Debian Science Project
Summary
Meteorology
Debian Science - meterologipakker

Denne metapakke er en del af Debian Pure Blend »Debian Science« og den installerer pakker relateret til meteorologi og klima.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Meteorology packages

Official Debian packages with high relevance

cdftools
Diagnostiske værktøjer for NEMO netCDF-uddata
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package cdftools
ReleaseVersionArchitectures
sid4.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster3.0.2-3amd64,arm64,armhf,i386
trixie4.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm4.0.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.0-2~exp1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.0.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (27 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CDFTools er en diagnostisk pakke skrevet i fortran 90 for analyse af uddata fra NEMO-modellen i ramme af DRAKKAR-projektet. NEMO (Nucleus for European Modelling of the Ocean) er en meget moderne modelleringsramme for oceanografisk forskning, operationel oceanografi, sæsonforudsigelser og klimastudier.

cdo
Climate Data Operators
Versions of package cdo
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.4.2-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
jessie1.6.4+dfsg.1-5.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.7.2+dfsg.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.9.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.9.6-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm2.1.1-1+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.2-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
Debtags of package cdo:
fieldmeteorology
roleprogram
Popcon: 44 users (42 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Climate Data Operators er en samling af kommandolinjeoperatører til at manipulere og analysere data for klimamodeller. Understøttede dataformater er GRIB, netCDF, SERVICE, EXTRA og IEG. Der er mere end 400 operatører tilgængelige.

cmor-tables
MIP-tabeller for biblioteket Climate Model Output Rewriter
Versions of package cmor-tables
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.3-1.1all
stretch3.2-1all
buster3.3-1all
trixie3.3-1.1all
bookworm3.3-1.1all
sid3.3-1.1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke indeholder tabeller for brug med CMOR, som beskriver variablerne og formatet for krævede data.

CMOR-programmer bruger disse tabeller til at verificere at resultatet er gyldigt.

coda
Common Data Access-ramme for videnskab om jorden
Versions of package coda
ReleaseVersionArchitectures
buster2.20-3amd64,arm64,armhf,i386
bookworm2.24.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.25.2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.25.2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.21.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 5 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rammen Common Data Access gør det muligt at læse videnskabelige data til at manipulere og analysere klimamodeldata. Understøttede dataformater er GRIB, netCDF, SERVICE, EXTRA og IEG. Der er mere end 400 operatører tilgængelige.

cylc-flow
Planlægning af arbejdsforløb
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package cylc-flow
ReleaseVersionArchitectures
bullseye8.0~a2-1all
bookworm8.0.2-1all
trixie8.0.2-1all
sid8.0.2-1all
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Cylc (»silk«) er en programpakkemotor og metaplanlægger, som specialiserer sig i programpakker med cykliske opgaver til vejrudsigter, klimamodeller og relateret arbejde (kan også bruges til enkelte arbejdsforløb for ikkecykliske opgaver, som er et mere simpelt problem).

dballe
Database for punktlige meteorologiske data - kommandolinjeværktøjer
Maintainer: Enrico Zini
Versions of package dballe
ReleaseVersionArchitectures
jessie6.8-1amd64,armel,armhf,i386
stretch7.21-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package dballe:
fieldmeteorology
interfacecommandline
roleprogram
useorganizing, searching, storing
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DB-All.e er en hurtig, på disken, database hvor meteorologiske observerede og forudsagte data kan lagres, søges, hentes og opdateres.

Denne ramme giver mulighed for at håndtere store mængder af data med dens simple programgrænseflade, og rammen tilbyder værktøjer til at visualisere, importere og eksportere i standardformaterne BUFR, AOF og CREX.

Hovedkarakteristika for DB-ALL.e er:

 • API'er for Fortran, C, C++ og Python er indeholdt
 • For at gøre beregning nemmere gemmes data i fysiske kvantiteter, det vil sige som en måling af variabler i et specifikt punkt af sted og tid, frem for som en rapportsekvens.
 • Intern repræsentation ligner BUFR- og CREX WMO-standarden (tabelkodedrevet) og et redskab for import og eksport er inkluderet generisk og ECMWF-skabelon).
 • Repræsentation er i 7 dimensioner: koordinater for breddegrad og længdegrad, tabeldreven lodret koordinat, referencetid, tabeldreven observations- og vejrudsigtsspecifikation, tabeldreven datatype.
 • Den giver mulighed for at lagre ekstra information lænket til dataene, såsom tillidsintervaller for kvalitetskontrol.
 • Den giver mulighed for at lagre ekstra information lænket til stationerne.
 • Variabler kan repræsenteres som virkelige, heltal og tegn, med passende præcision for typen for den målte værdi.
 • Den er baseret på fysiske principper, det vil sige, dataene den indeholder er definerede i form af homogene og konsistente fysiske data. For eksempel er det umuligt for to ej kompatible værdier at findes i det samme rum og tid.
 • Den kan håndtere faste stationer og flytte stationer såsom fly eller skibe.
 • Den kan håndtere både observerede og forudsagte data.
 • Den kan håndtere data sammen med alle tre dimensioner i rummet, såsom data fra sonderinger og fly.
 • Rapportinformation bevares. Den kan fungere baseret på fysiske parametre eller på rapporttyper.
ferret-vis
Interaktivt miljø for datavisualisering og analyse
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package ferret-vis
ReleaseVersionArchitectures
bookworm7.6.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.6.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie7.6.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye7.6.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.4.4-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.9-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package ferret-vis:
fieldmeteorology
roleprogram
uitoolkitncurses
useanalysing, viewing
Popcon: 46 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ferret er et miljø til computervisualisering og analyse, som er designet til at møde behovene for havforskere og meteorologer, der analyserer store og komplekse gitterdatasæt. Miljøet kan gennemsigtig tilgå omfattende eksterne internetdatabaser, der bruger OPeNDAP (tidligere kendt som DODS).

Ferret har en Mathematica-lignende fleksibilitet, geofysisk formatering, »intelligent« forbindelse til sin database, hukommelseshåndtering for meget store beregninger og symmetrisk behandling i fire dimensioner. Den kan fungere på både gitteropdelte og ikke-gitteropdelte datasæt.

flexpart
Particle Dispersion-model for sporing af lufttransportfænomener
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package flexpart
ReleaseVersionArchitectures
trixie9.02-26amd64,arm64,mips64el,ppc64el
sid9.02-26amd64,arm64,mips64el,ppc64el
jessie9.02-9amd64,armel,armhf,i386
stretch9.02-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster9.02-21amd64,arm64,armhf,i386
bullseye9.02-23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.02-25amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FLEXPART-modellen er en Lagrangian Particle Dispersion Model udviklet på det norske institut for luftfartforskning i afdelingen for atmosfære- og klimaforskning. Modellens udviklingshold består af Andreas Stohl (som oprindelig skrev FLEXPART), Sabine Eckhardt, Harald Sodemann og John Burkhart.

flextra
Banemodel til sporing af lufttransportfænomener
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package flextra
ReleaseVersionArchitectures
sid5.0-17amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
trixie5.0-17amd64,arm64,mips64el,ppc64el
bookworm5.0-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.0-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.0-12amd64,arm64,armhf,i386
stretch5.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.0-2.1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 2 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Banemodeller er vigtige redskaber til at studere transportfænomener i atmosfæren. I miljøvidenskaberne, er de ofte brugt til at etablere kilde og modtager-relationer for luftforurenende stoffer.

FLEXTRA kan anvendes til at beregne forskellige typer af frem eller tilbage-baner, og har faciliteter til at estimere usikkerheden for baner. Det er specielt designet til at beregne langtidssekvenser af baner for mange receptorsteder.

FLEXTRA kan anvendes med Metviews meteorologiske arbejdsstation til at visualisere baner.

fpzip-utils
FP-tabelkomprimeringsbibliotek - værktøjer
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package fpzip-utils
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.3.0-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.3.0-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
trixie1.3.0-4amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.3.0-4amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fpzip er et bibliotek og kommandolinjeredskab til kompression med og uden kvalitetstab for 2D- og 3D-kommatals tabeller. Fpzip antager rumligt korrelerede scalar-værdisatte data, såsom regulære samplede sammenhængende funktioner, og er ikke egnet for kompression af ustrukturerede strømme af kommatal. Denne pakke tilbyder redskaberne for kommandolinjen.

grads
Gitteranalyse- og -visningssystem for videnskabelige data om jorden
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package grads
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.2.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.0.2-3amd64,armel,armhf,i386
trixie2.2.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.2.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.1.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.1-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package grads:
fieldmeteorology
interfacecommandline
roleprogram
useanalysing, viewing
works-withimage
Popcon: 24 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Grid Analysis and Display System (GrADS) er et interaktivt skrivebordsværktøj, som bruges for nem adgang, manipulation og visualisering af videnskabelige data om jorden. Dataformatet kan være enten binært, GRIB, NetCDF eller HDF-SDS (videnskabeligt datasæt). GrADS er blevet implementeret over hele verden i en række af almindeligt udbredte operativsystemer og kan frit distribueres over internettet.

GrADS bruger et 4-dimensionelt datamiljø: længdegrad, breddegrad, lodret niveau og tid. Datasæt placeres indenfor 4D-rummet med hjælp fra en databeskrivelsesfil. GrADS fortolker stationsdata samt data i gitter, og gitrene kan være regulære, ikkelineært adskilt, gaussisk eller med variabel opløsning. Data fra forskellige datasæt kan lægges grafisk over hinanden, med korrekt opdeling og tidsregistrering. Handlinger udføres interaktivt ved at indtaste FORTRAN-lignende udtryk på kommandolinjen. Et omfattende sæt af indbyggede funktioner tilbydes, men brugere kan også tilføje deres egne funktioner som eksterne rutiner skrevet i ethvert programmeringssprog.

Data kan vises med brug af en række grafiske teknikker: Linje- og bjælkegrafer, plotningsgrafer, udjævnede konturer, skyggelagte konturer, strømlinjer, vindvektorer, gitterbokse, skyggelagte gitterbokse og modelplotninger for station. Grafik kan være i PostScript eller billedformater. GrADS tilbyder intuitive geofysiske standarder, men brugeren kan muligheden for at kontrollere alle aspekter af den grafiske visning.

GrADS har en brugerflade, der kan programmeres (skriptsprog), som tillader sofistikerede analyse- og visningsprogrammer. Brug skripter til at vise knapper og rullemenuer samt grafik og udfør så opgaver baseret på brugerens peg-og-klik. GrADS kan køres i køtilstand og skriptsprogets understøtter brug af GrADS til lange køjob, der kører hele natten.

harp
Dataharmoniseringsværktøjssæt for Earth Observation-formater
Versions of package harp
ReleaseVersionArchitectures
buster1.5+data-3amd64,arm64,armhf,i386
sid1.22-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.22-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 2 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HARP er et værktøjssæt for indsættelse, bearbejdning og sammenligning af satellit- eller modeldata mod korrelative data. Værktøjssættet består af et sæt af kommandolinjeværktøjer, et C-bibliotek med analysefunktioner og import/eksport-grænseflader for Python. Hovedformålet med HARP er at assistere i indbyrdes sammenligning af datasæt. Ved passende at kæde kald til HARP-kommandolinjeværktøjer så kan man forbehandle satellit, model og/eller korrelative data så at to datasæt, der skal sammenlignes ender op med at have det samme tidsmæssigt/rumlig gitter, samme dataformat og struktur og samme fysiske enheder.

Denne pakke tilbyder HARPs binære redskaber.

libaec-tools
Adaptive Entropy Coding-bibliotek - redskaber
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package libaec-tools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.2-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Libaec tilbyder hurtig komprimering uden kvalitetstab for 1- op til 32-bit bredt underskrevne eller ej underskrevne heltal (prøver).

Denne pakke tilbyder komprimeringsredskabet aec.

libatlas-ecmwf-utils
Numerical weather prediction and climate modelling library - utilities
Versions of package libatlas-ecmwf-utils
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.38.0-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.38.0-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.31.1-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
upstream0.38.1
Popcon: 3 users (5 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Atlas is an ECMWF library for parallel data-structures supporting unstructured grids and function spaces, with the aim to investigate alternative more scalable dynamical core options for Earth System models, and to support modern interpolation and product generation software.

Atlas is predominantly C++ code, with main features available to Fortran codes through a F2003 interface. ECMWF is the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.

libdap-bin
Binære filer for libdap Data Acces Protokol-biblioteket
Versions of package libdap-bin
ReleaseVersionArchitectures
buster3.20.3-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm3.20.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.21.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.21.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.12.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.18.2-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.20.7-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.21.0-27
Debtags of package libdap-bin:
roleprogram
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

OPeNDAP tilbyder programmer, der gør, at du kan tilgå data over internettet, fra programmer som ikke oprindeligt blev designet til det formål, samt nogle som var. Mens OPeNDAP er den oprindelige udviklet af Data Access-protokollen, som programmet anvender, så har mange andre grupper adopteret DAP og tilbyder kompatible klienter, servere og programudviklingssæt.

Denne pakke indeholder den binære klientfil »getdap«.

libdap-doc
Dokumentation for libdap Data Access Protokol-biblioteket
Versions of package libdap-doc
ReleaseVersionArchitectures
buster3.20.3-1all
bookworm3.20.11-1all
bullseye3.20.7-6all
trixie3.21.0-1.1all
stretch3.18.2-2+deb9u1all
jessie3.12.0-1all
sid3.21.0-1.1all
upstream3.21.0-27
Debtags of package libdap-doc:
develdoc
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

OPeNDAP tilbyder programmer, der gør, at du kan tilgå data over internettet, fra programmer som ikke oprindeligt blev designet til det formål, samt nogle som var. Mens OPeNDAP er den oprindelige udviklet af Data Access-protokollen, som programmet anvender, så har mange andre grupper adopteret DAP og tilbyder kompatible klienter, servere og programudviklingssæt.

libeccodes-tools
GRIB-afkodnings- og kodningsprogram - redskaber
Versions of package libeccodes-tools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.20.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.28.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.36.0-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
sid2.36.1-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
buster2.12.0-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 9 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

EcCodes er ECMWF-kodnings/afkodningsprogrammet for GRIB og BUFR.

Dette er et nyttigt sæt af kommandolinjeværktøjer til hurtig adgang for grib-beskeder.

ECMWF er European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (det europæiske center for vejrudsigter på mellemlangt sigt).

libeckit-utils
C++-værktøjssæt for ECMWF-værktøjer og programmer - udviklingsfiler
Versions of package libeckit-utils
ReleaseVersionArchitectures
sid1.26.4-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.15.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.26.3-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.20.2-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

EcKit er et C++-værktøjssæt for flere platforme, der understøtter udvikling af værktøjer og programmer på ECMWF. Det er baseret på kode udviklet over de seneste 20 år indenfor MARS-programmerne og blev omdannet til genbrug for andre programmer. Hovedfokus er UNIX/POSIX-systemer og det er blevet omhyggeligt testet på AIX, Linux og Mac OSX. Historisk er kodegrundlaget før og på nogle måder en pænere erstatning for nogle »Boost«-biblioteker.

ECMWF er European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (det europæiske center for vejrudsigter på mellemlangt sigt).

libemos-bin
ECMWF Interpolation Library - binaries
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package libemos-bin
ReleaseVersionArchitectures
trixie4.5.9-10amd64,arm64,mips64el,ppc64el
stretch4.4.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.5.9-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.5.9-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.5.9-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.5.9-10amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
Popcon: 3 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Interpolation library (EMOSLIB) includes Interpolation software and GRIB, BUFR, CREX encoding/decoding routines. It is used by the ECMWF meteorological archival and retrieval system (MARS) and also by the ECMWF graphics package MetView.

This package provide bufr-* and other tools

libfckit-utils
Library Fortran-værktøjssæt for interoperation af Fortran med C/C++
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package libfckit-utils
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.0-6all
trixie0.13.0-1all
sid0.13.0-1all
bookworm0.10.0-2all
Popcon: 2 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette er et værktøjssæt fra ECMWF, der gør, at ecKit kan operere med Fortran.

ECMWF er European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (det europæiske center for vejrudsigter på mellemlangt sigt).

libmetkit-utils
Redskaber for MetKit MARS-adgangsbiblioteket
Versions of package libmetkit-utils
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.9.2-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.6.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.11.14-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
sid1.11.14-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
Popcon: 2 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metkit er et værktøjssæt for ECMWF til at manipulere og beskrive meteorologiske objekter, der implementerer sproget MARS og associeret behandling og semantik.

Denne pakke indeholder værktøjet »parse-mars-reqeust«.

magics++
Kørbare filer for magics++-biblioteket
Versions of package magics++
ReleaseVersionArchitectures
sid4.15.4-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
bookworm4.13.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.15.4-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
buster3.3.1-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.22.7.dfsg.1-4amd64,armel,armhf,i386
stretch2.30.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.5.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package magics++:
uitoolkitqt
Popcon: 5 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Magics++ er den seneste generation af ECMWF's meteorologiske plotprogram MAGICS. Selvom fuldstændig nydesignet i C++, er det meningen, at det skal være så bagudkompatibelt som muligt med Fortrangrænsefladen. Udover dets programmeringsgrænseflader (Fortran og C), tilbyder Magics++ MagML, et plotbeskrivelsessprog baseret på XML rettet mod automatisk netproduktion.

Denne pakke indholder MagcML-binære filer, som kan bruges med magics++.

mbdyn
Multibody - analysekode
Versions of package mbdyn
ReleaseVersionArchitectures
sid1.7.3-1amd64
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MBDyn er det første frie og almene Multibody Dynamics-analyseprogram.

MBDyn har integreret multidisciplinary-simulering af multibody, multiphysics-systemer, inklusive ikkelineær mekanik for rigide og fleksible elementer (geometrisk præcis og komposit-klar bjælke og skalfinitte elementer, synteseelementer i komponenttilstand, klumpede elementer) underlagt kinematiske begrænsninger, sammen med smarte materialer, elektriske netværk, aktiv kontrol, hydrauliske netværk og essentiel fast-vinge og rotorkraft aerodynamik.

MBDyn simulerer opførelsen for heterogen mekaniske, aeroservoelastiske systemer baseret på første princips ligninger.

MBDyn kan nemt tilsluttes til eksterne løsere for samtidig simulering af problemer indenfor flerfysik, f.eks. beregningsmæssige væskedynamikker, terradynamikker, blokdiagramløsere såsom Scicos, Scicoslab og Simulink, via C, C++ eller Python peer-side API.

MBDyn er under aktiv udvikling og bruges indenfor felterne luftfart (fly, helikoptere, tiltrotorer, rumraketter), vindenergi (vindturbiner), biler (biler, lastbiler) og mekatronik (industrirobotter, parallelle robotter, små flyvende fartøjer) for analyse og simulering af dynamikkerne for komplekse systemer.

metview
Interaktivt miljø for datavisualisering og analyse
Versions of package metview
ReleaseVersionArchitectures
bookworm5.17.4-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye5.10.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.3.0-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.8.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.22.0-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el
jessie4.4.8+dfsg.1-8amd64,armel,armhf,i386
trixie5.22.0-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el
Popcon: 3 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metview er blevet designet som et fleksibelt, modulopbygget og udvideligt system, som kan omfavne behovene hos brugeren, mens de udvikler sig. Systemet er baseret på ECMWF-standarderne for grafik (Magics) og dataadgang (MARS), men kan også tilgå lokalt lagrede data. Brugergrænsefladen er baseret på Motif og Qt. Metview er et fuldt distribueret system, hvor moduler kan køre på forskellige arbejdsstationer og servere.

Metview er et samarbejdende projekt mellem ECMWF og INPE/CPTEC, Brasilien. ECMWF er også blevet assisteret af en ansat hos Météo-France.

Screenshots of package metview
ncl-ncarg
NCAR-kommandosprog og NCAR-grafik
Versions of package ncl-ncarg
ReleaseVersionArchitectures
stretch6.3.0-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.2.0-3amd64,armel,armhf,i386
buster6.5.0-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye6.6.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm6.6.2.dfsg.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie6.6.2.dfsg.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid6.6.2.dfsg.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 11 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NCAR Command Language (NCL) er et frit fortolket sprog designet specifikt for videnskabelig databehandling og visualisering. NCL har robust fil-inddata og -uddata. Kan læse og skrive netCDF-3, netCDF-4 klassik HDF4, HDF5, binær, og ASCII-data, og læst HDF-EOS2, GRIB1 og GRIB2. Grafikken er verdensklasse og kan tilpasses.

Programmet har en række nyttige kommandolinjeværktøjer:

 • ncl_filedump - udskriver indholdet af understøttede filer netCDF, HDF, GRIB1, GRIB2, HDF-EOS2 og CCM History Tape)
 • ncl_convert2nc - konverterer en eller flere GRIB1, GRIB2, HDF og/eller HDF-EOS-filer til netCDF-formaterede filer
Screenshots of package ncl-ncarg
nco
Kommandolinjeoperatører til at analysere netCDF-filer
Versions of package nco
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.4.2-1amd64,armel,armhf,i386
trixie5.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye4.9.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster4.7.9-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports4.7.9-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.1.4-1+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nco:
fieldmeteorology
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 32 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NCO er et programpakke kendt som operatører. Operatørerne er uafhængige, kommandolinjeprogrammer der kan køres i en POSIX-skal. Operatører tager en eller flere netCDF-filer som inddata, udføre handlinger (f.eks. gennemsnit, hyperslabbing), og laver en netCDF-uddatafil. NCO blev oprindelig udviklet til at manipulere og analysere klimadata. Programmet virker dog på alle datasæt i netCDF-formatet.

Please cite: Charles S. Zender: Analysis of Self-describing Gridded Geoscience Data with netCDF Operators (NCO). (eprint) Environmental Modelling & Software 23(10):1338-1342 (2008)
ncview
Visuel browser til X11 for NetCDF-formatfiler
Versions of package ncview
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.1.8+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.1.10+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.1.10+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.93g-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.7+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.8+ds-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.1.8+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ncview:
fieldmeteorology
interfacex11
roleprogram
uitoolkitathena
useviewing
x11application
Popcon: 38 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Du kan bruge ncview til at få et hurtigt og nemt, trykknapsudseende af dine NetCDF-filer. Du kan vise simple film over dataene, se langs med forskellige dimensioner, tage et kig på de aktuelle dataværdier, ændre farvekort, vende dataene om og andre simple visuelle handlinger.

Screenshots of package ncview
odc
Værktøjer for Observational Data Processing (ODB)
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package odc
ReleaseVersionArchitectures
sid1.5.2-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.2.0-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.4.6-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
trixie1.5.2-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ODC er et program udviklet på ECMWF for kodning og behandling af observationsdata. Det indeholder en SQL-filtrerings- og statistisk motor, kommandolinjeværktøjer og API'er for C/C++ og Fortran.

Denne pakke tilbyder værktøjer til ODB-håndtering.

python3-cdo
Python3-modul for Climate Data Operators
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package python3-cdo
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.6.0-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el
stretch1.3.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.0-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.5.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.5.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.6.0-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
jessie1.2.1-7amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 6 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Climate Data Operators er en samling af kommandolinjeoperatører til at manipulere og analysere data for klimamodeller. Understøttede dataformater er GRIB, netCDF, SERVICE, EXTRA og IEG. Der er mere end 400 operatører tilgængelige. Denne pakke tilbyder et Python3-omslag for CDO.

python3-cfgrib
Python 3 module supporting the CF convention in GRIB files
Versions of package python3-cfgrib
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.13.0-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
buster0.9.5.1-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.9.8.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.9.10.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9.13.0-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
upstream0.9.14.0
Popcon: 2 users (3 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This module provides a Python3 interface to map GRIB files to the NetCDF Common Data Model following the CF Conventions. The high level API is designed to support a GRIB backend for xarray and it is inspired by NetCDF-python and h5netcdf. Low level access and decoding is performed via the ECMWF ecCodes library.

python3-cmor
Python3-grænseflade til CMOR
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package python3-cmor
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster3.4.0-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette er en Python3-grænseflade til CMOR, Climate Model Output Rewriter.

python3-drslib
Bibliotek til at behandle CMIP5 Data Reference Syntax - Python 3
Versions of package python3-drslib
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.3.0a3-5all
jessie0.3.0a3-5all
buster0.3.1.p3-1all
bullseye0.3.1.p3-2all
sid0.3.1.p3-2.1all
bookworm0.3.1.p3-2.1all
trixie0.3.1.p3-2.1all
Popcon: 0 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

CMIP5 er Climate Model Intercomparison Project5. Dette bibliotek understøtter oprettelsen af stier og filnavne svarende til version 0.28 for CMIP Data Reference Syntax. Biblioteket indeholder værktøjer til at konvertere fra tidligere CMIP3-former.

python3-eccodes
Python 3-modul for ecCodes BUFR og GRIB-de/afkoder
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package python3-eccodes
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental1.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.12.0-1amd64,arm64,armhf,i386
sid1.7.0-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
trixie1.7.0-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el
Popcon: 7 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

EcCodes er ECMWF-kodnings/afkodningsprogrammet for GRIB og BUFR. Dette er et Pythonomslag for eCCodes-biblioteket.

ECMWF er European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (det europæiske center for vejrudsigter på mellemlangt sigt).

python3-ferret
Python3 wrapper for the Ferret visualization and analysis environment,
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package python3-ferret
ReleaseVersionArchitectures
buster7.4.4-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch7.0.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.6.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.6.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.6.5-4armel,armhf,mips64el,ppc64el
sid7.6.5-5amd64,arm64,i386,riscv64,s390x
Popcon: 14 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ferret is an interactive computer visualization and analysis environment designed to meet the needs of oceanographers and meteorologists analyzing large and complex gridded data sets. It can transparently access extensive remote Internet data bases using OPeNDAP (formerly known as DODS)

This is the Python3 wrapper for Ferret

python3-grib
Python 3 module for reading and writing GRIB files
Versions of package python3-grib
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.6-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
bullseye2.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.4-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.1.5-4amd64,arm64,mips64el,ppc64el
jessie1.9.9-2amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 16 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Python 3 module for reading and writing GRIB (editions 1 and 2) files. GRIB is the World Meterological Organization standard for distributing gridded data. The module is a Python 3 interface to the GRIB API C library from the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).

This package also contains the cnvgrib1to2, grib_list, grib_repack, and cnvgrib2to1 scripts.

python3-gsw
Python 3 implementation of the Thermodynamic Equation of Seawater
Versions of package python3-gsw
ReleaseVersionArchitectures
buster3.3.0-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.6.16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.6.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.6.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.0.3-2all
jessie3.0.3-1all
Popcon: 2 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package implements the TEOS-10 Equation of State for seawater. TEOS-10 is based on a Gibbs function formulation from which all thermodynamic properties of seawater (density, enthalpy, entropy sound speed, etc.) can be derived in a thermodynamically consistent manner. TEOS-10 was adopted by the Intergovernmental Oceanographic Commission at its 25th Assembly in June 2009 to replace EOS-80 as the official description of seawater and ice properties in marine science.

For further information, see http://www.teos-10.org/

python3-iapws
Python3-implementering af de internationale APWS-IF97-damptabeller
Versions of package python3-iapws
ReleaseVersionArchitectures
sid1.5.4-1all
bookworm1.5.3-1all
buster1.3-2all
stretch1.1.3-1all
bullseye1.5.2-1all
jessie1.1-1all
trixie1.5.4-1all
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette er en Python3-klasse til at modellere en tilstand for flydende vand eller damp med Industrial Formulation IAPWS-IF97.

Yderligere information om standarden er tilgængelig på http://www.iapws.org.

python3-magics++
Python 3-understøttelse for Magics++
Versions of package python3-magics++
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.30.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5.8-3all
trixie1.5.8-3all
bookworm1.5.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.3.1-1amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 2 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Magics++ er den seneste generation af ECMWF's meteorologiske plotprogram MAGICS. Selvom programmet er designet helt om i C++, er det stadig tænkt som værende baglæns kompatibelt med Fortrangrænsefladen.

Denne pakke tilbyder Python 3-understøttelse for biblioteket magics++.

python3-metaconfig
Python ConfigParser bootstrapping-bibliotek - Python 3
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package python3-metaconfig
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.4a1-5all
jessie0.1.4a1-3all
stretch0.1.4a1-4all
sid0.1.4a1-8all
trixie0.1.4a1-8all
bookworm0.1.4a1-7all
bullseye0.1.4a1-7all
Popcon: 6 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Metaconfig er et bibliotek for centralisering af Pythons ConfigParser-filer. Det er inspireret af logningsmodulet, hvor det er utroligt nemt at starte på at skrive kode, der afhænger af logning, mens det udsætter hvordan logbeskeder vil blive håndteret indtil senere.

python3-netcdf4
Python 3-grænseflade til netCDF4-biblioteket - netværks Common Data Form
Versions of package python3-netcdf4
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.4.2-1amd64,arm64,armhf,i386
upstream1.7.1.post1
Popcon: 95 users (75 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

NetCDF version 4 har mange funktioner, som ikke blev fundet i tidligere versioner af biblioteket og som er implementeret oven på HDF5. Dette modul kan læse og skrive filer i både det nye netCDF 4 og det ældre netCDF3-format, og det kan oprette filer, som kan læses af HDF5-klienter. API'en er modelleret efter Scientific.IO.NetCDF, og bør være kendt af brugere af det modul.

De fleste nye funktioner for netCDF 4 er implementeret, såsom flere ubegrænsede dimensioner, grupper og zlib-datakomprimering. Alle de nye numeriske datatyper (såsom 64-bit og ej underskrevne heltalstyper) er implementeret. Sammensatte og variabellængdedatatyper (vlen) er understøttet, men enum- og uigennemsigtige datatyper er ikke. Blandinger af sammensætninger og vlen-datatyper (sammensatte typer indeholdende VLAN, og VLAN indeholdende sammensatte typer) understøttes ikke.

Denne pakke indeholder netCDF 4-mdoulet for Python 3.

python3-sphere
Python3-grænseflade til det videnskabelige bibliotek spherepack
Versions of package python3-sphere
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.3~a1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2-11amd64,arm64,armhf,i386
trixie3.3~a1-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.3~a1-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.2-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.2-7amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.3~a1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 4 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette er en Python3-grænseflade til spherepack, et bibliotek for geofysiske processer.

xygrib
Datavisualisering af vejret, GRIB-filfremviser
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package xygrib
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.2.6.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.6.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2.6.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.2.2-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.2.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 21 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette program, skrevet med Qt-værktøjssættet, aktiverer:

 • Visualisering af meteodata fra filer i GRIB-format 1
 • Automatisk hentning af GRIB-data
 • Automatisk hentning fra IAC (fleetcode) Data

Official Debian packages with lower relevance

gerris
Væskestrømsberegner
Versions of package gerris
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20131206+dfsg-19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20131206+dfsg-19.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie20131206+dfsg-5amd64,armel,armhf,i386
stretch20131206+dfsg-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20131206+dfsg-18amd64,arm64,armhf,i386
bookworm20131206+dfsg-19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20131206+dfsg-19.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package gerris:
fieldmathematics, physics
roleprogram
Popcon: 7 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gerris er et program til at løse partielle differentialligninger for væskestrømme.

Et kort referat af dets nuværende hovedfunktioner:

 • Løser de tidsafhængige inkompressible Euler-, Stokes-

  eller Navier-Stokes-ligninger for variabel tæthed. * Adaptiv netfinhed: opløsningen tilpasses dynamisk

  strømmens egenskaber * Fuldautomatisk netgenerering for komplekse geometrier * Anden orden i rum og tid * Ubegrænset antal af passive advektions-/diffusionstracere * Fleksibel specifikation af yderligere kildetermer * Flytbar understøttelse af parallelitet med brug af MPI-biblioteket * Fluidvolumen-advektionsmetode (VOF) til grænsefladestrømme

Denne pakke har indbygget MPI-understøttelse.

gnudatalanguage
Fri IDL-kompatibel trinvis kompiler
Versions of package gnudatalanguage
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.0.4-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el
bullseye0.9.9-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.9-10amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.9.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.5-2amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.0.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports1.0.1-3~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports-sloppy1.0.1-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.0.4-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
upstream1.0.6
Debtags of package gnudatalanguage:
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
works-withsoftware:source
Popcon: 14 users (16 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GNU Data Language (DGL) er en fri IDL-kompatibel (Interactive Data Language) trinvis kompiler. Den har fuld syntakskompatibilitet med IDL 7.1. IDL er et registreret varemærke for ITT Visual Information Solutions. Fra IDL 8.0 er de følgende sprogelementer understøttet:

 • FOREACH-loop
 • negative tabelindekser
 • affaldssamlingspegere og objekter
 • kald-metoder på et objekt via ».« (f.eks. »object.aMemberProcedure,arg1«)

Filinddatasystemet er fuldt implementeret. GUI-understøttelse (kontroller) er officielt tilbudt, men ikke helt færdig endnu.

Denne pakke indeholder hovedbrugerfladen for kommandolinjen og fortolkeren.

Please cite: A. Coulais, M. Schellens, J. Gales, S. Arabas, M. Boquien, P. Chanial, P. Messmer, D. Fillmore, O. Poplawski, S. Maret, G. Marchal, N. Galmiche and T. Mermet: Status of GDL - GNU Data Language. (eprint) Astronomical Data Analysis Software and Systems XIX 434:187 (2010)
Screenshots of package gnudatalanguage
octave-octcdf
Grænseflade til NetCDF-datafiler for Octave
Versions of package octave-octcdf
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.1.7-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package octave-octcdf:
uitoolkitncurses
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder funktioner der virker med NetCDF-datafiler i Octave, et numerisk beregningsprogram. Denne pakke tilbyder en funktion (netcdf) som opretter og læser NetCDF-filer og skriver til en NetCDF-fil (ncdump) blandt andet.

Denne Octave-udvidelsespakke er en del af projektet Octave-Forge.

paraview
Parallel visualiseringsprogram
Versions of package paraview
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.1.2+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.1.0+dfsg+1-1amd64,armel,armhf,i386
sid5.12.1+dfsg-3amd64,arm64,i386,ppc64el,riscv64,s390x
trixie5.12.1+dfsg-3amd64,arm64,i386,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm5.11.0+dfsg-1amd64,arm64,i386,ppc64el,s390x
bullseye5.9.0-2amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster5.4.1+dfsg4-3.1amd64,arm64,armhf,i386
upstream5.13.0~RC1
Debtags of package paraview:
roleprogram
uitoolkitqt
useviewing
Popcon: 113 users (49 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

ParaView er et program til flere platforme, udviklet i åben kildekode og designet til at visualisere datasæt med en størrelse der varierer fra lille til meget stor.

 • Udvikl et visualiseringsprogram i åben kildekode og til flere platforme
 • Understøt distribuerede beregningsmodeller til behandling af store datasæt.
 • Opret en åben, fleksibel og intuitiv brugergrænseflade.
 • Udvikl en arkitektur, der kan udvides, baseret på åbne standarder.

ParaView kører på distribueret og delt hukommelse parallelt samt på systemer kun med en processor. Er blevet testet med succes på Windows, Mac OS X, Linux og diverse Unix-arbejdsstationer, klynger og supercomputere. Under motorhjelmen bruger ParaView visualiseringsværktøjssættet da databehandlings- og optegningsmotoren har en brugergrænseflade skrevet med Qt.

python3-openturns
Python 3-brugerflade for OpenTURNS (a.k.a. TUI)
Versions of package python3-openturns
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.23-4amd64,arm64,armel,armhf,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.23-4amd64,arm64,armel,armhf,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental1.23-5~exp0amd64,arm64,armel,armhf,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.7-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.20-9amd64,arm64,armel,armhf,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 10 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenTURNS er et funktionsrigt og generisk værktøj til at behandle og kvantificere usikkerheder i numeriske simuleringer i design, optimering og kontrol. Den tillader både undersøgelser for sensitivitet og pålidelighed:

 • definering af resultaterne for rente- og beslutningskriterier
 • kvantificere og modellere kilden for usikkerheder
 • udbrede usikkerhed og/eller analysere følsomhed og
 • ranger kilderne for usikkerhed

Målrettede brugere er ingeniører, der ønsker at introducere den probabilistiske dimension i deres indtil nu deterministiske studier.

 .
Denne pakke tilbyder Python 3-bindingerne til biblioteket.
r-base
GNU R statistisk beregning og grafiksystem
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-base
ReleaseVersionArchitectures
sid4.4.1-1all
jessie3.1.1-1+deb8u1all
jessie-security3.1.1-1+deb8u1all
buster3.5.2-1all
bookworm4.2.2.20221110-2all
stretch3.3.3-1all
trixie4.4.1-1all
bullseye4.0.4-1all
Debtags of package r-base:
devellang:r
fieldstatistics
roledummy, metapackage
suitegnu
Popcon: 51 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

R er et system til statistisk beregning og grafik. Det består af et sprog plus et afviklingsmiljø med grafik, et aflusningsredskab, adgang til særlige systemfunktioner, samt evnen til at køre programmer som er gemt som skriptfiler.

Designet af R er tungt påvirket af to eksisterende sprog: Becker, Chambers & Wilks' S og Sussman's Scheme. Hvor sprogudformningen i sin fremtræden i høj grad ligner S, så er den underliggende implementering og semantik afledt fra Scheme.

Kernen i R er et fortolket programmeringssprog som tillader forgrening og løkker, så vel som modulær programmering med brug af funktioner. De fleste funktioner som er synlige for brugeren i R er skrevet i R. Det er muligt for brugeren at tilgå procedurer skrevet i C, C++ eller FORTRAN sprogene for effektivitet, og mange af R's kernefunktioner gør dette. Distributionen R indeholder funktionalitet til et stort antal statistiske procedurer og underliggende anvendte matematiske beregninger. Der er også et stort sæt af funktioner, der tilbyder et grafisk miljø til oprettelse af adskillige slags datarepræsentationer.

Derudover er flere tusinde udvidelsespakker tilgængelige fra CRAN (Comprehensive R Archive Network), mange også som Debianpakker, der er navngivet »r-cran-«.

Disse pakker er en metapakke, som letter overgangen fra pre-1.5.0-pakkestrukturen med dennes store r-base-pakke. Så snart den er installeret, kan den uden videre fjernes og apt-get vil automatisk opgradere dens komponenter under fremtidige opgraderinger. Denne pakke gør det muligt for brugerne kun at installere r-base-core, hvis de ønsker det.

Screenshots of package r-base

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

geonetwork - wnpp
Catalog application to manage spatially referenced resources through the web
Responsible: Alastair McKinstry
License: GPL
Debian package not available

Network opensource is a standards based, Free and Open Source catalog application to manage spatially referenced resources through the web. It provides powerful metadata editing and search functions as well as an embedded interactive web map viewer. This website contains information related to the use of the software.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235102