Debian Science Project
Summary
Statistics
Debians videnskabelige statistikpakker

Denne metapakke er en del af Debians Pure Blend »Debian Science« og installerer pakker relateret til statistik. Denne opgave er en generel opgave, som kan være nyttig for videnskabelig arbejde. Den afhænger af en masse R-pakker samt andre værktøjer, som er nyttige til at udføre statistik. Derudover foreslås Videnskabelig matematik-opgaven som valgfri installation af alle matematikrelaterede programmer.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Statistics packages

Official Debian packages with high relevance

Apophenia-bin
Apophenia Statistical C Library - binær pakke
Versions of package apophenia-bin
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.999b+ds3-2amd64,i386
bookworm1.0+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0+ds-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0+ds-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 15 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Apophenia Statistical C Library er et C-bibliotek, udviklet i åben kildekode, for arbejde med datasæt og statistiske modeller. Det tilbyder funktioner på samme niveau som dem fra de typiske stats-pakker (såsom OLS, probit eller singulær værdinedbrydning) men giver brugeren mere fleksibilitet til at være kreativ i modelbygningen.

Apophenia er lavet så det skalerer godt, så du komfortabelt kan arbejde med gigabyte datasæt, simuleringer med millionvis af trin eller beregningsmæssige tunge agentbaserede modeller.

Apophnia bygger oven på bibliotekerne GNU Scientific og SQLite, MySQL/mariaDB er også understøttet. Grundfunktionerne er skrevet i C, men erfaringen har vist at de nemt bindes i Python, Julia, Perl, Ruby etc. Kildekoden er distribueret under GNU General Public License version 2 (GPL2).

Denne pakke tilbyder flere redskabseksempler for kommandolinjen.

Datamash
Statistisk værktøj for kommandolinjegrænseflader
Versions of package datamash
ReleaseVersionArchitectures
buster1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.6-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 49 users (36 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU Datamash er et program for kommandolinjen, som udfører grundlæggende numeriske, tekstbaserede og statistiske operationer på tekstdatafiler. Det er designet, så det er troværdigt og kan flyttes omkring samt hjælpe forskere med nemt at automatisere analyse af datakanaler, uden at skrive kode eller endda korte skripter.

Registry entries: SciCrunch 
Elpa-ess
Emacs-tilstand for statistisk programmering og dataanalyse
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package elpa-ess
ReleaseVersionArchitectures
bullseye18.10.2-2all
buster18.10.2-1all
sid18.10.2-2all
bookworm18.10.2-2all
Popcon: 25 users (68 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

»Emacs Speaks Statistics« (ESS) er en udvidelsespakke for emacs-tekstredigeringsprogrammer såsom GNU Emacs og XEmacs. Den er designet til at understøtte redigering af skripter og interaktion med diverse statistiske analyseprogrammer såsom R, S-Plus, SAS, Stata og OpenBUGS/JAGS. Selvom alle brugere af disse statistiske analyseprogrammer er velkommen til at anvende ESS, avancerede brugere eller professionelle som normalt arbejder med tekstbaserede statistiske analyseskripter, med diverse statistiske sprog/programmer, eller med forskellige operativsystemer vil have størst glæde af pakken.

Littler
GNU R-brugerflade for skript og kommandolinje - overgangspakke
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package littler
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.3.12-1all
sid0.3.13-2all
jessie0.2.1-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.3.6-1all
wheezy0.1.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.1.3-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch0.3.1-1all
bullseye0.3.12-1all
Debtags of package littler:
devellang:r
fieldstatistics
interfacecommandline
roleprogram
suitegnu
Popcon: 719 users (188 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Programmet »r« (a.k.a. »littler«) tilbyder et simpelt binært omslag omkring GNU R-sproget og miljøet for statistisk beregning og grafik.

Selvom R kan bruges i jobtilstand, så tilføjer den r-binære fil fuld understøttelse for både »shebang«-lignende skripter (dvs. brug af en hashmark-exclamation-path-udtryk som den første linje i skripter) samt brug af kommandolinjen i gængse Unix-datakanaler. Med andre ord så tilbydes sproget R uden miljøet.

Denne virtuelle pakke sikrer at »r-cran-littler« er installeret. Når det er gjort, kan pakken »littler« fjernes.

Psignifit
Tilpasser og tester hypoteser om psykometriske funktioner
Versions of package psignifit
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.5.6-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.5.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.5.6-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.5.6-3amd64,armel,armhf,i386
stretch2.5.6-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.5.6-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.5.6-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.5.6-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package psignifit:
fieldstatistics
interfacecommandline
roleprogram
Popcon: 13 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Psignifit tillader tilpasning af psykometriske funktioner til datasæt, mens der bevares fuld kontrol over et stort antal parametre. Data kan enten læses fra tekstfiler eller videresendes via en datakanal.

Psignifit udfører beregningen af konfidensintervaller samt goodness-of-fit test.

Dette er udgaven til kommandolinjen.

Screenshots of package psignifit
Pspp
Statistisk analyseværktøj
Maintainer: Friedrich Beckmann
Versions of package pspp
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.10.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy-backports0.8.5-4~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy0.7.9+git20120620-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye1.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.6.2-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.4-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package pspp:
fieldmathematics, statistics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
Popcon: 54 users (49 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PSPP er et program for statistisk analyse af samplede data. Det er en fri erstatning for det proprietære program SPSS.

PSPP understøtter T-test, ANOVA, GLM, faktoranalyse, ikkeparametriske test og andre statistiske funktioner. PSPP laver statistiske rapporter i formaterne klartekst, PDF, Postscript, CSV, HTML, SVG og OpenDocument.

PSPP har både tekstbaseret og grafiske brugerflader. PSPP's brugerflade er blevet oversat til en række sprog.

Screenshots of package pspp
Python3-bayespy
variational Bayesian inference tools for Python
Versions of package python3-bayespy
ReleaseVersionArchitectures
sid0.5.18-3all
bookworm0.5.18-3all
bullseye0.5.18-3all
upstream0.5.22
Popcon: 2 users (15 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

BayesPy provides tools for Bayesian inference with Python. The user constructs a model as a Bayesian network, observes data and runs posterior inference. The goal is to provide a tool which is efficient, flexible and extendable enough for expert use but also accessible for more casual users.

This package provides the modules for Python 3

Python3-openturns
Python 3-brugerflade for OpenTURNS (a.k.a. TUI)
Versions of package python3-openturns
ReleaseVersionArchitectures
sid1.14-1amd64,armel,armhf,mips64el
stretch1.7-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.10-5arm64,i386,ppc64el,s390x
experimental1.11-2amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream1.17
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

OpenTURNS er et funktionsrigt og generisk værktøj til at behandle og kvantificere usikkerheder i numeriske simuleringer i design, optimering og kontrol. Den tillader både undersøgelser for sensitivitet og pålidelighed:

 • definering af resultaterne for rente- og beslutningskriterier
 • kvantificere og modellere kilden for usikkerheder
 • udbrede usikkerhed og/eller analysere følsomhed og
 • ranger kilderne for usikkerhed

Målrettede brugere er ingeniører, der ønsker at introducere den probabilistiske dimension i deres indtil nu deterministiske studier.

 .
Denne pakke tilbyder Python 3-bindingerne til biblioteket.
Python3-pandas
Datastrukturer for »relationelle« data eller »etiketdata«
Versions of package python3-pandas
ReleaseVersionArchitectures
buster0.23.3+dfsg-3all
sid1.1.5+dfsg-2all
bookworm1.1.5+dfsg-2all
bullseye1.1.5+dfsg-2all
stretch0.19.2-5.1all
jessie0.14.1-2all
Popcon: 344 users (542 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pandas er en Pythonpakke, der tilbyder hurtig, fleksibel og udtryksfulde datastrukturer designet til at gør arbejde med »relationelle« data eller »etiketdata« både nemt og intuitivt. Pakken forsøger at være den fundamentale byggeblok på højt niveau for udførsel af praktisk, reel dataanalyse i Python. Pandas er velegnet til mange forskellige slags data:

 • Tabulære data med heterogent-tastede kolonner, som i en SQL-tabel eller Excelregneark
 • Ordnede eller ikke ordnede (ikke nødvendigvis fast-frekvens) tidsseriedata
 • Arbitrære matrix-data (homogent indtastet eller heterogent) med række- og kolonneetiketter
 • Enhver anden form for observationelle/statistiske datasæt. Dataene behøver ikke mærkes overhovedet for at blive placeret i en pandas- datastruktur

Denne pakke indeholder Python 3-versionen.

The package is enhanced by the following packages: python3-bottleneck python3-sklearn-pandas
Please cite: McKinney, Wes: pandas: a Foundational Python Library for Data Analysis and Statistics (eprint) (2011)
Python3-scipy
Videnskabelige værktøjer for Python 3
Versions of package python3-scipy
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.10.1+dfsg2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.18.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.14.0-2amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.6.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.6.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1676 users (1205 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SciPy er et supplement til det populære NumPy-modul (pakken python-numpy), der samler en række af videnskabelige og ingeniørmæssige moduler på højt niveau i en pakke.

SciPy er et sæt af åben kildekode videnskabelige og numeriske værktøjer for Python. Den understøtter aktuelt specielle funktioner, integration, ordinære løsere af differentialligninger (ODE), gradoptimering, genetiske algoritmer, parallelle programmeringsværktøjer, en udtryk-til-C++ kompiler for hurtig udførelse og andre.

Registry entries: SciCrunch 
Python3-statsmodels
Python 3-modul for estimering af statistiske modeller
Versions of package python3-statsmodels
ReleaseVersionArchitectures
buster0.8.0-9all
stretch-backports0.8.0-9~bpo9+1all
bullseye0.12.2-1all
sid0.12.2-2all
bookworm0.12.2-2all
Popcon: 12 users (113 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Statsmodels Python 3-modul tilbyder klasser og funktioner for estimering af flere kategorier af statistiske modeller. Disse inkluderer i øjeblikket lineære regressionsmodeller, OLS, GLS, WLS og GLS med AR(p)-fejl, generaliserede lineære modeller for flere distributionsfamilier og M-estimatorer for robuste lineære modeller. En omfattende liste over resultatstatistik er tilgængelig for hvert estimeringsproblem.

Please cite: Skipper Seabold and Josef Perktold: Statsmodels: Econometric and statistical modeling with python (eprint) (2010)
R-cran-abind
GNU R - abind flerdimensionel array-kombinationsfunktion
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-abind
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.1.0-4all
bookworm1.4-5-2all
bullseye1.4-5-2all
buster1.4-5-1.2all
wheezy1.4-0-1all
jessie1.4-0-2all
stretch1.4-5-1all
sid1.4-5-2all
Debtags of package r-cran-abind:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 231 users (123 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder abind-funktionen, en generalisering af cbind- og rbind-funktionen i R-basispakken. Abind-funktionen tager en sekvens af vektorer, matricer eller array og laver en enkel array af den samme eller højere dimension.

R-cran-acepack
GNU R-pakke for regressionstransformationer
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-acepack
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.3.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 52 users (54 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Denne pakke tilbyder funktionerne ace() og avas() for GNU R, som kan bruges til at vælge regressionstransformationer.

R-cran-afex
GNU R package for analyzing factorial experiments using ANOVA or mixed models
Versions of package r-cran-afex
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.28-1-1all
sid1.0-1-1all
buster0.22-1-2all
bullseye0.28-1-1all
Popcon: 12 users (32 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The r-cran-afex package is a GNU R package providing convenience functions for analyzing factorial experiments using ANOVA or mixed models. aov_ez(), aov_car(), and aov_4() allow specification of between, within (i.e., repeated- measures), or mixed between-within (i.e., split- plot) ANOVAs for data in long format (i.e., one observation per row), potentially aggregating multiple observations per individual and cell of the design. mixed() fits mixed models using lme4::lmer() and computes p-values for all fixed effects using either Kenward-Roger approximation for degrees of freedom (LMM only), parametric bootstrap (LMMs and GLMMs), or likelihood ratio tests (LMMs and GLMMs). afex uses type 3 sums of squares as default (imitating commercial statistical software).

R-cran-amore
GNU R: A MORE flexible neural network package
Versions of package r-cran-amore
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2-15-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.2-16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.2-12-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.2-12-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.2-15-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.2-15-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2-16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.2-16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 15 users (27 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package was born to release the TAO robust neural network algorithm to the R users. It has grown and can be of interest for the users wanting to implement their own training algorithms as well as for those others whose needs lye only in the "user space".

R-cran-arm
Dataanalyse via regression og modeller på flere niveauer/hierarkier
Versions of package r-cran-arm
ReleaseVersionArchitectures
buster1.10-1-2all
sid1.11-2-1all
bookworm1.11-2-1all
bullseye1.11-2-1all
stretch1.9-3-1all
Popcon: 16 users (30 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

R-funktioner for behandling af uddata i formaterne »lm«, »glm«, »svy.glm«, »merMod« og »polr«.

R-cran-bayesfactor
GNU R Bayes factors for t-tests, ANOVAs and contingency tables
Versions of package r-cran-bayesfactor
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.12-4.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.12-4.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.9.12-4.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.12-4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.9.12-2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 15 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

r-cran-bayesfactor is a GNU R package providing a suite of functions for computing various Bayes factors for simple designs, including contingency tables, one- and two-sample designs, one- way designs, general ANOVA designs, and linear regression.

R-cran-bayesm
GNU R-pakke til bayesiansk statistik
Versions of package r-cran-bayesm
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.1-4+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2-5-1amd64,armel,armhf,i386
buster3.1-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.0-2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.2-4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid3.1-4+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.1-4+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.2-2-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package r-cran-bayesm:
fieldmathematics, statistics
suitegnu
Popcon: 18 users (36 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakken bayesm dækker mange vigtige modeller, der anvendes i markedsføring og mikro-økonometri applikationer. Pakken indeholder:

 • Bayes-regression (univariate eller multivariate dep var)
 • Multinomial Logit (MNL) og Multinomial Probit (MNP)
 • Multivariate Probit,
 • Multivariate blandinger af Normals
 • Hierarkisk lineære modeller med normale priors og kovariater
 • Hierarkisk Multinomial Logits med blanding af normale priors og kovariater
 • Bayesiansk analyse af valg-baserede conjoint data
 • Bayesian behandling af lineære instrumentale variable modeller
 • Analyis af Multivariate Ordinal-undersøgelsesdata med skalaforbrugs- heterogenitet (som i Rossi et al, JASA (01)).

For yderligere reference, se forfatternes bog, Bayesian Statistics And Marketing af Allenby, McCulloch og Rossi.

R-cran-bms
GNU R package for Bayesian model averaging for linear models
Versions of package r-cran-bms
ReleaseVersionArchitectures
buster0.3.4-4all
bullseye0.3.4-6all
sid0.3.4-6all
bookworm0.3.4-6all
stretch0.3.4-2all
Popcon: 15 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

r-cran-bms is a GNU Package for Bayesian model averaging for linear models with a wide choice of (customizable) priors. Built-in priors include coefficient priors (fixed, flexible and hyper-g priors), 5 kinds of model priors, moreover model sampling by enumeration or various MCMC approaches.

Please cite: Martin Feldkircher and Stefan Zeugner: Benchmark Priors Revisited: On Adaptive Shrinkage and the Supermodel Effect in Bayesian Model Averaging. (eprint) IMF Working Papers 202:1-39 (2009)
R-cran-boot
GNU R-pakke for bootstrapping-funktioner fra Davison og Hinkley
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-boot
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.3-18-2all
jessie1.3-13-1all
squeeze1.2.42-1all
sid1.3-28-2all
wheezy1.3-5-1all
bookworm1.3-27-1all
bullseye1.3-27-1all
buster1.3-20-2all
Debtags of package r-cran-boot:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 651 users (1140 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder funktioner og datasæt fra bogen »Bootstrap Methods and Their Applications« af A. C. Davision og D. V. Hinkley (1997, CUP). Den blev skrevet af Angelo Canty, og flyttet til R af Brian Ripley.

Denne pakke er del af et sæt af pakker, som »anbefales« af R Core, og leveres med kildeudgivelser via opstrøm af R.

R-cran-bradleyterry2
GNU R-pakke for brug af Bradley-Terry-modeller
Versions of package r-cran-bradleyterry2
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.1-2-2all
buster1.0-8-2all
sid1.1-2-2all
stretch1.0-6-1all
bullseye1.1-2-2all
Popcon: 11 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Angiv og tilpas Bradley-Terry-modellen, inklusive strukturerede versioner hvori parametre er relateret til forklarende variabler via en lineær fremskrivning og versioner med konkurrencespecifikke effekter, såsom en hjemmebanefordel.

R-cran-ca
GNU R-pakke for simpel, mangfoldig og fælles korrespondanceanalyse
Versions of package r-cran-ca
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.71.1-2all
bookworm0.71.1-2all
sid0.71.1-2all
stretch0.70-1all
buster0.71-1all
Popcon: 15 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

R-cran-ca er en GNU R-pakke for beregning og visualisering af simpel, mangfoldig og fælles korrespondanceanalyse.

R-cran-cairodevice
GNU R Cairo/Gtk2-enhedsdriverpakke
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-cairodevice
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.13-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.28.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.28.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.19-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.20-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.28.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.25-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.23-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-cairodevice:
suitegnu
uitoolkitgtk
Popcon: 21 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne CRAN-pakke tilbyder en Cairo/GTK2-grafisk enhed for GNU R som, udover uafhængig funktionalitet, kan bruges til at oprette enheder som indlejrede komponenter i en grafisk brugerflade med brug af en Gtk-tegneområdekontrol, f.eks. med brug af RGtk2.

R-cran-car
GNU R Companion til Applied Regression af John Fox
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-car
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.1-4-1all
sid3.0-11-2all
bookworm3.0-10-1all
bullseye3.0-10-1all
buster3.0-2-1all
jessie2.0-21-1all
wheezy2.0-12-1all
squeeze2.0-2-1all
Debtags of package r-cran-car:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 178 users (50 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke er en følgesvend til J. Fox, An R and S-PLUS Companion to Applied Regression, Sage, 2002. Pakken indeholder hovedsagelig funktioner for anvendt regression, lineære modeller og generaliserede lineære modeller, med vægt på regressionsdiagnostik, specielt grafiske diagnostikmetoder. Der er også nogle redskabsfunktioner.

R-cran-caret
GNU R-pakke for klassifikation og regressionstræning
Versions of package r-cran-caret
ReleaseVersionArchitectures
sid6.0-88+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch6.0-73+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.0-81-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm6.0-86+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.0-86+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 23 users (47 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke tilbyder diverse funktioner til træning og plot af klassifikations- og regressionsmodeller.

R-cran-chron
GNU R-pakke for kronologisk ordnede objekter
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-chron
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.3-49-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.3-35-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.3-42-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.3-45-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.3-56-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.3-56-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3-56-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3-53-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-chron:
suitegnu
Popcon: 56 users (54 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke indeholder funktion for kronologisk ordnede objekter til at håndtere datoer og tid i GNU R.

R-cran-cluster
GNU R-pakke for klyngeanalyse af Rousseeuw et al
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-cluster
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.13.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.1.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.7-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.15.3-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.14.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package r-cran-cluster:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 550 users (1178 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder funktioner og datasæt for klyngeanalyse oprindelig skrevet af Peter Rousseeuw, Anja Struyf og Mia Hubert.

Denne pakke er del af et sæt af pakker, som »anbefales« af R Core, og leveres med kildeudgivelser via opstrøm af R.

R-cran-coda
Uddataanalyse og -diagnostik for MCMC-simuleringer i R
Versions of package r-cran-coda
ReleaseVersionArchitectures
sid0.19-4-1all
bookworm0.19-4-1all
bullseye0.19-4-1all
buster0.19-2-1all
stretch0.19-1-1all
squeeze0.13-5-1all
jessie0.16-1-1all
wheezy0.14-7-1all
Debtags of package r-cran-coda:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
Popcon: 48 users (60 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder uddataanalyse- og diagnostik for Markov Chain Monte Carlo-simuleringer og estimeringer i R. Den inkluderer også nogle grafiske analyserutiner og en funktion for import af uddata fra BUGS (Bayes Using Gibbs Sampling), et populært værktøj for kørsel af MCMC-simuleringer.

Den relaterede pakke r-cran-mcmpack inkluderer MCMC-estimatorer for nogle gængse modeller i de sociale videnskaber.

R-cran-codetools
GNU R-pakke der tilbyder værktøjer for kodeanalyse
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-codetools
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.2-18-1all
wheezy0.2-8-1all
buster0.2-16-1all
stretch0.2-15-1all
jessie0.2-9-1all
squeeze0.2-2-2all
sid0.2-18-1all
bullseye0.2-18-1all
Debtags of package r-cran-codetools:
devellang:r
fieldstatistics
roleapp-data
Popcon: 580 users (1053 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder funktioner til kodeanalyse for R.

Denne pakke er del af et sæt af pakker, som »anbefales« af R Core, og leveres med kildeudgivelser via opstrøm af R.

R-cran-coin
GNU R package providing conditional inference procedures
Versions of package r-cran-coin
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.1-3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental1.4-1-1~0exp0amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.4-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2-2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.4-1
Popcon: 17 users (37 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The r-cran-coin package is a GNU R package providing conditional inference procedures for the general independence problem including two- sample, K-sample (non-parametric ANOVA), correlation, censored, ordered and multivariate problems.

R-cran-contfrac
GNU R-pakke der tilbyder diverse redskaber for evaluering af fortsatte fraktioner
Versions of package r-cran-contfrac
ReleaseVersionArchitectures
sid1.1-12-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1-12-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1-12-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1-12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1-10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 16 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakken contfrac er en GNU R-pakke, der tilbyder diverse redskaber for evaluering af fortsatte fraktioner.

R-cran-conting
GNU R-pakke for Bayesian-analyse af uforudsete tabeller
Versions of package r-cran-conting
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.6-1all
sid1.7-2all
bookworm1.7-2all
bullseye1.7-2all
buster1.6.1-2all
Popcon: 13 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

R-cran-conting er en GNU-pakke for Bayesian-analyse af fuldstændige og ufuldstændige uforudsete tabeller.

R-cran-corpcor
GNU R for Estimation of Covariance and Correlation -- corpcor
Versions of package r-cran-corpcor
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.6.9-4all
bullseye1.6.9-4all
buster1.6.9-2all
sid1.6.9-4all
stretch1.6.8-3all
upstream1.6.10
Popcon: 16 users (26 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GNU R package which implements a James-Stein-type shrinkage estimator for the covariance matrix, with separate shrinkage for variances and correlations. The approach is both computationally as well as statistically very efficient, it is applicable to "small n, large p" data, and always returns a positive definite and well-conditioned covariance matrix. In addition to inferring the covariance matrix the package also provides shrinkage estimators for partial correlations and partial variances. The inverse of the covariance and correlation matrix can be efficiently computed, as well as any arbitrary power of the shrinkage correlation matrix. Furthermore, functions are available for fast singular value decomposition, for computing the pseudoinverse, and for checking the rank and positive definiteness of a matrix.

R-cran-date
GNU R-pakke for datohåndtering
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-date
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.34-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.2.32-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.2.29-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.2.39-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.39-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.39-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.38-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2.36-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-date:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
usetimekeeping
Popcon: 23 users (31 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne CRAN-pakke tilbyder funktioner for håndtering af datoer, sammen med eksempler og dokumentation.

Bemærk at dette er en forældet pakke, der tilbyder funktionalitet som var fraværende fra R. However, nyere versioner af R har mere funktionrige dato-

 og datotidfunktionalitet i grundpakken, dvs. r-base-core i Debian.
R-cran-dbi
GNU R-pakke der tilbyder en generisk databasegrænseflade
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-dbi
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports1.0.0-1~bpo9+2all
jessie0.3.1-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.2-5-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bookworm1.1.1-1all
bullseye1.1.1-1all
squeeze0.2-5-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch0.5-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1.1-1all
buster1.0.0-2all
Debtags of package r-cran-dbi:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
works-withdb
Popcon: 188 users (247 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

En generisk databasegrænseflade-definition (DBI) for kommunikation mellem R og relationelle databasehåndteringssystemer - der ligner Perls DBI-system. Alle klasser i denne pakke er virtuelle og skal udvides af de forskellige R/DBMS-implementeringer som f.eks. RMySQL.

R-cran-deldir
GNU R Delaunay Triangulation and Dirichlet (Voronoi) Tessellation
Versions of package r-cran-deldir
ReleaseVersionArchitectures
sid0.2-10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1-12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1-16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.2-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1-6-1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 44 users (54 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This GNU R package calculates the Delaunay triangulation and the Dirichlet or Voronoi tessellation (with respect to the entire plane) of a planar point set. This package is used in Spatial Point Pattern analysis, model-fitting and simulation as it is done for instance in the package r-cran-spatstat.

R-cran-desolve
GNU R package providing functions that solve initial value problems
Versions of package r-cran-desolve
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.28-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.28-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.28-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.21-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 17 users (29 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The deSolve package is a GNU R package providing functions that solve initial value problems of a system of first-order ordinary differential equations (ODE), of partial differential equations (PDE), of differential algebraic equations (DAE), and of delay differential equations.

R-cran-eco
GNU R-rutiner for bayesiansk økologisk følgeslutning
Versions of package r-cran-eco
ReleaseVersionArchitectures
sid4.0-1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.1-4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze3.1-4-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster4.0-1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.1-6-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm4.0-1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.1-7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.0-1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-eco:
fieldmathematics
suitegnu
Popcon: 14 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette er et sæt af rutiner til GNU R, der gennemfører Imai og Lu's parametriske og ikke-parametriske bayesiansk økologisk følgeslutning-algoritmer der bruger Markov chain Monte Carlo-skøn. Økologisk følgeslutning er en statistisk teknik designet til at gendanne oplysninger på individniveau fra data på overordnet niveau.

Den foreslåede pakke r-Cran-mcmcpack inkluderer andre EI-estimatorer, der kan være nyttige alternativer til dem, der indgår i denne pakke.

R-cran-ecodist
GNU R-pakke for ulighedsbaseret økologisk analyse
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-ecodist
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.9-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.0.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.0.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 18 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakken ecodist tilbyder ulighedsbaseret analysefunktioner inklusive ordination- og Mantel-testfunktioner, lavet for brug med delvise data og fællesskabsdata.

R-cran-effects
GNU R-grafisk og tabulær effektvisning for glm-modeller
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-effects
ReleaseVersionArchitectures
buster4.1.0-1all
jessie3.0.1-1all
squeeze2.0.10-1all
bullseye4.2.0-1all
wheezy2.1.1-1all
stretch3.1.2-1all
stretch-backports4.0.1-1~bpo9+1all
bookworm4.2.0-1all
sid4.2.0-1all
Debtags of package r-cran-effects:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 160 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder funktioner for »effect«-visninger: Grafisk og tabulær effektvisning, f.eks. over interaktioner, for generaliserede lineære modeller, multinomial-logit og proportional-odds logit-modeller.

En tidligere version blev beskrevet i artiklen af Fox (2003) i tidsskriftet Statistical Software, der er tilgængelig på http://www.jstatsoft.org/v08/i15/.

R-cran-elliptic
GNU R package providing elliptic and related functions
Versions of package r-cran-elliptic
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.4-0-2all
sid1.4-0-2all
buster1.3-9-1all
stretch1.3-7-1all
bookworm1.4-0-2all
Popcon: 16 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The elliptic package is a GNU R package providing a suite of elliptic and related functions including Weierstrass and Jacobi forms. Also includes various tools for manipulating and visualizing complex functions.

R-cran-energy
GNU R-pakke til energy-statistik for distributionssammenligning
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-energy
ReleaseVersionArchitectures
sid1.7-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.6.1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.7-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.7-5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.7-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.7-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 21 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakken energy implementerer E-statistiktest (energy) og statistik for sammenligning af distributioner: multivariat normalitet, multivariat afstandskomponenter og k-sample-test for lige distributioner, hierarkisk klyngeopbygning efter e-afstande, multivariat uafhængighedstest, afstandskorrelation, goodness-of-fit test. Energy-statistik-koncept baseret på en generalisering af Newtons potentielle energi er på grund af Gabor J. Szekely.

R-cran-erm
GNU R package for 'extended Rasch modelling'
Versions of package r-cran-erm
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.15-7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.13-0-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.14-0-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.14-0-6amd64,armel,armhf,i386
buster0.16-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 11 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

eRm fits Rasch models (RM), linear logistic test models (LLTM), rating scale model (RSM), linear rating scale models (LRSM), partial credit models (PCM), and linear partial credit models (LPCM). Missing values are allowed in the data matrix. Additional features are the ML estimation of the person parameters, Andersen's LR-test, item-specific Wald test, itemfit and personfit statistics including infit and outfit measures, various ICC and related plots, automated stepwise item elimination, simulation module for various binary data matrices. An eRm platform is provided at R-forge (see URL).

R-cran-estimability
GNU R-pakke der tilbyder værktøjer for bestemmelse af estimability for lineære funktioner
Versions of package r-cran-estimability
ReleaseVersionArchitectures
buster1.3-2all
bullseye1.3-3all
stretch1.2-1all
stretch-backports1.3-1~bpo9+1all
bookworm1.3-3all
sid1.3-3all
Popcon: 43 users (85 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakken estimability er en GNU R-pakke, der tilbyder værktøjer til bestemmelse af estimability for lineære funktioner med regressionskoefficienter, og »epredict«-metoder som håndterer ikkeestimerbare tilfælde korrekt.

R-cran-expm
GNU R-beregning af matrix eksponentielle og relaterede mængder
Versions of package r-cran-expm
ReleaseVersionArchitectures
sid0.999-6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.999-3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.999-6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.99-1.1-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.999-6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.999-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 32 users (44 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Den matrix eksponentielle GNU R-pakke aktiverer beregning af de matrix eksponentielle og relaterede mængder.

Please cite: Christopher H. Jackson: Multi-State Models for Panel Data: The msm Package for R. Journal of Statistical Software 38(8):1-29 (2011)
R-cran-fastcluster
Fast hierarchical clustering routines for GNU R
Versions of package r-cran-fastcluster
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1.25-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.22-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.1.13-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 18 users (30 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fastcluster implements fast hierarchical, agglomerative clustering routines. Part of the functionality is designed as drop-in replacement for existing routines: “linkage” in the SciPy package “scipy.cluster.hierarchy”, “hclust” in R's “stats” package, and the “flashClust” package. It provides the same functionality with the benefit of a much faster implementation. Moreover, there are memory-saving routines for clustering of vector data, which go beyond what the existing packages provide. For information on how to install the Python files, see the file INSTALL in the source distribution.

Please cite: Daniel Müllner: fastcluster: Fast Hierarchical, Agglomerative Clustering Routines for R and Python. (eprint) Journal of Statistical Software 53(9):1-18 (2013)
R-cran-fbasics
GNU R-pakke for finansiel videnskab - fBasics
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fbasics
ReleaseVersionArchitectures
sid3042.89.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3011.87-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3042.89.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2160.81-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2110.79-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster3042.89-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3042.89.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3010.86-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package r-cran-fbasics:
devellang:r, library
fieldfinance, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 24 users (32 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke af funktioner for finansiel videnskab og beregningsfinans er en del af Rmetrics, en samling af pakker skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz.

fBasics tilbyder grundlæggende statistiske test, distributioner og andre værktøjer brugt af mange af Rmetrics' pakker.

R-cran-fcopulae
GNU R-pakke for finansiel videnskab - fCopulae
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fcopulae
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2110.78-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye3042.82.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2110.78-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid3042.82.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3011.81-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3011.81-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm3042.82.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3042.82-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-fcopulae:
fieldfinance
suitegnu
Popcon: 17 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke af funktioner for finansiel videnskab og beregningsfinans er en del af Rmetrics, en samling af pakker skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz.

fCopulae tilbyder funktioner for (ikkelineær) modellering af afhængighedsstruktur.

R-cran-fecofin
GNU R package for financial engineering -- fEcofin
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fecofin
ReleaseVersionArchitectures
squeeze290.76-2all
Debtags of package r-cran-fecofin:
fieldfinance
suitegnu
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This package of data sets for financial engineering and computational finance is part of Rmetrics, a collection of packages written and compiled by Diethelm Wuertz.

fEcofin provides economic and financial time series and data sets.

R-cran-fextremes
GNU R-pakke for financiel videnskab - fExtremes
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fextremes
ReleaseVersionArchitectures
buster3042.82-2all
sid3042.82-3all
bookworm3042.82-3all
bullseye3042.82-3all
stretch3010.81-2all
jessie3010.81-1all
squeeze2100.77-2all
wheezy2100.77-3all
Debtags of package r-cran-fextremes:
devellang:r, library
fieldfinance, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 15 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke af funktioner for finansiel videnskab og beregningsfinans er en del af Rmetrics, en samling af pakker skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz.

fExtremes tilbyder funktioner til at analyse ekstreme værdier.

R-cran-fmultivar
GNU R-pakke for financiel videnskab - fMultivar
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fmultivar
ReleaseVersionArchitectures
stretch3011.78-2all
bookworm3042.80.1-2all
bullseye3042.80.1-2all
buster3042.80-2all
wheezy2100.76-3all
squeeze2100.76-2all
jessie3011.78-1all
sid3042.80.1-2all
Debtags of package r-cran-fmultivar:
fieldfinance, mathematics
suitegnu
Popcon: 18 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke af funktioner for finansiel videnskab og beregningsfinans er en del af Rmetrics, en samling af pakker skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz.

fMultivar tilbyder multivariat analyse af finansielle tidsserier.

R-cran-foptions
GNU R-pakke for finansiel videnskab - fOptions
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-foptions
ReleaseVersionArchitectures
sid3042.86-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3042.86-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3010.83-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy2160.81-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2110.78-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch3022.85-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3042.86-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3042.86-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-foptions:
devellang:r, library
fieldfinance, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 15 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Denne pakke af funktioner for finansiel videnskab og beregningsfinans er en del af Rmetrics, en samling af pakker skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz.

fOptions tilbyder funktioner til prissætning og afdækning af almindelige og eksotiske optioner på et eller flere aktiver.

R-cran-foreign
GNU R-pakke til at læse/skrive data fra andre statistiksystemer
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-foreign
ReleaseVersionArchitectures
sid0.8.81-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.8.67-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.71-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.8.81-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.8.81-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.61-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.8.50-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.8.40-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package r-cran-foreign:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
useconverting
Popcon: 684 users (1077 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder funktioner for læsning og skrivning af data lagret af statistiske pakker såsom Minitab, S, SAS, SPSS, Stata ...

Denne pakke er del af et sæt af pakker, som »anbefales« af R Core, og leveres med kildeudgivelser via opstrøm af R.

R-cran-fportfolio
GNU R-pakke for finansiel videnskab - fPortfolio
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fportfolio
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2110.79-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster3042.83-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3042.83.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2130.80-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch3011.81-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3042.83.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2130.80-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye3042.83.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-fportfolio:
fieldfinance, mathematics
suitegnu
Popcon: 13 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke af funktioner for finansiel videnskab og beregningsfinans er en del af Rmetrics, en samling af pakker skrevet og kompileret af Diethelm Wuertz.

fPortfolio tilbyder funktioner for portfolio og prissætning af aktiver, drawdown-statistik, værdi med risiko og Markowitz' portfoliokonstruktion.

R-cran-gam
Generalized Additive Models for R
Versions of package r-cran-gam
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.09.1-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.06.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 19 users (30 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Functions for fitting and working with generalized additive models, as described in chapter 7 of “Statistical Models in S” (Chambers and Hastie (eds), 1991), and “Generalized Additive Models” (Hastie and Tibshirani, 1990).

R-cran-gdata
GNU R-pakke med datamanipuleringsværktøjer af Greg Warnes m.fl.
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-gdata
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.17.0-1all
sid2.18.0-3all
bookworm2.18.0-3all
squeeze2.8.0-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.11.0-1all
bullseye2.18.0-3all
buster2.18.0-2all
jessie2.13.3-1all
Debtags of package r-cran-gdata:
fieldmathematics
suitegnu
Popcon: 60 users (62 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke af R-programmeringsværktøjer blev skrevet af Gregory Warnes med kodebidrag af Ben Bolker og Thomas Lumley.

Denne pakke var tidligere en del af samlingen gregmisc pakket for Debian som r-cran-gregmisc.

R-cran-geepack
Generalized Estimating Equation Package for R
Versions of package r-cran-geepack
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.3-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.3-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2-1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 24 users (46 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Almen estimerende ligningsløser for parametre i mean-, scale- og correlation-strukturer, via mean link, scale link og correlation link. Kan også håndtere klyngeopbyggede kategorisvar.

R-cran-ggplot2
Implementering af Grammar of Graphics
Versions of package r-cran-ggplot2
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.0-1all
stretch-backports3.1.0-1~bpo9+1all
wheezy0.8.9-1all
sid3.3.5+dfsg-1all
buster-backports3.3.2+dfsg-2~bpo10+1all
bullseye3.3.3+dfsg-1all
bookworm3.3.3+dfsg-1all
stretch2.2.1-2all
buster3.1.0-1all
Popcon: 178 users (606 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ggplot2 kombinerer fordelene ved både base- og gittergrafik. Betingelsesopbygning og delte akser håndteres automatisk, og du kan stadig bygge et plot trinvis fra flere datakilder. Programmet implementerer også et sofistikeret flerdimensionalt betingelsessystem og en ensartet grænseflade til at oversætte data til æstetiske attributter.

Please cite: Hadley Wickham: Link to publication (2009)
R-cran-glmnet
Lasso and Elastic-Net Regularized Generalized Linear Models
Versions of package r-cran-glmnet
ReleaseVersionArchitectures
sid4.1-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0-5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0-16-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 29 users (33 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Extremely efficient procedures for fitting the entire lasso or elastic-net regularization path for linear regression, logistic and multinomial regression models, Poisson regression and the Cox model. Two recent additions are the multiple-response Gaussian, and the grouped multinomial. The algorithm uses cyclical coordinate descent in a path-wise fashion, as described in the paper Introduction to Glmnet.

R-cran-gmodels
GNU R-pakke med værktøjer til modeltilpasning af Greg Warnes et al
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-gmodels
ReleaseVersionArchitectures
sid2.18.1-2all
buster2.18.1-1all
bullseye2.18.1-2all
squeeze2.15.0-2all
stretch2.16.2-2all
jessie2.15.4.1-1all
wheezy2.15.3-1all
bookworm2.18.1-2all
Debtags of package r-cran-gmodels:
fieldmathematics
suitegnu
Popcon: 29 users (43 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke med R-programmeringsværktøjer til modeltilpasning blev skrevet af Gregory Warnes med kodebidrag af Ben Bolker og Thomas Lumley.

Denne pakke var tidligere en del af samlingen gregmisc pakket for Debian som r-cran-gregmisc.

R-cran-goftest
GNU R-klassisk Goodness-of-Fit-test for univariat distributioner
Versions of package r-cran-goftest
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0-3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1-1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 39 users (44 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne R-pakke tilbyder Cramer-Von Mises og Anderson-Darling-test for goodness-of-fit for sammenhængende univariat distributioner, via effektive algoritmer.

R-cran-gplots
GNU R-pakke med værktøjer for plot af data af Greg Warnes m.fl.
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-gplots
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.1.1-1all
jessie2.14.2-1all
wheezy2.11.0-1all
squeeze2.8.0-1all
buster3.0.1.1-1all
sid3.1.1-1all
stretch3.0.1-2all
bookworm3.1.1-1all
Debtags of package r-cran-gplots:
fieldmathematics
suitegnu
Popcon: 52 users (61 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke med R-programmeringsværktøjer for plot af data blev skrevet af gregory Warnes med kodebidrag af Ben Bolker og Thomas Lumley.

Denne pakke var tidligere en del af samlingen gregmisc pakket for Debian som r-cran-gregmisc.

R-cran-gregmisc
GNU R-pakke med diverse funktioner af Greg Warnes et al
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-gregmisc
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.1.5-4all
bullseye2.1.5-4all
buster2.1.5-2all
squeeze2.1.1-1all
wheezy2.1.2-2all
jessie2.1.5-1all
sid2.1.5-4all
stretch2.1.5-2all
Debtags of package r-cran-gregmisc:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 15 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke med diverse funktioner for GNU R er skrevet af Gregory Warnes med kodebidrag fra Ben Bolker, Bendix Carstensen, Don MacQueen, William Venables, Marc Schwartz, Ben Bolker, Ian Wilson, Kjetil Halvorsen, Arni Magnusson, Lodewijk Bonebakker og andre.

Hovedparten af funktionaliteten i biblioteket gregmisc falder i seks generelle områder: permutationer og kombinationer, værktøj for lineære modeller, plot, datamanipulation og faste eller udvidede versioner af eksisterende funktioner.

Bemærk at fra og med version 2.0.8 tilbydes gregmisc' kode nu af de nye pakker gdata, gmodels, gplots og gtools, som indeholder al den tidligere tilbudte kode i gregmisc. Med mindre noget af din R-kode stadig indlæser pakken gregmisc direkte, og du derfor skal bruge den til at indlæse komponentpakkerne, så kan du fjerne denne pakke.

R-cran-gtools
GNU R-pakke med R-programmeringsværktøjer af Greg Warnes med flere
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-gtools
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.4.1-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.7.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.6.2-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch3.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports3.8.2-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.8.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.8.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.9.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-gtools:
fieldmathematics
suitegnu
Popcon: 66 users (70 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke af R-programmeringsværktøjer blev skrevet af Gregory Warnes med kodebidrag af Ben Bolker og Thomas Lumley.

Denne pakke var tidligere en del af samlingen gregmisc pakket for Debian som r-cran-gregmisc.

R-cran-hdf5
GNU R-pakke der har grænseflade med NCSA HDF5-biblioteket
Versions of package r-cran-hdf5
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.6.10-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.6.9-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.6.10-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye1.6.10-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.6.10-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.10-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.6.10-3amd64,armel,armhf,i386
sid1.6.10-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-hdf5:
fieldmathematics
suitegnu
Popcon: 12 users (30 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Denne pakke tilbyder funktionerne hdf5save og hdf5load, som tillader lagring og indlæsning af R-variabler i Hierarchical Data Format-formatet (HDF). Liste, strenge, vektorer, matricer og højere-dimensionelle arrayer er understøttet.

R-cran-hmisc
GNU R - diverse funktioner af Frank Harrell
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-hmisc
ReleaseVersionArchitectures
squeeze3.8-2-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch4.0-2-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.14-5-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye4.5-0-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.2-0-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.5-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.5-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.9-3-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package r-cran-hmisc:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 181 users (40 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Biblioteket Hmisc indeholder mange funktioner nyttige for dataanalyse, grafik på højt niveau, redskabshandlinger, funktioner for beregning af teststørrelse og kraft, oversættelse af SAS-datasæt, indsættelse af manglende værdier, avanceret tabeludarbejdelse, variable klyngeopbygning, manipulering af tegnstreng, konvertering af S-objekter til LaTeX-kode, ny kodning af variabler og bootstrap-gentaget måleanalyse.

R-cran-hypergeo
GNU R-pakke der tilbyder Gaussian hypergeometrik for komplekse tal
Versions of package r-cran-hypergeo
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.2-13-4all
buster1.2-13-3all
stretch1.2-13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2-13-4all
bullseye1.2-13-4all
Popcon: 16 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakken r-cran-hypergeo er en GNU R-pakke, der tilbyder Gaussians hypergeometrikfunktion for komplekse tal.

R-cran-its
GNU R-pakke for håndtering af irregulære tidsserier
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-its
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.1.8-5all
wheezy1.1.8-2all
squeeze1.1.8-2all
sid1.1.8-8all
bookworm1.1.8-8all
bullseye1.1.8-8all
buster1.1.8-7all
stretch1.1.8-6all
Debtags of package r-cran-its:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 15 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke indeholder en S4-klasse for håndtering af irregulære tidsserier.

R-cran-kernsmooth
GNU R-pakke for kerneblødgørelse og tæthedsestimering
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-kernsmooth
ReleaseVersionArchitectures
buster2.23-15-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.23-18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.23-20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.23-20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.23-15-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.23-13-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze2.23-3-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.23-8-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package r-cran-kernsmooth:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 536 users (1236 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder funktioner for kerneblødgørelse og tæthedsestimering svarende til M.P. Wand og M.C. Jones, »Kernel Smoothing«, 1995.

Denne pakke er del af et sæt af pakker, som »anbefales« af R Core, og leveres med kildeudgivelser via opstrøm af R.

Adresse: http://www.maths.unsw.edu.au/~wand

R-cran-lattice
GNU R-pakke for »Trellis«-grafik
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-lattice
ReleaseVersionArchitectures
sid0.20-44-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.18-8-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.20-6-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.20-29-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.20-34-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.20-38-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.20-41-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.20-41-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-lattice:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
useviewing
Popcon: 781 users (1322 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder funktioner for »Trellis«-grafik - et rammeværktøj for datavisualisering udviklet på Bell Labs af Rick Becker, Bill Cleveland et al, der udvider ideer præsenteret i Bill Clevelands bog fra 1993 »Visualizing Data«.

Denne pakke er del af et sæt af pakker, som »anbefales« af R Core, og leveres med kildeudgivelser via opstrøm af R.

R-cran-latticeextra
GNU R-pakke for yderligere grafiske visninger baseret på lattice
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-latticeextra
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.6-29-3all
squeeze0.6-14-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.6-19-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.6-26-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.6-28-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6-28-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6-29-3all
sid0.6-29-3all
Debtags of package r-cran-latticeextra:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
useviewing
Popcon: 61 users (55 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne CRAN-pakke tilbyder generiske funktioner og standardmetoder for trellis-baserede visninger.

R-cran-lavaan
GNU R package for latent variable analysis -- lavaan
Versions of package r-cran-lavaan
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.6.7-1all
bullseye0.6.7-1all
buster0.6.3-1all
stretch0.5.22-1all
sid0.6.7-1all
upstream0.6.9
Popcon: 17 users (30 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This package supplies latent variable analysis for R. One can use lavaan to estimate a large variety of multivariate statistical models, including path analysis, confirmatory factor analysis, structural equation modeling and growth curve models.

R-cran-lhs
GNU R Latin Hypercube Samples
Versions of package r-cran-lhs
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.10-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.1.3
Popcon: 12 users (27 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This package provides a number of methods for creating and augmenting Latin Hypercube Samples.

Latin hypercube sampling (LHS) is a statistical method for generating a sample of plausible collections of parameter values from a multidimensional distribution. The sampling method is often used to construct computer experiments.

R-cran-lme4
GNU R-pakke for lineær blandet effektmodeltilpasning
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-lme4
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1-20-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1-27.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1-26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.1-7-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.1-26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.999999-0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.999375-34-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch1.1-12-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports1.1-20-3~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-lme4:
fieldmathematics
suitegnu
Popcon: 191 users (118 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne CRAN-pakke tilbyder S4-klasser og metoder for tilpasning og undersøgelse af lineære blandede effektmodeller (også kaldt for modeller med flere niveauer, paneldatamodeller og flere andre navne) og generaliserede lineære blandede effektmodeller.

R-cran-lmtest
GNU R-pakke for diagnostisk kontrol i lineære modeller
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-lmtest
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.38-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.36-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.9.38-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.38-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.9.27-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch0.9.34-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.33-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.9.30-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package r-cran-lmtest:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
usechecking
Popcon: 43 users (64 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder en samling af test, datasæt og eksempler for diagnostik kontrol i lineære regressionsmodeller.

R-cran-logspline
GNU R-pakker der tilbyder rutiner for logspline-tæthedsestimeringen
Versions of package r-cran-logspline
ReleaseVersionArchitectures
sid2.1.16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.1.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 15 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakken logspline tilbyder rutiner for logspline-tæthedsestimeringen baseret på algoritmen fra Stone et. al. (1997).

R-cran-lsmeans
GNU R package providing least-squares means for various classes of models
Versions of package r-cran-lsmeans
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.30-0-2all
sid2.30-0-2all
bookworm2.30-0-2all
buster2.30-0-1all
stretch2.25-1all
Popcon: 15 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The r-cran-lsmeans package is a GNU R package to obtain least-squares means for many linear, generalized linear, and mixed models. Additionally it can compute contrasts or linear functions of least- squares means, and comparisons of slopes.

R-cran-mapdata
GNU R - understøttelse for fremstilling af geografiske kort - supplementære data
Versions of package r-cran-mapdata
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.2-1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye2.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.1-3-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster2.3.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2-6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2-3-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package r-cran-mapdata:
devellang:r, library
fieldgeography, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 27 users (36 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder faciliteter for nem fremstilling af højopløste kort baseret på datasæt i GNU R's statistiske beregningsmiljø. Pakken inkluderer højopløste kortdata for hele verden, sammen med kort over Kina (inklusive provinsgrænser) og et højopløst kort over New Zealand og et antal nærliggende Stillehavsøer.

Den foreslåede pakke r-cran-mapproj tilføjer faciliteter for beregning af geografiske projektioner, som bruges af kortlæggere til at kompensere for unøjagtighederne indbygget i projektering af en klumpformet overflade til en todimensional flade.

R-cran-mapproj
GNU R-understøttelse for kartografiske projektioner af kortdata
Versions of package r-cran-mapproj
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2-2-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2-4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.1-8.2-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.1-8.3-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster1.2.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-mapproj:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
Popcon: 110 users (155 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder faciliteter for nem fremstilling af kartografiske projektioner af kort baseret på datasæt i GNU R's statistiske beregningsmiljø. Projektioner brugers af kortlæggere til at at kompensere for de indarvede unøjagtigheder i en projektering af en klumpformet overflade til en todimensional overflade.

R-cran-maps
GNU R-understøttelse for fremstilling af geografiske kort
Versions of package r-cran-maps
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.1-4-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.2-5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.3-7-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.3.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-maps:
devellang:r, library
fieldgeography, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 115 users (158 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder faciliteter for nem udarbejdelse af kort baseret på datasæt i det GNU R-statistiske beregningsmiljø.

Pakken r-cran-maps inkluderer kortdata for USA (inklusiv landet og staterne), New Zealand og et verdenskort; yderligere kort (inklusiv et verdenskort i højere opløsning) er tilgængelige i den foreslåede r-cran-mapdata.

Den foreslåede pakke r-cran-mapproj tilføjer faciliteter for beregning af geografiske projektioner, som bruges af kortudarbejdere til at kompensere for de arvede unøjagtigheder i projektering af en klumpformet overflade i en todimensional flade.

R-cran-maptree
GNU R - »mapping, pruning, and graphing tree models«
Versions of package r-cran-maptree
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.4-7-4all
buster1.4-7-3all
sid1.4-7-4all
stretch1.4-7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.4-7-4all
Popcon: 13 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke tilbyder funktioner med eksempler på data for graphing-, pruning og mapping-modeller fra hierarkisk klyngeoprettelse og klassifikations- og regressionstræer.

R-cran-mass
GNU R-pakke med Venables og Ripleys MASS
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-mass
ReleaseVersionArchitectures
buster7.3-51.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.3-34-1amd64,armel,armhf,i386
stretch7.3-45-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze7.3-7-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy7.3-19-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid7.3-54-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.3-53.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.3-53.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-mass:
devellang:r
fieldstatistics
suitegnu
Popcon: 755 users (1336 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakken MASS tilbyder funktioner og datasæt som understøtter bogen »Modern Applied Statistics with S« (4. udgave) af W. N. Venables og B. D. Ripley. Den følgende adresse oplyser flere detaljer om bogen: Adresse: http://www.stats.ox.ac.uk/pub/MASS4

The package is enhanced by the following packages: r-cran-pscl
R-cran-matchit
GNU R-pakke for ikkeparametriske matchningsmetoder
Versions of package r-cran-matchit
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.4-13-2all
buster3.0.2-2all
sid4.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4-21-1all
wheezy2.4-18-1all
stretch2.4-21-1all
Debtags of package r-cran-matchit:
fieldmathematics
suitegnu
Popcon: 17 users (34 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MatchIT implementerer forslag fra Ho, Imai, King og Stuart (2004) til forbedring af parametriske statistiske modeller ved at forbehandle data med ikkeparametriske matchende metoder.

MATCHIT implementerer en bred vifte af avancerede matchende metoder, der gør det muligt, at reducere afhængigheden af kausale slutninger om svære at retfærdiggøre, men almindeligvis lavet, statistiske modelantagelser. Programmet passer også let ind i eksisterende forskningspraksis, da efter forbehandling med MATCHIT, kan forskerne bruge enhver parametrisk model, de ville have brugt uden MATCHIT, men producere slutninger med væsentligt mere robusthed og mindre følsomhed over for modelantagelser. MATCHIT er en R-program, og fungerer også problemfrit inden i Zelig.

R-cran-matrix
GNU R-pakke til klasser for tætte matricer og matricer med få udfald
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-matrix
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.3-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3-4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.999375-43-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch1.2-7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.0-6-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster1.2-15-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.1-4-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package r-cran-matrix:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 767 users (1447 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne CRAN-pakke tilbyder S4-klasser og metoder for numerisk lineær algebra, der bruger tætte matricer eller matricer med få udfald. Implementeringen for tætte matricer bruger kode fra LDL sparse matrix-pakken og kode fra pakken Metis for partitionering af algoritmer.

R-cran-mcmcpack
R-rutiner for Markov-kæde Monte Carlo-modelestimering
Versions of package r-cran-mcmcpack
ReleaseVersionArchitectures
buster1.4-4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3-3-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.0-7-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.5-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.3-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.5-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.2-3-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package r-cran-mcmcpack:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 21 users (36 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette er et sæt af rutiner for GNU R, som implementerer diverse statistiske og økonometriske modeller, der bruger Markov-kæde Monte Carlo-estimering (MCMC), som giver mulighed for at »løse« modeller, som ellers ville være umedgørlige med traditionelle teknikker, specielt problemer indenfor bayesiansk statistik (hvor en eller flere »priors« bruges som en del af estimeringsproceduren, i stedet for en antagelse om uvidenhed om »sande« punktskøn), skønt MCMC også kan anvendes til at løse statistiske problemer indenfor hyppighed med uinformative »priors«. MCMC-teknikker foretrækkes også over direkte estimering, når der er manglende data.

I øjeblikket er et antal økologiske inferensrutiner (EI) implementeret (for estimering af attributter eller opførsel på individniveau fra opsamlede data, såsom valgte afkast eller optællingsresultater) samt som modeller for traditionelle lineære panel- og tværsnitsdata, nogle visualiseringsrutiner for EI-diagnostik, to post-response (eller ideal-punkts estimering) teorimodeller, metrisk, ordenstal, og blandet respons faktoranalyse, og modeller for Gaussian- (lineær) og Poisson-regression, logistisk regression (eller logit), og binære og ordinal-svar probit-modeller.

De foreslåede pakker (r-cran-bayesm, -eco og -mnp) indeholder yderligere modeller, som kan være nyttige for dem interesseret i denne pakke.

The package is enhanced by the following packages: r-cran-mcmc r-cran-mnp
R-cran-mgcv
GNU R-pakke til flerparametre udjævningsestimering
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-mgcv
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.6-2-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye1.8-34-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8-27-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.8-34-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.8-16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.8-36-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.8-3-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.7-13-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package r-cran-mgcv:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 712 users (1172 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder funktioner til generaliserede sammenlægningsmodeller (GAM'er) og andre generaliserede ribberegressionsproblemer med flerparametre udjævningsmarkering af GCV eller UBRE. Programmet inkluderer en implementering (ikke en klon) af gam().

Denne pakke er del af et sæt af pakker, som »anbefales« af R Core, og leveres med kildeudgivelser via opstrøm af R.

R-cran-misc3d
GNU R-samling af 3D-plotfunktioner og rgl-baserede iso-overflader
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-misc3d
ReleaseVersionArchitectures
buster0.8-4-3all
bullseye0.9-0-1all
bookworm0.9-0-1all
wheezy0.8-2-1all
sid0.9-0-1all
squeeze0.7-0-2all
jessie0.8-4-1all
stretch0.8-4-2all
Debtags of package r-cran-misc3d:
fieldmathematics
suitegnu
Popcon: 17 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne CRAN-pakke tilbyder en samling af diverse 3D-plot, inklusive rgl-baserede iso-overflader:

 contour3d  Bruger rgl til at optegne iso-overflader, eller
       tredimensionelle omrids, beregnet af marching cubes-
       algoritmen.
 image3d   Crude 3D analog af image() der bruger rgl til at plotte
       punkter på et tredimensionelt gitter, der repræsenterer
       værdier i en tredimensionel array. Antager at høje
       værdier er indenfor og bruger alfa-blending til at gøre
       punkter udenfor mere gennemsigtige.
 lines3d   Tegner forbundne linjesegmenter i et rgl-vindue.
 parametric3d Plotter en to-parameter overflade i tre dimensioner i
       rgl. Baseret p åMathematicas Param#d.
 slices3d   Bruger tkrplot til at oprette en interaktiv skivevisning
       med tre eller fire dimensionelle enhedsdata, såsom MRI-data.
R-cran-mnp
GNU R-pakke for tilpasning af multinomial probit-modeller (MNP)
Versions of package r-cran-mnp
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.6-4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.6-4-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye3.1-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.1-0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.6-1-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bookworm3.1-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.1-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.6-2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package r-cran-mnp:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 14 users (35 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MNP er en R-pakke som tilpasser Bayesian Multinomial Probit-modeller (MNP) via Markov chain Monte Carlo (MCMC). Sammen med den gængse multinomial probit-model, så kan den også tilpasse modeller med forskellige valgsæt for hver observation og fuldstændig eller delvis ordning af alle tilgængelige alternativer. Estimeringen er baseret på den effektive marginal algoritme for dataforøgning, som er udviklet af Imai og van Dyk (2004).

R-cran-modelmetrics
GNU R Rapid Calculation af modelmålinger
Versions of package r-cran-modelmetrics
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 25 users (47 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke tilbyder en samling af målinger til at evaluere modeller skrevet i C++ via brug af »Rcpp«.

R-cran-modeltools
GNU R-pakke der tilbyder en samling af værktøjer til at håndtere med statistiske modeller
Versions of package r-cran-modeltools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.2-23-2all
stretch0.2-21-1all
buster0.2-22-1all
bookworm0.2-23-2all
sid0.2-23-2all
Popcon: 19 users (42 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakken r-cran-modeltools er en GNU R-pakke, der tilbyder en samling af værktøjer til at håndtere statistiske modeller.

R-cran-msm
GNU R Multi-state Markov og skjulte Markovmodeller i sammenhængende tid
Versions of package r-cran-msm
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.6.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4-2amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.9.7-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid1.6.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-msm:
interfacecommandline
roleprogram
Popcon: 23 users (31 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Funktioner for tilpasning af generel Markov i sammenhængende tid og skjulte Markov flertilstandsmodeller til data i længderetningen. Både overgangsrater for Markov og den skjulte Markov-resultatproces kan modelleres i form af kovariater. Et udvalg af observationsskemaer er understøttet, inklusive processer observeret på arbitrære tidspunkter, fuldstændig-observerede processer, og censorerede tilstande.

Please cite: Christopher H. Jackson: Multi-State Models for Panel Data: The msm Package for R. Journal of Statistical Software 38(8):1-29 (2011)
R-cran-multcomp
GNU R-pakke fore flere sammenligningsprocedurer
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-multcomp
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.3-7-1all
wheezy1.2-12-1all
stretch1.4-6-1all
squeeze1.1-7-1all
bookworm1.4-16-1all
sid1.4-17-2all
buster1.4-8-2all
bullseye1.4-16-1all
Debtags of package r-cran-multcomp:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 35 users (50 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder funktioner til at udføre flere sammenligningstest og samtidige konfidensintervaller i envejsopsætninger for layouttest.

R-cran-mvnormtest
GNU R-pakke for flervariabel normalitetstest
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-mvnormtest
ReleaseVersionArchitectures
sid0.1-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1-9-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.1-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.1-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 18 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pakken mvnormtest tilbyder en generalisering af Shapiro-Wilk-testen for flervariabel variabler.

R-cran-mvtnorm
GNU R-pakke til at beregne flervariate Normal- og T-distributioner
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-mvtnorm
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0-5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1-2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.9-92-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.9-9992-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bookworm1.1-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0-0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package r-cran-mvtnorm:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 59 users (78 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder en samling af funktioner til at beregne de flervariate Normal- og T-distributioner.

R-cran-nlme
GNU R-pakke for (ikke)lineære mixed effects-modeller
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-nlme
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.1.152-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.1.153-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.1.152-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.1.137-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.1.129-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.1.117-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy3.1.104-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze3.1.96-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package r-cran-nlme:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 729 users (1299 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder funktioner til at tilpasse og sammenligne lineære og ikkelineære modeller af typen mixed-effects.

Denne pakke er del af et sæt af pakker, som »anbefales« af R Core, og leveres med kildeudgivelser via opstrøm af R.

R-cran-nmf
GNU R framework to perform non-negative matrix factorization
Versions of package r-cran-nmf
ReleaseVersionArchitectures
buster0.21.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.20.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 15 users (31 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package implements a set of previously published algorithms and seeding methods, and provides a framework to test, develop and plug new/custom algorithms. Most of the built-in algorithms have been optimized, and the main interface function provides parallel computations on multicore machines.

Please cite: Renaud Gaujoux and Cathal Seoighe: A flexible R package for nonnegative matrix factorization. (PubMed,eprint) BMC Bioinformatics 11(1):367 (2010)
R-cran-pbapply
GNU R-pakker der tilbyder statusbjælker for vektoriserede R-funktioner
Versions of package r-cran-pbapply
ReleaseVersionArchitectures
sid1.4-3-1all
buster1.3-4-2all
stretch1.3-1-1all
bookworm1.4-3-1all
bullseye1.4-3-1all
upstream1.5-0
Popcon: 21 users (42 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pakken r-cran-pbapply er en GNU R-pakke, der tilbyder statusbjælker for vektoriserede R-funktioner.

R-cran-pbivnorm
GNU R-pakke til at beregne sandsynligheder fra en bivariat normal CDF
Versions of package r-cran-pbivnorm
ReleaseVersionArchitectures
sid0.6.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 17 users (30 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakken r-cran-pbivnorm er en GNU R-pakke, der tilbyder en vektoriseret R-funktion til at beregne sandsynligheder fra en standard bivariat normal CDF.

R-cran-permute
R functions for generating restricted permutations of data
Versions of package r-cran-permute
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.7-0-1all
sid0.9-5-2all
bookworm0.9-5-2all
bullseye0.9-5-2all
buster0.9-4-3all
stretch0.9-4-1all
jessie0.8-3-1all
Popcon: 25 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Implements a set of restricted permutation designs for freely exchangeable, line transects (time series), and spatial grid designs plus permutation of blocks (groups of samples). ‘permute’ also allows split-plot designs, in which the whole-plots or split-plots or both can be freely-exchangeble or one of the restricted designs. The permute package is modelled after the permutation schemes of Canoco 3.1 by Cajo ter Braak.

Registry entries: OMICtools 
R-cran-pscl
GNU R-pakke for diskrete datamodeller
Versions of package r-cran-pscl
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.03.5-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.4.6-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.5.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.03.5-1+deb70u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package r-cran-pscl:
fieldmathematics
suitegnu
Popcon: 24 users (45 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke består af R-funktioner udviklet på Political Science Computational Laboratory placeret hos Stanford University; i øjeblikket er modeller for antalsdata (hurdle-regression og nul-oppustet negative binomial- og Poisson-modeller), ordinal probit og logit (også tilgængelig i MASS via polr), og en emne-svar teori-model. Også inkluderet er Vuongtest for ikkeindlejrede hypotesetest og bekvemmelighedsfunktioner til håndtering af navneopråbsmatricer.

R-cran-psy
GNU R-procedurer for psykometri
Versions of package r-cran-psy
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1-4all
stretch1.1-2all
bookworm1.1-5all
wheezy1.0-4all
sid1.1-5all
bullseye1.1-5all
jessie1.1-1all
squeeze1.0-2all
Debtags of package r-cran-psy:
devellang:r, library
fieldmedicine, statistics
interfacecommandline
roleshared-lib
scopeutility
useanalysing, viewing
Popcon: 14 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke inkluderer flere procedurer brugt i psykometri og skalering, inklusive:

 • Cohens Kappa og vægtet Kappa (two-rater agreement tests)
 • Cronbachs Alfa (en element-troværdighed test)
 • Focused Principal Components Analysis
 • Intraclass correlation coefficients
 • Lights Kappa (en N-rater aftaletest)
 • Screeplots og grafiske repræsentationer af principielle komponenter
R-cran-qtl
GNU R-pakke for genetisk markørbindingsanalyse
Versions of package r-cran-qtl
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.16-6-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.23-16-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.33-7-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.40-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.44-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.47-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.47-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.48-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-qtl:
devellang:r, library
fieldbiology, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 16 users (34 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

R/QTL er et udvideligt, interaktivt miljø til kortlægning af kvantitativ trait loci (QTL'er) i eksperimentelle krydsninger. Det er implementeret som en udvidelsespakke til det frit tilgængelige og udbredte statistiske sprog/program R (se http://www.r-project.org).

Udviklingen af ​​dette program som en udvidelse til R giver mulighed for at udnytte de grundlæggende matematiske og statistiske funktioner, og kraftfulde grafikfunktioner, der er indeholdt i R. Derudover vil brugeren få gavn af den problemfri integration af QTL-kortlægningsprogrammet i et generelt statistisk analyseprogram. Målet er at gøre komplekse QTL-kortlægningsmetoder bredt tilgængelige og give brugerne mulighed for at fokusere på modellering snarere end beregning.

Et centralt element i beregningsmæssige metoder til QTL-oversættelse er den skjulte Markov-modelteknologi (HMM) til håndtering af manglende arvemassedata. De vigtigste HMM-algoritmer blev implementeret, med hensyn til tilstedeværelsen af arvemassefejl, for tilbagekrydsninger, krydsninger og fase-kendte fire vejs krydsninger.

Den nuværende version af R/QTL omfatter faciliteter til estimering af genetiske kort, identificering af arvemassefejl, og udførelse af single-QTL-arvemasseskanninger og to-QTL, todimensionale arvemasse skanninger, efter intervalkortlægning (med EM-algoritmen), Haley-Knott-regression og flere imputationer. Alt dette kan udføres i nærvær af kovarianter (såsom køn, alder eller behandling). Man kan også passe højere orden QTL-modeller ved flere imputationer.

Please cite: Karl W. Broman, Hao Wu, Saunak Sen and Gary A. Churchill: R/qtl: QTL mapping in experimental crosses. (PubMed,eprint) Bioinformatics 19:889-890 (2003)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  OMICtools  Bioconda 
R-cran-quadprog
GNU R-pakke for løsning af kvadratiske programmeringsproblemer
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-quadprog
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.5-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.5-5-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.5-5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.5-4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.5-3-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.5-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.5-5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-quadprog:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 85 users (113 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne CRAN-pakke tilbyder funktioner og dokumentation for løsning af kvadratiske programmeringsproblemer i GNU R.

R-cran-qvcalc
GNU R quasi-varianter for faktoreffekter i statistiske modeller
Versions of package r-cran-qvcalc
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0.2-2all
bullseye1.0.2-2all
buster0.9-1-2all
bookworm1.0.2-2all
stretch0.9-0-1all
Popcon: 16 users (27 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke tilbyder funktioner til at beregne quasi-varianter og associerede målinger for tilnærmelsesfejl i statistiske modeller.

R-cran-randomfieldsutils
Redskaber til at simulere og analysere vilkårlige felter
Versions of package r-cran-randomfieldsutils
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.3.15-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.5.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.5.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.5.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 36 users (39 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Diverse redskaber der kan bruges i rumlig statistik og andre steder. De giver en metode til at løse lineære ligninger, der kontrollerer tætheden på matrixen før en algoritme bruges. Derudover inkluderer Struve-funktionerne.

R-cran-raschsampler
GNU R package for sampling binary matrices with fixed margins
Versions of package r-cran-raschsampler
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.8-8-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.8-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.8-8-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8-6-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.8-5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.8-4-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.8-8-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8-8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 12 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package implements an MCMC algorithm for sampling of binary matrices with fixed margins complying to the Rasch model. Its stationary distribution is uniform. The algorithm also allows for square matrices with fixed diagonal.

R-cran-rcmdr
GNU R-platformsuafhængig basisstatistik - grafisk brugerflade
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rcmdr
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.1-3-1amd64,armel,armhf,i386
buster2.5-1-1all
bullseye2.7-1-1all
squeeze1.6-0-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.7-1-1all
bookworm2.7-1-1all
wheezy1.8-4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch2.3-2-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-rcmdr:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
uitoolkittk
Popcon: 151 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder en simpel grafisk brugerflade, baseret på GNU-grænsefladen til Tcl/Tk, som er egnet for undervisning i indledende statistik

R-cran-relimp
GNU R-pakke for følgeslutning om relative betydning af regressorer
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-relimp
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.0-1-3all
sid1.0-5-4all
bookworm1.0-5-4all
bullseye1.0-5-4all
buster1.0-5-3all
stretch1.0-5-2all
jessie1.0-3-2all
wheezy1.0-3-1all
Debtags of package r-cran-relimp:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 163 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke indeholder funktioner til at lette følgeslutning på den relative betydning af ​​prædiktorer i en lineær eller generaliseret lineær model.

R-cran-reshape2
Fleksibelt omdanne data - en genstart af pakken reshape
Versions of package r-cran-reshape2
ReleaseVersionArchitectures
buster1.4.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.2.1-1all
jessie1.4-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.4.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 94 users (105 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Reshape gør, at du fleksibelt kan omstrukturere og samle data alene via to funktioner: melt og cast.

Reshape (forhåbentlig) gør det nemt at gøre, hvad du ellers har kæmpet med at gøre med tapply, by, aggregate, xtabs, apply og summarise. Programmet er også nyttigt til at hente dine data i den korrekte struktur for lattice- eller ggplot-plot.

R-cran-rggobi
GNU R-pakke for GGobi-datavisualiseringssystemet
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rggobi
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.1.22-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.22-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.22-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.1.14-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.1.17-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye2.1.22-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-rggobi:
uitoolkitgtk
Popcon: 12 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne Debianpakke indeholder R-pakken for adgang til datavisualiseringsprogrammet ggobi for højdimensionelle data inden fra GNU R.

Se http://www.ggobi.org/rggobi for rggobi, http://www.ggobi.org/ggobi og http://www.r-project.org for GNU R.

R-cran-rgl
GNU R-pakke for tredimensional visualisering der bruger OpenGL
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rgl
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.94.1143-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.96.0-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.99.16-3amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.105.13-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.105.13-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.107.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.92.798-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.91-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package r-cran-rgl:
devellang:r, library
fieldstatistics
interface3d
roleapp-data
suitegnu
useviewing
Popcon: 36 users (47 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder funktioner, der implementerer en ny grafisk enhed egent for visualisering af GNU R-objekter i tre dimensioner med brug af OpenGL-biblioteker.

R-cran-rgtk2
GNU R-binding for Gtk2
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rgtk2
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.20.31-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.20.31-1amd64,armel,armhf,i386
buster2.20.35-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.20.36-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.20.36-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.20.36-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.20.24-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.12.18-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package r-cran-rgtk2:
suitegnu
uitoolkitgtk
Popcon: 21 users (30 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder faciliteter i S-sproget (dvs. sproget som GNU R tilbyder) for programmering af grafiske grænseflader der bruger Gtk, GNOME GUI-værktøjssættet.

Denne pakke udvider og opdaterer den forrige pakke r-omegahat-rgtk til 2.8-udgivelsen af Gtk-bibliotekerne.

R-cran-rinside
GNU R package to embed R in C++ application
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rinside
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.2.16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.2.13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.2.16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2.16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 15 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The 'RInside' packages makes it easier to have "R inside" your C++ application by providing a C++ wrapper class providing the R interpreter.

As R itself is embedded into your application, a shared library build of R is required. This works on Linux, OS X and even on Windows provided you use the same tools used to build R itself.

Numerous examples are provided in the eight subdirectories of the examples/ directory of the installed package: standard, mpi (for parallel computing) qt (showing how to embed 'RInside' inside a Qt GUI application), wt (showing how to build a "web-application" using the Wt toolkit), armadillo (for 'RInside' use with 'RcppArmadillo') and eigen (for 'RInside' use with 'RcppEigen'). The example use GNUmakefile(s) with GNU extensions, so a GNU make is required (and will use the GNUmakefile automatically).

Doxygen-generated documentation of the C++ classes is available at the 'RInside' website as well.

R-cran-rmpi
GNU R-pakke der har grænseflade med MPI-biblioteker for distribueret beregning
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rmpi
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6-5-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.6-9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.5-9-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bookworm0.6-9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.5-8-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package r-cran-rmpi:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 22 users (23 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne CRAN-pakke tilbyder en grænseflade til MPI-API'en (Message-Passing Interface). Den tilbyder også et interaktivt R-slavemiljø hvori distribueret statistisk beregning kan udføres.

R-cran-rms
GNU R regression modeling strategies by Frank Harrell
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rms
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.1-0-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm6.2-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.1-1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.2-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.2-0-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy3.5-0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster5.1-3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 14 users (31 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Regression modeling, testing, estimation, validation, graphics, prediction, and typesetting by storing enhanced model design attributes in the fit. rms is a collection of 229 functions that assist with and streamline modeling. It also contains functions for binary and ordinal logistic regression models and the Buckley-James multiple regression model for right-censored responses, and implements penalized maximum likelihood estimation for logistic and ordinary linear models. rms works with almost any regression model, but it was especially written to work with binary or ordinal logistic regression, Cox regression, accelerated failure time models, ordinary linear models, the Buckley-James model, generalized least squares for serially or spatially correlated observations, generalized linear models, and quantile regression.

See Frank Harrell (2001), Regression Modeling Strategies, Springer Series in Statistics, as well as http://biostat.mc.vanderbilt.edu/Rrms.

R-cran-rmysql
GNU R-pakke der tilbyder en grænseflade til MySQL der overholder DBI
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rmysql
ReleaseVersionArchitectures
buster0.10.16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.10.21-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.10.22-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.7-5-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.9-3-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.9-3-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.10.21-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-rmysql:
devellang:r, lang:sql, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
works-withdb
Popcon: 85 users (148 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakken implementerer adgang til MySQL-databaser via DBI-grænsefladen for R.

R-cran-rodbc
GNU R-pakke for ODBC-databaseadgang
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rodbc
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.3-14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3-15-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3-17-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.3-17-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3-19-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3-10-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.3-6-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.3-2-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package r-cran-rodbc:
devellang:r, lang:sql, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
works-withdb
Popcon: 28 users (37 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne CRAN-pakke tilbyder adgang til en Open DataBase Connectivity (ODBC) tilgængelig database.

Pakken bør være platformsuafhængig og tilbyder adgang til alle databaser hvor der findes en driver. Den er blevet testet med MySQL og PostgreSQL på både Linux og Windows (og til de DBMS'er på Linux-værter fra R under Windows), Microsoft Access, SQL Server og Excel-regneark (skrivebeskyttet) og brugere har rapporteret succes med forbindelser til Oracle og DBase.

Benyttelsen er dækket i R Data Import/Export-manualen (tilgængelig via pakkerne r-doc-pdf, r-doc-html og r-doc-info).

R-cran-rpart
GNU R-pakke for rekursiv partitionerings- og regressionstræer
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rpart
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.1-10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.1-15-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.1-15-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.1-15-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.1-13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.1-8-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy3.1.54-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze3.1.46-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package r-cran-rpart:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 540 users (1065 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder funktioner til rekursiv partitionerings- og regressionstræer.

Denne pakke er del af et sæt af pakker, som »anbefales« af R Core, og leveres med kildeudgivelser via opstrøm af R.

Adresse (for den oprindelige S-Plus): http://www.mayo.edu/hsr/Sfunc.html

R-cran-rpvm
GNU R package interfacing PVM libraries for distributed computing
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rpvm
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.0.4-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package r-cran-rpvm:
devellang:r, library
fieldstatistics
hardwareemulation
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This CRAN package provides an interface to the PVM (Parallel Virtual Machine) API, along with documentation and examples.

R-cran-rquantlib
GNU R-pakke med grænseflade til QuantLib-finansbiblioteket
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rquantlib
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.4.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.12-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.3.8-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.3.2-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.4.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-rquantlib:
devellang:r, library
fieldfinance, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 13 users (30 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne CRAN-pakke tilbyder en grænseflade for GNU R til QuantLib-biblioteket for modellering, handelshåndtering og risikohåndtering af finansielle aktiver.

R-cran-rsdmx
GNU R package for the Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) framework
Versions of package r-cran-rsdmx
ReleaseVersionArchitectures
buster0.5-13+dfsg-1all
stretch0.5.7+dfsg-2all
bullseye0.6+dfsg-1all
sid0.6+dfsg-1all
bookworm0.6+dfsg-1all
Popcon: 10 users (31 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides a set of classes and methods to read data and metadata documents exchanged through the Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) framework, currently focusing on the SDMX XML standard format (SDMX-ML).

SDMX is an initiative to foster standards for the exchange of statistical information. It is sponsored by several major providers of statistical information: the Bank for International Settlements, the European Central Bank, Eurostat (the statistical office of the European Union), the International Monetary Fund (IMF), the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the United Nations Statistics Division, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the World Bank.

The package can therefore be used to download statistical information from the servers of those organizations, and from those of several other institutions.

R-cran-rserve
GNU R Rserve tcp/ip server and sample clients
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rserve
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.7-3.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.7-3.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.7-3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.7-3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.7-3-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.6-8-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.6-1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.7-3.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 13 users (447 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This package provide Rserve, a headless server for GNU R. Rserve acts as a socket server (TCP/IP or local sockets) which allows binary requests to be sent to R. Every connection has a separate workspace and working directory. Client-side implementations are available for popular languages such as C/C++ and Java, allowing any application to use facilities of R without the need of linking to R code. Rserve supports remote connection, user authentication and file transfer. A simple R client is included in this package as well.

URL: http://www.rosuda.org/Rserve/

R-cran-rsprng
GNU R-grænseflade til SPRNG - skalerbar parallel RNG'er
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rsprng
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.0-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.0-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.0-3amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-rsprng:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 13 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Denne pakke tilbyder en grænseflade til SPRNG-biblioteks-API'en (Scalable Parallel Random Number Generator), sammen med eksempler og dokumentation.

R-cran-sandwich
GNU R-pakke for modelrobust standardfejlestimater
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-sandwich
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.0-0-1all
sid3.0-1-2all
buster2.5-0-1all
squeeze2.2-6-1all
wheezy2.2-9-1all
jessie2.3-2-1all
bookworm3.0-0-1all
stretch2.3-4-2all
Debtags of package r-cran-sandwich:
devellang:r
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 174 users (55 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke indeholder modelrobust standardfejlestimatorer for tidsserier og tidsseriedata.

R-cran-sem
GNU R functions for fitting structural equation models -- sem
Versions of package r-cran-sem
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.1.11-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.1.9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.1.11-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.1.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.1.11-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 14 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU R package supplying functions for fitting general linear structural equation models (with observed and latent variables) using the RAM approach, and for fitting structural equations in observed-variable models by two-stage least squares.

R-cran-sm
GNU R-pakke for kerne smoothing-metoder
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-sm
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.2-5.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2-5.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.2-4.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster2.2-5.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.2-4.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye2.2-5.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2-5.4-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.2-5.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-sm:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 26 users (30 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne CRAN-pakke tilbyder funktioner og dokumentation for kerne smoothing-metoder for GNU R. Funktionerne er beskrevet i bogen »pplied Smoothing Techniques for Data Analysis: The kernel approach with S-Plus illustrations« af Adrian W. Bowman og Adelchi Azzalini, Oxford Up, 1997.

R-cran-snow
GNU R-pakke for »simpelt netværk af arbejdsstationer«
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-snow
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.3.9-1all
sid0.4.3-2all
bookworm0.4.3-2all
bullseye0.4.3-2all
buster0.4.3-1all
squeeze0.3.4~20080824-1all
stretch0.4.2-1all
jessie0.3.13-1all
Debtags of package r-cran-snow:
admincluster
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 25 users (33 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder »simple network of workstations« (SNOW), et nemt at bruge system for parallel beregning i GNU R.

R-cran-spam
GNU R functions for sparse matrix algebra
Versions of package r-cran-spam
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.6-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.6-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.4-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.7-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 26 users (37 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Set of functions for sparse matrix algebra. Differences with SparseM/Matrix are:

 1. only (essentially) one sparse matrix format supported,
 2. based on transparent and simple structure(s),
 3. tailored for MCMC calculations within GMRF.
 4. S3 and S4 like-"compatible"
Please cite: Reinhard Furrer and Stephan R. Sain: spam: A Sparse Matrix R Package with Emphasis on MCMC Methods for Gaussian Markov Random Fields. (eprint) Journal of Statistical Software 36(10):1-25 (2010)
R-cran-spatstat
GNU R Spatial Point Pattern analysis, model-fitting, simulation, tests
Versions of package r-cran-spatstat
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.64-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.58-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.64-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports1.58-2-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.48-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.37-0-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.2-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 39 users (44 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A GNU R package for analysing spatial data, mainly Spatial Point Patterns, including multitype/marked points and spatial covariates, in any two-dimensional spatial region. Contains functions for plotting spatial data, exploratory data analysis, model-fitting, simulation, spatial sampling, model diagnostics, and formal inference. Data types include point patterns, line segment patterns, spatial windows, and pixel images. Point process models can be fitted to point pattern data. Cluster type models are fitted by the method of minimum contrast. Very general Gibbs point process models can be fitted to point pattern data using a function ppm similar to lm or glm. Models may include dependence on covariates, interpoint interaction and dependence on marks. Fitted models can be simulated automatically. Also provides facilities for formal inference (such as chi-squared tests) and model diagnostics (including simulation envelopes, residuals, residual plots and Q-Q plots).

Please cite: Adrian Baddeley and Rolf Turner: Spatstat: an {R} package for analyzing spatial point patterns. Journal of Statistical Software 12(6):1-42 (2005)
R-cran-statmod
GNU R package providing algorithms and functions for statistical modeling
Versions of package r-cran-statmod
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.4.35-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.30-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.4.27-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.20-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.4.36-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4.35-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 127 users (83 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This R package provides a collection of algorithms and functions to aid statistical modeling. Includes limiting dilution analysis (aka ELDA), growth curve comparisons, mixed linear models, heteroscedastic regression, inverse-Gaussian probability calculations, Gauss quadrature and a secure convergence algorithm for nonlinear models. Also includes a number of advanced generalized linear model functions including new Tweedie and Digamma glm families and a secure convergence algorithm.

R-cran-strucchange
GNU R-pakke for strukturel estimering af ændringsregression
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-strucchange
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.5-2-1+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.5-0-1all
wheezy1.4-7-1all
squeeze1.4-1-1all
stretch1.5-1-2all
buster1.5-1-3all
bullseye1.5-2-1+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5-2-1+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-strucchange:
devellang:r
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 31 users (48 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke har funktioner til test, datering og overvågning af strukturel ændring i lineær regressionsrelationer. Pakken strucchange har test/metoder fra den generelle udsvingstestramme samt fra F-testrammen (Chow-test). Dette inkluderer metoder til at tilpasse, plotte og teste fluktuationsprocesser (f.eks. CUSUM, MOSUM, rekursive/bevægende estimater) og F-statistik, respektivt. Det er muligt at overvåge indgående data på nettet via fluktuationsprocesser.

Endelig kan stoppunkterne i regressionsmodellerne med strukturelle ændringer estimeres sammen med konfidensintervaller. Betoning gives altid til metoder, der visualiserer dataene.

R-cran-survival
GNU R-pakke for overlevelsesanalyse
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-survival
ReleaseVersionArchitectures
sid3.2-13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.40-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.2-10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.35-8-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye3.2-7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.43-3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.36-14-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.37-7-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package r-cran-survival:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 574 users (1464 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder funktioner og datasæt for overlevelsesanalyse: beskrivende statistik, to-eksempel test, parametrisk accelereret fejlmodeller, Cox-model. Forsinket post (forkortelse) er tilladt for alle modeller; intervalcensurering for parametriske modeller.

Denne pakke er del af et sæt af pakker, som »anbefales« af R Core, og leveres med kildeudgivelser via opstrøm af R.

R-cran-teachingdemos
GNU R-demonstrationer til at lære og undervise
Versions of package r-cran-teachingdemos
ReleaseVersionArchitectures
sid2.12-2all
stretch2.10-1all
jessie2.9-1all
bookworm2.12-2all
wheezy2.7-1all
squeeze2.6-1all
bullseye2.12-2all
buster2.10-3all
Popcon: 26 users (57 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke er et sæt af demonstrationsfunktioner, der kan bruges i et klasseværelse til at demonstrere statistiske koncepter, eller på egen hånd bedre forstå koncepterne eller programmeringen.

R-cran-timedate
GNU R package for financial engineering -- timeDate
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-timedate
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2160.95-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye3043.102-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3043.102-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3010.98-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3012.100-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3043.102-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2120.90-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid3043.102-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 86 users (128 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This package provides functions for chronological and calendarical objects and is part of Rmetrics, a collection of packages for financial engineering and computational finance written and compiled by Diethelm Wuertz and others.

timeDate provides functions for chronological and calendarical objects.

R-cran-tkrplot
GNU R-indlejret TK-plotenhedspakke
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-tkrplot
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.0.23-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.0.24-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.0.25-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.0.25-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.0.18-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie0.0.23-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.0.23-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye0.0.25-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-tkrplot:
devellang:r
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
uitoolkittk
Popcon: 19 users (27 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne CRAN-pakke tilbyder en Tk-grafikenhed, som aktiver indlejring af GNU R plot()-resultater inden i en Tk-kontrol.

R-cran-tseries
GNU R-pakke for tidsserieanalyse og beregningsfinans
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-tseries
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.10-37-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.10-32-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.10-48-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.10-48-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.10-48-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.10-46-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.10-28-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.10-22-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package r-cran-tseries:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 81 users (111 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne CRAN-pakke tilbyder yderligere analysefunktioner for tidsserier, samt flere beregningsrutiner for finans.

R-cran-vcd
GNU R - visualiserende kategoridata
Versions of package r-cran-vcd
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.4-3-1all
jessie1.3-2-2all
squeeze1.2-8-1all
wheezy1.2-12-1all
sid1.4-8-1all
buster1.4-4-2all
bullseye1.4-8-1all
bookworm1.4-8-1all
Popcon: 21 users (31 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Visualiseringsteknikker, datasæt, oversigts- og følgeslutningsprocedurer rettet specielt mod kategoridata. Speciel vægt er lagt på udvidelig netgrafik. Pakken er inspireret af bogen »Visualizing Categorical Data« af Michael Friendly.

Please cite: David Meyer, Achim Zeileis and Kurt Hornik: The Strucplot Framework: Visualizing Multi-Way Contingency Tables with vcd. (eprint) Journal of Statistical Software 17(3):1-48 (2006)
R-cran-vcdextra
GNU R package providing extensions and additions to the vcd package
Versions of package r-cran-vcdextra
ReleaseVersionArchitectures
sid0.7-5-1all
stretch0.7-0-1all
bullseye0.7-5-1all
bookworm0.7-5-1all
buster0.7-1-3all
Popcon: 11 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The vcdExtra package is a GNU R package providing additional data sets, methods and documentation to complement the 'vcd' package for Visualizing Categorical Data and the 'gnm' package for Generalized Nonlinear Models. In particular, 'vcdExtra' extends mosaic, assoc and sieve plots from 'vcd' to handle 'glm()' and 'gnm()' models and adds a 3D version in 'mosaic3d'. Additionally, methods are provided for comparing and visualizing lists of 'glm' and 'loglm' objects. This package is now a support package for the book, "Discrete Data Analysis with R" by Michael Friendly and David Meyer.

R-cran-vgam
GNU R-pakke for estimering af vektorgeneraliserede additive modeller
Versions of package r-cran-vgam
ReleaseVersionArchitectures
sid1.1-5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1-5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0-6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.8-7-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.9-4-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0-3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.8-1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bookworm1.1-5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-vgam:
suitegnu
Popcon: 24 users (34 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke implementerer en række funktioner til estimering af vektor-generaliserede additive modeller (VGAM'er) samt vektor-generelle lineære modeller (VGLM'er), reduceret rang VGLM'er og kvadratiske reduceret rang VGLM'er.

Specifikke modeller, der kan være egnet omfatter en bred vifte af kategorisk-respons modeller (med nominel og ordinal afhængige variabler), bivariate binær-respons-modeller (bivariate logit/probit), og tilsyneladende-uafhængige regressioner. Pakken omfatter også en række standardfordelingsfunktioner og ikke-standardfordelingsfunktioner til brug for statistikere.

R-cran-xml
GNU R-pakke for XML-fortolkning og oprettelse
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-xml
ReleaseVersionArchitectures
buster3.98-1.17-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.98-1.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.98-1.1-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy3.9-4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze3.1-0-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid3.99-0.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.99-0.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.99-0.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-xml:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
works-with-formatxml
Popcon: 98 users (206 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder faciliteter for R-sproget

 • fortolk XML-filer, adresser og strenge, via enten DOM (Document Object Model)/træbaseret fremgangsmetode, eller den hændelsesdrevet SAX-mekanisme (Simple API for XML)
 • opret XML-indhold for mellemlagre, filer, adresser og interne XML-træer
 • læs DTD'er som R-objekter
R-cran-zelig
GNU R-pakke der tilbyder en ensartet brugerflade for estimering af statistikmodeller
Versions of package r-cran-zelig
ReleaseVersionArchitectures
squeeze3.4-8-2all
wheezy3.5.5-1all
sid5.1.7-1all
bookworm5.1.7-1all
bullseye5.1.7-1all
buster5.1.6-2all
stretch4.2-1-1all
jessie4.2-1-1all
Debtags of package r-cran-zelig:
fieldmathematics
suitegnu
Popcon: 15 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Med tusindvis af bidragydere som har skrevet hundredvis af pakkede rutiner kan R håndtere næsten alle statistiske problemer. Selvom dette høje niveau af deltagelse kan være den største styrke, så resulterer den enorme diversitet i fremgangsmåder for statistiske følgeslutninger dækket af R ofte i en virtuel støj af konkurrerende funktioner og inkonsistent syntaks.

For at adressere disse problemer fra et fælles perspektiv har opstrømsforfatterne oprettet Zelig, et enkelt, nemt at anvende program, med en ensartet ramme og syntaks, som kan estimere, hjælpe med at fortolker og præsentere resultaterne for et stort antal statistiske metoder. Det er bogstaveligt talt »alles statistiske program« da Zelig bruger R-kode fra mange forskere. De håber også, at den vil blive »alles statistiske program« for applikationer, og de har designet det så alle kan bruge det eller tilføje deres metoder til det. Zelig har detaljeret, indeholdt dokumentation, som minimerer opstartsomkostningen for Zelig og R, automatiserer grafik og referater for alle modeller, og, med kun tre simple kommandoer krævet, gøres funktionsrigdommen i R tilgængelig for alle brugere. Zelig fungerer også godt i undervisningssituationer og er designet som undervisere kan bruge det samme program for deres forskning.

The package is enhanced by the following packages: r-cran-vgam
R-cran-zoo
GNU R-pakke for totalt ordnede og indekserede observationer
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-zoo
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.6-4-1all
buster1.8-4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.8-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.8-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.7-11-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.8-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.7-7-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.7-14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-zoo:
devellang:r
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 151 users (173 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke indeholder en S4-klasse med metoder for totalt ordnede og indekserede observationer såsom irregulære tidsserier.

R-recommended
GNU R-samling af anbefalede pakker - metapakke
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-recommended
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security3.1.1-1+deb8u1all
jessie3.1.1-1+deb8u1all
wheezy-security2.15.1-4+deb7u1all
jessie-kfreebsd-security3.1.1-1+deb8u1all
stretch3.3.3-1all
sid4.1.1-2all
buster3.5.2-1all
bookworm4.0.4-1all
bullseye4.0.4-1all
squeeze2.11.1-6all
wheezy2.15.1-4all
Debtags of package r-recommended:
devellang:r
fieldstatistics
roledummy, metapackage
suitegnu
Popcon: 0 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

R er et system til statistisk beregning og grafik. Det består af et sprog plus et afviklingsmiljø med grafik, et aflusningsredskab, adgang til særlige systemfunktioner, samt evnen til at køre programmer som er gemt som skriptfiler.

Designet af R er tungt påvirket af to eksisterende sprog: Becker, Chambers & Wilks' S og Sussman's Scheme. Hvor sprogudformningen i sin fremtræden i høj grad ligner S, så er den underliggende implementering og semantik afledt fra Scheme.

Kernen i R er et fortolket programmeringssprog som tillader forgrening og løkker, så vel som modulær programmering med brug af funktioner. De fleste funktioner som er synlige for brugeren i R er skrevet i R. Det er muligt for brugeren at tilgå procedurer skrevet i C, C++ eller FORTRAN sprogene for effektivitet, og mange af R's kernefunktioner gør dette. Distributionen R indeholder funktionalitet til et stort antal statistiske procedurer og underliggende anvendte matematiske beregninger. Der er også et stort sæt af funktioner, der tilbyder et grafisk miljø til oprettelse af adskillige slags datarepræsentationer.

Derudover er flere tusinde udvidelsespakker tilgængelige fra CRAN (Comprehensive R Archive Network), mange også som Debianpakker, der er navngivet »r-cran-«.

Denne Debianpakke er nu en metapakke, som afhænger af et sæt af pakker som anbefales af R core-holdet som del af en fuldstændig R-distribution, og distribueret sammen med kilden af selve R, samt direkte via CRAN-netværkets spejle. Dette sæt består af de følgende pakker (vist med deres opstrømsnavne):

 • KernSmooth: Funktioner for kerneblødgøring for Wand & Jones (1995)
 • Matrix: Klasser og metoder for tæt og spredte matricer og operationer på dem med brug af Lapack og SuiteSparse
 • MASS, class, nnet and spatial: pakker fra Venables og Ripley, »Modern Applied Statistics with S« (4. udgivelse).
 • boot: Bootstrap R-funktioner (S-Plus) fra bogen »Bootstrap Methods and Their Applications« af A.C. Davison og D.V. Hinkley (1997).
 • cluster: Funktioner for klynger (af Rousseeuw et al.)
 • codetools: Kodeanalyseværktøjer for R
 • foreign: Læs data gemt af Minitab, S, SAS, SPSS, Stata ...
 • lattice: Implementering af Trellis-grafik (R)
 • mgcv: Fler blødgørende parameterestimering og GAM'er af GCV
 • nlme: Lineær og ikkelineær blandede effektmodeller
 • rpart: Rekursiv partitionering og regressionstræer
 • survival: Overlevelsesanalyse, inklusive straframt sandsynlighed
Screenshots of package r-recommended
Rkward
KDE-brugerflade for R-statistiksproget
Versions of package rkward
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.5.7-2+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.6.2~rc1-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.5.3-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.7.0b-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rkward:
develeditor, lang:r
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 40 users (36 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

RKWard forsøger at være en nem at bruge og gennemsigtig brugerflade for R, en funktionsrigt system for statistisk beregning og grafik. Udover en nem grafisk brugerflade for de mest vigtige statistiske funktioner så vil fremtidige versioner også tilbyde direkte integrering med en kontorpakke.

Screenshots of package rkward

Official Debian packages with lower relevance

Libapophenia2-dev
Apophenia - statistisk C-bibliotek - udviklingspakke
Versions of package libapophenia2-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0+ds-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0+ds-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Apophenia Statistical C Library er et C-bibliotek, udviklet i åben kildekode, for arbejde med datasæt og statistiske modeller. Det tilbyder funktioner på samme niveau som dem fra de typiske stats-pakker (såsom OLS, probit eller singulær værdinedbrydning) men giver brugeren mere fleksibilitet til at være kreativ i modelbygningen.

Apophenia er lavet så det skalerer godt, så du komfortabelt kan arbejde med gigabyte datasæt, simuleringer med millionvis af trin eller beregningsmæssige tunge agentbaserede modeller.

Apophnia bygger oven på bibliotekerne GNU Scientific og SQLite, MySQL/mariaDB er også understøttet. Grundfunktionerne er skrevet i C, men erfaringen har vist at de nemt bindes i Python, Julia, Perl, Ruby etc. Kildekoden er distribueret under GNU General Public License version 2 (GPL2).

Denne pakke indeholder teksthovedfilerne, statiske biblioteker og symbolske henvisninger, som udviklere der, bruger Apophenias statistiske C- bibliotek, har brug for.

Libtamuanova-dev
Udviklingsfiler for TAMU ANOVA-biblioteket
Versions of package libtamuanova-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.2-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libtamuanova-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

C-bibliotek for enkel- eller tofaktor ANOVA.

Denne pakke indeholder teksthovedet og udviklingsfiler for biblioteket tamuanova.

Node-shiny-server-client
browser library for connecting to Shiny Server
Versions of package node-shiny-server-client
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0.0+git20180820.eba5e90+dfsg-4all
bookworm1.0.0+git20180820.eba5e90+dfsg-4all
sid1.0.0+git20180820.eba5e90+dfsg-4all
buster1.0.0+git20180820.eba5e90+dfsg-1all
upstream1.0.0+git20210323.5ee5aac
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This Node.js package provides unified client code for Shiny Server, Shiny Server Pro, and RStudio Connect. Previously, each server product had its own version of this code with slight differences. This package provides the superset of functionality needed by the different products, and runtime options determine what features to enable.

Node.js is an event-based server-side JavaScript engine.

R-cran-bbmle
GNU R-værktøjer for generel maksimal sandsynlighedsestimering
Versions of package r-cran-bbmle
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.20-4all
stretch1.0.18-2all
sid1.0.24-1all
bookworm1.0.23.1-2all
bullseye1.0.23.1-2all
Popcon: 15 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke tilbyder metoder og funktioner til at tilpasse maksimal sandsynlighedsmodeller i R. Denne pakke ændrer og udvider »mle«-klasserne i pakken »stats4«.

R-cran-blockmodeling
Generalized and classical blockmodeling of valued networks
Versions of package r-cran-blockmodeling
ReleaseVersionArchitectures
buster0.3.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 10 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This R package is primarly meant as an implementation of Generalized blockmodeling for valued networks. In addition, measurese of similarity or dissimilarity based on structural equivalence and regular equivalence (REGE algorithm) can be computed and partitioned matrices can be ploted.

Please cite: Aleš Žiberna: Blockmodeling of multilevel networks. (eprint) Social Networks 39:46 - 61 (2014)
R-cran-brglm
GNU R package for bias reduction in binomial-response GLMs
Versions of package r-cran-brglm
ReleaseVersionArchitectures
sid0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.5-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 13 users (31 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fit generalized linear models with binomial responses using either an adjusted-score approach to bias reduction or maximum penalized likelihood where penalization is by Jeffreys invariant prior. These procedures return estimates with improved frequentist properties (bias, mean squared error) that are always finite even in cases where the maximum likelihood estimates are infinite (data separation). Fitting takes place by fitting generalized linear models on iteratively updated pseudo-data. The interface is essentially the same as 'glm'. More flexibility is provided by the fact that custom pseudo-data representations can be specified and used for model fitting. Functions are provided for the construction of confidence intervals for the reduced-bias estimates.

R-cran-catools
GNU R package providing various utility functions
Versions of package r-cran-catools
ReleaseVersionArchitectures
sid1.18.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.12-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.17.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.17.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.17.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.18.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.18.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.10-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Popcon: 56 users (77 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The packages features several basic utility functions including: moving (rolling, running) window statistic functions, read/write for GIF and ENVI binary files, fast calculation of AUC, LogitBoost classifier, base64 encoder/decoder, round-off error free sum and cumsum, etc.

This package of R programming tools for plotting data was written by Jarek Tuszynski.

R-cran-ellipse
GNU R functions for drawing ellipses and ellipse-like confidence regions
Versions of package r-cran-ellipse
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.4.2-1all
buster0.4.1-2all
sid0.4.2-1all
stretch0.3-8-1all
bookworm0.4.2-1all
Popcon: 22 users (37 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains various routines for drawing ellipses and ellipse- like confidence regions, implementing the plots described in Murdoch and Chow (1996). There are also routines implementing the profile plots described in Bates and Watts (1988), Nonlinear Regression Analysis and its Applications.

Please cite: D. J. Murdocha and E. D. Chowa: A Graphical Display of Large Correlation Matrices. The American Statistician 50(2):178-180 (1996)
R-cran-fastmatch
GNU R-pakke for hurtig match-erstatning for gentagede opslag
Versions of package r-cran-fastmatch
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1-0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1-0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0-4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1-0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1-3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports1.1-0-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 40 users (48 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne R-pakke tilbyder en hurtig match-erstatning for tilfælde der kræver gentagede opslag. Ekstrem hurtig efter det første opslag-match, da det bevarer hash-tabellen i hukommelsen.

R-cran-futile.logger
Logredskab for GNU R
Versions of package r-cran-futile.logger
ReleaseVersionArchitectures
sid1.4.3-4all
bookworm1.4.3-4all
bullseye1.4.3-4all
buster1.4.3-3all
stretch1.4.3-1all
Popcon: 17 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke tilbyder et simpelt, men stadig funktionsrigt logredskab. Baseret løst på log4j, udnytter futile.logger R-idiomer til at gøre logning til en nemt erstatning for cat- og print-udtryk.

R-cran-futile.options
GNU R futile - indstillingshåndtering
Versions of package r-cran-futile.options
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.0-2all
bullseye1.0.1-3all
sid1.0.1-3all
bookworm1.0.1-3all
buster1.0.1-2all
Popcon: 17 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke tilbyder en afgrænset håndteringsramme for indstillingerne.

R-cran-gnm
GNU R package for generalized nonlinear models
Versions of package r-cran-gnm
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1-1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1-1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1-1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 15 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Functions to specify and fit generalized nonlinear models, including models with multiplicative interaction terms such as the UNIDIFF model from sociology and the AMMI model from crop science, and many others. Over-parameterized representations of models are used throughout; functions are provided for inference on estimable parameter combinations, as well as standard methods for diagnostics etc.

R-cran-igraph
GNU R network analysis and visualization
Versions of package r-cran-igraph
ReleaseVersionArchitectures
buster1.2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports1.2.3-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.1-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 36 users (38 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This GNU R package provides routines for simple graphs and network analysis. igraph can handle large graphs very well and provides functions for generating random and regular graphs, graph visualization, centrality indices and much more.

R-cran-irlba
GNU R-hurtig afkortet SVD, PCA og symmetrisk eigendecomposition
Versions of package r-cran-irlba
ReleaseVersionArchitectures
sid2.3.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.3.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 12 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke tilbyder hurtig og hukommelseseffektive metoder for afkortet enkel og eigenvalue-dekompositioner og hovedkomponentanalyse af store tynde eller tætte matricer.

R-cran-lambda.r
GNU R modeling data with functional programming
Versions of package r-cran-lambda.r
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2.4-2all
bookworm1.2.4-2all
bullseye1.2.4-2all
buster1.2.3-2all
stretch1.1.9-1all
Popcon: 16 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This GNU R package provides a language extension to efficiently write functional programs in R. Syntax extensions include multi-part function definitions, pattern matching, guard statements, built-in (optional) type safety.

R-cran-luminescence
GNU R comprehensive luminescence dating data analysis
Versions of package r-cran-luminescence
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.9.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.9.15
Popcon: 10 users (12 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

A collection of various R functions for the purpose of Luminescence dating data analysis. This includes, amongst others, data import, export, application of age models, curve deconvolution, sequence analysis and plotting of equivalent dose distributions.

R-cran-magrittr
GNU R forward-pipe operator
Versions of package r-cran-magrittr
ReleaseVersionArchitectures
sid2.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5-5all
bullseye2.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 309 users (747 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Provides a mechanism for chaining commands with a new forward-pipe operator, %>%. This operator will forward a value, or the result of an expression, into the next function call/expression. There is flexible support for the type of right-hand side expressions.

R-cran-minpack.lm
GNU R Levenberg-Marquardt nonlinear least-squares algorithm found in MINPACK
Versions of package r-cran-minpack.lm
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2-1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2-1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2-1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2-1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 12 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The nls.lm function provides an R interface to lmder and lmdif from the MINPACK library, for solving nonlinear least-squares problems by a modification of the Levenberg-Marquardt algorithm, with support for lower and upper parameter bounds. The implementation can be used via nls- like calls using the nlsLM function.

R-cran-mlmrev
GNU R-eksempler fra Multilevel Modelling Software Review
Versions of package r-cran-mlmrev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0-8-2all
bookworm1.0-8-2all
stretch1.0-6-2all
sid1.0-8-2all
buster1.0-7-1all
Popcon: 20 users (40 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke tilbyder data og eksempler fra en gennemgang af et modelprogram på flere niveauer samt andre velkendte datasæt fra litteraturen indenfor modelopbygning med flere niveauer.

R-cran-nnls
GNU R-pakke for ikke-negative mindste firkanter (Lawson-Hanson-algoritmen)
Versions of package r-cran-nnls
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 7 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

En R-pakke til Lawson-Hanson-implementeringen af en algoritme for ikke-negative mindste firkanter (NNLS). Tillader også kombinationen af ikke-negative og ikke-positive begrænsninger.

R-cran-princurve
Tilpas en principalkurve i arbitrær dimension
Versions of package r-cran-princurve
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.1.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1-12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 8 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU R-pakke til at tilpasse en principalkurve til en datamatrix i arbitrære dimensioner.

R-cran-r.oo
GNU R object-oriented programming with or without references
Versions of package r-cran-r.oo
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.21.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.24.0-1all
sid1.24.0-1all
buster1.22.0-2all
bullseye1.24.0-1all
Popcon: 72 users (97 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Methods and classes for object-oriented programming in R with or without references. Large effort has been made on making definition of methods as simple as possible with a minimum of maintenance for package developers. The package has been developed since 2001 and is now considered very stable. This is a cross-platform package implemented in pure R that defines standard S3 classes without any tricks.

Please cite: Henrik Bengtsson: The R.oo package - Object-Oriented Programming with References Using Standard R Code. (eprint) Proceedings of the 3rd International Workshop on Distributed Statistical Computing (DSC 2003) (2003)
R-cran-r.utils
GNU R - diverse programmeringsredskaber
Versions of package r-cran-r.utils
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.10.1-1all
bullseye2.10.1-1all
buster2.7.0-1all
bookworm2.10.1-1all
Popcon: 17 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke indeholder diverse programmeringsredskaber. Disse funktioner er nyttigt under programmering og udvikling af R-pakker.

R-cran-rngtools
GNU R package for random number generators
Versions of package r-cran-rngtools
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.5-2all
bullseye1.5-2all
stretch1.2.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5-2all
buster1.3.1-2all
Popcon: 23 users (34 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains a set of functions for working with Random Number Generators (RNGs). In particular, it defines a generic S4 framework for getting/setting the current RNG, or RNG data that are embedded into objects for reproducibility. Notably, convenient default methods greatly facilitate the way current RNG settings can be changed.

R-cran-spc
GNU R - statistisk proceskontrol
Versions of package r-cran-spc
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.21-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.4.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster0.6.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.5.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.5.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 12 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Evaluering af kontroldiagrammer via nultilstand, ARL i stationær tilstand (Average Run Length). Opsætning af kontroldiagrammer for angivet i-kontrol ARL og plotning af de relaterede figurer. Kontroldiagrammerne under overvejelse er en- eller tosidede EWMA og CUSUM-diagrammer for overvågning af gennemsnittet af normal distribuerede uafhængige data. Nu tilføjes ARL-beregningen for EWMA-S^2-kontroldiagrammer. Andre diagrammer og parametre er under forberedelse. Yderligere SPC-områder vil blive dækket (sampling-planer, kapacitetsindekser ...).

Science-mathematics
Debians videnskabelige matematikpakker
Versions of package science-mathematics
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.0all
squeeze0.12all
jessie1.4all
stretch1.7all
buster1.10all
bullseye1.14.2all
bookworm1.14.2all
sid1.14.2all
Debtags of package science-mathematics:
fieldmathematics
rolemetapackage
suitedebian
Popcon: 7 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne metapakke vil installere Debians videnskabelige pakker relateret til matematik. Du vil måske også være interesseret i field::mathematics debtag og, afhængig af dit fokusområde, i education-mathematics-metapakken.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

Rstudio
GNU R IDE
Versions of package rstudio
ReleaseVersionArchitectures
VCS1.2.5042+dfsg-1all
Versions and Archs
License: AGPL-3.0
Debian package not available
Git
Version: 1.2.5042+dfsg-1

RStudio is an integrated development environment (IDE) for R. It includes a console, syntax-highlighting editor that supports direct code execution, as well as tools for plotting, history, debugging and workspace management.

Unofficial packages built by somebody else

R-cran-fcalendar
GNU R package for financial engineering -- fCalendar
License: unknown

This package of functions for financial engineering and computational finance is part of Rmetrics, a collection of packages written and compiled by Diethelm Wuertz.

fCalendar provides basic time and date manipulations, holiday calculators and other tools. Its code was previously provided within the fBasics package from which it has been split off.

Remark of Debian Science team: Removed from Debian

This package was removed from Debian but some versions are available from http://snapshot.debian.org/

Reasons are given here: http://bugs.debian.org/554513

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 206169