Debian Science Project
Summary
Geometry
Debian Science - geometripakker

Denne metapakke vil installere Debian Science-pakker relateret til geometri. Du er måske også interesseret i debmærket field::mathematics og afhængig af dit fokus, i metapakken education-mathematics.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Geometry packages

Official Debian packages with high relevance

Carmetal
Dynamisk geometriprogram med stærk ergonomisk brugerflade
Maintainer: Yves Combe (Pino Toscano)
Versions of package carmetal
ReleaseVersionArchitectures
sid3.5.2+dfsg-1.3all
bookworm3.5.2+dfsg-1.3all
jessie3.5.2+dfsg-1.1all
stretch3.5.2+dfsg-1.1all
buster3.5.2+dfsg-1.1all
bullseye3.5.2+dfsg-1.2all
Debtags of package carmetal:
roleprogram
Popcon: 22 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Baseret på C.a.R.-projektet (Compass and Ruler), inkluderer CaRMetal alle dets funktioner - eller næsten. Det foreslår en anderledes fremgangsmåde fra den grafiske grænseflades synsvinkel.

  • Ruler og compass-konstruktioner kan ændres ved at trække en af de grundlæggende konstruktionspunkter. Konstruktionen følger øjeblikkelig. Studenten kan kontrollere hvor korrekt konstruktionen er og få ny indsigt.
  • Punktregistreringer og animerede konstruktioner kan hjælpe med at forstå geometriske relationer. Registreringer kan bruges som nye objekter at opdage.
  • Med makroerne i C.a.R. bliver meget komplicerede konstruktioner mulige. Makroer er også en måde at organisere den geometriske tankegang.
  • Ved at skjule konstruktionsdetaljer og bruge farver bliver konstruktionerne nemmere at læse. I C.a.R. kan linjer og cirkler også reduceres til de relevante punkter.
  • Aritmetiske beregninger, numeriske løsninger, kurver og funktioner går ud over klassiske konstruktioner. Det er endda muligt at konstruere i 3D med brug af avancerede makroer.
  • Andre geometrier, hyperbolske eller elliptiske, kan udforskes.
  • Skripting (javascript-baseret) af figurer.
Geogebra-kde
KDE-integrationslag for GeoGebra
Maintainer: Giovanni Mascellani
Versions of package geogebra-kde
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package geogebra-kde:
uitoolkitqt
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Du kan udføre konstruktioner med punkter, vektorer, segmenter, linjer, koniske afsnit samt funktioner og ændre dem dynamisk efterfølgende. På den anden side kan ligninger og koordinater indtastes direkte.

Understøttelse for mange geometriske konstruktioner tilbydes samt understøttelse for mange værktøjer baseret på infinitesimalregning (deriviater, oskulerende cirkel, ...).

GeoGebra-filer kan eksporteres til mange forskellige formater, eller som interaktive programstumper for internetsider.

Denne pakke indeholder udarbejderen for KDE-miniaturebilleder for GeoGebra-filformatet.

Screenshots of package geogebra-kde

Official Debian packages with lower relevance

Libcgal-dev
C++-bibliotek for beregningsgeometri - udviklingsfiler
Maintainer: Joachim Reichel
Versions of package libcgal-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid5.5-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.4.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.2-3amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.13-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.9-1+deb9u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.9-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.5-2amd64,armhf,i386
Debtags of package libcgal-dev:
devellibrary
roledevel-lib
uitoolkitqt
Popcon: 63 users (70 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CGAL (Computational Geometry Algorithms Library) gør de vigtigste løsninger og metoder udviklet i beregningsgeometri tilgængelige for brugere i industrien og akademierne i et C++-bibliotek. Formålet er at tilbyde nem adgang til nyttige og troværdige geometri-algoritmer.

Denne pakke indeholder de fleste teksthovedfiler. Teksthovedfilerne for visualisering med Qt kan findes i pakken libcgal-qt5-dev.

Libgeometry-primitive-perl
Modul til at repræsentere geometriske entiteter
Versions of package libgeometry-primitive-perl
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.24-1all
stretch0.24-1all
buster0.24-2all
bullseye0.24-2all
bookworm0.24-2all
sid0.24-2all
Debtags of package libgeometry-primitive-perl:
devellang:perl, library
roleshared-lib
Popcon: 5 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Geometry::Primitive er et enheds- og biblioteksagnostisk system til at repræsentere geometriske entiteter såsom punkter, linjer og former. Det tilbyder nogle simple objekter og mange praktiske metoder, du ville forvente fra et simpelt geometribibliotek.

Libmath-geometry-voronoi-perl
Perl module to compute Voronoi diagrams from sets of points
Versions of package libmath-geometry-voronoi-perl
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libmath-geometry-voronoi-perl:
devellang:perl, library
Popcon: 91 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Math::Geometry::Voronoi computes Voronoi diagrams from a set of input points. This module is a wrapper around a C implementation by Steve Fortune, the inventor of the algorithm used (Fortune's algorithm), that was further modified by Derek Bradley.

Info on Voronoi diagrams can be found here:

    http://en.wikipedia.org/wiki/Voronoi_diagram
Octave-geometry
Udvidelse af MatGeom-funktionalitet i Octave
Versions of package octave-geometry
ReleaseVersionArchitectures
buster3.0.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.1.1-1all
bullseye4.0.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.0.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.0.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.7.0-2amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke udvider MatGeom-funktioner for Octave, et videnskabeligt beregningsprogram. Det er nyttigt til at oprette, transformere, manipulere og vise geometriske primitiver i 2D. Det indeholder også funktioner for udførsel af booleske operationer mellem to polygoner og til at manipulere filer i SVG- og gmsh-formater.

Denne Octave-udvidelsespakke er en del af projektet Octave-Forge.

Rubiks
Small collection of Rubik's cube solvers
Versions of package rubiks
ReleaseVersionArchitectures
stretch20070912-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20070912-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20070912-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20070912-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20070912-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 37 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains several different Rubik's cube solvers, either useful directly on the command-line or through sagemath.

Michael Reid's "optimal" uses pre-computed tables to find an optimal solution to the 3x3x3 Rubik's cube.

Dik T.Winter's "dikcube" uses Kociemba's algorithm to iteratively find a short solution to the 3x3x3 cube.

Eric Dietz' "cubex" has fast non-optimal solver for the 3x3x3 cube.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

Libgismo-dev
Geometry plus simulatiom modules development files
Versions of package libgismo-dev
ReleaseVersionArchitectures
VCS0.8.3-2all
Versions and Archs
License: MPL-2.0
Debian package not available
Git
Version: 0.8.3-2

G+Smo (Geometry + Simulation Modules, pronounced "gismo") is a new open-source C++ library that brings together mathematical tools for geometric design and numerical simulation. This package contains inlude headers, cmake configuration files and other development utils.

Salome-geom
Numerical simulation pre- and post-processor - geometry module
Versions of package salome-geom
ReleaseVersionArchitectures
VCS6.5.0-6all
Versions and Archs
License: free
Debian package not available
Git
Version: 6.5.0-6

Salomé is a pre- and post-processor for numerical simulations. It can import CAD files in IGES and STEP formats, facilitates component integration in heterogeneous systems, and has a user-friendly GUI as well as a Python console with all of the platform functionality.

This package contains the Salomé geometry module.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 201468