Debian Science Project
Summary
Data management
Debian Science Data Management-pakker

Denne metapakke vil installere pakker til at assistere med datahåndteringsopgaver, såsom indhentelse af data fra eksterne ressourcer, holde data under versionskontrol etc.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Data management packages

Official Debian packages with high relevance

Datalad
Håndering af og distributionsplatform for datafiler
Versions of package datalad
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.14.0-1all
stretch0.4.1-1all
buster0.11.2-2all
sid0.17.6-1all
Popcon: 24 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DataLad er en datahåndterings- og distributionsplatform, som tilbyder adgang til en bred vifte af dataressourcer allerede tilgængelige på nettet. Bruger git-annex som motor for datalogistik og tilbyder de følgende indbyggede eller tilgængelige funktioner via udvidelser:

  • grænseflader for kommandolinjen og Python til at manipulere samlinger af datasæt (installer, fjern, opdater, udgiv, gem etc.)og separate filer/mapper (add, get)
  • udtræk, saml og søg igennem diverse metadatakilder (xmp, EXIF, etc; installer datalad-neuroimaging for DICOM-, BIDS-, NIfTI-understøttelse)
  • gennemløb internetsider for automatisk at forberede og opdatere git-annex-arkiver med indhold fra internetsider, S3 etc. (installer datalad-crawler)
Datalad-container
DataLad-udvidelse til arbejdet med containermiljøer
Maintainer: Yaroslav Halchenko
Versions of package datalad-container
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2.2-2all
bullseye1.1.2-1all
sid1.1.7-1all
Popcon: 8 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Denne udvidelse forbedrer DataLad (http://datalad.org) til arbejdet med beregningscontainere.

Git-annex
Håndter filer med git, uden at tjekke deres indhold ind i git
Versions of package git-annex
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports7.20190129-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster7.20190129-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports8.20200330-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.20210223-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid10.20220504-1i386,mipsel
sid10.20220724-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
jessie5.20141125+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-security5.20141125+oops-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch-security6.20170101-1+deb9u1amd64,i386
stretch6.20170101-1+deb9u2amd64,arm64,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports6.20180913-1~bpo9+1mipsel
stretch-backports7.20181211-2~bpo9+1mips
Debtags of package git-annex:
develrcs
roleprogram
works-withfile
Popcon: 434 users (45 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Git-annex tillader håndtering af filer med git, uden at lagre filindholdet i git. Programmet kan synkronisere, lave sikkerhedskopi og arkivere dine data, lokalt eller på nettet. Kontrolsummer og kryptering holder dine data sikre. Hent kraften og den distribuerede natur i git til dine store filer med git-annex.

Programmet kan lagre store filer på mange steder, fra lokale harddiske til et stort antal skytjenester, inklusive S3, WebDAV og rsync, med et stort antal skyleverandører via udvidelsesmoduler. Filer kan lagres krypteret med gpg, så at skyleverandøren ikke kan se dine data. Git-annex holder styr på hvor hver fil er lagret, så den ved hvor mange kopier, der er tilgængelige, og har mange faciliteter til at sikre at dine data bevares.

Git-annex kan også bruges til at holde en mappe i synkronisering mellem computere, ved at holde øje med hvornår filer ændres og automatisk sende dem til git og overføre dem til andre computere. Netprogrammet for git-annex gør det nemt at opsætte og bruge git-annex på denne måde.

The package is enhanced by the following packages: elpa-git-annex elpa-magit-annex keysafe
Screenshots of package git-annex
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 208091