package r-cran-scatterplot3d
ReleaseVersionArchitectures
buster0.3-41-2all
stretch0.3-38-1all
sid0.3-41-3all
jessie0.3-35-2all
bookworm0.3-41-3all
bullseye0.3-41-3all
Debtags of package r-cran-scatterplot3d:
devellang:r
fieldmathematics, statistics
roleplugin
scienceplotting
useanalysing, viewing
Popcon: 65 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Scatterplot3d is an GNU R package for the visualization of multivariate data in a three dimensional space. Basically scatterplot3d generates a scatter plot in the 3D space using a parallel projection. Higher dimensions (fourth, fifth, etc.) of the data can be visualized to some extent using, e.g. different colors, symbol types or symbol sizes.

Please cite: Uwe Ligges and Martin Mächler: Scatterplot3d - an R Package for Visualizing Multivariate Journal of Statistical Software 8(11):1-20 (2003)
Screenshots of package r-cran-scatterplot3d
R-cran-shape
GNU R functions for plotting graphical shapes, colors
Versions of package r-cran-shape
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.4.5-1all
buster1.4.4-2all
stretch1.4.2-1all
sid1.4.6-1all
bookworm1.4.6-1all
Popcon: 44 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This GNU R package provides functions for plotting graphical shapes such as ellipses, circles, cylinders, arrows, ...

R-cran-vioplot
GNU R toolbox for violin plots
Versions of package r-cran-vioplot
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.3.5-1all
sid0.3.7-1all
bookworm0.3.7-1all
buster0.3.0-1all
stretch0.2-2all
jessie0.2-1all
Popcon: 11 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Violin plots are a method of plotting numeric data. A violin plot is a combination of a box plot and a kernel density plot. Specifically, it starts with a box plot. It then adds a rotated kernel density plot to each side of the box plot.

Texlive-pictures
TeX Live: Graphics, pictures, diagrams
Versions of package texlive-pictures
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security2014.20141024-2+deb8u1all
jessie2014.20141024-2+deb8u1all
sid2022.20220722-1all
bookworm2022.20220722-1all
bullseye2020.20210202-3all
buster2018.20190227-2all
stretch2016.20170123-5all
Debtags of package texlive-pictures:
made-oftex
roleapp-data
useprinting, text-formatting, typesetting
works-withimage, image:vector
works-with-formatpdf, postscript, tex
Popcon: 2569 users (1901 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Including TikZ, pict, etc., but MetaPost and PStricks are separate.

This package includes the following CTAN packages:

adigraph -- Augmenting directed graphs

aobs-tikz -- TikZ styles for creating overlaid pictures in beamer

askmaps -- Typeset American style Karnaugh maps

asyfig -- Commands for using Asymptote figures

asypictureb -- User-friendly integration of Asymptote into LaTeX

autoarea -- Automatic computation of bounding boxes with PiCTeX

bardiag -- LaTeX package for drawing bar diagrams

beamerswitch -- Convenient mode selection in Beamer documents

binarytree -- Drawing binary trees using TikZ

blochsphere -- Draw pseudo-3D diagrams of Bloch spheres

bloques -- Generate control diagrams

blox -- Draw block diagrams, using TikZ

bodegraph -- Draw Bode, Nyquist and Black plots with gnuplot and TikZ

bondgraph -- Create bond graph figures in LaTeX documents

bondgraphs -- Draws bond graphs in LaTeX, using PGF/TikZ

braids -- Draw braid diagrams with PGF/TikZ

bxeepic -- Eepic facilities using pict2e

byo-twemojis -- "Build Your Own Twemojis" with TikZ

byrne -- This package provides a set of tools to typeset geometric proofs in the style of Oliver Byrne's 1847 ed. of Euclid's "Elements"

cachepic -- Convert document fragments into graphics

callouts -- Put simple annotations and notes inside a picture

celtic -- A TikZ library for drawing celtic knots

chemfig -- Draw molecules with easy syntax

circuit-macros -- M4 macros for electric circuit diagrams

circuitikz -- Draw electrical networks with TikZ

coffeestains -- Add coffee stains to documents

combinedgraphics -- Include graphic (EPS or PDF)/LaTeX combinations

curve -- A class for making curriculum vitae

curve2e -- Extensions for package pict2e

curves -- Curves for LaTeX picture environment

dcpic -- Commutative diagrams in a LaTeX and TeX documents

diagmac2 -- Diagram macros, using pict2e

ditaa -- Use ditaa diagrams within LaTeX documents

doc-pictex -- A summary list of PicTeX documentation

dot2texi -- Create graphs within LaTeX using the dot2tex tool

dottex -- Use dot code in LaTeX

dpcircling -- Decorated text boxes using TikZ

dratex -- General drawing macros

drs -- Typeset Discourse Representation Structures (DRS)

duotenzor -- Drawing package for circuit and duotensor diagrams

dynkin-diagrams -- Draw Dynkin, Coxeter, and Satake diagrams using TikZ

ecgdraw -- Draws electrocardiograms (ECG)

eepic -- Extensions to epic and the LaTeX drawing tools

ellipse -- Draw ellipses and elliptical arcs using the standard LaTeX2e picture environment

endofproofwd -- An "end of proof" sign

epspdf -- Converter for PostScript, EPS and PDF

epspdfconversion -- On-the-fly conversion of EPS to PDF

esk -- Package to encapsulate Sketch files in LaTeX sources

euflag -- A command to reproduce the flag of the European Union

fast-diagram -- Easy generation of FAST diagrams

fig4latex -- Management of figures for large LaTeX documents

figchild -- Pictures for creating children's activities

fitbox -- Fit graphics on a page

flowchart -- Shapes for drawing flowcharts, using TikZ

forest -- Drawing (linguistic) trees

genealogytree -- Pedigree and genealogical tree diagrams

getmap -- Download OpenStreetMap maps for use in documents

gincltex -- Include TeX files as graphics (.tex support for \includegraphics)

gnuplottex -- Embed Gnuplot commands in LaTeX documents

gradientframe -- Simple gradient frames around objects

grafcet -- Draw Grafcet/SFC with TikZ

graph35 -- Draw keys and screen items of several Casio calculators

graphicxpsd -- Adobe Photoshop Data format (PSD) support for graphicx package

graphviz -- Write graphviz (dot+neato) inline in LaTeX documents

gtrlib-largetrees -- Library for genealogytree aiming at large trees

harveyballs -- Create Harvey Balls using TikZ

here -- Emulation of obsolete package for "here" floats

hf-tikz -- A simple way to highlight formulas and formula parts

hobby -- An implementation of Hobby's algorithm for PGF/TikZ

hvfloat -- Controlling captions, fullpage and doublepage floats

istgame -- Draw Game Trees with TikZ

kblocks -- Easily typeset Control Block Diagrams and Signal Flow Graphs

kinematikz -- Design kinematic chains and mechanisms

knitting -- Produce knitting charts, in Plain TeX or LaTeX

knittingpattern -- Create knitting patterns

ladder -- Draw simple ladder diagrams using TikZ

lapdf -- PDF drawing directly in TeX documents

latex-make -- Easy compiling of complex (and simple) LaTeX documents

liftarm -- Draw liftarms

lpic -- Put LaTeX material over included graphics

lroundrect -- LaTeX macros for utilizing the roundrect MetaPost routines

luamesh -- Computes and draws 2D Delaunay triangulation

luasseq -- Drawing spectral sequences in LuaLaTeX

maker -- Include Arduino or Processing code in LaTeX documents

makeshape -- Declare new PGF shapes

mathspic -- A Perl filter program for use with PiCTeX

mercatormap -- Spherical Mercator coordinate systems and Web Mercator tile integration

milsymb -- LaTeX package for TikZ based drawing of military symbols as per NATO APP-6(C)

miniplot -- A package for easy figure arrangement

mkpic -- Perl interface to mfpic

modiagram -- Drawing molecular orbital diagrams

neuralnetwork -- Graph-drawing for neural networks

nl-interval -- Represent intervals on the number line

nndraw -- Draw neural networks

numericplots -- Plot numeric data (including Matlab export) using PSTricks

pb-diagram -- A commutative diagram package using LAMSTeX or Xy-pic fonts

penrose -- A TikZ library for producing Penrose tilings

petri-nets -- A set TeX/LaTeX packages for drawing Petri nets

pgf -- Create PostScript and PDF graphics in TeX

pgf-blur -- PGF/TikZ package for "blurred" shadows

pgf-cmykshadings -- Support for CMYK and grayscale shadings in PGF/TikZ

pgf-interference -- Drawing interference patterns with PGF/TikZ

pgf-pie -- Draw pie charts, using PGF

pgf-soroban -- Create images of the soroban using TikZ/PGF

pgf-spectra -- Draw continuous or discrete spectra using PGF/TikZ

pgf-umlcd -- Some LaTeX macros for UML Class Diagrams

pgf-umlsd -- Draw UML Sequence Diagrams

pgfgantt -- Draw Gantt charts with TikZ

pgfkeyx -- Extended and more robust version of pgfkeys

pgfmolbio -- Draw graphs typically found in molecular biology texts

pgfmorepages -- Assemble multiple logical pages onto a physical page

pgfopts -- LaTeX package options with pgfkeys

pgfornament -- Drawing of Vectorian ornaments with PGF/TikZ

pgfplots -- Create normal/logarithmic plots in two and three dimensions

picinpar -- Insert pictures into paragraphs

pict2e -- New implementation of picture commands

pictex -- Picture drawing macros for TeX and LaTeX

pictex2 -- Adds relative coordinates and improves the \plot command

pinlabel -- A TeX labelling package

pixelart -- A package to draw pixel-art pictures

pmgraph -- "Poor man's" graphics

postage -- Stamp letters with >>Deutsche Post<<'s service >>Internetmarke<<

prerex -- Interactive editor and macro support for prerequisite charts

productbox -- Typeset a three-dimensional product box

ptolemaicastronomy -- Diagrams of sphere models for variably strict conditionals (Lewis counterfactuals)

puyotikz -- Quickly typeset board states of Puyo Puyo games

pxpgfmark -- e-pTeX driver for PGF inter-picture connections

pxpic -- Draw pixel pictures

qcircuit -- Macros to generate quantum ciruits

qrcode -- Generate QR codes in LaTeX

quantikz -- Draw quantum circuit diagrams

randbild -- Marginal pictures

randomwalk -- Random walks using TikZ

realhats -- Put real hats on symbols instead of ^

reotex -- Draw Reo Channels and Circuits

robotarm -- TikZ powered LaTeX package to draw parameterized 2D robot arms

rviewport -- Relative Viewport for Graphics Inclusion

sa-tikz -- TikZ library to draw switching architectures

schemabloc -- Draw block diagrams, using TikZ

scratch -- Draw programs like "scratch"

scratch3 -- Draw programs like "scratch"

scsnowman -- Snowman variants using TikZ

setdeck -- Typeset cards for Set

signchart -- Create beautifully typeset sign charts

simplenodes -- Simple nodes in four colors written in TikZ for LaTeX

simpleoptics -- Drawing lenses and mirrors for optical diagrams

smartdiagram -- Generate diagrams from lists

spath3 -- Manipulate "soft paths" in PGF

spectralsequences -- Print spectral sequence diagrams using PGF/TikZ

strands -- Draw objects constructed from strands

swimgraf -- Graphical/textual representations of swimming performances

syntaxdi -- Create "railroad" syntax diagrams

table-fct -- Draw a variations table of functions and a convexity table of its graph

texdraw -- Graphical macros, using embedded PostScript

ticollege -- Graphical representation of keys on a standard scientific calculator

tikz-3dplot -- Coordinate transformation styles for 3d plotting in TikZ

tikz-among-us -- Create some AmongUs characters in TikZ environments

tikz-bagua -- Draw Bagua symbols in Yijing

tikz-bayesnet -- Draw Bayesian networks, graphical models and directed factor graphs

tikz-bbox -- Precise determination of bounding boxes in TikZ

tikz-cd -- Create commutative diagrams with TikZ

tikz-dependency -- A library for drawing dependency graphs

tikz-dimline -- Technical dimension lines using PGF/TikZ

tikz-feynhand -- Feynman diagrams with TikZ

tikz-feynman -- Feynman diagrams with TikZ

tikz-imagelabels -- Put labels on images using TikZ

tikz-inet -- Draw interaction nets with TikZ

tikz-kalender -- A LaTeX based calendar using TikZ

tikz-karnaugh -- Typeset Karnaugh maps using TikZ

tikz-ladder -- Draw ladder diagrams using TikZ

tikz-lake-fig -- Schematic diagrams of lakes

tikz-layers -- TikZ provides graphical layers on TikZ: "behind", "above" and "glass"

tikz-nef -- Create diagrams for neural networks constructed with the methods of the Neural Engineering Framework (NEF)

tikz-network -- Draw networks with TikZ

tikz-opm -- Typeset OPM diagrams

tikz-optics -- A library for drawing optical setups with TikZ

tikz-page -- Small macro to help building nice and complex layout materials

tikz-palattice -- Draw particle accelerator lattices with TikZ

tikz-planets -- Illustrate celestial mechanics and the solar system

tikz-qtree -- Use existing qtree syntax for trees in TikZ

tikz-relay -- TikZ library for typesetting electrical diagrams

tikz-sfc -- Symbols collection for typesetting Sequential Function Chart (SFC) diagrams (PLC programs)

tikz-swigs -- Horizontally and vertically split elliptical nodes

tikz-timing -- Easy generation of timing diagrams as TikZ pictures

tikz-trackschematic -- A TikZ library for creating track diagrams in railways

tikz-truchet -- Draw Truchet tiles

tikzbricks -- Drawing bricks with TikZ

tikzcodeblocks -- Helps to draw codeblocks like scratch, NEPO and PXT in TikZ

tikzducks -- A little fun package for using rubber ducks in TikZ

tikzfill -- TikZ libraries for filling with images and patterns

tikzinclude -- Import TikZ images from colletions

tikzlings -- A collection of cute little animals and similar creatures

tikzmark -- Use TikZ's method of remembering a position on a page

tikzmarmots -- Drawing little marmots in TikZ

tikzorbital -- Atomic and molecular orbitals using TikZ

tikzpackets -- Display network packets

tikzpagenodes -- A single TikZ node for the whole page

tikzpeople -- Draw people-shaped nodes in TikZ

tikzpfeile -- Draw arrows using PGF/TikZ

tikzposter -- Create scientific posters using TikZ

tikzscale -- Resize pictures while respecting text size

tikzsymbols -- Some symbols created using TikZ

tikztosvg -- A utility for rendering TikZ diagrams to SVG

tile-graphic -- Create tiles of a graphical file

timing-diagrams -- Draw timing diagrams

tipfr -- Produces calculator's keys with the help of TikZ

tkz-base -- Tools for drawing with a cartesian coordinate system

tkz-berge -- Macros for drawing graphs of graph theory

tkz-doc -- Documentation macros for the TKZ series of packages

tkz-euclide -- Tools for drawing Euclidean geometry

tkz-fct -- Tools for drawing graphs of functions

tkz-graph -- Draw graph-theory graphs

tkz-orm -- Create Object-Role Model (ORM) diagrams

tkz-tab -- Tables of signs and variations using PGF/TikZ

tkzexample -- Package for the documentation of all tkz-* packages

tonevalue -- Tool for linguists and phoneticians to visualize tone value patterns

tqft -- Drawing TQFT diagrams with TikZ/PGF

tsemlines -- Support for the ancient \emline macro

tufte-latex -- Document classes inspired by the work of Edward Tufte

twemojis -- Use Twitter's open source emojis through LaTeX commands

tzplot -- Plot graphs with TikZ abbreviations

utfsym -- Provides various Unicode symbols

venndiagram -- Creating Venn diagrams with TikZ

visualpstricks -- Visual help for PSTricks based on images with minimum text

worldflags -- Drawing flags with TikZ

xistercian -- Cistercian numerals in LaTeX

xpicture -- Extensions of LaTeX picture drawing

xypic -- Flexible diagramming macros

Vtk9-examples
VTK examples
Versions of package vtk9-examples
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports9.0.1+dfsg1-8~bpo10+2all
sid9.1.0+really9.1.0+dfsg2-4all
bookworm9.1.0+really9.1.0+dfsg2-4all
bullseye9.0.1+dfsg1-8all
upstream9.2.0~rc2
Popcon: 2 users (13 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The Visualization Toolkit (VTK) is an open-source software system for 3D computer graphics, image processing, and visualization.

This package provides examples for VTK9

Please cite: Will Schroeder, Ken Martin and Bill Lorensen: The Visualization Toolkit (4th ed.) (2006)

Debian packages in contrib or non-free

Pgplot5
large subroutine library for plotting scientific data
Versions of package pgplot5
ReleaseVersionArchitectures
buster5.2.2-19.3 (non-free)amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.2.2-19+deb8u1 (non-free)amd64,armel,armhf,i386
bullseye5.2.2-19.4 (non-free)amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.2.2-19.5 (non-free)amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.2.2-19.5 (non-free)amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.2.2-19.3 (non-free)amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pgplot5:
devellibrary
fieldmathematics
roledevel-lib, shared-lib
Popcon: 16 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free

This package contains both runtime and development libraries. Many routines are included in pgplot for viewing scientific data. Many (about 70) output devices are supported. 2-D, 3-D, contour, image manipulation, etc. are well supported. Interactive routines are included. Both a C and a FORTRAN library are present. See http://astro.caltech.edu/~tjp/pgplot/ for documentation.

Remark of Debian Science team: Giza-dev is a DFSG-free replacement for pgplot5.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

Cassandra
highly-scalable partitioned row store
Versions of package cassandra
ReleaseVersionArchitectures
VCS3.11.4+ds-1all
Versions and Archs
License: Apache-2.0
Debian package not available
Git
Version: 3.11.4+ds-1

The Apache Cassandra database is the right choice when you need scalability and high availability without compromising performance. Linear scalability and proven fault-tolerance on commodity hardware or cloud infrastructure make it the perfect platform for mission-critical data. Cassandra's support for replicating across multiple datacenters is best-in-class, providing lower latency for your users and the peace of mind of knowing that you can survive regional outages.

Visit
interactive parallel visualization and graphical analysis tool
Versions of package visit
ReleaseVersionArchitectures
VCS2.9.1-1all
Versions and Archs
License: free
Debian package not available
Git
Version: 2.9.1-1

VisIt is a free interactive parallel visualization and graphical analysis tool for viewing scientific data. Users can quickly generate visualizations from their data, animate them through time, manipulate them, and save the resulting images for presentations. VisIt contains a rich set of visualization features so that you can view your data in a variety of ways. It can be used to visualize scalar and vector fields defined on two- and three-dimensional (2D and 3D) structured and unstructured meshes.

VisIt was designed to handle very large data set sizes in the terascale range and yet can also handle small data sets in the kilobyte range.

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Pgfplots - wnpp
TeX package to draw normal and/or logarithmic plots directly in TeX
Responsible: OHURA Makoto
License: GPLv3
Debian package not available

This package provides tools to generate plots and labeled axes easily. It draws normal plots, logplots and semi-logplots. Axis ticks, labels, legends (in case of multiple plots) can be added with key-value options. It can cycle through a set of predefined line/marker/color specifications. In summary, its purpose is to simplify the generation of high-quality function plots, especially for use in scientific contexts (logplots).

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 201659