Debian Science Project
Summary
Geography
Debian Science - geografipakker

Denne metapakke vil installere Debian Science-pakker relateret til geografi. Du er måske også interesseret i debmærket field::geography og afhængig af dit fokus i metapakken education-geography.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Geography packages

Official Debian packages with high relevance

Avce00
Konvertering af ESRI Arcinfo Vector Coverage i E00-format
Versions of package avce00
ReleaseVersionArchitectures
buster2.0.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.0-3amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.0.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.0.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package avce00:
devellang:c, testing-qa
roleprogram
scopeutility
Popcon: 12 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AVCE00 er et C-bibliotek og gruppe af værktøjer, som gør at Arcinfo (binær fil) Vector Coverages fremstår som E00. Den giver dig mulighed for at læse og skrive binære coverages, som om de var E00-filer.

E00compr
Program til at læse/skrive Arcinfo-komprimerede E00-filer
Versions of package e00compr
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package e00compr:
devellang:c
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecompressing, converting
works-withfile, image, image:vector
Popcon: 12 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

E00compr er et ANSI C-bibliotek, som læser og skriver Arcinfo-komprimerede E00-filer. Der er understøttelse til at komprimere i to niveauer, »PARTIAL« og »FULL« (dvs. delvis og fuld). E00-filer er vektor import/eksport-formatet for Arcinfo. Det er ren ASCII, der er beregnet som et udvekslingsformat. ESRI betragter formatet som proprietært, så denne pakke kan muligvis ikke læse alle E00-filer, da ESRI har mulighed for at ændre formatet.

Denne pakke kan anvendes til at importere E00-filer ind i grass GIS- systemet.

Den indeholder kommandolinjeprogrammet e00conv, der tager en E00-fil som inddata (komprimeret eller ej) og kopierer det til en ny fil med det adspurgte komprimeringsniveau (NONE, PARTIAL eller FULL). Biblioteket er ikke inkluderet på nuværende stadie.

Gdal-bin
Geospatial dataabstraktionsbibliotek - redskabsprogrammer
Versions of package gdal-bin
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.1.2+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.6.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.6.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates3.2.2+dfsg-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security3.2.2+dfsg-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.2.2+dfsg-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.10.1+dfsg-8amd64,armel,armhf,i386
buster-security2.4.0+dfsg-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster2.4.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.10.1+dfsg-8+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch-security2.1.2+dfsg-5+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package gdal-bin:
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usechecking, converting
works-withimage, image:raster, image:vector
Popcon: 459 users (548 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GDAL er et oversætterbibliotek for geospatiale raster-dataformater. Som et bibliotek præsenterer den en enkelt abstrakt datamodel til det kaldende program for alle understøttede formater. Det forbundne OGR-bibliotek (som lever indeni GDAL-kildetræet) tilbyder en lignende kapabilitet for enkle funktioner af vektordata.

GDAL understøtter +40 populære dataformater, inklusive almindeligt brugte (GeoTIFF, JPEG, PNG og flere) samt dem brugt i GIS og softwarepakker til fjernregistrering (ERDAS Imagine, ESRI arc/Info, ENVI, PCI Geomatics). Understøtter også mange formater til fjernregistrering og videnskabelig datadistribution såsom HDF, EOS FAST, NOAA L1B, NetCDF, FITS.

OGR-biblioteket understøtter populære vektorformater som ESRI Shapefile, TIGER-data, S57, MapInfo-fil, DGN, GML med flere.

Denne pakke indeholder redskabsprogrammer, baseret på GDAL/OGR-biblioteket: gdal_translate, gdalinfo, gdaladdo, gdalwarp, ogr2ogr, ogrinfo, ogrtindex.

The package is enhanced by the following packages: pktools
Geoip-bin
Kommandolinjeværktøjer for IP-opslag som bruger GeoIP-biblioteket
Versions of package geoip-bin
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports1.6.12-5~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.6.2-4amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.6.12-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6.12-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.6.12-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports-sloppy1.6.12-5~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.6.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package geoip-bin:
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 492 users (102 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

GeoIP er et C-bibliotek, som gør brugeren i stand til at finde landet som en IP-adresse eller værtsnavn kommer fra. Den bruger en filbaseret database.

Denne database indeholder bare IP-blokke som nøgler, og lande som værdier og programmet bør være mere fuldstændigt og præcist end at bruge omvendt DNS-opslag.

Denne pakke indeholder kommandolinjeredskaberne til at slå IP-numre op med via GeoIP-biblioteket.

Gis-workstation
Geographic Information Systems (GIS) - arbejdsstation
Versions of package gis-workstation
ReleaseVersionArchitectures
sid0.0.20all
bookworm0.0.20all
bullseye0.0.20all
buster0.0.16all
jessie0.0.4all
stretch0.0.12all
Debtags of package gis-workstation:
fieldgeography
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne opgave opsætter dit system som en GIS-arbejdsstation til at behandle geografisk information og lave kort.

Gmt
Generic Mapping Tools
Versions of package gmt
ReleaseVersionArchitectures
buster5.4.5+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.5.12-1amd64,armel,armhf,i386
stretch5.3.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports5.4.5+dfsg-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.4.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm6.4.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gmt:
fieldgeography, meteorology
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useediting
works-withimage:vector, text
works-with-formatpostscript
Popcon: 44 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GMT er en samling af værktøjer, som tillader brugere at manipulere (x,y)- og (x,y,z)-datasæt (inklusive filtrering, trendtilpasning, netlægning, projektering etc.) og producere Encapsulated PostScript File-illustrationer (EPS) der går fra simple x-y-plotdiagrammer til konturkort til kunstige illuminerede overflader og 3-D perspektivvisninger i sort og hvid, gråtone, hachuremønstre og 24-bit farve.

GMT understøtter mange fælles kortprojektioner samt lineær, log og udvidede skaleringer og værktøjerne har understøttelse af data som kystlinjer, floder og politiske grænser.

Please cite: Paul Wessel, Walter H. F. Smith, Remco Scharroo, Joaquim F. Luis and Florian Wobbe: Generic Mapping Tools: Improved version released. (eprint) Eos Transactions, American Geophysical Union 94(45):409-410 (2013)
Gosmore
Openstreetmap.org-fremviser/vejfinder/søgeklient
Versions of package gosmore
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.0.0.20100711-2.1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.0.0.svn30327-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gosmore:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useviewing
works-with-formatxml
x11application
Popcon: 12 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gosmore er en openstreetmap.org-fremviser og vejfinder med understøttelse for talesyntese og hentning af den aktuelle position fra gpsd.

Denne pakke kræver yderligere datafiler, som kan hentes frit fra openstreetmap.org.

Gpsbabel
GPS-filkonvertering plus overførsel til/fra GPS-enheder
Versions of package gpsbabel
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.5.0-3amd64,armel,armhf,i386
stretch1.5.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.7.0+ds-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.8.0+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.8.0+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gpsbabel:
fieldaviation, geography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
works-with-formatxml:gpx
Popcon: 208 users (42 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GPSBabel konverterer forbindelsespunkter, stier og ruter fra et format til et andet, hvad enten formatet er et gængs kortformat som Delorme, Streets og Trips, eller sågar et serielt upload eller download til en GPS-enhed såsom dem fra Garmin og Magellan.

GPSBabel understøtter dusinvis af dataformater og vil være nyttig til opgaver som geocaching, kortlægning og konvertering fra én GPS-enhed til en anden. Blandt de interessante formater den understøtter er adskillige GPS-enheder via seriel henvisning, adskillige PDA-baserede kortprogrammer, samt adskillige Geocaching-dataformater.

GPSBabel understøtter blandt andet de følgende formater:

CSV, Custom CSV DNA, EasyGPS Binary, Fugawi, Garmin serial, Geocaching.com loc, GPSDrive, GPX, Holux, IGC, Magellan serial, Magellan SD, Mapopolis.Com Mapconverter, Mapsource, Maptech, Microsoft Streets and Trips, NIMA/GNIS Geographic Names, NMEA sentences, OziExplorer, Tab-separated data, Topo by National Geographic, xcsv

Gpsd
Globalt positioneringssystem - dæmon
Maintainer: Bernd Zeimetz (Paul Gevers)
Versions of package gpsd
ReleaseVersionArchitectures
sid3.22-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports3.22-4~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security3.11-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster3.17-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.22-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports3.17-7~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.11-3amd64,armel,armhf,i386
bullseye3.22-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.16-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.16-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
upstream3.24
Debtags of package gpsd:
fieldgeography
hardwaregps
interfacedaemon
networkserver, service
roleprogram
Popcon: 1288 users (26 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Dæmonen for gpsd-tjenesten kan overvåge én eller flere GPS-enheder som er tilsluttet til en værtsmaskine, hvilket gør at alle data om sensorens placering og bevægelser er tilgængelig for forespørgsler på TPC-port 2947.

Med gpsd kan flere GPS-klienter dele adgang til enheder uden blokering eller datatab. I tillæg besvarer gpsd forespørgsler i et format, der er markant enklere at fortolke, end de forskellige standarder der udsendes af GPS-enheder.

Dette inkluderer også gængse værktøjer som ubxtool og gpsctl til enhedskonfiguration af det lokale udstyr samt en ntpshmmon til at kontrollere oprettede refclock-data.

Gpsd-clients
Globalt positioneringssystem - klienter
Maintainer: Bernd Zeimetz (Paul Gevers)
Versions of package gpsd-clients
ReleaseVersionArchitectures
sid3.22-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security3.11-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie3.11-3amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.22-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.22-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports3.22-4~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.17-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports3.17-7~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.16-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch3.16-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.24
Debtags of package gpsd-clients:
fieldgeography
interfacex11
networkclient
roleprogram
uitoolkitathena, ncurses
useviewing
x11application
Popcon: 65 users (32 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Dæmonen for gpsd-tjenesten kan overvåge én eller flere GPS-enheder som er tilsluttet til en værtsmaskine, hvilket gør at alle data om sensorens placering og bevægelser er tilgængelig for forespørgsler på TPC-port 2947.

Denne pakke indeholder ekstra værktøjer og eksempler på klienter for overvågning, test og svartidsprofilering, enhedskonfiguration og simulering af gpsd.

Gpsman
Grafisk håndteringsprogram for GPS-data
Versions of package gpsman
ReleaseVersionArchitectures
stretch6.4.4.2-2all
jessie6.4.4.2-2all
buster6.4.4.2-2all
bullseye6.4.4.2-4all
bookworm6.4.4.2-4all
sid6.4.4.2-4all
Debtags of package gpsman:
fieldgeography
interfacex11
networkclient
roleprogram
uitoolkittk
useorganizing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 25 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

GPS Manager (GPSman) er en grafisk håndtering af GPS-data som gør forberedelsen, inspektionen og redigeringen af GPS-data muligt i et venligt miljø. GPSMan understøtter kommunikation og realtidslog med både Garmin- og Lowrancemodtagere og accepterer information i realtidslog i NMEA 0183 fra enhver GPS-modtager.

Screenshots of package gpsman
Gpsmanshp
Tcl-grænseflade til shapelib
Versions of package gpsmanshp
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.2.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.3-4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gpsmanshp:
devellang:tcl, library
roleshared-lib
uitoolkittk
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 16 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

En Tcl-pakke som tilbyder metoderne til at oprette og læse filer i ESRI Shapefile for bevarelse af 2- eller 3-dimensionelle punkter og polylinjer.

Blev udviklet for brug i GPSMan, et program for GPS-modtagerdata som også er baseret på shapelib-modulet. Sammen med denne pakke blev gpstr2shp.c også udviklet. Dette modul oversætter GPStrans-datafiler til Shapefile-datafiler.

Gpstrans
Kommuniker via den serielle port med en Garmin GPS-modtager
Versions of package gpstrans
ReleaseVersionArchitectures
sid0.41-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.41-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.41-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.41-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.41-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.41-4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gpstrans:
fieldgeography
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
usedownloading
works-withimage, image:vector
Popcon: 17 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GPStrans giver en bruger med en Garmin GPS-modtager mulighed for at overføre og hente stoppesteder, ruter, almanak (for kredsløbsobjekter) og spore ruter.

Gpx2shp
konverter GPS- eller GPX-fil til ESRI Shape-fil
Versions of package gpx2shp
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.71.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.71.0-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.71.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gpx2shp:
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
works-withimage, image:vector
works-with-formatxml:gpx
Popcon: 8 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Konverter GPS- eller GPX-fil til ESRI/Shape-fil. Inkluderer værktøjerne gps2shp og gpx2shp. Disse er meget brugbare, når der bruges indsamlede GPS-punkter med eksisterende GIS-værktøjer såsom qgis og GRASS.

Grace
XY-graf- og plotværktøj
Maintainer: Nicholas Breen
Versions of package grace
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.1.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.1.24-3amd64,armel,armhf,i386
sid5.1.25-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.1.25-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.1.25-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.1.25-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package grace:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
useediting, learning, printing
works-withimage, image:vector, text
works-with-formatpostscript
x11application
Popcon: 133 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grace er et peg-og-klik-værktøj, der lader brugeren tegne X-Y-grafer. Programmet er det, som tidligere gik under navnet Xmgr.

Blandt dets funktioner kan nævnes: Brugerdefineret skala, aksemarkeringer, mærkater, symboler, linjetyper, farver, polynomisk regression, kurver, løbende gennemsnit, DFT/FFT, kryds- og autokorrelation, jobtilstand for automatisk grafgenerering og udskriftsunderstøttelse til PostScript, FrameMaker og flere billedformater.

Grass
Geographic Resources Analysis Support System (GRASS GIS)
Versions of package grass
ReleaseVersionArchitectures
bookworm8.2.0-2all
jessie6.4.4-1all
sid8.2.0-3all
stretch7.2.0-2all
buster7.6.0-1all
bullseye7.8.5-1+deb11u1all
Debtags of package grass:
fieldgeography
interfacecommandline, x11
roleprogram
sciencecalculation, modelling, plotting, visualisation
scopeapplication
uitoolkitmotif, ncurses, tk, wxwidgets
useanalysing, converting, learning, organizing, viewing
works-with3dmodel, db, image, image:raster, image:vector, text
x11application
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Det bliver oftest refereret som GRASS, et geografisk informationssystem (Geographic Information System, GIS) som anvendes til geografisk datahåndtering og analyse, billedbehandling, produktion af grafik/kort, geografisk modellering, og visualisering. GRASS bruges i øjeblikket i mange akademiske og kommercielle sammenhænge verden rundt, såvel som af offentlige myndigheder og konsulentvirksomheder som beskæftiger sig med miljøet.

Installer denne virtuelle pakke for at få et fuldt GRASS-system.

The package is enhanced by the following packages: e00compr
Screenshots of package grass
Grass-doc
GRASS GIS-brugerdokumentation
Versions of package grass-doc
ReleaseVersionArchitectures
jessie6.4.4-1all
sid8.2.0-3all
bookworm8.2.0-2all
bullseye7.8.5-1+deb11u1all
stretch7.2.0-2all
buster7.6.0-1all
Debtags of package grass-doc:
fieldgeography
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 566 users (195 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Det bliver oftest refereret som GRASS, et geografisk informationssystem (Geographic Information System, GIS) som anvendes til geografisk datahåndtering og analyse, billedbehandling, produktion af grafik/kort, geografisk modellering, og visualisering. GRASS bruges i øjeblikket i mange akademiske og kommercielle sammenhænge verden rundt, såvel som af offentlige myndigheder og konsulentvirksomheder som beskæftiger sig med miljøet.

Denne pakke indeholder HTML-dokumentationen for GRASS-systemet.

Hyantesite
Geomatisk værktøj til at beregne nabobefolkningspotentiale
Versions of package hyantesite
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.3.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package hyantesite:
roleprogram
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Klient til at udføre handlinger tilbudt af libhyantes. Hyantes forsøger at udvikle nye metoder for den kartografiske repræsentation af befolkningsdistributioner (befolkningstæthed, befolkningsstigning etc.) med diverse udjævnende funktioner og mulighed for animationer af tidsskalaer på kort. Det tilbyder en udjævnende metode relateret til flerskala estimering af nabodensitet.

Hydroffice.bag-tools
Kommandolinjeværktøjer for hydroffice.bag
Versions of package hydroffice.bag-tools
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.2.15-1all
buster0.2.15-2all
bullseye0.2.15-3all
sid0.2.15-3all
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HydrOffice er et udviklingsmiljø til forskning indenfor kortlægning af have. Det tilbyder en samling af hydro-pakker, som hver håndterer en specifik problemstilling for feltet. Hovedformålet er at øge både algoritmetest og research-2-operation.

BAG hydro-pakken indsamler værktøjer til arbejde med BAG-filer. BAG er et dataformat tilbudt af ONS-WG (Open Navigation Surface Working Group).

Denne pakke indeholder værktøjerne for kommandolinjen.

Josm
Redigeringsprogram for OpenStreetMap
Versions of package josm
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports0.0.svn17428+dfsg-2~bpo10+1all
stretch-backports0.0.svn14760+dfsg-1~bpo9+1all
buster0.0.svn14760+dfsg-1all
bullseye0.0.svn17428+dfsg-2all
bullseye-backports0.0.svn18583+dfsg-1~bpo11+1all
bookworm0.0.svn18583+dfsg-1all
sid0.0.svn18583+dfsg-1all
jessie0.0.svn7643+dfsg1-1all
stretch0.0.svn11427+dfsg-1all
Debtags of package josm:
fieldgeography
interfacex11
networkclient
roleprogram
scopeapplication
usedownloading, editing, viewing
works-withimage, image:vector
works-with-formatxml, xml:gpx
x11application
Popcon: 105 users (164 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JOSM er et redigeringsprogram for OpenStreetMap (OSM) skrevet i Java. Den nuværende version understøtter uafhængige GPX-veje, GPX-vejdata fra OSM-databasen og eksisterende knuder, linjesegmenter og metadatamærker fra OSM-databasen.

OpenStreetMap er et projekt, som forsøger præcist at oprette og tilbyde frie geografiske data såsom vejkort til alle som ønsker dem. Projektet blev startet da de fleste kort du opfatter som frie faktisk har lovlige eller tekniske begrænsninger på deres brug, hvilket holder folk tilbage fra at bruge dem på kreative, produktive og uventede måder.

Other screenshots of package josm
VersionURL
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-75434d7dd8bf0f0eb1428dc6ba13069b.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-c4320fb95d1bd22696e0186d040babd5.png
0.0.0.20080713-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/537/simage/large-010984167605b878aa9d21b912291baf.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-c00428a63e733cdc6b507a1a28e43679.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-0df0c8f60c9b4d3fcc9537f8ca950adc.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-13b534c28f68c02a3ecac1f4e7090510.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-c271af7484d40394a542db94553b92bd.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-69d7d16164dc7a81abd103a66742881a.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-f911cca7b1db6d3fe2bbcbd72f305818.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-06a1dd1751848c40a66afe7f9051f6af.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-54b9d48fb6bafc6f01530b5f52f0a224.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-8a19c068a23a0a94d5de5bac3aad6dfb.png
0.0.svn6502+dfsg3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13200/simage/large-4c1c518793b7f1d373b92ec2cc1fe5a0.png
Screenshots of package josm
Mapnik-utils
C++/Python-værktøjssæt for udvikling af GIS-programmer - redskaber
Versions of package mapnik-utils
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.1.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2.0+ds1-7amd64,armel,armhf,i386
stretch3.0.12+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
buster3.0.22+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bullseye3.1.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.1.0+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mapnik-utils:
fieldgeography
roledocumentation
Popcon: 19 users (24 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mapnik er et C++/Python-værktøjssæt, udviklet i åben kildekode, for udvikling af GIS-programmer (GIS står for Geographic Information Systems). I basis er et C++-delt bibliotek, der tilbyder algoritmer og mønstre for rumlig dataadgang og visualisering.

Grundlæggende en samling af geografiske objekter (kort, lag, datakilde, funktion, geometri), biblioteket afhænger ikke af »vinduessystemer« og er lavet for arbejde i miljøer med flere tråde.

Denne pakke indeholder diverse redskaber distribueret med mapnik:

shapeindex: Program til at oprette filsystembaseret indeks for ESRI shape- filer.

Mapserver-bin
MapServer-redskaber
Versions of package mapserver-bin
ReleaseVersionArchitectures
jessie6.4.1-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
bookworm8.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports8.0.0-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid8.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security6.4.1-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
stretch7.0.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports7.2.2-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports7.6.2-1~bpo10+2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mapserver-bin:
fieldgeography
roleprogram
Popcon: 37 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder redskaber for kommandolinjen til MapServer.

MapServer er et CGI-baseret rammeværktøj for Internetkorttjenester, som understøtter Open Geospatial Consortium-standarder (OGC). Skriptfunktionalitet i MapScript tilbydes af de foreslåede bibliotekspakker for mapscript.

Ogdi-bin
Open Geographic Datastore Interface Library - redskaber
Versions of package ogdi-bin
ReleaseVersionArchitectures
sid4.1.0+ds-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.1.0+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.1.0+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.2.0~beta2-7.1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.2.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.1+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ogdi-bin:
fieldgeography
roleprogram
Popcon: 13 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OGDI er Open Geographic Datastore Interface. OGDI er en programprogrammeringsgrænseflade (API) som bruger en standardiseret adgangsmetode til at arbejde sammen med GIS-programpakker (programmet) og diverse geospatiale dataprodukter. OGDI bruger en klient/server-arkitektur til at facilitere formidling af geospatiale dataprodukter over ethvert TCP/IP-netværk, og en driverorienteret fremgangsmåde til at facilitere adgang til flere geospatiale dataprodukter/formater.

Denne pakke indeholder nogle nyttige værktøjer baseret på biblioteket OGDI.

Openscenegraph
3D scenegraf, redskaber og eksempler (binære filer)
Versions of package openscenegraph
ReleaseVersionArchitectures
sid3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.2.1-6amd64,armel,armhf,i386
stretch3.2.3+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.6.5+dfsg1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.3+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package openscenegraph:
develexamples, lang:c++, library, ui-builder
fieldaviation, geography
hardwareopengl
interface3d
roledevel-lib, program, shared-lib
uitoolkitglut
useviewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 18 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

En flytbart grafisk værktøjssæt på højt niveau for udvikling af højtydende grafiske programmer såsom flysimulatorer, spil, virtuel virkelighed eller videnskabelig visualisering. Sættet tilbyder en objektorienteret ramme oven på OpenGL, den frigør udvikleren fra implementering og optimering af grafiske kald på lavt niveau, og tilbyder mange yderligere redskaber for hurtig udvikling af grafiske programmer.

Denne pakke indeholder redskaber og eksempler (binære filer).

Osm2pgsql
Konverterer data fra OpenStreetMap til PostgreSQL
Versions of package osm2pgsql
ReleaseVersionArchitectures
sid1.7.2+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.7.2+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports1.7.2+ds-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4.1+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.92.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports0.96.0+ds-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.96.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.86.0-1amd64,armel,armhf,i386
buster-backports1.4.1+ds-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package osm2pgsql:
roleprogram
useconverting
Popcon: 26 users (56 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Konverter »OSM«-data med billeder af planeten til SQL, der er egnet til indlæsning i en PostgreSQL-database med geospatiale PostGIS- udvidelsesmoduler. Denne database kan dernæst anvendes til at optegne kort med Mapnik eller til anden geospatial analyse.

Osmpbf-bin
OpenStreetMap PBF-filformatbibliotek - værktøjer
Versions of package osmpbf-bin
ReleaseVersionArchitectures
sid1.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.3-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.3-11+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 18 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Osmpbf er et Java/C-bibliotek til at læse og skrive OpenStreetMap PBF-filer. PBF (Protocol buffer Binary Format) er et binært filformat for OpenStreetMap-data, som bruger Google Protocol Buffers som lager på lavt niveau.

Denne pakke tilbyder diverse værktøjer til håndtering af OpenStreetMap PBF-filformatet.

Pgadmin3
Grafisk værktøj til admnistration af PostgreSQL
Versions of package pgadmin3
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.20.0~beta2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.22.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.22.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pgadmin3:
devellang:sql
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk, wxwidgets
useconfiguring, organizing, viewing
works-withdb
Popcon: 183 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

pgAdmin III er en applikation til design og håndtering af databaser, der kan anvendes med PostgreSQL. Applikationen kan anvendes til håndtering af PostgreSQL 7.3 og opefter og er blevet testet med PostgreSQL 10.

pgAdmin III er udviklet til at dække alle brugeres behov, fra at skrive simple SQL-forespørgsler til at udvikle komplekse databaser. Den grafiske grænseflade understøtter alle PostgreSQL-egenskaber og gør administrationen nem. Applikationen inkluderer også et SQL-redigeringsværktøj som kan fremhæve syntaks, et værktøj til at redigere kode på serversiden, en agent til at planlægge SQL/batch/shell-jobkørsler, understøttelse af replikationsmotoren Slony-I og meget mere. Serverforbindelse kan opnås med TCP/IP eller Unix Domain Sockets (på *nix-platforme), og den kan SSL- krypteres for sikkerhed. Der kræves ingen yderligere drivere til at kommunikere med databaseserveren.

The package is enhanced by the following packages: pgadmin3-data
Phppgadmin
Internetbaseret administrationsværktøj til PostgreSQL
Versions of package phppgadmin
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.1-1.1all
bookworm7.13.0+dfsg-2all
bullseye7.13.0+dfsg-2all
buster5.1+ds-4all
stretch5.1+ds-2all
sid7.13.0+dfsg-2all
Debtags of package phppgadmin:
devellang:sql
interfaceweb
roleprogram
suitepostgresql
works-withdb
Popcon: 192 users (29 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PhpPgAdmin er et internetbaseret administrationsværktøj for PostgreSQL. Det er perfekt for PostgreSQL, DBA'er, nybegyndere og værtstjenester.

Tilbyder:

 • Administrer flere servere
 • Håndter alle aspekter af:
 • Brugere og grupper
 • Databaser
 • Skemaer
 • Tabeller, indeks, begrænsninger, udløsere, regler og privilegier
 • Visninger, sekvenser og funktioner
 • Avancerede objekter
 • Rapporter
 • Nem datamanipulation:
 • Gennemse tabeller, visninger og rapporter
 • Afvikl arbitrær SQL
 • Vælg, indsæt, opdater og slet
 • Dump tabeldata i varierende formater: SQL, COPY, XML, XHTML, CSV, Tabbed, pg_dump
 • Importer SQL-skripter, COPY data, XML, CSV og Tabbed
 • Understøtter Slony master-slave replikationsmotoren
 • Fremragende sprogunderstøttelse:
 • Tilgængelig i 27 sprog
 • Ingen kodningskonflikter. Rediger russiske data med japansk grænseflade!
 • Nemt at installere og konfigurere
Postgis
Geografisk objekt-understøttelse for PostgreSQL
Versions of package postgis
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.3.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie2.1.4+dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
jessie-security2.1.4+dfsg-3+deb8u1amd64,armel,armhf
stretch-security2.3.1+dfsg-2+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster2.5.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.3.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.3.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package postgis:
fieldgeography
roleprogram
useorganizing
Popcon: 65 users (149 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PostGIS tilføjer understøttelse for geografiske objekter til PostgreSQLs objekt-relationelle database. PostGIS »aktiverer delvis« PostgreSQL-serveren, ved at give den mulighed for at blive brugt som en bagvedliggende delvis database for geografiske informationssystemer (GIS), meget lig ESRI's SDE eller Oracles Spatial-udvidelse. PostGIS følger OpenGIS »Simple Features Specification for SQL«.

Denne pakke indeholder PostGIS-brugerlandets binære filer til import og eksport af shape- og rasterfiler: pgsql2shp, raster2pgsql og shp2pgsql.

Proj-bin
Kartografisk projektionsbibliotek - værktøjer
Versions of package proj-bin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm9.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid9.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.8.0-5amd64,armel,armhf,i386
stretch4.9.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package proj-bin:
fieldgeography
roleprogram
Popcon: 1559 users (1158 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Proj og invproj udfører henholdsvis fremad og omvendt transformation af kartografiske data til eller fra kartesiske data med en bred vifte af projektionsfunktioner (over 100 projektioner).

Geod og invgeod udfører geodætiske (»Great Circle«) beregninger for bestemmelse af længdegrad, breddegrad og baglæns azimut for et terminus punkt givet en opstarts længdegrad, breddegrad, azimut og afstand (direkte) eller fremad eller tilbage azimut og afstand mellem en oprindelig og et terminus punkts længdegrader og breddegrader (omvendt).

Denne pakke tilbyder de binære værktøjer for PROJ.

Python3-cartopy
Kartografisk bibliotek for Python 3
Versions of package python3-cartopy
ReleaseVersionArchitectures
sid0.21.0+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.21.0+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.18.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.17.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 19 users (38 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Cartopy er en Pythonpakke designet til nemt at tegne kort for dataanalyse og visualisering.

Stack byder på:

 • objektorienteret projektionsdefinitioner
 • punkt-, linje-, polygon- og billedtransformationer mellem projektioner
 • integration til at vise avanceret oversættelse i matplotlib med en simpel og intuitiv grænseflade
 • funktionsrig vektordatahåndtering ved at integrere shapefile-læsning med Shapely-funktioner

Denne pakke tilbyder Python 3-biblioteket.

Python3-mapnik
Python 3-grænseflade til biblioteket mapnik
Versions of package python3-mapnik
ReleaseVersionArchitectures
sid0.0~20200224-7da019cf9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.0~20180723-588fc9062-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bullseye0.0~20200224-7da019cf9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.0~20161104-ea5fd11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bookworm0.0~20200224-7da019cf9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 43 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mapnik er et C++/Python-værktøjssæt, udviklet i åben kildekode, for udvikling af GIS-programmer (GIS står for Geographic Information Systems). I basis er et C++-delt bibliotek, der tilbyder algoritmer og mønstre for rumlig dataadgang og visualisering.

Grundlæggende en samling af geografiske objekter (kort, lag, datakilde, funktion, geometri), biblioteket afhænger ikke af »vinduessystemer« og er lavet for arbejde i miljøer med flere tråde.

Denne pakke indeholder bindingerne for Python 3.

Python3-mapscript
Pythonbibliotek for MapServer
Versions of package python3-mapscript
ReleaseVersionArchitectures
sid8.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports7.6.2-1~bpo10+2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm8.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports8.0.0-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 17 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Python MapScript tilbyder MapServer-funktioner for Pythonskripter.

MapServer er et CGI-baseret rammeværktøj for Internt-korttjenester som understøtter Open Geospatial Consortium-standarderne (OGC).

Qgis
Geografisk informationssystem (GIS)
Versions of package qgis
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports2.18.28+dfsg-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.10.14+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports3.22.12+dfsg-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.18.28+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.22.13+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie2.4.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.14.11+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.22.13+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster-backports3.10.14+dfsg-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qgis:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
scopeapplication, utility
uitoolkitqt
useediting, learning, organizing, viewing
works-withimage, image:raster, image:vector, text
x11application
Popcon: 321 users (214 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Et geografisk informationssystem (GIS) håndterer, analyserer og viser databaser med geografisk information. QGIS håndterer visning af shape-fil og redigering, rumlig datalager med PostgreSQL/PostGIS, løbende beskyttelse, kortopbygning og et antal andre funktioner via en grænseflade for udvidelsesmoduler. QGIS understøtter også visning af diverse formater for georefererede rastere og Digital Elevation Model (DEM) inklusive GeoTIFF, Arc/Info ASCII Grid og USGS ASCII DEM.

Screenshots of package qgis
Qgis-plugin-grass
GRASS-udvidelsesmodul for QGIS
Versions of package qgis-plugin-grass
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports3.10.14+dfsg-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.18.28+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.18.28+dfsg-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.14.11+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.0-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye-backports3.22.12+dfsg-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.22.13+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.22.13+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye3.10.14+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qgis-plugin-grass:
fieldgeography
interfacex11
roleplugin, program
scopeutility
uitoolkitqt
useconverting, viewing
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 243 users (201 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QGIS er et Geographic Information System (GIS) som håndterer, analyserer og viser databaser med geografisk information.

Dette udvidelsesmodul aktiverer GRASS-dataadgang i QGIS.

R-cran-fields
GNU R tools for spatial data
Versions of package r-cran-fields
ReleaseVersionArchitectures
sid14.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm14.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch8.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster9.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye11.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 62 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

For curve, surface and function fitting with an emphasis on splines, spatial data and spatial statistics. The major methods include cubic, and thin plate splines, Kriging and compact covariances for large data sets. The splines and Kriging methods are supported by functions that can determine the smoothing parameter (nugget and sill variance) and other covariance parameters by cross validation and also by restricted maximum likelihood. For Kriging there is an easy to use function that also estimates the correlation scale (range). A major feature is that any covariance function implemented in R and following a simple fields format can be used for spatial prediction. There are also many useful functions for plotting and working with spatial data as images. This package also contains an implementation of sparse matrix methods for large spatial data sets.

R-cran-mapdata
GNU R - understøttelse for fremstilling af geografiske kort - supplementære data
Versions of package r-cran-mapdata
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2-6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2-3-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package r-cran-mapdata:
devellang:r, library
fieldgeography, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 47 users (145 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder faciliteter for nem fremstilling af højopløste kort baseret på datasæt i GNU R's statistiske beregningsmiljø. Pakken inkluderer højopløste kortdata for hele verden, sammen med kort over Kina (inklusive provinsgrænser) og et højopløst kort over New Zealand og et antal nærliggende Stillehavsøer.

Den foreslåede pakke r-cran-mapproj tilføjer faciliteter for beregning af geografiske projektioner, som bruges af kortlæggere til at kompensere for unøjagtighederne indbygget i projektering af en klumpformet overflade til en todimensional flade.

R-cran-mapproj
GNU R-understøttelse for kartografiske projektioner af kortdata
Versions of package r-cran-mapproj
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2-4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2-2-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.2.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-mapproj:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
Popcon: 161 users (184 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder faciliteter for nem fremstilling af kartografiske projektioner af kort baseret på datasæt i GNU R's statistiske beregningsmiljø. Projektioner brugers af kortlæggere til at at kompensere for de indarvede unøjagtigheder i en projektering af en klumpformet overflade til en todimensional overflade.

R-cran-maps
GNU R-understøttelse for fremstilling af geografiske kort
Versions of package r-cran-maps
ReleaseVersionArchitectures
sid3.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.3-7-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.3.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-maps:
devellang:r, library
fieldgeography, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 166 users (190 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder faciliteter for nem udarbejdelse af kort baseret på datasæt i det GNU R-statistiske beregningsmiljø.

Pakken r-cran-maps inkluderer kortdata for USA (inklusiv landet og staterne), New Zealand og et verdenskort; yderligere kort (inklusiv et verdenskort i højere opløsning) er tilgængelige i den foreslåede r-cran-mapdata.

Den foreslåede pakke r-cran-mapproj tilføjer faciliteter for beregning af geografiske projektioner, som bruges af kortudarbejdere til at kompensere for de arvede unøjagtigheder i projektering af en klumpformet overflade i en todimensional flade.

R-cran-maptools
GNU R Tools for reading and handling spatial objects
Versions of package r-cran-maptools
ReleaseVersionArchitectures
sid1.1-5+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1-5+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0-2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9-4+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.8-41+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8-30-1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 204 users (70 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Set of tools for manipulating and reading geographic data, in particular ESRI shapefiles; C code used from shapelib. It includes binary access to GSHHS shoreline files. The package also provides interface wrappers for exchanging spatial objects with packages such as PBSmapping, spatstat, maps, RArcInfo, Stata tmap, WinBUGS, Mondrian, and others.

R-cran-raster
GNU R-geografisk dataanalyse og modelopbygning
Versions of package r-cran-raster
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.4-5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.5-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.6-3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.6-3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.8-19-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.6-11
Popcon: 102 users (29 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke tilbyder funktioner til at læse, skrive, manipulere, analysere og modelopbygge rumlige data. Pakken implementerer grundlæggende funktioner og funktioner på højt niveau. Behandling af meget store filer er understøttet.

R-cran-sp
GNU R-klasser og metoder for delvise data
Versions of package r-cran-sp
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.4-5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5-1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2-4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.5-1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0-15-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package r-cran-sp:
devellang:r
roleprogram
Popcon: 215 users (208 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke tilbyder klasser og metoder for delvise data. Klasserne dokumenterer hvor den delvise lokationsinformation befinder sig, for 2D- eller 3D-data. Redskabsfunktioner tilbydes, f.eks. for plotning af data som kort, delvis markering samt metoder for indhentelse af koordinater, for underopdeling, udskrivning, referat etc.

Sac2mseed
Konverter SAC waveform-data til MiniSEED
Versions of package sac2mseed
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.12+ds1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.13+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.13+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.12+ds1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SAC og MiniSEED er to ofte anvendte formater for seismologiske data.

Sac2mseed konverterer SAC waveform-data til MiniSEED-formatet. Som standard registreres formatet for filerne automatisk: alfa eller binær (byterækkefølge registreres automatisk).

Viking
GPS-værktøj til dataredigering, analyse og fremvisning
Maintainer: Paul Gevers
Versions of package viking
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.5.1-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.8-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.6.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package viking:
fieldgeography
hardwaregps
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useanalysing, downloading, editing, learning, organizing
works-with-formatxml:gpx
x11application
Popcon: 85 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Viking sigter mod at være nem i brug, og stadig kraftfuld til en bred række af GPS-relaterede opgaver. Det bruger et hierarkisk lagdelingssystem til organisering af data, kort og andre lagtyper med spatiale data, såsom koordinatlinjer.

Nogle af de ting du kan bruge Viking til er:

 • Overføre og hente rutepunkter, ruter til/fra GPS.
 • Realtid GPS-sporing og optagelse af ruter.
 • Import og eksport af gpx-filer.
 • Planlægning af ruter og rutepunkter for ture med brug af kort fra tjenester såsom OpenStreetmap og Terraserver. Du behøver blot at overføre dataene til din GPS før du tager af sted. Kortene kan sammen med ruterne og rutepunkterne, udskrives og anvendes under turen.
 • Efter turene kan ruter og rutepunkter fra GPS hentes, lagres, håndteres og genbruges til senere ture.
 • Analyse af bilkørsel uden for hovedveje og vandreture, se hvor du tog hen og hvor langt du var fra noget.
 • Oprettelse af rutepunkter og ruter som skal følges for nemt at komme til et sted du aldrig før har været, eller ikke har GPS-data for, men som Terraserver har kort over.
 • Oprettelse af kort med koordinatlinjer.
 • Analyse af hastighed ved forskellige steder, tilføjelse af rutepunkter hvor du glemte at markere ét, men sænkede hastigheden eller stoppede.

Official Debian packages with lower relevance

Libmseed-dev
Manipuleringsbiblioteker for SEED-dataposter - udviklingsfiler
Versions of package libmseed-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid2.19.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.19.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.19.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.19.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder en ramme til at manipulere SEED-dataposter (Standard for the Exchange of Earthquake Data).

Denne pakke indeholder udviklingsfiler for kompilering mod libmseed.

Python3-pyepsg
easy access to the EPSG database (Python 3)
Versions of package python3-pyepsg
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.3.2-2all
bookworm0.4.0-1all
sid0.4.0-1all
buster0.3.2-1all
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A simple interface to EPSG.io (https://epsg.io/).

EPSG.io simplifies the discovery of coordinate reference systems utilized all over the world for creating maps and geodata and for identifying geo-position. It is a practical tool for anybody interested in cartography and digital map making, who needs to know exact latitude and longitude values for numerical coordinates in different spatial reference systems.

This package provides the modules for Python 3.

Sumo
Simulation of Urban MObility (SUMO)
Versions of package sumo
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1.0+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.21.0+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.12.0+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.28.0+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.8.0+dfsg2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1_15_0
Popcon: 6 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

SUMO er en mikroskopisk simuleringspakke for vejtrafik udviklet i åben kildekode og designet til at håndtere store vejnetværk. Den binære fil.

Please cite: M. Behrisch, L. Bieker, J. Erdmann and D. Krajzewicz: SUMO - Simulation of Urban MObility: An Overview (eprint) SIMUL 2011, The Third International Conference on Advances in System Simulation :63-68 (2011)

Debian packages in contrib or non-free

Googleearth-package
utility to automatically build a Debian package of Google Earth
Maintainer: Adnan Hodzic
Versions of package googleearth-package
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.2 (contrib)all
sid1.2.2 (contrib)all
jessie1.2.2 (contrib)all
Debtags of package googleearth-package:
develpackaging
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usedownloading
Popcon: 28 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free, but needs non-free components
Git

Google Earth is a 3D planet viewer that lets you interactively navigate satellite imagery, maps, terrain, and so forth.

Google Earth is available for GNU/Linux from their web site, but is non-free software and is undistributable. It also does not integrate well into a Debian system.

This utility makes it possible to build your own personal Debian package of Google Earth. The packaging itself is Free Software, but the Google Earth program is governed by the copyright holder (Google), so you may be limited as to what you can do with the resulting package (i.e. no redistribution, etc). This package will simply help you create the package, it is your responsibility to use the resulting package responsibly.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

Earth3d
Map client displaying a 3D model of the world
Responsible: Debian GIS Project (Aron Xu)
Versions of package earth3d
ReleaseVersionArchitectures
VCS1.0.5-3all
Versions and Archs
License: free
Debian package not available
Git
Version: 1.0.5-3

The map data is fetched from a server on the net, and the client will display recent satellite images and map data.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 208695