Debian Science Project
Summary
Robotics-dev
Debian Robotics - udviklingspakker

Denne metapakke er en del af Debian Pure Blend »Debian Science« og den installerer pakker, som er relevante for at udvikle programmer indenfor robotteknologi.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Robotics-dev packages

Official Debian packages with high relevance

Ignition-tools
Adgangspunkt for hele programpakken af ignition-værktøjer - program
Maintainer: Jose Luis Rivero
Versions of package ignition-tools
ReleaseVersionArchitectures
sid1.4.1+dfsg-2all
bookworm1.4.1+dfsg-2all
upstream1.5.0
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Ignition-værktøjer tilbyder kommandolinjeværktøjet ign, der accepterer flere underkommandoer. Hver underkommando er implementeret som et udvidelsesmodul, der tilhører et specifikt Ignition-projekt.

Pakken indeholder ign-programmet.

Libapriltag-dev
AprilTags Visual Fiducial System
Versions of package libapriltag-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid3.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.10.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.10.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AprilTags et et visuelt fiducial system, nyttigt til en bred vifte af opgaver inklusive forstærket virkelighed, robotteknik og kamerakalibrering. Mål kan oprettes fra en gængs printer, og AprilTag-registreringsprogrammer beregner den præcise 3D-position, retning og identifikation for mærker relativ til kameraet. AprilTag-biblioteket er implementeret i C uden nogle eksterne afhængigheder. Det er designet til nem inklusion i andre programmer samt kunne flyttes til indlejrede enheder. Realtids ydelse kan opnås selv på processorer til mobiltelefoner.

Denne pakke indeholder udviklingsfilerne.

Libccd-dev
Bibliotek for kollisionsdetektion mellem konvekse former - udviklingsfiler
Versions of package libccd-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libccd-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 5 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Libccd implementerer en variant af Gilbert-Johnson-Keerthi-algoritmen (GJK) + Polytope Algorithm (EPA). Den implementerer også algoritmen Minkowski Portal Refinement (MPR, a.k.a. XenoCollide) som udgivet i Game Programming Gems 7. Libccd er en af de meget få biblioteker, udviklet i åben kildekode, som inkluderer MPR-algoritmen fungerende i 3D-rum. Der er dog et bibliotek kaldet mpr2d, implementeret i programmeringssproget D, som fungerer i 2D-rum.

Denne pakke indeholder udviklingsfiler (teksthoveder, det delte biblioteks henvisning og cmake-fil).

Libcnoid-dev
Integrated robotics GUI environment - development files
Versions of package libcnoid-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.1.0+dfsg-6.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libcnoid-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: users ( upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Choreonoid is an integrated robotics GUI environment, which allows users to add their own functions on the basis of various basic robotics functions.

This package gathers development files required to compile Choreonoid plug-ins.

Libcomedi-dev
Development library for Comedi
Versions of package libcomedi-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.10.2-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.11.0+5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.11.0+5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.11.0+5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.11.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.10.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.12.0
Debtags of package libcomedi-dev:
devellibrary
roledevel-lib
usedriver
Popcon: 8 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Comedilib is a library for using Comedi, a driver interface for data acquisition hardware.

This package contains headers, static libraries, documentation, and examples for writing software that uses the Comedilib library. You only need to install it if you plan to develop or compile software that uses Comedilib.

Libconsole-bridge-dev
Konsolbro - udviklingsfiler
Versions of package libconsole-bridge-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.2.5-2amd64,armel,armhf,i386
buster0.4.3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.4+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.1+dfsg2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.1+dfsg2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libconsole-bridge-dev:
devellang:c++, library
roledevel-lib
Popcon: 15 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ROS-uafhængig, ren CMake (dvs. ikke-catkin og ikke-rosbuild pakke) som tilbyder logkald som spejler dem fundet i rosconsole, men for programmer som ikke nødvendigvis bruger ROS.

Denne pakke indeholder udviklingsfilerne (teksthoveder, pkg-config og CMake-filer).

Libcv-dev
??? missing short description for package libcv-dev :-(
Maintainer: Debian Science Team
Versions of package libcv-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security2.4.9.1+dfsg1-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.4.9.1+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.4.9.1+dfsg-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie2.4.9.1+dfsg-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libcv-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git
Please cite: Gary Bradski and Adrian Kaehler: Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library (2008)
Registry entries: SciCrunch 
Libdart-dev
Kinematics Dynamics and Optimization Library - development files
Versions of package libdart-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid6.12.1+dfsg4-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
bullseye6.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
upstream6.12.2
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

DART is a collaborative, cross-platform, open source library created by the Georgia Tech Graphics Lab and Humanoid Robotics Lab. The library provides data structures and algorithms for kinematic and dynamic applications in robotics and computer animation. DART is distinguished by it's accuracy and stability due to its use of generalized coordinates to represent articulated rigid body systems and computation of Lagrange's equations derived from D.Alembert's principle to describe the dynamics of motion. For developers, in contrast to many popular physics engines which view the simulator as a black box, DART gives full access to internal kinematic and dynamic quantities, such as the mass matrix, Coriolis and centrifugal forces, transformation matrices and their derivatives. DART also provides efficient computation of Jacobian matrices for arbitrary body points and coordinate frames. Contact and collision are handled using an implicit time-stepping, velocity-based LCP (linear-complementarity problem) to guarantee non-penetration, directional friction, and approximated Coulomb friction cone conditions. For collision detection, DART uses FCL developed by Willow Garage and the UNC Gamma Lab. DART has applications in robotics and computer animation because it features a multibody dynamic simulator and tools for control and motion planning. Multibody dynamic simulation in DART is an extension of RTQL8, an open source software created by the Georgia Tech Graphics Lab. This package contains main headers and other tools for development.

Libfcl-dev
Flexible Collision Library - development files
Versions of package libfcl-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid0.7.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.5.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.7.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.0-1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 3 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FCL is a collision and proximity library that integrates several techniques for fast and accurate collision checking and proximity computation. The library is based on hierarchical representations and designed to perform multiple proximity queries on different model representations. The set of queries includes discrete collision detection, continuous collision detection, separation distance computation and penetration depth estimation. The input models may correspond to triangulated rigid or deformable models and articulated models. This package contains the development files.

Libgazebo-dev
Open Source Robotics Simulator - udviklingsfiler
Versions of package libgazebo-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid11.10.1+dfsg-2amd64
bullseye11.1.0+dfsg-6amd64,i386
experimental11.10.2+dfsg-1amd64
upstream11.12.0
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Gazebo er en simulator for flere robotter i udendørsmiljøer. Som Stage (del af projektet Player), kan den simulere en population af robotter, sensorer og objekter, men gør det i en tredimensionel verden. Den opretter både realistisk sensortilbagemelding og fysisk plausible interaktioner mellem objekter (den inkluderer en præcis simulering af stift-legeme fysik).

Denne pakke indeholder udviklingsfiler (teksthoveder, symbolsk henvisning for delt bibliotek og pkg-config-fil).

Libignition-cmake-dev
Ignition Robotics CMake Library - Development files
Versions of package libignition-cmake-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid2.11.0-1all
bullseye2.7.0-1all
buster0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.11.0-1all
upstream2.15.0
Popcon: 1 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

CMake modules to be used by the Ignition projects.

This package is required to build ignition projects, as well as to link your third party projects against them. It provides modules that are used to find dependencies of ignition projects and generate cmake targets for consumers of ignition projects to link against.

Libignition-common-dev
Samling af nyttig kode brugt af robotics-programmer - metapakke
Versions of package libignition-common-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.5.0+dfsg1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
buster1.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
sid4.5.1+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
bookworm4.5.1+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
upstream4.5.2
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Ignition common er en komponent i Ignition-rammen, et sæt af biblioteker designet til hurtig udvikling af robotprogrammer. En samling af nyttige klasser og funktioner til at håndtere mange kommandoopgaver. Dette inkluderer fortolkning af 3D-meshfiler, håndtering resultatet fra konsollen og brug af PID-controllere.

Metapakke for udvikling. Indeholder hændelser og profileringsprogram.

Libignition-fuel-tools-dev
Ignition fuel-værktøjsklasser og funktioner - udviklingsfiler
Versions of package libignition-fuel-tools-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm7.0.0+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
sid7.0.0+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
bullseye4.1.0+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
upstream7.1.0
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Ignitino Fuel Tools er sammensat af et klientbibliotek og værktøjer for kommandolinjen til interaktion med Ignition Fuel-servere. Disse servere er vært for og håndterer forskellige 3D-robotikmodeller.

Pakken indeholder ignition fuel-udviklingsteksthoveder og biblioteker.

Libignition-math-dev
Ignition Robotics-matematikbibliotek - udviklingsfiler
Versions of package libignition-math-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye6.7.0+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.10.0+ds3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm6.10.0+ds3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream6.13.0
Popcon: 1 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Et lille, hurtigt og højtydende matematikbibliotek. Dette bibliotek er et uafhængigt sæt af klasser og funktioner egnet for robotprogrammer.

Ignition robotics er et sæt af simple biblioteker, der tilbyder nyttig funktionalitet til bootstrap-robotprogrammer. De inkluderede biblioteker omslutter alt det væsentlige, såsom fælles matematikdatatyper, konsollogning, 3D-meshhåndtering og asynkron beskedfortolkning.

Denne pakke indeholder udviklingsfilerne.

Libignition-msgs-dev
Sæt af beskeddefinitioner brugt af robotprogrammer - udviklingsfiler
Versions of package libignition-msgs-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm8.2.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid8.2.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.0+dfsg1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.1.0+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream8.6.0
Popcon: 1 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Ignition msgs er en komponent i Ignition-rammen, et sæt af biblioteker designet til hurtig udvikling af robotprogrammer. Biblioteket definerer fælles protobuf-beskeder brugt i robotfællesskabet. Denne pakke indeholder teksthoveder og andre værktøjer til udvikling.

Libignition-plugin-dev
Ignition Robotics Plugin Library - udviklingsfiler
Versions of package libignition-plugin-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2.1+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.1+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.3.0
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Ignition Plugin er en komponent i rammen ignition, et sæt af biblioteker designet til hurtig udvikling af robotprogrammer.

Denne pakke indeholder udviklingsfilerne.

Libignition-transport-dev
Ignition Robotics transport Library - udviklingsfiler
Versions of package libignition-transport-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.3.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid11.0.0+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm11.0.0+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.0.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.0.0+dfsg-4all
upstream11.2.0
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Ingnition-transportbiblioteket kombinerer ZeroMQ med Protobufs til at oprette et hurtigt og effektivt beskedvideresendelsessystem. Asynkron beskedudgivelse og abonnement tilbyder sammen med tjenestekald og registrering.

Ignition robotics er et sæt af simple biblioteker, der tilbyder nyttig funktionalitet til bootstrap-robotprogrammer. De inkluderede biblioteker omslutter alt det væsentlige, såsom fælles matematikdatatyper, konsollogning, 3D-meshhåndtering og asynkron beskedfortolkning.

Denne pakke indeholder udviklingsteksthoveder og biblioteker for ignition transport.

Libignition-utils-dev
Ignition Utils Library - Development files
Versions of package libignition-utils-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.4.0
Popcon: 1 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Provides general purpose classes and functions designed for robotic applications.

Ignition Utils provides a wide range of functionality, including:

  • A helper class to implement the PIMPL pattern
  • A command line parsing utility
  • Macros to suppress warnings The package also includes CLI -dev support
Libkdl-parser-dev
Development files for ROS kdl_parser library
Versions of package libkdl-parser-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid1.14.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.12.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.13.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.14.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.14.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Kinematics and Dynamics Library (KDL) defines a tree structure to represent the kinematic and dynamic parameters of a robot mechanism. kdl_parser provides tools to construct a KDL tree from an XML robot representation in URDF.

This package contains the development files for the library.

Liboctomap-dev
Octomap library development files
Versions of package liboctomap-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.9.7+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.9.5+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.8.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.6.8+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.9.7+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.9.8
Popcon: 5 users (10 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The OctoMap library implements a 3D occupancy grid mapping approach, providing data structures and mapping algorithms in C++ particularly suited for robotics. The map implementation is based on an octree and is designed to meet the following requirements: Full 3D model, Updatable, Flexible and Compact. This package contains the development stuff.

Libode-dev
Open Dynamics Engine - udviklingsfiler
Versions of package libode-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.11.1-4.1amd64,armel,armhf,i386
buster0.16-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.16.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.16.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.16.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.14-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libode-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 19 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ODE er et frit bibliotek i industriekvalitet til at simulere leddelt stiv kropsdynamik - for eksempel jordkøretøjer, skabninger med ben og bevægelsesobjekter i VR-miljøer. Det er hurtigt, fleksibelt, robust og uafhængig af platform, med avancerede led, kontakt med friktion og indbygget kollisionsregistrering.

Denne pakke tilbyder teksthovedfiler og statiske biblioteker bygget med dobbelt præcision, standard i 64-bit platforme. I 32-bit platforme er standarden enkel præcision.

Libompl-dev
Open Motion Planning Library (OMPL) development files
Versions of package libompl-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.5.2+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.5.2+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5.2+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.14.2+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.1.0+ds1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libompl-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Open Motion Planning Library is a set of sampling-based motion planning algorithms. The content of the library is limited to these algorithms, which means there is no environment specification, no collision detection, and no visualization. The library is designed so it can be easily integrated into systems that provide those additional components. This package contains the development files needed to use the library.

Libopenigtlink-dev
Open IGT Link er en simpel netværksprotokol - udvikling
Versions of package libopenigtlink-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid1.11.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.11.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.11.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.10.5-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.11.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.11.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.0
Debtags of package libopenigtlink-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Open IGT Link er en simpel netværksprotokol lavet for trackere, robotter og andre enheder til at sende data til hovedprogrammet. Nogle enheder kan måske også acceptere kommandoer.

For eksempel kan programmer inkluderer:

  • Stereotaktisk kirurgisk vejledning ved hjælp af optisk positionssensor og programmer for medicinsk billedvisualisering.
  • Intraoperativ billedvejledning ved hjælp af realtids MRI og programmer for medicinsk billedvisualisering.
  • Robotassisteret indgriben ved hjælp af robotenhed og kirurgiske planlægningsprogrammer.

Denne pakke indeholder udviklingsfilerne krævet for at bygge dine egne IGT-programmer.

Liborocos-bfl-dev
Orocos Bayesian Filtering Library development files
Versions of package liborocos-bfl-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster0.8.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.8.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.8.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.8.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Orocos (http://www.orocos.org) is the acronym of the Open Robot Control Software project. The project's aim is to develop a general-purpose, free software, and modular framework for robot and machine control. The Orocos project supports 4 C++ libraries: the Real-Time Toolkit, the Kinematics and Dynamics Library, the Bayesian Filtering Library (BFL) and the Orocos Component Library.

This package provides the headers for developing Orocos-BFL applications.

Liborocos-kdl-dev
Kinematics and Dynamics Library development files
Versions of package liborocos-kdl-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.4.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.3.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.0-7+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.5.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 9 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Orocos project to supply RealTime usable kinematics and dynamics code, it contains code for rigid body kinematics calculations and representations for kinematic structures and their inverse and forward kinematic solvers. This package contains the development files of the library.

Libpcl-dev
Point Cloud Library - development files
Versions of package libpcl-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.11.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.12.1+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.12.1+dfsg-4armel,armhf
sid1.12.1+dfsg-5amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster1.9.1+dfsg1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.7.2-7amd64,armel,armhf,i386
stretch1.8.0+dfsg1-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 11 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Point Cloud Library (PCL) is a standalone, large scale, open project for 2D/3D image and point cloud processing.

The PCL framework contains numerous state-of-the art algorithms including filtering, feature estimation, surface reconstruction, registration, model fitting and segmentation.

This package contains development files (headers and shared library symbolic link).

Libroboptim-core-dev
numerical optimization library - development files
Versions of package libroboptim-core-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0-7amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libroboptim-core-dev:
devellang:c++, library
fieldmathematics
roledevel-lib
Popcon: users ( upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

RobOptim is a set of packages designed to make robotics non-linear optimization problem easier to solve. It is composed of several packages which are focusing on different kind of problem related to robotics, especially humanoid robotics.

This package contains development files (headers and shared library symbolic link).

Librobottestingframework-dev
Robot Testing Framework - development files
Versions of package librobottestingframework-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.0.1+ds1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.0.1+ds1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.1+ds1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

It is a generic and multi-platform testing framework for the test driven development (TDD) which is initially designed for the robotic systems. However, it can be used for any TDD system. The framework provides functionalities for developing and running unit tests in a language and middleware independent manner. The test cases are developed as independent plug-ins (i.e., using scripting languages or built as dynamically loadable libraries) to be loaded and executed by an automated test runner. Moreover, a fixture manager prepares the setup (e.g., running robot interfaces, simulator) and actively monitors that all the requirements for running the tests are satisfied during the execution of the tests. These functionalities along with other facilities such as the test result collector, result formatter and remote interface allow for rapid development of test units to cover different levels of system testing.

This package contains the development files.

Please cite: Ali Paikan, Silvio Traversaro, Francesco Nori and Lorenzo Natale: A Generic Testing Framework for Test Driven Development of Robotic Systems. :216-225 (2015)
Librosconsole-dev
Development files for librosconsole
Versions of package librosconsole-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid1.14.3-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.12.6-2+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.14.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.13.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.14.3-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 8 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package is part of Robot OS (ROS). It is the ROS console output library, a C++ package that supports console output and logging in roscpp. It provides a macro-based interface which allows both printf- and stream-style output. It also wraps log4cxx, which supports hierarchical loggers, verbosity levels and configuration-files.

This package contains the development files for the library.

Libsdformat-dev
Simulation Description Format-fortolker (SDF) - udviklingsfiler
Versions of package libsdformat-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0.0-6amd64,armel,armhf,i386
bullseye9.3.0+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid12.3.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm12.3.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream12.5.0
Debtags of package libsdformat-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

SDF er et XML-filformat, som beskriver miljøer, objekter og robotter på en måde som er egnet for robotprogrammer. SDF kan repræsentere og beskrive forskellige fysikmotorer, belysningsegenskaber, terræn, statiske og dynamiske objekter og artikulerede robotter med diverse sensorer og aktuatorer. Formatet for SDF er også beskrevet af XML, som faciliterer opdateringer og tillader konvertering fra tidligere versioner. En fortolker er også indeholdt i denne pakke, som læser SDF-filer og returnerer en C++-grænseflade.

Denne pakke indeholder udviklingsfiler (teksthoveder, det delte biblioteks henvisning og cmake-fil).

Libsimbody-dev
SimTK multibody dynamisk API - udviklingsfiler
Versions of package libsimbody-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.6.1+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.4.1+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye3.6.1+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.6.1+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.5.4+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
sid3.6.1+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.7
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Simbody er et SimTK-værktøjssæt, der tilbyder almen multibody dynamisk funktionalitet, det vil sige evnen til at løse Newtons 2. lov F=ma i ethvert sæt af almene koordinater underlagt arbitrære begrænsninger. Simbody er en objektorienteret C++-API tilbudt som åben kildekode, som leverer højtydende, præcist kontrolleret resultater på videnskabs- og ingeniørniveau.

Denne pakke indeholder udviklingsfiler (teksthoveder, symbolsk henvisning for delt bibliotek og pkg-config-fil).

Libslicot-dev
numerical algorithms from systems and control theory (static library)
Versions of package libslicot-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster5.0+20101122-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.0+20101122-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.0+20101122-2amd64,armel,armhf,i386
sid5.0+20101122-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.0+20101122-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.0+20101122-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libslicot-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SLICOT (Subroutine Library In COntrol Theory) is a general purpose basic mathematical library for control theoretical computations. The library provides tools to perform essential system analysis and synthesis tasks. The main emphasis in SLICOT is on numerical reliability of implemented algorithms and the numerical robustness and efficiency of routines. Providing algorithmic flexibility and the use of rigorous implementation and documentation standards are other SLICOT features.

SLICOT is written is Fortran 77 and builds upon the numerical linear algebra routines from BLAS (Basic Linear Algebra Subroutines) and LAPACK (Linear Algebra PACKage).

This package contains a static version of the library.

Liburdfdom-dev
URDF DOM - udviklingsfiler
Versions of package liburdfdom-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0.4+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.1.0
Debtags of package liburdfdom-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 6 users (8 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

URDF-biblioteket (U-Robot Description Format) tilbyder grundlæggende datastrukturer og en simpel XML-fortolker for befolkning af klassedatastrukturerne fra en URDF-fil.

Denne pakke indeholder udviklingsfilerne (teksthoveder, pkg-config og CMake-filer).

Liburdfdom-headers-dev
URDF DOM - teksthovedfiler
Versions of package liburdfdom-headers-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.5-3all
jessie0.3.0-1all
bookworm1.0.5-3all
bullseye1.0.5-3all
stretch1.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package liburdfdom-headers-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 9 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

URDF-biblioteket (U-Robot Description Format) tilbyder grundlæggende datastrukturer og en simpel XML-fortolker for befolkning af klassedatastrukturerne fra en URDF-fil.

Denne pakke indeholder teksthovedfilerne.

Libvisp-dev
Udviklingsfiler for ViSP
Versions of package libvisp-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.5.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.1.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.5.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.3.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.9.0-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libvisp-dev:
devellang:c++, library
roledevel-lib
sciencecalculation
works-withvideo
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette er en metapakke, der tilbyder udviklingspakker nødvendige for udvikling af ViSP (Visual Servoing Platform).

ViSP der står for Visual Servoing Platform er et modulært bibliotek for flere platforme, som tillader prototyping og udvikling af programmer via visuel sporing og visuelle servoing-teknikker i hjertet af forskningen udført af Inria Lagadic-holdet. ViSP kan beregne kontrollove, som kan anvendes på robotsystemer. Det tilbyder et sæt af visuelle funktioner, som kan spores via realtids billedbehandling eller algoritmer for computersyn. ViSP tilbyder også funktioner til simulering.

ViSP kan være nyttig i robotvidenskab, computersyn, i en kunstig virkelighed og indenfor computeranimation.

Please cite: Eric Marchand, Fabien Spindler and Francois Chaumette: ViSP for visual servoing a generic software platform with a wide class of robot control skills.. IEEE Robotics and Automation Magazine 12(4):40-52 (2005)
Python3-catkin-lint
Kontroller Robot OS catkin-pakker for gængse fejl - overgangspakke
Versions of package python3-catkin-lint
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.6.12-1all
buster1.6.0-1all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette er en overgangspakke for nemmere opgradering til catkin-lint. Den kan fjernes igen.

Python3-comedilib
Python3-omslag for Comedilib
Versions of package python3-comedilib
ReleaseVersionArchitectures
sid0.11.0+5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.10.2-2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.10.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.11.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.11.0+5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.11.0+5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.12.0
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Comedilib er et bibliotek for brug af Comedi, en drivergrænseflade for dataerhvervelsesudstyr. Se pakken libcomedi0 for yderligere information.

Denne pakke tilbyder Python3-bindinger for biblioteket comedi.

Python3-tf2
Robot OS tf2 transform-bibliotek - Python 3
Versions of package python3-tf2
ReleaseVersionArchitectures
buster0.6.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.7.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.7.5-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.7.5-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 5 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke er en del af Robot OS (ROS). Tf2 er den anden generation af transformbiblioteket, som lader brugeren holde styr på flere koordinatrammer over tid. Tf2 vedligeholder relationen mellem koordinatrammer i en træstruktur mellemlagret i tid, og lader brugeren transformere punkter, vektorer etc. mellem to koordinatrammer på et ønsket punkt i tid.

Denne pakke indeholder Python 3-bindingen.

Ros-desktop-dev
Robot OS-skrivebord - udviklingsmetapakke
Versions of package ros-desktop-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid1.16all
buster1.12all
stretch1.7all
bullseye1.16all
bookworm1.16all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke er en del af Robot OS (ROS). Det er en metapakke, som tilbyder et udviklingssystem for ROS-skrivebordet (inklusive ROS robot og viz).

Ros-desktop-full-dev
Robot OS - fuldt skrivebord - metapakke for udvikling
Versions of package ros-desktop-full-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.16all
sid1.16all
bullseye1.16all
buster1.12all
stretch1.7all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke er en del af Robot OS (ROS). Det er en metapakke, som tilbyder et udviklingssystem for et fuldt skrivebord for ROS (inklusive alle afhængigheder for at bygge ROS desktop-full).

Ros-desktop-full-lisp-dev
LISP Robot OS-skrivebord - udviklingsmetapakke
Versions of package ros-desktop-full-lisp-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid1.16all
buster1.12all
stretch1.7all
bookworm1.16all
bullseye1.16all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke er en del af Robot OS (ROS). Det er en metapakke, som tilbyder et Lisp-baseret udviklingssystem for det fulde Ros-skrivebord.

Ros-desktop-full-python-dev
Python Robot OS - metapakke for skrivebordsudviking
Versions of package ros-desktop-full-python-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster1.12all
stretch1.7all
bullseye1.16all
bookworm1.16all
sid1.16all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke er en del af Robot OS (ROS). Det er en metapakke, som tilbyder et Pythonbaseret udviklingssystem for ROS-skrivebordet.

Ros-environment
Robot OS-miljøkroge
Versions of package ros-environment
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3.2-2all
bookworm1.3.2-2all
bullseye1.3.2-2all
buster1.2.1-2all
Popcon: 8 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke er en del af Robot OS (ROS). Den tilbyder kroge til at angive miljøvariablerne ROS_VERSION, ROS_DISTRO, ROS_PACKAGE_PATH og ROS_ETC_DIR.

Ros-perception-dev
Robot OS-perception - udviklingsmetapakke
Versions of package ros-perception-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.16all
sid1.16all
stretch1.7all
bookworm1.16all
buster1.12all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke er en del af Robot OS (ROS). Det er en metapakke, som tilbyder et udviklingssystem for ROS-perception (inklusive ROS-basis).

Ros-simulators-dev
Robot OS simulators development metapackage
Versions of package ros-simulators-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.7all
sid1.16all
buster1.12all
bookworm1.16all
bullseye1.16all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package is part of Robot OS (ROS). It is a metapackage which provides a ROS simulators development system (including ROS robot).

Different to upstream, this package does not provide: gazebo_ros_pkgs, rqt_common_plugins, rqt_robot_plugins, stage_ros. Please install them from source, if you need them.

Official Debian packages with lower relevance

Visp-images-data
Visuelt servoing-bibliotek - referencefiler for datasæt
Versions of package visp-images-data
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.0.0-2all
buster3.2.0-1all
jessie2.9.0-2all
sid3.5.0-1all
bookworm3.5.0-1all
bullseye3.3.0-1all
Debtags of package visp-images-data:
roledata
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ViSP der står for Visual Servoing Platform er et modulært bibliotek for flere platforme, som tillader prototyping og udvikling af programmer via visuel sporing og visuelle servoing-teknikker i hjertet af forskningen udført af Inria Lagadic-holdet. ViSP kan beregne kontrollove, som kan anvendes på robotsystemer. Det tilbyder et sæt af visuelle funktioner, som kan spores via realtids billedbehandling eller algoritmer for computersyn. ViSP tilbyder også funktioner til simulering.

ViSP kan være nyttig i robotvidenskab, computersyn, i en kunstig virkelighed og indenfor computeranimation.

Denne pakke indeholder referencedata for ViSP-test og eksempler.

Please cite: Eric Marchand, Fabien Spindler and Francois Chaumette: ViSP for visual servoing, a generic software platform with a wide class of robot control skills.. IEEE Robotics and Automation Magazine 12(4):40-52 (2005)
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 208047