Debian Science Project
Summary
Data management
Debian Science Data Management packages

This metapackage will install packages to assist with data management tasks, such as obtaining data from remote resources, keeping data under version control, etc.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Data management packages

Official Debian packages with high relevance

Datalad
data files management and distribution platform
Versions of package datalad
ReleaseVersionArchitectures
sid0.14.0-1all
stretch0.4.1-1all
buster0.11.2-2all
experimental0.14.3-1all
bullseye0.14.0-1all
upstream0.14.6
Popcon: 36 users (6 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

DataLad is a data management and distribution platform providing access to a wide range of data resources already available online. Using git-annex as its backend for data logistics it provides following facilities built-in or available through additional extensions

  • command line and Python interfaces for manipulation of collections of datasets (install, uninstall, update, publish, save, etc.) and separate files/directories (add, get)

  • extract, aggregate, and search through various sources of metadata (xmp, EXIF, etc; install datalad-neuroimaging for DICOM, BIDS, NIfTI support)

  • crawl web sites to automatically prepare and update git-annex repositories with content from online websites, S3, etc (install datalad-crawler)
Datalad-container
DataLad extension for working with containerized environments
Maintainer: Yaroslav Halchenko
Versions of package datalad-container
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2.2-2all
bullseye1.1.2-1all
sid1.1.2-1all
Popcon: 5 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This extension enhances DataLad (http://datalad.org) for working with computational containers.

Git-annex
správa súborov systémom git bez vkladania ich obsahu do git
Versions of package git-annex
ReleaseVersionArchitectures
bullseye8.20210223-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid8.20210223-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.20120629amd64,armel,armhf,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-security3.20120629+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
jessie5.20141125+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-security5.20141125+oops-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch-security6.20170101-1+deb9u1amd64,i386
stretch6.20170101-1+deb9u2amd64,arm64,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.20190129-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package git-annex:
develrcs
roleprogram
works-withfile
Popcon: 446 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

git-annex umožňuje spravovať súbory pomocou systému git bez vkladania ich obsahu do git. Hoci to môže znieť paradoxne, je to užitočné pri práci so súbormi väčšími než git dnes jednoducho zvláda, či už z dôvodu obmedzenej pamäte, času alebo miesta na disku.

Dokáže ukladať veľké súbory na mnohých miestach od lokálnych pevných diskov po veľké množstvo cloudových úložísk vrátane S3, WebDAV a rsync, pričom desiatky poskytovateľov cloudových úložísk sú dostupné prostredníctvom zásuvných modulov. Súbory je možné ukladať šifrované pomocou gpg, aby poskytovateľ cloudového úložiska nevidel vaše dáta. git-annex sleduje, kde je každý súbor uložený, takže vie, koľko kópií je dostupných a má mnohé možnosti ako zaistiť, aby vaše dáta zostali zachované.

git-annex je tiež možné použiť, aby udržiaval priečinky synchronizované medzi počítačmi, všimol si, kedy sa zmenia a automaticky ich začlenil do git a preniesol ich na ostatné počítače. Webová aplikácia git-annex uľahčuje nastavenie a používanie git-annex týmto spôsobom.

The package is enhanced by the following packages: elpa-git-annex elpa-magit-annex keysafe
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 197270