DebiChem Project
Summary
Molecular Modelling
DebiChem 3D Molecular Modelling and Visualization

This metapackage will install 3D Molecular Modelling and Visualization which might be useful for chemists.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for DebiChem to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the DebiChem mailing list

Links to other tasks

DebiChem Molecular Modelling packages

Official Debian packages with high relevance

avogadro
systém molekulárnej grafiky a modelovania
Versions of package avogadro
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.99.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.99.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.2.0-4amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.0.3-10.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2.0-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.93.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.97.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package avogadro:
fieldchemistry
roleprogram
uitoolkitqt
useviewing
Popcon: 54 users (32 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Avogadro je systém molekulárnej grafiky a modelovania cielený na molekuly a biomolekuly. Dokáže vizualizovať vlastnosti ako molekulárne orbitály alebo elektrostatické potenciály a obsahuje inovatívny nástroj na tvorbu molekúl.

Medzi jeho vlastnosti patrí:

 • modelovač molekúl s automatickou optimalizáciou geometrie založenou na silovom poli
 • molekulárna mechanika vrátane obmedzení a hľadaní vyhovujúcich
 • vizualizácia molekulárnych orbitálov a všeobecných isopovrchov
 • vizualizácia vibrácií a kreslenie vibračného spektra
 • podpora jednotiek kryštalografických buniek
 • generovanie vstupu pre balíky kvantovej chémie Gaussian, GAMESS a MOLPRO
 • flexibilná architektúra zásuvných modulov a skriptovanie v Pythone

Avogadro dokáže čítať súborové formáty PDB, XYZ, CML, CIF, Molden a tiež zapisovať výstup do Gaussian, GAMESS a MOLPRO.

Please cite: Marcus D Hanwell, Donald E Curtis, David C Lonie, Tim Vandermeersch, Eva Zurek and Geoffrey R Hutchison: Avogadro: An advanced semantic chemical editor, visualization, and analysis platform. (eprint) J. Cheminf. 4:17 (2012)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
ballview
slobodný nástroj na modelovanie a zobrazovanie molekúl
Versions of package ballview
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.5.0+git20180813.37fc53c-11amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5.0+git20180813.37fc53c-11amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.4.2+20140406-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4.3~beta1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,ppc64el,s390x
buster1.5.0+git20180813.37fc53c-3amd64,arm64,i386
bullseye1.5.0+git20180813.37fc53c-6amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.5.0+git20220524.d85d2dd
Debtags of package ballview:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 3 users (9 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

BALLView poskytuje rýchlu vizualizáciu molekulárnych štruktúr založenú na OpenGL, metódy molekulárnej mechaniky (minimalizácia, simulácia MD pomocou silových polí AMBER, CHARMM a MMFF94), výpočty a vizualizácia elektrostatických vlastností (FDPB) a možnosti upravovania molekúl.

BALLView je možné považovať za grafické používateľské rozhranie založené na BALL (Biochemical Algorithms Library) so zameraním na najbežnejšie požiadavky, obzvlášť bielkovinových chemikov a biofyzikov. Vyvíjajú ho skupiny, ktoré vedú Hans-Peter Lenhof (Saarland University, Saarbruecken, nemecko) a Oliver Kohlbacher (University of Tuebingen, Nemecko). BALL je aplikačná platforma v C++, ktorá bola konkrétne navrhnutá na rýchly vývoj softvéru v oblasti molekulárneho modelovania a výpočtovej molekulárnej biológie. Poskytuje rozsiahlu sadu údajových štruktúr a tried pre molekulárnu mechaniku, pokročilé procesy rozpúšťania, porovnania a analýzy bielkovinových štruktúr, import/export súborov a vizualizáciu.

Please cite: Andreas Moll, Andreas Hildebrandt, Hans-Peter Lenhof and Oliver Kohlbacher: BALLView: a tool for research and education in molecular modeling. (PubMed,eprint) Bioinformatics 22(3):365-366 (2006)
Registry entries: SciCrunch 
Screenshots of package ballview
ghemical
prostredie GNOME na modelovanie molekúl
Versions of package ghemical
ReleaseVersionArchitectures
buster3.0.0-4amd64,arm64,armhf,i386
sid3.0.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.0.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.0.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.0.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ghemical:
fieldchemistry
interface3d, x11
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
useediting, learning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 14 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ghemical je balík softvéru na výpočtovú chémiu napísaný v C++. Má grafické používateľské prostredie a podporuje modely kvantovej mechaniky (semi-empirické) aj modely molekulárnej mechaniky. Momentálne sú dostupné funkcie optimalizácie geometrie, dynamiky molekúl a veľká množina vizualizačných nástrojov používajúcich OpenGL.

Ghemical využíva na kvantovo-mechanické výpočty externý kód. Semi-empirické metódy MNDO, MINDO/3, AM1 a PM3 pochádzajú z balíka MOPAC7 (voľné dielo) a sú súčasťou balíka. Balík MPQC poskytuje metódy ab initio: metódy založené na teórii Hartree-Fock sú momentálne podporované so základnými sadami od STO-3G do 6-31G**.

Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
Screenshots of package ghemical
mmb
model the structure and dynamics of macromolecules
Versions of package mmb
ReleaseVersionArchitectures
sid4.0.0+dfsg-3.1amd64,arm64
bullseye3.2+dfsg-2+deb11u1amd64,arm64,ppc64el
bookworm4.0.0+dfsg-2amd64,arm64
sid4.0.0+dfsg-3armhf
experimental4.0.0+dfsg-3.1~exp1amd64,arm64,armhf
Popcon: 0 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MacroMoleculeBuilder, previously known as RNABuilder, can be used for morphing, homology modeling, folding (e.g. using base pairing contacts), redesigning complexes, fitting to low-resolution density maps, predicting local rearrangements upon mutation, and many other applications.

openstructure
Open-Source Computational Structural Biology Framework
Versions of package openstructure
ReleaseVersionArchitectures
sid2.5.0-1amd64,mips64el
bookworm2.3.1-9amd64,mips64el,mipsel
bullseye2.2.0-6amd64,mips64el,mipsel
experimental2.6.1-1~expamd64,mips64el
upstream2.7.0
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

OpenStructure aims to provide an open-source, modular, flexible, molecular modelling and visualization environment. It is targeted at interested method developers in the field of structural bioinformatics.

promod3
protein homology modelling engine
Versions of package promod3
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.2.1+ds-6amd64
sid3.4.0+ds-1all
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ProMod3 is a modelling engine based on the OpenStructure computational structural biology framework that can perform all steps required to generate a protein model by homology. Its modular design aims at implementing flexible modelling pipelines and fast prototyping of novel algorithms.

Please cite: Gabriel Studer, Gerardo Tauriello, Stefan Bienert, Marco Biasini, Niklaus Johner and Torsten Schwede: ProMod3—A versatile homology modelling toolbox. PLOS Computational Biology 17(1):e1008667 (2021)
pymol
systém na vykresľovanie molekúl
Versions of package pymol
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.5.0+dfsg-1all
sid2.5.0+dfsg-1all
bullseye2.4.0+dfsg-2all
buster2.2.0+dfsg-4all
stretch1.8.4.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.7.2.1-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.5.0+dfsg-1all
upstream3.0.0
Debtags of package pymol:
fieldbiology:structural, chemistry
interface3d, x11
roleprogram
scopeutility
uitoolkittk
uselearning, viewing
works-withimage
x11application
Popcon: 78 users (26 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

PyMOL je systém na vykresľovanie molekúl cielený na stredné až veľké biomolekuly ako sú bielkoviny. Dokáže tvoriť obrázky a animácie molekúl vo vysokej, produkčnej kvalite.

Medzi jeho vlastnosti patria:

 • vizualizácia molekúl, trajektórií molekúl a povrchov kryštalografických dát alebo orbitálov
 • zostavovanie a úprava molekúl
 • interný raytracing a generátor videoklipov
 • úplná rozšíriteľnosť a skriptovateľnosť pomocou rozhrania pre Python

Medzi formátu súborov, s ktorými PyMOL dokáže pracovať patria: PDB, XYZ, CIF, MDL Molfile, ChemDraw, mapy CCP4, mapy XPLOR a mapy Gaussian cube.

Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 

No known packages available

nmoldyn
interactive analysis program for Molecular Dynamics simulations
License: unknown
Debian package not available

nMOLDYN is especially designed for the computation and decomposition of neutron scattering spectra, but also computes other quantities.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235965