Debian Science Project
Summary
Geography
Debian Science Geography packages

This metapackage will install Debian Science packages related to Geography. You might also be interested in the field::geography debtag and, depending on your focus, in the education-geography metapackage.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Geography packages

Official Debian packages with high relevance

avce00
Konwersja relacji wektorowych Arcinfo firmy ESRI na format E00
Versions of package avce00
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.0.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.0-3amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.0-7amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.0.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.0.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.0.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package avce00:
devellang:c, testing-qa
roleprogram
scopeutility
Popcon: 22 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AVCE00 jest biblioteką C i grupą narzędzi, które sprawiają, że (binarne) relacje wektorowe Arcinfo (ang. Arcinfo Vector Coverages) pojawiają się w formacie E00. Pozwala na odczytywanie i zapisywanie binarnych relacji tak, jak gdyby były plikami w formacie E00.

e00compr
Program do odczytu i zapisu skompresowanych plików E00 Arcinfo
Versions of package e00compr
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.1-2amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.0.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.0.1-5amd64,arm64,armhf,i386
trixie1.0.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package e00compr:
devellang:c
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecompressing, converting
works-withfile, image, image:vector
Popcon: 19 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

E00compr to biblioteka ANSI C, która odczytuje i zapisuje skompresowane pliki E00 Arcinfo. Obsługiwane są poziomy kompresji "PARTIAL" i "FULL" ("CZĘŚCIOWY" i "PEŁNY"). Pliki E00 to format wektorowego importu/eksportu na licencji Arcinfo. Jest to zwykły kod ASCII i ma służyć jako format wymiany. Firma ESRI uważa ten format za zastrzeżony, więc ten pakiet może nie czytać wszystkich plików E00, ponieważ ESRI może zmienić ten format.

Pakiet przydaje się przy importowaniu plików E00 do systemu GRASS GIS.

Pakiet zawiera program wiersza poleceń e00conv, który jako dane wejściowe pobiera plik E00 (skompresowany lub nie) i kopiuje go do nowego pliku z żądanym poziomem kompresji (NONE, PARTIAL lub FULL - (BRAK, CZĘŚCIOWY lub PEŁNY)). Na tym etapie ta biblioteka nie jest uwzględniana.

gdal-bin
Geospatial Data Abstraction Library - Utility programs
Versions of package gdal-bin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.6.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.9.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.9.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-security2.4.0+dfsg-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster2.4.0+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.2.2+dfsg-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security3.2.2+dfsg-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.10.1+dfsg-8amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.10.1+dfsg-8+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.2+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.1.2+dfsg-5+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package gdal-bin:
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usechecking, converting
works-withimage, image:raster, image:vector
Popcon: 570 users (443 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GDAL is a translator library for raster geospatial data formats. As a library, it presents a single abstract data model to the calling application for all supported formats. The related OGR library (which lives within the GDAL source tree) provides a similar capability for simple features vector data.

GDAL supports 40+ popular data formats, including commonly used ones (GeoTIFF, JPEG, PNG and more) as well as the ones used in GIS and remote sensing software packages (ERDAS Imagine, ESRI Arc/Info, ENVI, PCI Geomatics). Also supported many remote sensing and scientific data distribution formats such as HDF, EOS FAST, NOAA L1B, NetCDF, FITS.

OGR library supports popular vector formats like ESRI Shapefile, TIGER data, S57, MapInfo File, DGN, GML and more.

This package contains utility programs, based on GDAL/OGR library, namely gdal_translate, gdalinfo, gdaladdo, gdalwarp, ogr2ogr, ogrinfo, ogrtindex.

The package is enhanced by the following packages: pktools
geoip-bin
Narzędzia wiersza poleceń do wyszukiwania adresów IP, korzystające z biblioteki GeoIP
Versions of package geoip-bin
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.6.2-4amd64,armel,armhf,i386
sid1.6.12-11.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.6.12-11.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.6.12-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.6.12-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports1.6.12-5~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports-sloppy1.6.12-5~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.12-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.6.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package geoip-bin:
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 477 users (122 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

GeoIP to biblioteka C, która umożliwia użytkownikowi znalezienie kraju, z którego pochodzi dowolny adres IP lub nazwa hosta. Wykorzystuje ona bazę danych opartą na plikach.

Ta baza danych zawiera po prostu bloki adresów IP jako klucze i kraje jako wartości, dlatego powinna być pełniejsza i dokładniejsza niż korzystanie z odwrotnego wyszukiwania DNS.

Pakiet zawiera narzędzia wiersza poleceń, które umożliwiają rozpoznawanie numerów IP przy użyciu biblioteki GeoIP.

gis-workstation
Stacja robocza do systemów informacji geograficznej (GIS)
Versions of package gis-workstation
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.0.12all
sid0.0.21all
jessie0.0.4all
trixie0.0.21all
bookworm0.0.21all
bullseye0.0.20all
buster0.0.16all
Debtags of package gis-workstation:
fieldgeography
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program konfiguruje system jako stację roboczą GIS do przetwarzania informacji geograficznych i tworzenia map.

gmt
Popularne narzędzia mapujące
Versions of package gmt
ReleaseVersionArchitectures
trixie6.5.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid6.5.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm6.4.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.3.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.5.12-1amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports5.4.5+dfsg-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.4.5+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package gmt:
fieldgeography, meteorology
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useediting
works-withimage:vector, text
works-with-formatpostscript
Popcon: 32 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GMT to zbiór narzędzi umożliwiających użytkownikom zarządzanie zbiorami danych (x, y) i (x, y, z) (w tym: filtrowanie, dopasowywanie trendów, tworzenie siatki, rzutowanie itp.) oraz tworzenie ilustracji w formacie Encapsulated PostScript File (EPS) w zakresie od prostych wykresów x-y, poprzez mapy konturowe, po sztucznie oświetlone powierzchnie i trójwymiarowe widoki perspektywiczne w czerni i bieli, odcieniach szarości, wzorach opartych na kreskach (hachure) i 24-bitowym kolorze.

GMT obsługuje wiele popularnych projekcji map oraz skalowanie liniowe, logarytmiczne i potęgowe, a także dostarcza dane pomocnicze, takie jak: linie brzegowe, rzeki i granice polityczne.

Please cite: Paul Wessel, Walter H. F. Smith, Remco Scharroo, Joaquim F. Luis and Florian Wobbe: Generic Mapping Tools: Improved version released. (eprint) Eos Transactions, American Geophysical Union 94(45):409-410 (2013)
gosmore
Openstreetmap.org viewer / wayfinder / search client
Versions of package gosmore
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.0.0.svn30327-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.0.0.20100711-2.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gosmore:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useviewing
works-with-formatxml
x11application
Popcon: 6 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gosmore is a openstreetmap.org viewer and wayfinder with support for speech synthesis and fetching the current location from gpsd.

This package requires additional data files which can be downloaded freely from openstreetmap.org.

gpsbabel
GPS file conversion plus transfer to/from GPS units
Versions of package gpsbabel
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.5.0-3amd64,armel,armhf,i386
stretch1.5.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.4-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.7.0+ds-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.9.0+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.9.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.8.0+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gpsbabel:
fieldaviation, geography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
works-with-formatxml:gpx
Popcon: 215 users (100 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GPSBabel converts waypoints, tracks, and routes from one format to another, whether that format is a common mapping format like Delorme, Streets and Trips, or even a serial upload or download to a GPS unit such as those from Garmin and Magellan.

GPSBabel supports dozens of data formats and will be useful for tasks such as geocaching, mapping, and converting from one GPS unit to another. Among the interesting formats it supports are several GPS devices via a serial link, various PDA-based mapping programs, and various Geocaching data formats.

Among others GPSBabel supports the following formats:

CSV, Custom CSV DNA, EasyGPS Binary, Fugawi, Garmin serial, Geocaching.com loc, GPSDrive, GPX, Holux, IGC, Magellan serial, Magellan SD, Mapopolis.Com Mapconverter, Mapsource, Maptech, Microsoft Streets and Trips, NIMA/GNIS Geographic Names, NMEA sentences, OziExplorer, Tab-separated data, Topo by National Geographic, xcsv

gpsd
System globalnego pozycjonowania - demon
Maintainer: Boian Bonev
Versions of package gpsd
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security3.16-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch3.16-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security3.11-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.22-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.22-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports3.17-7~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports3.22-4~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.11-3amd64,armel,armhf,i386
trixie3.25-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.25-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster3.17-7amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package gpsd:
fieldgeography
hardwaregps
interfacedaemon
networkserver, service
roleprogram
Popcon: 1266 users (54 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Demon usługi gpsd może monitorować jedno lub więcej urządzeń GPS podłączonych do komputera, umożliwiając dostęp do wszystkich danych z czujników o lokalizacji i zmianach położenia na porcie TCP 2947.

Dzięki gpsd wiele klienckich aplikacji GPS może dzielić dostęp do urządzenia bez konfliktów czy utraty danych. Poza tym, gpsd zwraca dane w formacie, który jest zdecydowanie łatwiejszy do przetwarzania, niż wiele różnych standardów używanych w urządzeniach GPS.

Obejmuje to również popularne narzędzia ubxtool i gpsctl do konfiguracji urządzenia lokalnego, a także ntpshmmon do sprawdzania wygenerowanych danych dotyczących przetaktowania.

gpsd-clients
Globalny system pozycjonowania - klienci
Maintainer: Boian Bonev
Versions of package gpsd-clients
ReleaseVersionArchitectures
sid3.25-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.25-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm3.22-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.22-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports3.22-4~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.17-7amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports3.17-7~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.16-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch3.16-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security3.11-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie3.11-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gpsd-clients:
fieldgeography
interfacex11
networkclient
roleprogram
uitoolkitathena, ncurses
useviewing
x11application
Popcon: 69 users (67 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Demon usługi gpsd może monitorować jedno lub więcej urządzeń GPS podłączonych do komputera, umożliwiając dostęp do wszystkich danych z czujników o lokalizacji i zmianach położenia na porcie TCP 2947.

Pakiet zawiera narzędzia pomocnicze i przykładowych klientów do monitorowania, testowania, profilowania opóźnień, konfiguracji urządzeń i symulacji GPSD.

gpsman
Graficzny menedżer danych GPS
Versions of package gpsman
ReleaseVersionArchitectures
bullseye6.4.4.2-4all
buster6.4.4.2-2all
stretch6.4.4.2-2all
jessie6.4.4.2-2all
bookworm6.4.4.2-4all
trixie6.4.4.2-5all
sid6.4.4.2-5all
Debtags of package gpsman:
fieldgeography
interfacex11
networkclient
roleprogram
uitoolkittk
useorganizing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 21 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Menedżer GPS (GPSMan) jest graficznym menedżerem oferującym możliwość przygotowywania, kontrolowania i edytowania danych GPS w przyjaznym środowisku. GPSMan obsługuje komunikację w czasie rzeczywistym, logowanie z odbiorników firm Garmin i Lowrance oraz akceptuje w czasie rzeczywistym informacje logowania w formacie NMEA 0183, z dowolnego odbiornika GPS.

Screenshots of package gpsman
gpsmanshp
Interfejs Tcl do modułu shapelib
Versions of package gpsmanshp
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.3-4amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.3-6amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.2.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2.3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package gpsmanshp:
devellang:tcl, library
roleshared-lib
uitoolkittk
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 15 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet Tcl, który zapewnia możliwość tworzenia i odczytywania plików w formacie ESRI Shapefile do przechowywania 2 lub 3 wymiarowych punktów i wielolinii.

Został on opracowany do użycia w GPSMan, menedżerze danych odbiornika GPS i opiera się na module shapelib. Wraz z tym pakietem opracowano także gpstr2shp.c, który konwertuje pliki danych GPStrans do formatu Shapefile.

gpstrans
Komunikowanie się poprzez port szeregowy z odbiornikiem GPS firmy Garmin
Versions of package gpstrans
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.41-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.41-4amd64,armel,armhf,i386
stretch0.41-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.41-6amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.41-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.41-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.41-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package gpstrans:
fieldgeography
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
usedownloading
works-withimage, image:vector
Popcon: 18 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GPStrans umożliwia użytkownikowi wyposażonemu w odbiornik GPS firmy Garmin przesyłanie i pobieranie punktów trasy, szlaków, almanachu (elementów orbity satelitów) oraz śledzenie tras.

gpx2shp
convert GPS or GPX file to ESRI Shape file
Versions of package gpx2shp
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.71.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.71.0-7amd64,arm64,armhf,i386
jessie0.71.0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gpx2shp:
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
works-withimage, image:vector
works-with-formatxml:gpx
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Convert GPS or GPX file to ESRI/Shape file. Include the tools gps2shp and gpx2shp. These are very useful when using collected GPS points with existing GIS tools like qgis and GRASS.

grace
Narzędzie do wykreślania i sporządzania wykresów XY
Maintainer: Nicholas Breen
Versions of package grace
ReleaseVersionArchitectures
sid5.1.25-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie5.1.25-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm5.1.25-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.1.25-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.1.25-6amd64,arm64,armhf,i386
stretch5.1.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.1.24-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package grace:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
useediting, learning, printing
works-withimage, image:vector, text
works-with-formatpostscript
x11application
Popcon: 149 users (53 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grace jest narzędziem typu wskaż-i-kliknij, umożliwiającym użytkownikowi rysowanie wykresów X-Y. Program był wcześniej znany jako Xmgr.

Niektóre z jego funkcji: skalowanie zdefiniowane przez użytkownika, zaznaczanie odstępów na osi, etykiety, symbole, style linii, kolory, regresja wielomianowa, krzywe sklejane, obliczanie średnich kroczących, transformatory DFT/FFT, korelacja wzajemna/autokorelacja, tryb wsadowy pozwalający na bezobsługowe kreślenie oraz obsługa drukowania do formatu PostScript, FrameMaker i kilku formatów graficznych.

grass
Geographic Resources Analysis Support System (GRASS GIS)
Versions of package grass
ReleaseVersionArchitectures
trixie8.3.2-1all
stretch7.2.0-2all
bullseye7.8.5-1+deb11u1all
jessie6.4.4-1all
buster7.6.0-1all
bookworm8.2.1-1all
sid8.3.2-1all
Debtags of package grass:
fieldgeography
interfacecommandline, x11
roleprogram
sciencecalculation, modelling, plotting, visualisation
scopeapplication
uitoolkitmotif, ncurses, tk, wxwidgets
useanalysing, converting, learning, organizing, viewing
works-with3dmodel, db, image, image:raster, image:vector, text
x11application
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

System informacji geograficznej (GIS) znany również jako GRASS jest systemem używanym do zarządzania i analizy danymi geograficzno-przestrzennymi, przetwarzania obrazów, produkcji grafiki/map, modelowania przestrzennego oraz wizualizacji. GRASS jest obecnie używany na całym świecie w zastosowaniach akademickich i komercyjnych, jak również w wielu agencjach rządowych czy firmach doradzających w sprawach środowiska.

Należy zainstalować ten pakiet wirtualny, aby uzyskać pełny system GRASS.

The package is enhanced by the following packages: e00compr
Screenshots of package grass
grass-doc
Dokumentacja użytkownika GRASS GIS
Versions of package grass-doc
ReleaseVersionArchitectures
bullseye7.8.5-1+deb11u1all
jessie6.4.4-1all
sid8.3.2-1all
bookworm8.2.1-1all
trixie8.3.2-1all
buster7.6.0-1all
stretch7.2.0-2all
Debtags of package grass-doc:
fieldgeography
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 418 users (284 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

System informacji geograficznej (GIS) znany również jako GRASS jest systemem używanym do zarządzania i analizy danymi geograficzno-przestrzennymi, przetwarzania obrazów, produkcji grafiki/map, modelowania przestrzennego oraz wizualizacji. GRASS jest obecnie używany na całym świecie w zastosowaniach akademickich i komercyjnych, jak również w wielu agencjach rządowych czy firmach doradzających w sprawach środowiska.

Pakiet zawiera dokumentację w formacie HTML do systemu GRASS.

hyantesite
geomatic tool to compute neighbourhood population potential
Versions of package hyantesite
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.3.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package hyantesite:
roleprogram
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Client to perform actions provided by libhyantes. hyantes aims to develop new methods for the cartographic representation of human distributions (population density, population increase, etc.) with various smoothing functions and opportunities for time-scale animations of maps. It provides a smoothing method related to multiscalar neighbourhood density estimation.

hydroffice.bag-tools
command-line tools for hydroffice.bag
Versions of package hydroffice.bag-tools
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.2.15-1all
buster0.2.15-2all
bullseye0.2.15-3all
sid0.2.15-3all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HydrOffice is a research development environment for ocean mapping. It provides a collection of hydro-packages, each of them dealing with a specific issue of the field. The main goal is to speed up both algorithms testing and research-2-operation.

The BAG hydro-package collects tools for working with BAG files. BAG is a data format by the ONS-WG (Open Navigation Surface Working Group).

This package provides the command-line tools.

josm
Edytor dla OpenStreetMap
Versions of package josm
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.0.svn7643+dfsg1-1all
sid0.0.svn19096+dfsg-1all
trixie0.0.svn19096+dfsg-1all
bookworm-backports0.0.svn19096+dfsg-1~bpo12+1all
bookworm0.0.svn18646+dfsg-1all
bullseye-backports0.0.svn18646+dfsg-1~bpo11+1all
bullseye0.0.svn17428+dfsg-2all
buster-backports0.0.svn17428+dfsg-2~bpo10+1all
buster0.0.svn14760+dfsg-1all
stretch-backports0.0.svn14760+dfsg-1~bpo9+1all
stretch0.0.svn11427+dfsg-1all
Debtags of package josm:
fieldgeography
interfacex11
networkclient
roleprogram
scopeapplication
usedownloading, editing, viewing
works-withimage, image:vector
works-with-formatxml, xml:gpx
x11application
Popcon: 104 users (99 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JOSM jest edytorem dla OpenStreetMap (OSM) napisanym w Javie. Obecna wersja obsługuje niezależne ścieżki GPX, dane ścieżek GPX pobrane z bazy danych OSM oraz istniejące punkty, odcinki linii oraz znaczniki z metadanymi z bazy danych OSM.

OpenStreetMap to projekt, którego celem jest tworzenie i dostarczanie bezpłatnych danych geograficznych, takich jak mapy ulic, miast itp., wszystkim zainteresowanym. Projekt powstał, ponieważ większość map, które uważamy za darmowe, ma prawne lub techniczne ograniczenia dotyczące ich używania, uniemożliwiając ludziom korzystanie z nich w celach kreatywnych, przemysłowych lub innych.

Other screenshots of package josm
VersionURL
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-54b9d48fb6bafc6f01530b5f52f0a224.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-06a1dd1751848c40a66afe7f9051f6af.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-75434d7dd8bf0f0eb1428dc6ba13069b.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-8a19c068a23a0a94d5de5bac3aad6dfb.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-13b534c28f68c02a3ecac1f4e7090510.png
0.0.svn6502+dfsg3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13200/simage/large-4c1c518793b7f1d373b92ec2cc1fe5a0.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-c4320fb95d1bd22696e0186d040babd5.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-f911cca7b1db6d3fe2bbcbd72f305818.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-c271af7484d40394a542db94553b92bd.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-69a4086c04bca40fa457b21a609056e8.jpg
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-c00428a63e733cdc6b507a1a28e43679.png
0.0.svn17428+dfsg-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-69d7d16164dc7a81abd103a66742881a.png
0.0.0.20080713-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/537/simage/large-010984167605b878aa9d21b912291baf.png
Screenshots of package josm
mapnik-utils
Zestaw narzędzi napisanych w C++ do tworzenia aplikacji GIS (narzędzia)
Versions of package mapnik-utils
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.1.0+ds-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.1.0+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.1.0+ds-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.0.12+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
buster3.0.22+ds-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.1.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2.0+ds1-7amd64,armel,armhf,i386
experimental4.0.0~rc2+ds-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream4.0.0~rc1
Debtags of package mapnik-utils:
fieldgeography
roledocumentation
Popcon: 18 users (20 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Mapnik to zestaw narzędzi (o otwartym kodzie źródłowym napisanym w języku C++) do tworzenia aplikacji GIS (Geographic Information Systems). Podstawę stanowi współdzielona biblioteka C++ zapewniająca algorytmy/wzorce dostępu do danych przestrzennych i wizualizacji.

Zasadniczo zbiór obiektów geograficznych (mapy, warstwy, źródła danych, funkcje, geometrie), biblioteki nie opiera się na "systemach okienkowych" i jest przeznaczony do pracy w środowiskach wielowątkowych.

Pakiet zawiera różne narzędzia dystrybuowane z programem mapnik:

shapeindex: program do tworzenia systemu plików opartego na indeksie dla plików typu shape-files firmy ESRI.

mapserver-bin
Narzędzia MapServera
Versions of package mapserver-bin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm8.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports8.0.0-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports7.6.2-1~bpo10+2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.0.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.2.2-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports7.2.2-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.4.1-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
jessie-security6.4.1-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
trixie8.0.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental8.2.0~beta2-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid8.0.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm-backports8.0.1-2~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream8.2.0~beta2
Debtags of package mapserver-bin:
fieldgeography
roleprogram
Popcon: 32 users (12 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera narzędzia wiersza poleceń dla MapServer.

MapServer to infrastruktura oparta na CGI dla usług map internetowych, która obsługuje standardy OGC (Open Geospatial Consortium). Funkcjonalność skryptów w MapScript jest zapewniana przez sugerowane pakiety bibliotek mapscript.

ogdi-bin
Open Geographic Datastore Interface Library -- utilities
Versions of package ogdi-bin
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.1.0+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.1.0+ds-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.1+ds-4amd64,arm64,armhf,i386
trixie4.1.1+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid4.1.1+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.2.0~beta2-7.1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.2.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ogdi-bin:
fieldgeography
roleprogram
Popcon: 20 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OGDI is the Open Geographic Datastore Interface. OGDI is an application programming interface (API) that uses a standardized access methods to work in conjunction with GIS software packages (the application) and various geospatial data products. OGDI uses a client/server architecture to facilitate the dissemination of geospatial data products over any TCP/IP network, and a driver-oriented approach to facilitate access to several geospatial data products/formats.

This package contains some useful tools based on the OGDI library

openscenegraph
Grafika, narzędzia i przykłady scen 3D (pliki binarne)
Versions of package openscenegraph
ReleaseVersionArchitectures
buster3.2.3+dfsg1-3amd64,arm64,armhf,i386
jessie3.2.1-6amd64,armel,armhf,i386
sid3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye3.6.5+dfsg1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.2.3+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package openscenegraph:
develexamples, lang:c++, library, ui-builder
fieldaviation, geography
hardwareopengl
interface3d
roledevel-lib, program, shared-lib
uitoolkitglut
useviewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 24 users (24 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Przenośny, wysokopoziomowy zestaw narzędzi graficznych do tworzenia wysokowydajnych aplikacji graficznych, takich jak: symulatory lotu, gry, systemy wirtualnej rzeczywistości i narzędzia wizualizacji wyników badań naukowych. Dostarcza zorientowanego obiektowo podsystemu opartego na OpenGL, uwalniając deweloperów z konieczności implementowania i optymalizowania niskopoziomowych wywołań. Zawiera wiele dodatkowych narzędzi do szybkiego tworzenia aplikacji graficznych.

Pakiet zawiera narzędzia i przykłady (pliki binarne).

osm2pgsql
Konwerter danych OpenStreetMap na format używany w PostgreSQL
Versions of package osm2pgsql
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.11.0+ds-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
jessie0.86.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.92.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports0.96.0+ds-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.96.0+ds-2amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports1.4.1+ds-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4.1+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports1.8.0+ds-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.8.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports1.9.1+ds-1~bpo12+1armel,armhf,i386,mipsel
bookworm-backports1.11.0+ds-1~bpo12+1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.11.0+ds-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package osm2pgsql:
roleprogram
useconverting
Popcon: 28 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Konwertuje dane z zrzutu planety w formacie OSM na format SQL, nadający się do załadowania do bazy danych PostgreSQL z rozszerzeniami geoprzestrzennymi PostGIS. Taka baza danych może następnie zostać użyta do renderowania map z poziomu oprogramowania Mapnik lub do innych analiz geoprzestrzennych.

osmpbf-bin
Biblioteka formatu pliku PBF dla OpenStreetMap - narzędzia
Versions of package osmpbf-bin
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.3.3-11+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.3.3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.3-2amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 23 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Osmpbf to biblioteka Java/C do odczytu i zapisu plików w formacie PBF dla OpenStreetMap. PBF (Protocol buffer Binary Format) to binarny format pliku danych OpenStreetMap, który wykorzystuje bufory protokołu Google jako pamięć niskiego poziomu.

Ten pakiet zawiera różne narzędzia do obsługi plików w formacie PBF, zawierających dane OpenStreetMap.

pgadmin3
graphical administration tool for PostgreSQL
Versions of package pgadmin3
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.20.0~beta2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.22.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.22.2-5amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package pgadmin3:
devellang:sql
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk, wxwidgets
useconfiguring, organizing, viewing
works-withdb
Popcon: 89 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

pgAdmin III is a database design and management application for use with PostgreSQL. The application can be used to manage PostgreSQL 7.3 and above and has been tested with PostgreSQL 10.

pgAdmin III is designed to answer the needs of all users, from writing simple SQL queries to developing complex databases. The graphical interface supports all PostgreSQL features and makes administration easy. The application also includes a syntax highlighting SQL editor, a server-side code editor, an SQL/batch/shell job scheduling agent, support for the Slony-I replication engine and much more. Server connection may be made using TCP/IP or Unix Domain Sockets (on *nix platforms), and may be SSL encrypted for security. No additional drivers are required to communicate with the database server.

The package is enhanced by the following packages: pgadmin3-data
phppgadmin
web-based administration tool for PostgreSQL
Versions of package phppgadmin
ReleaseVersionArchitectures
trixie7.14.7+dfsg-1all
jessie5.1-1.1all
stretch5.1+ds-2all
buster5.1+ds-4all
buster-security5.1+ds-4+deb10u1all
bullseye7.13.0+dfsg-2all
bookworm7.13.0+dfsg-2all
bookworm-backports7.14.7+dfsg-1~bpo12+1all
sid7.14.7+dfsg-1all
Debtags of package phppgadmin:
devellang:sql
interfaceweb
roleprogram
suitepostgresql
works-withdb
Popcon: 156 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

phpPgAdmin is a web-based administration tool for PostgreSQL. It is perfect for PostgreSQL DBAs, newbies and hosting services.

Features:

 • Administer multiple servers
 • Manage all aspects of:
 • Users & groups
 • Databases
 • Schemas
 • Tables, indexes, constraints, triggers, rules & privileges
 • Views, sequences & functions
 • Advanced objects
 • Reports
 • Easy data manipulation:
 • Browse tables, views & reports
 • Execute arbitrary SQL
 • Select, insert, update and delete
 • Dump table data in a variety of formats: SQL, COPY, XML, XHTML, CSV, Tabbed, pg_dump
 • Import SQL scripts, COPY data, XML, CSV and Tabbed
 • Supports the Slony master-slave replication engine
 • Excellent language support:
 • Available in 27 languages
 • No encoding conflicts. Edit Russian data using a Japanese interface!
 • Easy to install and configure
postgis
Obsługa obiektów geograficznych do PostgreSQL
Versions of package postgis
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.3.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye3.1.1+dfsg-1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.3.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.5.1+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security2.3.1+dfsg-2+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie-security2.1.4+dfsg-3+deb8u1amd64,armel,armhf
jessie2.1.4+dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
trixie3.4.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.4.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package postgis:
fieldgeography
roleprogram
useorganizing
Popcon: 57 users (79 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PostGIS dodaje obsługę obiektów geograficznych do obiektowo-relacyjnej bazy danych PostgreSQL. W rezultacie PostGIS "uprzestrzennia" serwer PostgreSQL, umożliwiając używanie go w roli backendu przestrzennej bazy danych w systemach informacji geograficznych (GIS), podobnie do SDE ESRI lub rozszerzenia Spatial firmy Oracle. PostGIS spełnia "Specyfikację Prostych Cech dla SQL" (ang. "Simple Features Specification for SQL") OpenGIS.

Pakiet zawiera pliki binarne przestrzeni użytkownika PostGIS, służące do importowania i eksportowania plików kształtów i rastrów: pgsql2shp, raster2pgsql i shp2pgsql.

proj-bin
Cartographic projection library (tools)
Versions of package proj-bin
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.8.0-5amd64,armel,armhf,i386
stretch4.9.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm9.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid9.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster5.2.0-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package proj-bin:
fieldgeography
roleprogram
Popcon: 1832 users (2308 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Proj and invproj perform respective forward and inverse transformation of cartographic data to or from Cartesian data with a wide range of selectable projection functions (over 100 projections).

Geod and invgeod perform geodesic (Great Circle) computations for determining latitude, longitude and back azimuth of a terminus point given a initial point latitude, longitude, azimuth and distance (direct) or the forward and back azimuths and distance between an initial and terminus point latitudes and longitudes (inverse).

This package provides the PROJ binary tools.

python3-cartopy
Cartographic library for Python 3
Versions of package python3-cartopy
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.21.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.23.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.17.0+dfsg-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.18.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.23.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 26 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Cartopy is a Python package designed to make drawing maps for data analysis and visualisation easy.

It features:

 • object oriented projection definitions
 • point, line, polygon and image transformations between projections
 • integration to expose advanced mapping in matplotlib with a simple and intuitive interface
 • powerful vector data handling by integrating shapefile reading with Shapely capabilities

This package provides the Python 3 library.

python3-mapnik
Python 3 interface to the mapnik library
Versions of package python3-mapnik
ReleaseVersionArchitectures
buster0.0~20180723-588fc9062-2amd64,arm64,armhf,i386
sid0.0~20200224-7da019cf9-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.0~20200224-7da019cf9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.0~20200224-7da019cf9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental0.0~20240222-5ab32f020-1~exp2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.0~20161104-ea5fd11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
trixie0.0~20200224-7da019cf9-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 42 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mapnik is an OpenSource C++ toolkit for developing GIS (Geographic Information Systems) applications. At the core is a C++ shared library providing algorithms/patterns for spatial data access and visualization.

Essentially a collection of geographic objects (map, layer, datasource, feature, geometry), the library doesn't rely on "windowing systems" and is intended to work in multi-threaded environments

This package contains the bindings for Python 3.

python3-mapscript
Biblioteka Pythona dla platformy MapServer
Versions of package python3-mapscript
ReleaseVersionArchitectures
experimental8.2.0~beta2-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie8.0.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye7.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports8.0.1-2~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports7.6.2-1~bpo10+2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports8.0.0-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm8.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid8.0.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream8.2.0~beta2
Popcon: 16 users (12 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Python MapScript udostępnia funkcje MapServera dla skryptów Pythona.

MapServer to oparta na CGI platforma dla internetowych usług mapowych, która obsługuje standardy Open Geospatial Consortium (OGC).

python3-spaghetti
Analysis of Network-constrained Spatial Data
Versions of package python3-spaghetti
ReleaseVersionArchitectures
sid1.7.4-3all
upstream1.7.5.post1
Popcon: users ( upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Originating from the networkmodule in PySAL, the package provides specialized networking functionality that easily integrates with the rest of PySAL.

This allows users of the spaghetti network functionality the possibility of spatial analysis that complements the network analysis, such as spatial tools and integration with the main components of libpysal:

 • libpysal.weights (mentioned above)
 • lib accesspysal.cg (geometric computation and data structures)
 • libpysal.io (input-output)
 • libpysal.examples (integrated example data)

This package provides the Python 3.x module

qgis
System Informacji Geograficznej (GIS)
Versions of package qgis
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports2.18.28+dfsg-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.18.28+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.14.11+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports3.10.14+dfsg-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.10.14+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.0-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye-backports3.22.16+dfsg-1~bpo11+1arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.22.16+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye-backports3.28.9+dfsg-1~bpo11+1amd64
bookworm-backports3.34.7+dfsg-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.34.7+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.34.7+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package qgis:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
scopeapplication, utility
uitoolkitqt
useediting, learning, organizing, viewing
works-withimage, image:raster, image:vector, text
x11application
Popcon: 338 users (249 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

System informacji geograficznej (ang. Geographic Information System (GIS)) zarządza, analizuje i wyświetla bazy danych zawierające informacje geograficzne. QGIS obsługuje przeglądanie i edycję plików kształtów, przechowywanie danych przestrzennych za pomocą PostgreSQL/PostGIS, projekcję w locie, tworzenie map i wiele innych funkcji dzięki interfejsowi wtyczek. QGIS obsługuje także wyświetlanie różnych formatów rastrowych z odniesieniami geograficznymi i cyfrowego modelu terenu (ang. Digital Elevation Model (DEM)), w tym GeoTIFF, Arc/Info ASCII Grid i USGS ASCII DEM.

Screenshots of package qgis
qgis-plugin-grass
Wtyczka GRASS do QGIS
Versions of package qgis-plugin-grass
ReleaseVersionArchitectures
sid3.34.7+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.4.0-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye-backports3.22.16+dfsg-1~bpo11+1arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.22.16+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye-backports3.28.9+dfsg-1~bpo11+1amd64
bookworm-backports3.34.7+dfsg-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.34.7+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.18.28+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports2.18.28+dfsg-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.14.11+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports3.10.14+dfsg-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.10.14+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qgis-plugin-grass:
fieldgeography
interfacex11
roleplugin, program
scopeutility
uitoolkitqt
useconverting, viewing
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 267 users (246 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QGIS to system informacji geograficznej (GIS), który zarządza, analizuje i wyświetla bazy danych zawierające informacje geograficzne.

Ta wtyczka umożliwia dostęp do danych GRASS w QGIS.

r-cran-fields
GNU R tools for spatial data
Versions of package r-cran-fields
ReleaseVersionArchitectures
sid15.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie15.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm14.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye11.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster9.6-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch8.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 165 users (42 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

For curve, surface and function fitting with an emphasis on splines, spatial data and spatial statistics. The major methods include cubic, and thin plate splines, Kriging and compact covariances for large data sets. The splines and Kriging methods are supported by functions that can determine the smoothing parameter (nugget and sill variance) and other covariance parameters by cross validation and also by restricted maximum likelihood. For Kriging there is an easy to use function that also estimates the correlation scale (range). A major feature is that any covariance function implemented in R and following a simple fields format can be used for spatial prediction. There are also many useful functions for plotting and working with spatial data as images. This package also contains an implementation of sparse matrix methods for large spatial data sets.

r-cran-mapdata
Obsługa GNU R do tworzenia map geograficznych (dane uzupełniające)
Versions of package r-cran-mapdata
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2-3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.2-6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.0-2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package r-cran-mapdata:
devellang:r, library
fieldgeography, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 179 users (41 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet dostarcza narzędzia do łatwego tworzenia map o wysokiej rozdzielczości w oparciu o zestawy danych w środowisku obliczeń statystycznych GNU R. Zawiera dane mapowe o wysokiej rozdzielczości dla całego świata, wraz z mapami Chin (łącznie z prowincjonalnymi) oraz mapę Nowej Zelandii o wyższej rozdzielczości i wiele pobliskich wysp Pacyfiku.

Sugerowany pakiet r-cran-mapproj dodaje narzędzia do obliczania projekcji geograficznych, które są wykorzystywane przez twórców map w rekompensowaniu niedokładności związanych z rzutowaniem powierzchni sferoidalnej na płaszczyznę dwuwymiarową.

r-cran-mapproj
Wsparcie GNU R dla projekcji kartograficznych z danych map
Versions of package r-cran-mapproj
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.2.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2-2-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.2.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.6-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.2-4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-mapproj:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
Popcon: 209 users (41 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet udostępnia funkcje umożliwiające łatwe tworzenie projekcji kartograficznych map opartych na zbiorach danych w środowisku obliczeń statystycznych GNU R. Projekcje te wykorzystywane są przez twórców map do kompensacji niedokładności nieodłącznie związanych z rzutowaniem powierzchni sferoidy na płaszczyznę dwuwymiarową.

r-cran-maps
GNU R support for producing geographic maps
Versions of package r-cran-maps
ReleaseVersionArchitectures
buster3.3.0-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.3-7-1amd64,armel,armhf,i386
sid3.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-maps:
devellang:r, library
fieldgeography, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 223 users (50 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides facilities for easily producing maps based on data sets in the GNU R statistical computing environment.

The r-cran-maps package includes map data for the United States (including state and county-level maps), New Zealand, and a world map; additional maps (including a higher-resolution world map) are available in the suggested r-cran-mapdata package.

The suggested r-cran-mapproj package adds facilities for calculating geographic projections, which are used by mapmakers to compensate for the inaccuracies inherent in projecting a spheroid's surface onto a two-dimensional plane.

r-cran-raster
GNU R geographic data analysis and modeling
Versions of package r-cran-raster
ReleaseVersionArchitectures
buster2.8-19-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie3.6-26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.6-26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye3.4-5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.5-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.6-14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 192 users (65 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This GNU R package provides functions for reading, writing, manipulating, analyzing and modeling of gridded spatial data. The package implements basic and high-level functions. Processing of very large files is supported.

r-cran-sp
Klasy i metody GNU R do danych przestrzennych
Versions of package r-cran-sp
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.4-5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3-1-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.2-4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6-0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0-15-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.1-2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.1-2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream2.1-4
Debtags of package r-cran-sp:
devellang:r
roleprogram
Popcon: 289 users (68 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Niniejszy pakiet GNU R udostępnia klasy i metody do obsługi danych przestrzennych. Klasy te dokumentują, gdzie znajdują się informacje o lokalizacji przestrzennej, dla danych 2D lub 3D. Zapewnia funkcje użytkowe, np. do wykreślania danych jako map, selekcji przestrzennej, a także metody do pobierania współrzędnych, podzbiorów, drukowania, podsumowań itp.

sac2mseed
Convert SAC waveform data to MiniSEED
Versions of package sac2mseed
ReleaseVersionArchitectures
buster1.12+ds1-3amd64,arm64,armhf,i386
sid1.13+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.13+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.13+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.12+ds1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SAC and MiniSEED are two commonly used formats for seismological data.

sac2mseed converts SAC waveform data to MiniSEED format. By default the format of the input files is automatically detected: alpha or binary (byte order autodetected).

viking
Podgląd, edycja i analiza danych GPS
Maintainer: Paul Gevers
Versions of package viking
ReleaseVersionArchitectures
buster1.7-1amd64,arm64,armhf,i386
sid1.10-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.10-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.8-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.5.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.6.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package viking:
fieldgeography
hardwaregps
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useanalysing, downloading, editing, learning, organizing
works-with-formatxml:gpx
x11application
Popcon: 104 users (34 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Viking jest prostym w obsłudze, ale funkcjonalnym programem do realizowania różnorodnych zadań związanych z GPS. Używa systemu hierarchicznych warstw do organizowania danych GPS, map i innych typów warstw zawierających przestrzenne dane, takie jak siatki współrzędnych.

Niektóre z zadań, w których Viking może być przydatny:

 • Wysyłanie i pobieranie punktów orientacyjnych, ścieżek do/z nawigacji GPS.
 • Namierzanie GPS w czasie rzeczywistym i nagrywanie tras.
 • Importowanie i eksportowanie plików gpx.
 • Przygotowywanie ścieżek i punktów orientacyjnych na wycieczki, używając map z serwisów takich jak: OpenStreetmap i Terrasever. Wystarczy tylko wgrać dane do nawigacji GPS przed wyjściem. Mapy ze ścieżkami i punktami orientacyjnymi można wydrukować i użyć podczas podróży.
 • Po wyprawach, ścieżki i punkty orientacyjne z nawigacji GPS mogą być pobrane, składowane i zarządzane do ponownego użycia w późniejszym czasie.
 • Analizowanie OHV i pieszych wycieczek, sprawdzanie trasy i odległości od różnych miejsc.
 • Tworzenie punktów orientacyjnych i ścieżek dla nieznanych tras, na których wędrujący nigdy nie był, ale są dla tego miejsca mapy Terraserver.
 • Tworzenie map z siatką współrzędnych.
 • Analizowanie prędkości w różnych miejscach, dodawanie pominiętych punktów orientacyjnych tam, gdzie wędrujący zwolnił lub zatrzymał się.

Official Debian packages with lower relevance

libmseed-dev
seed data records manipulation library (development files)
Versions of package libmseed-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.19.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.19.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.19.6-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.19.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.19.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Provides a framework for manipulation of SEED (Standard for the Exchange of Earthquake Data) data records.

This package includes development files for compiling against libmseed.

python3-pyepsg
easy access to the EPSG database (Python 3)
Versions of package python3-pyepsg
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.4.0-1all
sid0.4.0-1all
buster0.3.2-1all
bullseye0.3.2-2all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A simple interface to EPSG.io (https://epsg.io/).

EPSG.io simplifies the discovery of coordinate reference systems utilized all over the world for creating maps and geodata and for identifying geo-position. It is a practical tool for anybody interested in cartography and digital map making, who needs to know exact latitude and longitude values for numerical coordinates in different spatial reference systems.

This package provides the modules for Python 3.

sumo
Simulation of Urban MObility (SUMO)
Versions of package sumo
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.21.0+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
trixie1.18.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.15.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.18.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.28.0+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.0+dfsg1-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.8.0+dfsg2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.20.0
Popcon: 6 users (12 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

SUMO is an open source, highly portable, microscopic road traffic simulation package designed to handle large road networks. Main binary.

Please cite: M. Behrisch, L. Bieker, J. Erdmann and D. Krajzewicz: SUMO - Simulation of Urban MObility: An Overview (eprint) SIMUL 2011, The Third International Conference on Advances in System Simulation :63-68 (2011)

Debian packages in contrib or non-free

googleearth-package
utility to automatically build a Debian package of Google Earth
Maintainer: Adnan Hodzic
Versions of package googleearth-package
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.2 (contrib)all
jessie1.2.2 (contrib)all
Debtags of package googleearth-package:
develpackaging
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usedownloading
Popcon: 12 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free, but needs non-free components
Git

Google Earth is a 3D planet viewer that lets you interactively navigate satellite imagery, maps, terrain, and so forth.

Google Earth is available for GNU/Linux from their web site, but is non-free software and is undistributable. It also does not integrate well into a Debian system.

This utility makes it possible to build your own personal Debian package of Google Earth. The packaging itself is Free Software, but the Google Earth program is governed by the copyright holder (Google), so you may be limited as to what you can do with the resulting package (i.e. no redistribution, etc). This package will simply help you create the package, it is your responsibility to use the resulting package responsibly.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

earth3d
Map client displaying a 3D model of the world
Responsible: Debian GIS Project (Aron Xu)
Versions of package earth3d
ReleaseVersionArchitectures
VCS1.0.5-3all
Versions and Archs
License: free
Debian package not available
Git
Version: 1.0.5-3

The map data is fetched from a server on the net, and the client will display recent satellite images and map data.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 237603