Debian Science Project
Summary
Geometry
Debian Science geometry packages

This metapackage will install Debian Science packages related to geometry. You might also be interested in the field::mathematics debtag and, depending on your focus, in the education-mathematics metapackage.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Geometry packages

Official Debian packages with high relevance

Carmetal
softvér na dynamickú geometriu s veľmi ergonomickým používateľským rozhraním
Maintainer: Yves Combe ()
Versions of package carmetal
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.9.8.2-1all
sid3.5.2+dfsg-1.1all
bullseye3.5.2+dfsg-1.1all
buster3.5.2+dfsg-1.1all
stretch3.5.2+dfsg-1.1all
jessie3.5.2+dfsg-1.1all
wheezy-security3.5.2+dfsg-1+deb7u1all
wheezy3.5.2+dfsg-1all
Debtags of package carmetal:
roleprogram
Popcon: 35 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

CaRMetal, založený na projekte C.a.R. (Compass and Ruler), obsahuje (takmer) všetky jeho funkcie. Navrhuje iný prístup k pohľadu cez grafické rozhranie.

 • Konštrukcie Ruler and compass je možné zmeniť ťahaním jedného zo základných konštrukčných bodov. Ihneď potom nasleduje konštrukcia. Študent môže skontrolovať správnosť konštrukcie a získať tak nový nadhľad.
 • Stopy bodov a animované konštrukcie môžu pomôcť pochopiť geometrické vzťahy. Stopy je možné použiť ako nové objekty za účelom objavovania.
 • Makrá C.a.R. umožňujú konštrukciu veľmi zložitých objektov. Makrá tiež umožňujú organizáciu geometrického myslenia.
 • Skrývanie podrobností konštrukcií a využívanie farieb na jasnejšiu ilustráciu konštrukcií. V C.a.R. je tiež možné čiary a kružnice redukovať na príslušné body.
 • Aritmetické výpočty, numerické riešenia, krivky a funkcie nad rámec klasických konštrukcií. Je dokonca možné konštruovať v 3D pomocou pokročilých makier.
 • Je možné skúmať iné geometrie - hyperbolické alebo eliptické.
 • Skriptovanie kresieb založené na JavaScripte.
Screenshots of package carmetal
Drgeo
interactive geometry software
Versions of package drgeo
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.1.0-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.1.0-10amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package drgeo:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitegnu
uitoolkitgtk
useediting, learning
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This is the Gtk interactive geometry software. It allows one to create geometric figure plus the interactive manipulation of such figure in respect with their geometric constraints. It is usable in teaching situation with students from primary or secondary level.

Dr. Geo comes with a complete set of tools arranged in different categories:

 • points
 • lines
 • geometric transformations
 • numeric function
 • macro-construction
 • DGS object - Dr. Geo Guile Script
 • DSF - Dr Geo Scheme Figure, it is interactive figure defined in a file and evaluated with the embedded Scheme interpretor, awesome!
 • Export facilities in the LaTeX and EPS formats

Several figures and macro-constructions examples are available in the /usr/share/drgeo/examples folder.

More information about Dr. Geo can be found at its web site http://www.gnu.org/software/dr_geo/dr_geo.html

Installing the drgeo-doc package is also encouraged to get more of Dr. Geo.

Other screenshots of package drgeo
VersionURL
1.1.0-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/002/091/large.png
Screenshots of package drgeo
Geogebra-kde
KDE integration layer for GeoGebra
Maintainer: Giovanni Mascellani
Versions of package geogebra-kde
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.0-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package geogebra-kde:
uitoolkitqt
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

GeoGebra is a dynamic geometry system. You can do constructions with points, vectors, segments, lines, conic sections as well as functions and change them dynamically afterwards. On the other hand, equations and coordinates can be entered directly.

Support for many geometric constructions is provided, as well as support for many elementary calculus-based tools (derivatives, osculating circle, ...).

GeoGebra files can be exported in many different formats, or as interactive applets for web pages.

This package contains the KDE thumbnailer for the GeoGebra file format.

Screenshots of package geogebra-kde

Official Debian packages with lower relevance

Libcgal-dev
C++ library for computational geometry (development files)
Maintainer: Joachim Reichel
Versions of package libcgal-dev
ReleaseVersionArchitectures
squeeze3.6.1-2 (non-free)amd64,armel,i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy4.0-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie4.5-2amd64,armhf,i386
stretch4.9-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.13-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.0.2-3amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.0.2-3amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libcgal-dev:
devellibrary
roledevel-lib
uitoolkitqt
Popcon: 80 users (56 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

CGAL (Computational Geometry Algorithms Library) makes the most important of the solutions and methods developed in computational geometry available to users in industry and academia in a C++ library. The goal is to provide easy access to useful, reliable geometric algorithms.

This package contains most of the header files. The header files for visualization with Qt can be found in the package libcgal-qt5-dev.

Libgeometry-primitive-perl
module to represent geometric entities
Versions of package libgeometry-primitive-perl
ReleaseVersionArchitectures
buster0.24-2all
stretch0.24-1all
wheezy0.22-1all
jessie0.24-1all
squeeze0.22-1all
sid0.24-2all
bullseye0.24-2all
Debtags of package libgeometry-primitive-perl:
devellang:perl, library
roleshared-lib
Popcon: 5 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Geometry::Primitive is a device- and library-agnostic system for representing geometric entities such as points, lines, and shapes. It provides some simple objects and many convenience methods you would expect from a simple geometry library.

Libmath-geometry-voronoi-perl
modul jazyka Perl na výpočet Voronoiovych diagramov z množiny bodov
Versions of package libmath-geometry-voronoi-perl
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3-2amd64,armel,armhf,i386
buster1.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libmath-geometry-voronoi-perl:
devellang:perl, library
Popcon: 112 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Math::Geometry::Voronoi počíta Voronoiove diagramu z množiny vstupných bodov. Tento modul je wrapper implementácie v jazyku C, ktorú napísal Steve Fortune, vynálezca použitého algoritmu (Fortunov algoritmus), ktorý ďalej zmenil Derek Bradley.

Informácie o Voronoiovych diagramoch nájdete tu:

 http://en.wikipedia.org/wiki/Voronoi_diagram
Octave-geometry
funkcie na geometrické výpočty pre Octave
Versions of package octave-geometry
ReleaseVersionArchitectures
buster3.0.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.7.0-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.1-1all
sid3.0.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.0.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.5.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream4.0.0
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento balík rozširuje funkcie MatGeom pre Octave, softvér na vedecké výpočty. Je užitočný na tvorbu, transformáciu, manipuláciu a zobrazovanie geometrických primitív v 2D. Tiež obsahuje funkcie na vykonávanie booleovských operácií medzi dvomi polygónmi a na manipulácie vo formátoch SVG a gmsh.

Tento doplnkový balík Octave je súčasťou projektu Octave-Forge.

Rubiks
Small collection of Rubik's cube solvers
Versions of package rubiks
ReleaseVersionArchitectures
sid20070912-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch20070912-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20070912-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20070912-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 48 users (48 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains several different Rubik's cube solvers, either useful directly on the command-line or through sagemath.

Michael Reid's "optimal" uses pre-computed tables to find an optimal solution to the 3x3x3 Rubik's cube.

Dik T.Winter's "dikcube" uses Kociemba's algorithm to iteratively find a short solution to the 3x3x3 cube.

Eric Dietz' "cubex" has fast non-optimal solver for the 3x3x3 cube.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

Libgismo-dev
Geometry plus simulatiom modules development files
Versions of package libgismo-dev
ReleaseVersionArchitectures
VCS0.8.3-2all
Versions and Archs
License: MPL-2.0
Debian package not available
Git
Version: 0.8.3-2

G+Smo (Geometry + Simulation Modules, pronounced "gismo") is a new open-source C++ library that brings together mathematical tools for geometric design and numerical simulation. This package contains inlude headers, cmake configuration files and other development utils.

Salome-geom
Numerical simulation pre- and post-processor - geometry module
Versions of package salome-geom
ReleaseVersionArchitectures
VCS6.5.0-6all
Versions and Archs
License: free
Debian package not available
Git
Version: 6.5.0-6

Salomé is a pre- and post-processor for numerical simulations. It can import CAD files in IGES and STEP formats, facilitates component integration in heterogeneous systems, and has a user-friendly GUI as well as a Python console with all of the platform functionality.

This package contains the Salomé geometry module.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 204637