Debian Science Project
Summary
Geography
Debian Science Geography packages

This metapackage will install Debian Science packages related to Geography. You might also be interested in the field::geography debtag and, depending on your focus, in the education-geography metapackage.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Geography packages

Official Debian packages with high relevance

avce00
Conversion of ESRI Arcinfo Vector Coverage in E00 format
Versions of package avce00
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.0.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.0-3amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.0-7amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.0.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.0.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.0.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package avce00:
devellang:c, testing-qa
roleprogram
scopeutility
Popcon: 18 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AVCE00 is a C library and group of tools that makes Arcinfo (binary) Vector Coverages appear as E00. It allows you to read and write binary coverages just as if they were E00 files.

e00compr
Program to read/write Arcinfo compressed E00 files
Versions of package e00compr
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.1-5amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.0.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.1-2amd64,armel,armhf,i386
trixie1.0.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.0.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package e00compr:
devellang:c
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecompressing, converting
works-withfile, image, image:vector
Popcon: 17 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

E00compr is an ANSI C library that reads and writes Arcinfo compressed E00 files. Both "PARTIAL" and "FULL" compression levels are supported. E00 files are the vector import/export format for Arcinfo. It is plain ASCII and is meant as an interchange format. ESRI considers the format to be proprietary, so this package may not read all E00 files as ESRI may change the format.

This package is useful for importing E00 files into the grass GIS system.

It contains the e00conv command-line program, which takes a E00 file as input (compressed or not) and copies it to a new file with the requested compression level (NONE, PARTIAL or FULL). The library is not included at this stage.

gdal-bin
Geospatial Data Abstraction Library - pomocné programy
Versions of package gdal-bin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.6.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.8.5+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.8.5+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental3.9.0+dfsg-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-security2.4.0+dfsg-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster2.4.0+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.2.2+dfsg-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security3.2.2+dfsg-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.10.1+dfsg-8amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.10.1+dfsg-8+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.2+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.1.2+dfsg-5+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
upstream3.9.0
Debtags of package gdal-bin:
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usechecking, converting
works-withimage, image:raster, image:vector
Popcon: 584 users (400 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) je knižnica prekladajúca formáty rastrových geopriestorových dát. Ako knižnica ponúka volajúcej aplikácii jediný abstraktný dátový model pri všetkých dátových formátoch. Súvisiaca knižnica OGR (súčasť zdrojového stromu GDAL) poskytuje podobné schopnosti pre jednoduché vektorové dáta.

GDAL podporuje viac ako 40 populárnych formátov dát, vrátane bežne používaných (GeoTIFF, JPEG, PNG a ďalšie) ako aj tých, ktoré sa používajú v GIS a balíkoch softvéru vzdialených snímačov (ERDAS Imagine, ESRI Arc/Info, ENVI, PCI Geomatics). Tiež podporuje mnohé formáty vzdialených snímačov a na šírenie vedeckých dát ako sú HDF, EOS FAST, NOAA L1B, NetCDF, FITS.

Knižnica OGR podporuje populárne vektorové formáty ako sú ESRI Shapefile, TIGER data, S57, MapInfo File, DGN, GML a ďalšie.

Tento balík obsahuje pomocné programy založené na knižnici GDAL/OGR, konkrétne gdal_translate, gdalinfo, gdaladdo, gdalwarp, ogr2ogr, ogrinfo, ogrtindex.

The package is enhanced by the following packages: pktools
geoip-bin
nástroje na vyhľadávanie podľa IP používajúce knižnicu GeoIP
Versions of package geoip-bin
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.6.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.6.12-11.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.6.12-11.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.6.12-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.6.12-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports1.6.12-5~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports-sloppy1.6.12-5~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.12-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.6.2-4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package geoip-bin:
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 486 users (267 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

GeoIP je knižnica v jazyku C umožňujúca používateľovu nájsť, z ktorej krajiny pochádza IP adresa alebo názov hostiteľa. Používa databázu založenú na súbore.

Táto databáza jednoducho obsahuje bloky IP adries ako kľúče a krajiny ako hodnoty a mala by byť kompletnejšia a presnejšia než používanie reverzných požiadaviek DNS.

Tento balík obsahuje nástroje pre príkazový riadok, ktoré umožňujú vyhľadávanie podľa IP adries pomocou knižnice GeoIP.

gis-workstation
Geographic Information Systems (GIS) workstation
Versions of package gis-workstation
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.0.12all
jessie0.0.4all
sid0.0.21all
trixie0.0.21all
bookworm0.0.21all
bullseye0.0.20all
buster0.0.16all
Debtags of package gis-workstation:
fieldgeography
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This task sets up your system to be a GIS workstation to process geographical information and make maps.

gmt
Generic Mapping Tools
Versions of package gmt
ReleaseVersionArchitectures
sid6.5.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch-backports5.4.5+dfsg-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.4.5+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch5.3.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm6.4.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie6.5.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.5.12-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gmt:
fieldgeography, meteorology
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useediting
works-withimage:vector, text
works-with-formatpostscript
Popcon: 39 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GMT is a collection of tools that allow users to manipulate (x,y) and (x,y,z) data sets (including filtering, trend fitting, gridding, projecting, etc.) and produce Encapsulated PostScript File (EPS) illustrations ranging from simple x-y plots through contour maps to artificially illuminated surfaces and 3-D perspective views in black and white, gray tone, hachure patterns, and 24-bit color.

GMT supports many common map projections plus linear, log, and power scaling, and comes with support data such as coastlines, rivers, and political boundaries.

Please cite: Paul Wessel, Walter H. F. Smith, Remco Scharroo, Joaquim F. Luis and Florian Wobbe: Generic Mapping Tools: Improved version released. (eprint) Eos Transactions, American Geophysical Union 94(45):409-410 (2013)
gosmore
prehliadač a vyhľadávač openstreetmap.org s hľadaním ciest
Versions of package gosmore
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.0.0.svn30327-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.0.0.20100711-2.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gosmore:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useviewing
works-with-formatxml
x11application
Popcon: 7 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gosmore je prehliadač openstreetmap.org s hľadaním ciest a s podporou syntézy reči a získavania aktuálnej polohy od gpsd.

Tento balík vyžaduje ďalšie dátové súbory, ktoré je možné voľne stiahnuť z openstreetmap.org.

gpsbabel
GPS file conversion plus transfer to/from GPS units
Versions of package gpsbabel
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.8.0+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.7.0+ds-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.4-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.5.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.5.0-3amd64,armel,armhf,i386
sid1.9.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.9.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package gpsbabel:
fieldaviation, geography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
works-with-formatxml:gpx
Popcon: 197 users (201 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GPSBabel converts waypoints, tracks, and routes from one format to another, whether that format is a common mapping format like Delorme, Streets and Trips, or even a serial upload or download to a GPS unit such as those from Garmin and Magellan.

GPSBabel supports dozens of data formats and will be useful for tasks such as geocaching, mapping, and converting from one GPS unit to another. Among the interesting formats it supports are several GPS devices via a serial link, various PDA-based mapping programs, and various Geocaching data formats.

Among others GPSBabel supports the following formats:

CSV, Custom CSV DNA, EasyGPS Binary, Fugawi, Garmin serial, Geocaching.com loc, GPSDrive, GPX, Holux, IGC, Magellan serial, Magellan SD, Mapopolis.Com Mapconverter, Mapsource, Maptech, Microsoft Streets and Trips, NIMA/GNIS Geographic Names, NMEA sentences, OziExplorer, Tab-separated data, Topo by National Geographic, xcsv

gpsd
Global Positioning System - daemon
Maintainer: Boian Bonev
Versions of package gpsd
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.16-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security3.11-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie3.11-3amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.22-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.22-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports3.17-7~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.16-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster-backports3.22-4~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.17-7amd64,arm64,armhf,i386
sid3.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package gpsd:
fieldgeography
hardwaregps
interfacedaemon
networkserver, service
roleprogram
Popcon: 1311 users (39 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The gpsd service daemon can monitor one or more GPS devices connected to a host computer, making all data on the location and movements of the sensors available to be queried on TCP port 2947.

With gpsd, multiple GPS client applications can share access to devices without contention or loss of data. Also, gpsd responds to queries with a format that is substantially easier to parse than the different standards emitted by GPS devices.

This also includes common tools ubxtool and gpsctl for device configuration of the local hardware as well as a ntpshmmon to check generated refclock data.

gpsd-clients
Global Positioning System - clients
Maintainer: Boian Bonev
Versions of package gpsd-clients
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm3.22-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.22-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports3.22-4~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.17-7amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports3.17-7~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.16-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch3.16-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security3.11-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie3.11-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gpsd-clients:
fieldgeography
interfacex11
networkclient
roleprogram
uitoolkitathena, ncurses
useviewing
x11application
Popcon: 63 users (59 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The gpsd service daemon can monitor one or more GPS devices connected to a host computer, making all data on the location and movements of the sensors available to be queried on TCP port 2947.

This package contains auxiliary tools and example clients for monitoring, testing, latency-profiling, device configuration and simulating gpsd.

gpsman
GPS data graphical manager
Versions of package gpsman
ReleaseVersionArchitectures
jessie6.4.4.2-2all
sid6.4.4.2-5all
stretch6.4.4.2-2all
bullseye6.4.4.2-4all
bookworm6.4.4.2-4all
trixie6.4.4.2-5all
buster6.4.4.2-2all
Debtags of package gpsman:
fieldgeography
interfacex11
networkclient
roleprogram
uitoolkittk
useorganizing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 16 users (41 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GPS Manager (GPSMan) is a graphical manager of GPS data that makes possible the preparation, inspection and edition of GPS data in a friendly environment. GPSMan supports communication and real-time logging with both Garmin and Lowrance receivers and accepts real-time logging information in NMEA 0183 from any GPS receiver.

Screenshots of package gpsman
gpsmanshp
Tcl interface to shapelib
Versions of package gpsmanshp
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2.3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.2.3-6amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.2.3-4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gpsmanshp:
devellang:tcl, library
roleshared-lib
uitoolkittk
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 13 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A Tcl package that provides the means of creating and reading files in the ESRI Shapefile for keeping 2 or 3 dimensional points and polylines.

It was developed for use in GPSMan, a manager of GPS receiver data and is based on the shapelib module. Along with this package, gpstr2shp.c was also developed which translates GPStrans data files into Shapefile ones.

gpstrans
communicate via serial port with a Garmin GPS receiver
Versions of package gpstrans
ReleaseVersionArchitectures
sid0.41-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.41-4amd64,armel,armhf,i386
stretch0.41-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.41-6amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.41-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.41-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.41-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package gpstrans:
fieldgeography
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
usedownloading
works-withimage, image:vector
Popcon: 15 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GPStrans allows a user with a Garmin GPS receiver to upload and download waypoints, routes, almanac (satellite orbit elements), and track routes.

gpx2shp
convert GPS or GPX file to ESRI Shape file
Versions of package gpx2shp
ReleaseVersionArchitectures
buster0.71.0-7amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.71.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.71.0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gpx2shp:
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
works-withimage, image:vector
works-with-formatxml:gpx
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Convert GPS or GPX file to ESRI/Shape file. Include the tools gps2shp and gpx2shp. These are very useful when using collected GPS points with existing GIS tools like qgis and GRASS.

grace
nástroj na tvorbu a vykresľovanie v dvoch rozmeroch
Maintainer: Nicholas Breen
Versions of package grace
ReleaseVersionArchitectures
bullseye5.1.25-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.1.25-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie5.1.25-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm5.1.25-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.1.25-6amd64,arm64,armhf,i386
stretch5.1.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.1.24-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package grace:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
useediting, learning, printing
works-withimage, image:vector, text
works-with-formatpostscript
x11application
Popcon: 116 users (68 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grace je nástroj na vykresľovanie v dvoch rozmeroch pomocou myši. Toto je program, ktorý bol v minulosti známy ako Xmgr.

Niektoré z jeho vlastností: používateľom definované škálovanie, zaškrtávanie, menovky, symboly, štýly čiar, polynomiálna regresia, krivky, pohyblivé priemery, DFT/FFT, krážová- a auto-korelácia, dávkový režime na bezobslužné vykresľovanie a podpora tlačenia do PostScript, FrameMaker a niekoľkých formátov obrázkov.

grass
GRASS GIS
Versions of package grass
ReleaseVersionArchitectures
buster7.6.0-1all
trixie8.3.2-1all
jessie6.4.4-1all
stretch7.2.0-2all
bullseye7.8.5-1+deb11u1all
bookworm8.2.1-1all
sid8.3.2-1all
Debtags of package grass:
fieldgeography
interfacecommandline, x11
roleprogram
sciencecalculation, modelling, plotting, visualisation
scopeapplication
uitoolkitmotif, ncurses, tk, wxwidgets
useanalysing, converting, learning, organizing, viewing
works-with3dmodel, db, image, image:raster, image:vector, text
x11application
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) je geografický informačný systém (GIS) na správu a analýzu geopriestorových dát, spracovanie obrazu, tvorbu grafiky a máp, priestorové modelovanie a vizualizáciu. GRASS sa momentálne používa v akademickom a komerčnom prostredí po celom svete a tiež vo vládnych agentúrach a konzultantských spoločnostiach životného prostredia.

Inštaláciou tohto virtuálneho balíka získate úplný systém GRASS.

The package is enhanced by the following packages: e00compr
Screenshots of package grass
grass-doc
GRASS GIS - používateľská dokumentácia
Versions of package grass-doc
ReleaseVersionArchitectures
jessie6.4.4-1all
stretch7.2.0-2all
buster7.6.0-1all
bookworm8.2.1-1all
trixie8.3.2-1all
sid8.3.2-1all
bullseye7.8.5-1+deb11u1all
Debtags of package grass-doc:
fieldgeography
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 454 users (269 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GRASS je geografický informačný systém (GIS) na správu a analýzu geopriestorových dát, spracovanie obrazu, tvorbu grafiky a máp, priestorové modelovanie a vizualizáciu. GRASS sa momentálne používa v akademickom a komerčnom prostredí po celom svete a tiež vo vládnych agentúrach a konzultantských spoločnostiach životného prostredia.

Tento balík obsahuje HTML verziu dokumentácie GRASS.

hyantesite
geomatic tool to compute neighbourhood population potential
Versions of package hyantesite
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.3.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package hyantesite:
roleprogram
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Client to perform actions provided by libhyantes. hyantes aims to develop new methods for the cartographic representation of human distributions (population density, population increase, etc.) with various smoothing functions and opportunities for time-scale animations of maps. It provides a smoothing method related to multiscalar neighbourhood density estimation.

hydroffice.bag-tools
command-line tools for hydroffice.bag
Versions of package hydroffice.bag-tools
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.2.15-1all
sid0.2.15-3all
bullseye0.2.15-3all
buster0.2.15-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HydrOffice is a research development environment for ocean mapping. It provides a collection of hydro-packages, each of them dealing with a specific issue of the field. The main goal is to speed up both algorithms testing and research-2-operation.

The BAG hydro-package collects tools for working with BAG files. BAG is a data format by the ONS-WG (Open Navigation Surface Working Group).

This package provides the command-line tools.

josm
editor pre OpenStreetMap
Versions of package josm
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.0.svn7643+dfsg1-1all
sid0.0.svn19067+dfsg-1all
trixie0.0.svn19067+dfsg-1all
bookworm-backports0.0.svn19067+dfsg-1~bpo12+1all
bookworm0.0.svn18646+dfsg-1all
bullseye-backports0.0.svn18646+dfsg-1~bpo11+1all
bullseye0.0.svn17428+dfsg-2all
buster-backports0.0.svn17428+dfsg-2~bpo10+1all
buster0.0.svn14760+dfsg-1all
stretch-backports0.0.svn14760+dfsg-1~bpo9+1all
stretch0.0.svn11427+dfsg-1all
Debtags of package josm:
fieldgeography
interfacex11
networkclient
roleprogram
scopeapplication
usedownloading, editing, viewing
works-withimage, image:vector
works-with-formatxml, xml:gpx
x11application
Popcon: 99 users (145 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JOSM je editor pre OpenStreetMap (OSM) napísaný v jazyku Java. Aktuálna verzia podporuje samostatné trasy GPX, dáta trás GPX z databázy OSM a existujúce uzly, úsečky a značky metadát z databázy OSM.

OpenStreetMap je projekt určený priamo na tvorbu a poskytovanie slobodných geografických údajov ako mapy ulíc každému, kto o ne má záujem. Projekt bol založený, pretože väčšina máp, ktoré považujete za voľne dostupné v skutočnosti majú právne alebo technické obmedzenia použitia, čo zabraňuje ľuďom používať ich tvorivým, produktívnym alebo neočakávaným spôsobom.

Other screenshots of package josm
VersionURL
0.0.svn6502+dfsg3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13200/simage/large-4c1c518793b7f1d373b92ec2cc1fe5a0.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-c271af7484d40394a542db94553b92bd.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-69a4086c04bca40fa457b21a609056e8.jpg
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-75434d7dd8bf0f0eb1428dc6ba13069b.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-f911cca7b1db6d3fe2bbcbd72f305818.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-06a1dd1751848c40a66afe7f9051f6af.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-0df0c8f60c9b4d3fcc9537f8ca950adc.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-c00428a63e733cdc6b507a1a28e43679.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-c4320fb95d1bd22696e0186d040babd5.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-8a19c068a23a0a94d5de5bac3aad6dfb.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-13b534c28f68c02a3ecac1f4e7090510.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-69d7d16164dc7a81abd103a66742881a.png
0.0.0.20080713-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/537/simage/large-010984167605b878aa9d21b912291baf.png
Screenshots of package josm
mapnik-utils
sada nástrojov pre C++ na vývoj aplikácií GIS - nástroje
Versions of package mapnik-utils
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.1.0+ds-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch3.0.12+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
sid3.1.0+ds-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster3.0.22+ds-1amd64,arm64,armhf,i386
experimental4.0.0~rc1+ds-1~exp3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm3.1.0+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.1.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2.0+ds1-7amd64,armel,armhf,i386
upstream4.0.0~rc1
Debtags of package mapnik-utils:
fieldgeography
roledocumentation
Popcon: 20 users (15 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Mapnik je open source sada nástrojov pre C++ na vývoj aplikácií GIS (geografické informačné systémy). Jeho srdcom je zdieľaná knižnica v C++ poskytujúca algoritmy/vzory na prístup k priestorovým dátam a ich vizualizáciu.

Knižnica, ktorá je v podstate kolekciou geografických objektov (mapa, vrstva, zdroj dát, rysy, geometria), nie je závislá od systémov starajúcich sa o okná a funguje vo viacvláknových prostrediach.

Tento balík obsahuje rozličné nástroje, ktoré sa distribuujú spolu s Mapnik:

shapeindex: program vytvárajúci súborový systém pre súbory tvarov ESRI

mapserver-bin
nástroje MapServer
Versions of package mapserver-bin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm-backports8.0.1-2~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports8.0.0-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports7.6.2-1~bpo10+2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.2.2-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports7.2.2-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.0.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.4.1-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
jessie-security6.4.1-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
trixie8.0.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid8.0.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm8.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mapserver-bin:
fieldgeography
roleprogram
Popcon: 32 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje nástroje príkazového riadka pre MapServer.

MapServer je platforma založená na CGI pre internetové mapové služby, ktorá podporuje štandardy Open Geospatial Consortium (OGC). Písanie skriptov v MapScripte podporujú navrhované balíky knižnice mapscript.

ogdi-bin
Open Geographic Datastore Interface - nástroje
Versions of package ogdi-bin
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.2.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.1.0+ds-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.1+ds-4amd64,arm64,armhf,i386
trixie4.1.1+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid4.1.1+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye4.1.0+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.2.0~beta2-7.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package ogdi-bin:
fieldgeography
roleprogram
Popcon: 17 users (42 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OGDI (Open Geographic Datastore Interface) je API, ktoré používa štandardizované prístupové metódy v spojení s balíkmi GIS (aplikácia) a rôznymi geopriestorovými dátami. OGDI používa architektúru klient/server na umožnenie šírenia geopriestorových dát ľubovoľnou sieťou TCP/IP a prístup orientovaný na ovládače na umožnenie prístupu k niekoľkým produktom/formátom geopriestorových dát.

Tento balík obsahuje niektoré užitočné nástroje založené na knižnici OGDI.

openscenegraph
3D scene graph, utilities and examples (binaries)
Versions of package openscenegraph
ReleaseVersionArchitectures
buster3.2.3+dfsg1-3amd64,arm64,armhf,i386
jessie3.2.1-6amd64,armel,armhf,i386
sid3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.6.5+dfsg1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.2.3+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package openscenegraph:
develexamples, lang:c++, library, ui-builder
fieldaviation, geography
hardwareopengl
interface3d
roledevel-lib, program, shared-lib
uitoolkitglut
useviewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 19 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A portable, high level graphics toolkit for the development of high performance graphics applications such as flight simulators, games, virtual reality or scientific visualization. Providing an object orientated framework on top of OpenGL, it frees the developer from implementing and optimizing low level graphics calls, and provide many additional utilities for rapid development of graphics applications.

This package contains utilities and examples (binaries).

osm2pgsql
konvertor dát OpenStreetMap na PostgreSQL
Versions of package osm2pgsql
ReleaseVersionArchitectures
sid1.11.0+ds-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.86.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.92.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports0.96.0+ds-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.96.0+ds-2amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports1.4.1+ds-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4.1+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports1.8.0+ds-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.8.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports1.9.1+ds-1~bpo12+1armel,armhf,i386,mipsel
bookworm-backports1.11.0+ds-1~bpo12+1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
trixie1.11.0+ds-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package osm2pgsql:
roleprogram
useconverting
Popcon: 27 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Konvertuje dáta snímky planéty OSM do SQL vhodného na import do databázy PostgreSQL s geopriestorovým rozšírením PostGIS. Túto databázu je následne možné použiť na vykresľovanie máp pomocou Mapnik alebo na inú geopriestorovú analýzu.

osmpbf-bin
OpenStreetMap PBF file format library - tools
Versions of package osmpbf-bin
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.3-11+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.3.3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.3-2amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 18 users (177 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Osmpbf is a Java/C library to read and write OpenStreetMap PBF files. PBF (Protocol buffer Binary Format) is a binary file format for OpenStreetMap data that uses Google Protocol Buffers as low-level storage.

This package provides various tools to deal with OpenStreetMap PBF file format.

pgadmin3
grafický nástroj na správu PostgreSQL
Versions of package pgadmin3
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.20.0~beta2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.22.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.22.2-5amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package pgadmin3:
devellang:sql
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk, wxwidgets
useconfiguring, organizing, viewing
works-withdb
Popcon: 89 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

pgAdmin III je aplikácia na návrh a správu databáz PostgreSQL. Aplikáciu je možné použiť na správu databáz PostgreSQL verzie 7.3 a vyšších a bol testovaný na PostgreSQL 10.

pgAdmin III je navrhnutý, aby spĺňal potreby všetkých používateľov od písania jednoduchých požiadaviek SQL po vývoj komplexných databáz. Grafické rozhranie podporuje všetky vlastnosti PostgreSQL a uľahčuje správu. Aplikácia tiež obsahuje editor SQL so zvýrazňovaním syntaxe, editor kódu na strane servera, agenta na plánovanie SQL/dávkových/shell úloh, podporu replikačného jadra Slony-I a mnoho ďalšieho. Spojenia so serverom je možné nadväzovať pomocou TCP/IP alebo Unix Domain Sockets (na unixových platformách) a môžu byť z dôvodu zabezpečenia šifrované pomocou SSL. Na komunikáciu so systémom riadenia bázy dát nie sú potrebné žiadne ďalšie ovládače.

The package is enhanced by the following packages: pgadmin3-data
phppgadmin
webový nástroj na správu PostgreSQL
Versions of package phppgadmin
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.1-1.1all
stretch5.1+ds-2all
sid7.14.7+dfsg-1all
bullseye7.13.0+dfsg-2all
bookworm7.13.0+dfsg-2all
buster-security5.1+ds-4+deb10u1all
bookworm-backports7.14.7+dfsg-1~bpo12+1all
buster5.1+ds-4all
trixie7.14.7+dfsg-1all
Debtags of package phppgadmin:
devellang:sql
interfaceweb
roleprogram
suitepostgresql
works-withdb
Popcon: 167 users (33 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

phpPgAdmin je webový nástroj na správu PostgreSQL. Dokonale sa hodí správcom databáz PostrgreSQL, nováčikom a hostingovým službám.

Funkcie:

 • správa viacerých serverov
 • správa všetkých aspektov:
 • používateľov a skupín
 • databáz
 • schém
 • tabuliek, indexov, obmedzení, spúšťačov, pravidiel a oprávnení
 • pohľadov, sekvencií a funkcií
 • rozšírených objektov
 • správ
 • jednoduchá práca s dátami:
 • prehliadanie tabuliek, pohľadov a správ
 • spúšťanie ľubovoľného SQL
 • SELECT, INSERT, UPDATE a DELETE
 • export dát tabuliek v rôznych formátoch: SQL, COPY, XML, XHTML, CSV, TSV, pg_dump
 • import skriptov SQL, dát COPY, XML, CSV a TSV
 • podporuje Slony, replikačné jadro typu master/slave
 • dostupný v 27 jazykoch
 • Žiadne konflikty kódovaní. Upravujte ruské dáta v japonskom rozhraní!
 • jednoduchá inštalácia a nastavenie
postgis
podpora geografických objektov pre PostgreSQL
Versions of package postgis
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security2.3.1+dfsg-2+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye3.1.1+dfsg-1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.5.1+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm3.3.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.3.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie-security2.1.4+dfsg-3+deb8u1amd64,armel,armhf
jessie2.1.4+dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
trixie3.4.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.4.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package postgis:
fieldgeography
roleprogram
useorganizing
Popcon: 60 users (67 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PostGIS pridáva podporu podpora geografických objektov do objektovo-relačnej databázy PostgreSQL. V podstate PostGIS umožňuje serveru PostgreSQL prácu s priestorovými súradnicami, čo umožňuje jeho použitie v rámci geografických informačných systémov (GIS), podobne ako SDE od ESRI alebo rozšírenie Spatial od Oracle. PostGIS nasleduje špecifikáciu OpenGIS „Simple Features Specification for SQL“.

Tento balík obsahuje spustiteľné používateľské súbory PostGIS na import a export tvarov a rastrových súborov: pgsql2shp, raster2pgsql a shp2pgsql.

proj-bin
knižnica na kartografickú projekciu - nástroje
Versions of package proj-bin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm9.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.2.0-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.9.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.8.0-5amd64,armel,armhf,i386
sid9.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie9.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package proj-bin:
fieldgeography
roleprogram
Popcon: 1815 users (2447 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Proj a invproj vykonávajú doprednú, resp. spätnú transformáciu kartografických dát do resp. z karteziánskych dát s širokým spektrom voliteľných projekčných funkcií (viac ako 100 projekcií).

Geod a invgeod vykonávajú geodetické (veľká kružnica) výpočty na určenie zemepisnej šírky, dĺžky a spätného azimutu cieľového bodu pri zadaní zemepisnej šírky, dĺžky, azimutu a vzdialenosti (priamej) východiskového bodu alebo dopredný a spätný azimut a vzdialenosť medzi východiskovým a cieľovým bodom zemepisnej šírky a dĺžky (inverzne).

Tento balík poskytuje binárne nástroje PROJ.

python3-cartopy
Cartographic library for Python 3
Versions of package python3-cartopy
ReleaseVersionArchitectures
sid0.23.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.18.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.21.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.23.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.17.0+dfsg-3amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 22 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Cartopy is a Python package designed to make drawing maps for data analysis and visualisation easy.

It features:

 • object oriented projection definitions
 • point, line, polygon and image transformations between projections
 • integration to expose advanced mapping in matplotlib with a simple and intuitive interface
 • powerful vector data handling by integrating shapefile reading with Shapely capabilities

This package provides the Python 3 library.

python3-mapnik
Python 3 interface to the mapnik library
Versions of package python3-mapnik
ReleaseVersionArchitectures
experimental0.0~20240222-5ab32f020-1~exp2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.0~20200224-7da019cf9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.0~20161104-ea5fd11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
sid0.0~20200224-7da019cf9-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.0~20200224-7da019cf9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.0~20180723-588fc9062-2amd64,arm64,armhf,i386
trixie0.0~20200224-7da019cf9-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 41 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mapnik is an OpenSource C++ toolkit for developing GIS (Geographic Information Systems) applications. At the core is a C++ shared library providing algorithms/patterns for spatial data access and visualization.

Essentially a collection of geographic objects (map, layer, datasource, feature, geometry), the library doesn't rely on "windowing systems" and is intended to work in multi-threaded environments

This package contains the bindings for Python 3.

python3-mapscript
Python library for MapServer
Versions of package python3-mapscript
ReleaseVersionArchitectures
sid8.0.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie8.0.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye7.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports8.0.0-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports7.6.2-1~bpo10+2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports8.0.1-2~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm8.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 16 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Python MapScript provides MapServer functions for Python scripts.

MapServer is a CGI-based framework for Internet map services which supports Open Geospatial Consortium (OGC) standards.

python3-spaghetti
Analysis of Network-constrained Spatial Data
Versions of package python3-spaghetti
ReleaseVersionArchitectures
sid1.7.4-3all
upstream1.7.5.post1
Popcon: users ( upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Originating from the networkmodule in PySAL, the package provides specialized networking functionality that easily integrates with the rest of PySAL.

This allows users of the spaghetti network functionality the possibility of spatial analysis that complements the network analysis, such as spatial tools and integration with the main components of libpysal:

 • libpysal.weights (mentioned above)
 • lib accesspysal.cg (geometric computation and data structures)
 • libpysal.io (input-output)
 • libpysal.examples (integrated example data)

This package provides the Python 3.x module

qgis
Geografický Informačný Systém (GIS)
Versions of package qgis
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.14.11+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.18.28+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports2.18.28+dfsg-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports3.10.14+dfsg-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.10.14+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.0-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye-backports3.22.16+dfsg-1~bpo11+1arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.22.16+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye-backports3.28.9+dfsg-1~bpo11+1amd64
bookworm-backports3.34.6+dfsg-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.34.6+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.34.6+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental3.34.7+dfsg-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream3.34.7
Debtags of package qgis:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
scopeapplication, utility
uitoolkitqt
useediting, learning, organizing, viewing
works-withimage, image:raster, image:vector, text
x11application
Popcon: 362 users (228 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Geografický Informačný Systém (GIS) spravuje, analyzuje a zobrazuje databázy geografických informácií. QGIS podporuje prehliadanie a upravovanie súborov tvarov, ukladanie priestorových dát v PostgreSQL/PostGIS, projekciu v reálnom čase, tvorbu máp a niekoľko ďalších funkcií prostredníctvom rozhrania zásuvných modulov. QGIS tiež podporuje zobrazovanie rozličných georeferencovaných rastrových formátov a DEM (Digital Elevation Model) vrátane GeoTIFF, Arc/Info ASCII Grid a USGS ASCII DEM.

Screenshots of package qgis
qgis-plugin-grass
zásuvný modul GRASS pre QGIS
Versions of package qgis-plugin-grass
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-backports3.28.9+dfsg-1~bpo11+1amd64
bullseye-backports3.22.16+dfsg-1~bpo11+1arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental3.34.7+dfsg-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.22.16+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.34.6+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.34.6+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm-backports3.34.6+dfsg-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.18.28+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports2.18.28+dfsg-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.14.11+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports3.10.14+dfsg-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.10.14+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.0-1amd64,armel,armhf,i386
upstream3.34.7
Debtags of package qgis-plugin-grass:
fieldgeography
interfacex11
roleplugin, program
scopeutility
uitoolkitqt
useconverting, viewing
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 302 users (218 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

QGIS je geografický informačný systém (GIS) na správu, analýzu a zobrazovanie databáz geografických informácií.

Tento balík umožňuje prístup k dátam GRASS v QGIS.

r-cran-fields
GNU R tools for spatial data
Versions of package r-cran-fields
ReleaseVersionArchitectures
sid15.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie15.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm14.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye11.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster9.6-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch8.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 162 users (54 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

For curve, surface and function fitting with an emphasis on splines, spatial data and spatial statistics. The major methods include cubic, and thin plate splines, Kriging and compact covariances for large data sets. The splines and Kriging methods are supported by functions that can determine the smoothing parameter (nugget and sill variance) and other covariance parameters by cross validation and also by restricted maximum likelihood. For Kriging there is an easy to use function that also estimates the correlation scale (range). A major feature is that any covariance function implemented in R and following a simple fields format can be used for spatial prediction. There are also many useful functions for plotting and working with spatial data as images. This package also contains an implementation of sparse matrix methods for large spatial data sets.

r-cran-mapdata
GNU R support for producing geographic maps (supplemental data)
Versions of package r-cran-mapdata
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2-3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.2-6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.0-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package r-cran-mapdata:
devellang:r, library
fieldgeography, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 170 users (50 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides facilities for easily producing high-resolution maps based on data sets in the GNU R statistical computing environment. It includes high-resolution map data for the entire world, along with maps of China (including provincial boundaries) and a higher-resolution map of New Zealand and a number of nearby Pacific islands.

The suggested r-cran-mapproj package adds facilities for calculating geographic projections, which are used by mapmakers to compensate for the inaccuracies inherent in projecting a spheroid's surface onto a two-dimensional plane.

r-cran-mapproj
GNU R podpora kartografických projekcií mapových podkladov
Versions of package r-cran-mapproj
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2-4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.6-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.2-2-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.2.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-mapproj:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
Popcon: 207 users (57 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík umožňuje jednoduchú tvorbu kartografických máp na základe dátových súborov v štatistickom výpočtovom prostredí GNU R. Tvorcovia máp používajú projekcie na kompenzáciu nepresností spojených s mapovaním guľového povrchu na dvojrozmernú plochu.

r-cran-maps
GNU R - podpora tvorby geografických máp
Versions of package r-cran-maps
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.3.0-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.3-7-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package r-cran-maps:
devellang:r, library
fieldgeography, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 215 users (69 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje zázemie pre ľahkú výrobu máp na základe dátových súborov v GNU R štatistického výpočtového prostredia.

Balík r-cran-maps obsahuje mapové dáta USA (vrátane máp na úrovni štátov a okresov), Nového Zélandu a mapu sveta; ďalšie mapy (vrátane mapy sveta vo vyššom rozlíšení) sú k dispozícii v navrhovanom balíku r-cran-mapdata.

Navrhovaný r-cran-mapproj balík pridáva možnosti výpočtu geografických projekcií, ktoré tvorcovia má používajú na kompenzáciu nepresností daných projekciou guľovitého povrchu na dvojrozmernú rovinu.

r-cran-raster
GNU R geographic data analysis and modeling
Versions of package r-cran-raster
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.6-26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch2.5-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.4-5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.8-19-1amd64,arm64,armhf,i386
sid3.6-26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm3.6-14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 180 users (116 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This GNU R package provides functions for reading, writing, manipulating, analyzing and modeling of gridded spatial data. The package implements basic and high-level functions. Processing of very large files is supported.

r-cran-sp
GNU R classes and methods for spatial data
Versions of package r-cran-sp
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2-4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0-15-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.6-0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3-1-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.4-5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.1-2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.1-2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream2.1-4
Debtags of package r-cran-sp:
devellang:r
roleprogram
Popcon: 270 users (123 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This GNU R package provides classes and methods for spatial data. The classes document where the spatial location information resides, for 2D or 3D data. Utility functions are provided, e.g. for plotting data as maps, spatial selection, as well as methods for retrieving coordinates, for subsetting, print, summary, etc.

sac2mseed
Convert SAC waveform data to MiniSEED
Versions of package sac2mseed
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.13+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.12+ds1-3amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.13+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.12+ds1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.13+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 1 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SAC and MiniSEED are two commonly used formats for seismological data.

sac2mseed converts SAC waveform data to MiniSEED format. By default the format of the input files is automatically detected: alpha or binary (byte order autodetected).

viking
editor, analyzátor a prehliadač údajov GPS
Maintainer: Paul Gevers
Versions of package viking
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.8-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.7-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.6.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.10-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.10-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.5.1-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package viking:
fieldgeography
hardwaregps
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useanalysing, downloading, editing, learning, organizing
works-with-formatxml:gpx
x11application
Popcon: 88 users (73 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Vikong má byť jednoducho použiteľný a predsa schopný plniť rozličné úlohy týkajúce sa GPS. Používa hierarchický systém vrstiev na organizáciu údajov GPS, máp a iných typov vrstiev s priestorovými údajmi ako čiary súradníc.

Niektoré z využití Vikinga:

 • nahrávanie a sťahovanie navigačných bodov a stôp na/z GPS
 • sledovanie a nahrávanie záznamu GPS v reálnom čase
 • import a export súborov gpx
 • príprava stôp a navigačných bodov na výlety pomocou máp ako OpenStreetmap a Terrasever. Stačí iba pred odchodom nahrať údaje do vašej GPS. Mapy spolu s vašimi stopami a navigačnými bodmi môžete tiež vytlačiť a použiť počas výletu.
 • po výletoch môžete mapy a navigačné body z GPS stiahnuť, roztriediť a znova využiť pri ďalších výletoch
 • analýza OHV a túr, porozumenie kadiaľ ste šli a ako ďaleko ste sa odniekiaľ nachádzali.
 • tvorba navigačných bodov a stôp, aby ste sa dostali niekam, kde ste doteraz neboli alebo na to nemáte údaje GPS, ale existujú na to mapy na Terraserveri.
 • tvorba máp s čiarami súradníc
 • analýza rýchlosti v rozličných miestach, pridávanie navigačných bodov, kde ste ich zabudli vyznačiť, ale spomalili alebo zastavili ste

Official Debian packages with lower relevance

libmseed-dev
seed data records manipulation library (development files)
Versions of package libmseed-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.19.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.19.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.19.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.19.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.19.6-1amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Provides a framework for manipulation of SEED (Standard for the Exchange of Earthquake Data) data records.

This package includes development files for compiling against libmseed.

python3-pyepsg
easy access to the EPSG database (Python 3)
Versions of package python3-pyepsg
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.3.2-2all
bookworm0.4.0-1all
sid0.4.0-1all
buster0.3.2-1all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A simple interface to EPSG.io (https://epsg.io/).

EPSG.io simplifies the discovery of coordinate reference systems utilized all over the world for creating maps and geodata and for identifying geo-position. It is a practical tool for anybody interested in cartography and digital map making, who needs to know exact latitude and longitude values for numerical coordinates in different spatial reference systems.

This package provides the modules for Python 3.

sumo
Simulation of Urban MObility (SUMO)
Versions of package sumo
ReleaseVersionArchitectures
sid1.18.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.8.0+dfsg2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.21.0+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.15.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.18.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.28.0+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.0+dfsg1-1amd64,arm64,armhf,i386
upstream1.20.0
Popcon: 4 users (5 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

SUMO is an open source, highly portable, microscopic road traffic simulation package designed to handle large road networks. Main binary.

Please cite: M. Behrisch, L. Bieker, J. Erdmann and D. Krajzewicz: SUMO - Simulation of Urban MObility: An Overview (eprint) SIMUL 2011, The Third International Conference on Advances in System Simulation :63-68 (2011)

Debian packages in contrib or non-free

googleearth-package
utility to automatically build a Debian package of Google Earth
Maintainer: Adnan Hodzic
Versions of package googleearth-package
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.2 (contrib)all
stretch1.2.2 (contrib)all
Debtags of package googleearth-package:
develpackaging
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usedownloading
Popcon: 10 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free, but needs non-free components
Git

Google Earth is a 3D planet viewer that lets you interactively navigate satellite imagery, maps, terrain, and so forth.

Google Earth is available for GNU/Linux from their web site, but is non-free software and is undistributable. It also does not integrate well into a Debian system.

This utility makes it possible to build your own personal Debian package of Google Earth. The packaging itself is Free Software, but the Google Earth program is governed by the copyright holder (Google), so you may be limited as to what you can do with the resulting package (i.e. no redistribution, etc). This package will simply help you create the package, it is your responsibility to use the resulting package responsibly.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

earth3d
Map client displaying a 3D model of the world
Responsible: Debian GIS Project (Aron Xu)
Versions of package earth3d
ReleaseVersionArchitectures
VCS1.0.5-3all
Versions and Archs
License: free
Debian package not available
Git
Version: 1.0.5-3

The map data is fetched from a server on the net, and the client will display recent satellite images and map data.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 238105