Debian Science Project
Summary
typesetting
Debian Science typesetting packages

This metapackage will install Debian Science packages related to typesetting. You might also be interested in the use::typesetting debtag.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science typesetting packages

Official Debian packages with high relevance

auctex
integrated document editing environment for TeX etc.
Versions of package auctex
ReleaseVersionArchitectures
buster11.91-2all
bullseye12.2-1all
bookworm12.2-1all
jessie11.87-3+deb8u1all
trixie13.2-1all
sid13.2-1all
stretch11.90-1all
upstream13.3
Debtags of package auctex:
interfacetext-mode
roleplugin
suiteemacs, gnu
useediting
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 621 users (25 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

AUCTeX is a comprehensive customizable integrated environment for writing input files for TeX/LaTeX/ConTeXt/Texinfo using GNU Emacs.

It supports processing source files by running TeX and related tools (such as output filters, post processors for generating indices and bibliographies, and viewers) from inside Emacs. AUCTeX allows browsing through the errors reported by TeX, while it moves the cursor directly to the reported error, and displays some documentation for that particular error. This will even work when the document is spread over several files.

AUCTeX can automatically indent LaTeX source, either line by line or for an entire document, and has a special outline feature which can greatly assist in getting an overview of a document.

AUCTeX is written entirely in Emacs Lisp, and may therefore be enhanced with new features for specific needs. It comes with a large range of handy Emacs macros. It is a GNU project, and documentation for all its features is accessible via the Emacs info browser.

Screenshots of package auctex
biber
Much-augmented BibTeX replacement for BibLaTeX users
Versions of package biber
ReleaseVersionArchitectures
sid2.20-2all
bookworm2.18-1all
stretch2.7-2all
buster2.12-2all
bullseye2.16-1all
jessie1.9-3+deb8u1all
trixie2.20-2all
Popcon: 430 users (454 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The biblatex package by Philipp Lehman is becoming the definitive citation management tool for LaTeX users. Biblatex has relied on the venerable BibTeX program only for sorting and generating a very generic .bbl file without any formatting instruction. Everything else is taken care of by biblatex, which provides a powerful and flexible macro interface for authors of citation styles.

Biber offers a large superset of BibTeX functionality for BibLaTeX users. In addition it offers full UTF-8 (Unicode 6.0) capabilities, fully customisable sorting, output to GraphViz to help visualise complex crossrefs, support for remote data sources, structural validation of the data against the (customisable) data model, and a lot more.

bibus
bibliographic database
Versions of package bibus
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.5.2-4all
stretch1.5.2-4all
buster1.5.2+dfsg-1all
Debtags of package bibus:
interfacex11
roleprogram
sciencebibliography, publishing
uitoolkitwxwidgets
useorganizing, typesetting
works-with-formatbib, odf
x11application
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Bibus is a bibliographic database which has been developed with LibreOffice/ OpenOffice.org in mind. It can directly insert citations and format the bibliographic index in an open OpenOffice.org Writer document. The main features are

 • hierarchical organization of the references with user-defined keys
 • designed for multiuser-environments (share databases between users)
 • a search engine supporting live queries
 • on-line PubMed access
 • import of PubMed (Medline), EndNote/Refer, RIS and BibTeX records.

Bibus will use an SQLite-database by default for storage (via the SQLite3 module available in Python >2.5). But it also supports MySQL-databases. If you want to use a MySQL-database, make sure, that you have the python-mysqldb package installed.

Screenshots of package bibus
bibutils
Převádí různé bibliografické datové formáty
Versions of package bibutils
ReleaseVersionArchitectures
sid7.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie7.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch4.12-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.2-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye6.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.12-5amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package bibutils:
roleprogram
useconverting
works-with-formatbib, xml
Popcon: 26 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Převádí mezi následujícími bibliografickými formáty: BibTeX, COPAC, EndNote refer, EndNote XML, Pubmed XML, ISI web of science, US Library of Congress MODS XML, RIS a bibliografií Word 2007.

Tento metabalíček obsahuje nástroje příkazové řádky bib2xml, copac2xml, end2xml endx2xml, isi2xml, med2xml, ris2xml, který převádí do formátu MODS XML, modsclean, který reformátuje MODS XML a odpovídající sadu příkazů xml2ads, xml2bib, xml2end, xml2isi, xml2ris, xml2wordbib, které převádí z MODS XML.

cb2bib
Z různých zdrojů získá bibliografické reference
Versions of package cb2bib
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.9-4amd64,armel,armhf,i386
buster1.9.9-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream2.0.2
Debtags of package cb2bib:
interfacex11
roleprogram
sciencebibliography
uitoolkitqt
useorganizing, text-formatting, typesetting
works-withtext
works-with-formatbib, tex
x11application
Popcon: 14 users (7 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

cb2bib je program získávající bibliografické reference z neformátovaných a nestandardních zdrojů jako jsou:

 • emailové upozornění;
 • webové časopisy a noviny;
 • většina zajímavých souborů PDF.

Výstup je zapsán do souborů ve formátu BibTeX. Mezi další vlastnosti patří:

 • soubory článků je možno spojit a přejmenovat přesunutím do okna cb2Bib;
 • možnost úpravy a procházení souborů BibTeX;
 • reference citací, vyhledávání citací a kompletní seznam zmíněných dokumentů;
 • vkládání bibliografických metadat přímo do dokumentu;
 • psaní krátkých poznámek k různým referencím.
Please cite: Pere Constans: A simple extraction procedure for bibliographical author field.. (eprint) arXiv 902.0755 (2009)
dia
Editor diagramu
Versions of package dia
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.97.3+git20220525-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.97.3+git20160930-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.97.3+git20160930-8.1amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.97.3+git20160930-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.98+git20240528-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.98+git20240528-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.97.3-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package dia:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitegnu
uitoolkitgtk
useediting
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 570 users (680 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dia je editor diagramů, grafů, schémat, atd. Obsahuje podporu pro diagramy obsahující statickou strukturu UML (diagramy tříd), Entitně-relační diagramy, síťové diagramy a mnohem více. Diagramy můžete exportovat do postscriptu a spousty dalších formátů.

diploma
Pište s Debianem vědecké články
Maintainer: Andreas Franzen
Versions of package diploma
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.2.16all
stretch1.2.12all
buster1.2.14all
trixie1.2.16all
sid1.2.16all
bullseye1.2.16all
jessie1.2.11all
Debtags of package diploma:
develbuildtools, examples
interfacecommandline
roledata
usetypesetting
works-withimage, text
works-with-formattex
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Debian GNU/Linux je rozšířen na vysokých školách, kde se často používá při výzkumu a k psaní odborných textů v systému LaTeX. Balíček diploma obsahuje příklady, které ukazují možnosti jak obojí dělat efektivně s pomocí systému Debian GNU/Linux. Každý příklad sestává ze zdrojového adresáře, ve kterém je možno spustit make. To způsobí, že zdrojový kód je přeložen, naměřená data jsou zpracována a výsledky jsou převedeny na hezké obrázky. Potom je zpracován text, zkombinován s obrázky a hotový výsledek stačí jen vytisknout.

feynmf
sada LaTeXových maker pro tvorbu Feynmanových diagramů
Maintainer: Thorsten Alteholz
Versions of package feynmf
ReleaseVersionArchitectures
sid1.08-14all
jessie1.08-9all
stretch1.08-10all
buster1.08-11all
bullseye1.08-12all
bookworm1.08-14all
trixie1.08-14all
Debtags of package feynmf:
fieldphysics
made-oftex
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 202 users (184 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FeynMF is LaTeXový balík pro snadné vykreslování Feynmanových diagramů v profesionální kvalitě. Jedná se o ilustrace, které zobrazují základní interakce subatomárních částic. Diagramy mohou být vytvořeny použitím programů Metafont a MetaPost. FeynMF vykreslí většinu diagramů ze struktury grafu uspokojivě bez jakékoliv potřeby manuálního zásahu. Přesto je k dispozici veškerá síla Metafontu i MetaPostu pro obskurnější případy.

Poznamenejme, že pro verzi FeynMF založenou na MetaPostu budete potřebovat balíček texlive-metapost.

gummi
simple LaTeX editor with live preview
Versions of package gummi
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.6.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.5-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
sid0.8.3+really0.8.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.8.3+really0.8.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.6.6-5amd64,arm64,armhf,i386
bookworm0.8.3+really0.8.1-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gummi:
uitoolkitgtk
Popcon: 61 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gummi is a LaTeX editor based on GTK3. The basic features are:

 • Live preview pane for the compiled document,
 • BibTeX integration,
 • Helpers for tables and matrices,
 • Exporting to PDF,
 • Error checking,
 • Syntax highlighting,
 • Spellchecking,
 • Document statistics,
 • Persistent configuration.
impose+
Utility postscriptu pro dvoustránkový tisk, bbox, atd.
Versions of package impose+
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2-12all
bookworm0.2-12.2all
trixie0.2-13all
jessie0.2-12all
sid0.2-13all
stretch0.2-12all
bullseye0.2-12.1all
Debtags of package impose+:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting, printing
works-withtext
works-with-formatpostscript
Popcon: 5 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Řada nástrojů pro manipulaci s postscriptem kompatibilním s DSC. Jsou obsaženy tyto programy:

impose: Preprocesor k pstops pro tisk dvou stránek na jednu. Snaží se odstranit prázdný prostor rozložení pomocí rozmístění originálního textu do tisknutelné oblasti. To umožní vytváření hezčích rozložení než v originálním dokumentu.

bboxx: Rozbalí ohraničující rámy souboru postscript, s možností zadání dané oblasti do souboru. Tento program používá zařízení ghostscript hbox.

fixtd: Množina voleb postscriptového souboru, která na tiskárně zajistí přímý nebo duplexový tisk.

psbl: Přeskupí stránky v souboru tak, aby vytvořil knížky.

ipe
drawing editor for creating figures in PDF or PS formats
Versions of package ipe
ReleaseVersionArchitectures
bullseye7.2.23+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.1.4-2amd64,armel,armhf,i386
stretch7.2.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.2.30-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie7.2.30-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm7.2.26+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.2.9-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package ipe:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitqt
useediting
works-withtext
works-with-formatpdf, postscript
x11application
Popcon: 46 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ipe supports making small figures for inclusion into LaTeX documents as well as making multi-page PDF presentations Ipe's main features are:

 • Entry of text as LaTeX source code. This makes it easy to enter mathematical expressions, and to reuse the LaTeX-macros of the main document. In the display text is displayed as it will appear in the figure.
 • Produces pure Postscript/PDF, including the text. Ipe converts the LaTeX-source to PDF or Postscript when the file is saved.
 • It is easy to align objects with respect to each other (for instance, to place a point on the intersection of two lines, or to draw a circle through three given points) using various snapping modes.
 • Users can provide ipelets (Ipe plug-ins) to add functionality to Ipe. This way, Ipe can be extended for each task at hand.
 • The text model is based on Unicode, and has been tested with Korean, Chinese, and Japanese.

Package lua5.3 is recommended if using Ipe with LaTeX.

Package texlive-latex-recommended enables unicode text entry (for accented characters).

ipe5toxml
converts Ipe5 figures to an XML file readable by Ipe
Versions of package ipe5toxml
ReleaseVersionArchitectures
jessie20051114-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm7.2.24.1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch20150406-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.2.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.2.24.1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie7.2.24.1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster7.2.7.2-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package ipe5toxml:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
works-with-formatxml
Popcon: 1 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Converts figures that were made with Ipe 5 to the format understood by Ipe 6. You can then run ipe6upgrade (from package ipe) to convert them to Ipe 7 format. Ipe is a drawing editor for creating figures, provided in package ipe.

jabref
graphical frontend to manage BibTeX and BibLaTeX databases
Versions of package jabref
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.8.2+ds-15all
buster3.8.2+ds-12all
stretch3.8.1+ds-3+deb9u1all
jessie2.10+ds-3all
sid3.8.2+ds-17all
trixie3.8.2+ds-17all
bookworm3.8.2+ds-17all
upstream5.15
Debtags of package jabref:
interfacex11
roleprogram
sciencebibliography
useediting
works-with-formatbib
x11application
Popcon: 132 users (18 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

JabRef is a graphical Java application for editing BibTeX (.bib) databases. JabRef lets you organize your entries into overlapping logical groups, and with a single click limit your view to a single group or an intersection or union of several groups. You can customize the entry information shown in the main window, and sort by any of the standard BibTeX fields. JabRef can autogenerate BibTeX keys for your entries. JabRef also lets you easily link to PDF or web sources for your reference entries.

JabRef can import from and export to several formats, and you can customize export filters. JabRef can be run as a command line application to convert from any import format to any export format.

jeuclid-mathviewer
Complete MathML rendering solution (Swing MathViewer)
Versions of package jeuclid-mathviewer
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.1.9-5all
stretch3.1.9-3all
jessie3.1.9-3all
bullseye3.1.9-5all
buster3.1.9-5all
sid3.1.9-5all
trixie3.1.9-5all
Popcon: 0 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JEuclid is a complete MathML rendering solution, consisting of:

 • A MathViewer application
 • Command line converters from MathML to other formats
 • An ant task for automated conversion
 • Display components for AWT and Swing
 • A component for Apache Cocoon

This package contains the Swing MathViewer application.

kbibtex
BibTeX editor for KDE
Versions of package kbibtex
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.90-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.1-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4-4amd64,armel,armhf,i386
trixie0.10.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.9.90-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.10.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package kbibtex:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
useediting
works-withdtp, text
works-with-formatbib
x11application
Popcon: 39 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

An application to manage bibliography databases in the BibTeX format. KBibTeX can be used as a standalone program, but can also be embedded into other KDE applications (e.g. as bibliography editor into Kile).

KBibTeX can query online resources (e.g. Google scholar) via customizable search URLs. It is also able to import complete datasets from NCBI Pubmed. It also supports tagging references with keywords and manages references to local files.

BibTeX files can be exported into HTML, XML, PDF, PS and RTF format using a number of citation styles.

kile
Integrované prostředí LaTeXu v KDE
Versions of package kile
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.9.92-2amd64,arm64,armhf,i386
sid2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.3-2amd64,armel,armhf,i386
upstream2.9.94
Debtags of package kile:
interfaceshell, x11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
useediting
works-withtext
works-with-formattex
x11application
Popcon: 275 users (43 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kile je uživatelský přívětivý editor zdrojového kódu v LaTeXu a shell TeXu určený pro KDE.

Jedná se o editor více souborů vytvořený pro úpravu souborů .tex a .bib. Obsahuje nabídky, průvodce, automatické doplnění kódu a tak vám pomáhá při generování a vkládání vlastního kódu. Strukturální pohled na dokument vám pomůže při navigaci uvnitř zdrojových souborů.

TeXový shell integruje různé nástroje vyžadované pro zpracování TeXu. Pomáhá při kompilaci LaTeXu, při prohlížení dokumentů DVI a PostScript, generování bibliografických informací a provádí další běžné úlohy.

Kile podporuje rozsáhlé projekty sestávající se ze spousty menších souborů.

latexdiff
Nástroj pro zvýraznění důležitých změn mezi soubory LaTeX
Versions of package latexdiff
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.3.1-1all
jessie1.0.4-1all
stretch1.1.1-2all
buster1.3.0-1all
bookworm1.3.2-1all
trixie1.3.2-1all
sid1.3.2-1all
Debtags of package latexdiff:
roleprogram
usecomparing
works-withfile
works-with-formattex
Popcon: 217 users (170 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

latexdiff porovnává dva soubory LaTeX a zobrazí důležité změny mezi nimi (je to takový diff pro soubory LaTeX). Program generuje nový soubor v LaTeXu obsahující jednotlivé rozdíly.

Pro vizuální rozlišení pomocí standardních balíčků LaTeX (jako je „color.sty“) jsou k dispozici různé volby. Změny přímo neovlivňují viditelný text, např. formátovací značky jsou stále označené ve zdroji LaTeX.

O počáteční revizi se stará jiný skript napsaný v Perlu, "latexrevise“, který potvrzuje a zamítá všechny změny. Ruční úpravou souboru s rozdíly je možno změnit výchozí chování a přijmout nebo odmítnou pouze vybrané změny.

libjlatexmath-java
Implementation of LaTeX math mode wrote in Java
Versions of package libjlatexmath-java
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.3-1all
jessie1.0.3-1all
bookworm1.0.7-3all
bullseye1.0.7-3all
buster1.0.7-3all
sid1.0.7-3all
trixie1.0.7-3all
Debtags of package libjlatexmath-java:
roleshared-lib
Popcon: 366 users (251 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JLaTeXmath library provides a set of Java classes for displaying (complex) mathematical formulas as part of a Java application. Some use cases are:

 • Displaying text with embedded formulas (in an editor pane, a JavaHelp page, ...)
 • Make a combo box which provides the user with a choice between various formulas.
 • Have a slider with ticks that display their values not as decimal numbers, but as exact values, e.g., fractions, square roots or any combination of these.
 • Display the formula together with the graph of a function.
lyx
document processor
Versions of package lyx
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.3.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
sid2.4.1-1mips64el,riscv64
trixie2.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.1.2-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.3.2-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.2-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.3.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lyx:
interfacecommandline, x11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitqt
useediting, text-formatting, typesetting
works-withtext
works-with-formattex
x11application
Popcon: 272 users (155 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LyX is an almost WYSIWYG-frontend for LaTeX. It makes the power and typesetting quality of LaTeX available for people who are used to word processors. Since LyX supports LaTeX's concept of general mark-ups, it is even easier and faster to create professional quality documents with it than with usual word processors. It is also possible to use LaTeX commands within LyX, so nothing of LaTeX's power is lost.

You can extend the functionality of LyX by installing these packages:

 • chktex: check for typographical errors
 • gnuhtml2latex: import HTML documents
 • groff: improved table formatting in plain text exports
 • gnumeric: import spreadsheats
 • librsvg2-bin, inkscape: use the SVG image format in LyX documents
 • lilypond: support for musical sheets
 • maxima: integrated CAS support for equation evaluation
 • mythes-*: use the OpenOffice.org/LibreOffice Thesaurus
 • noweb, r-cran-knitr: use literate programming
 • rcs, cvs, svn, git: integrated version control
 • texlive-xetex/luatex: use the XeTeX/LuaTeX typesetting system
 • wv: import MS Word documents
 • xsltproc (or saxon with openjdk-17-jre), docbook-xsl: ePub export
mlpost
OCaml interface to Metapost (command-line tool)
Versions of package mlpost
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.9-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie0.8.1-6amd64,armel,armhf,i386
stretch0.8.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.1-8amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.8.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mlpost is an OCaml library for scientific drawing. It relies on Metapost, giving the possibility to include (La)TeX fragments. Mlpost users can use the full power of OCaml to generate their diagrams, including static typing and the possibility to use any OCaml library. Moreover, Mlpost promotes a declarative style quite different from existing tools.

This package contains a command-line tool to ease the generation of PostScript or PDF figures directly from .ml files.

Screenshots of package mlpost
pandoc
general markup converter
Versions of package pandoc
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.17.2~dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.2.1-3+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
trixie3.1.3+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.1.3+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.9.2.1-1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.12.4.2~dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
buster2.2.1-3amd64,arm64,armhf,i386
bookworm2.17.1.1-2~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.2.1
Debtags of package pandoc:
develdoc
interfacecommandline
roleprogram
useconverting
works-withtext
works-with-formatbib, docbook, html, json, man, odf, plaintext, tex, xml
Popcon: 2152 users (597 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pandoc is a Haskell library for converting from one markup format to another, and a command-line tool that uses this library. The formats it can handle include

 • light markup formats (many variants of Markdown, reStructuredText, AsciiDoc, Org-mode, Muse, Textile, txt2tags)
 • HTML formats (HTML 4 and 5)
 • Ebook formats (EPUB v2 and v3, FB2)
 • Documentation formats (GNU TexInfo, Haddock)
 • Roff formats (man, ms)
 • TeX formats (LaTeX, ConTeXt)
 • Typst
 • XML formats (DocBook 4 and 5, JATS, TEI Simple, OpenDocument)
 • Outline formats (OPML)
 • Bibliography formats (BibTeX, BibLaTeX, CSL JSON, CSL YAML, RIS)
 • Word processor formats (Docx, RTF, ODT)
 • Interactive notebook formats (Jupyter notebook ipynb)
 • Page layout formats (InDesign ICML)
 • Wiki markup formats (MediaWiki, DokuWiki, TikiWiki, TWiki, Vimwiki, XWiki, ZimWiki, Jira wiki, Creole)
 • Slide show formats (LaTeX Beamer, PowerPoint, Slidy, reveal.js, Slideous, S5, DZSlides)
 • Data formats (CSV and TSV tables)
 • PDF (via external programs such as pdflatex or wkhtmltopdf)

Pandoc can convert mathematical content in documents between TeX, MathML, Word equations, roff eqn, typst, and plain text. It includes a powerful system for automatic citations and bibliographies, and it can be customized extensively using templates, filters, and custom readers and writers written in Lua.

This package contains the pandoc tool.

Some uses of Pandoc require additional packages:

 • SVG content in PDF output requires librsvg2-bin.
 • YAML metadata in TeX-related output requires texlive-latex-extra.
 • *.hs filters not set executable requires ghc.
 • *.js filters not set executable requires nodejs.
 • *.php filters not set executable requires php.
 • *.pl filters not set executable requires perl.
 • *.py filters not set executable requires python.
 • *.rb filters not set executable requires ruby.
 • *.r filters not set executable requires r-base-core.
 • LaTeX output, and PDF output via PDFLaTeX, require texlive-latex-recommended.
 • XeLaTeX output, and PDF output via XeLaTeX, require texlive-xetex.
 • LuaTeX output, and PDF output via LuaTeX, require texlive-luatex.
 • ConTeXt output, and PDF output via ConTeXt, require context.
 • PDF output via wkhtmltopdf requires wkhtmltopdf.
 • Roff man and roff ms output, and PDF output via roff ms, require groff.
 • MathJax-rendered equations require libjs-mathjax.
 • KaTeX-rendered equations require node-katex.
 • option --csl may use styles in citation-style-language-styles.
The package is enhanced by the following packages: libpandoc-elements-perl pandoc-sidenote
Screenshots of package pandoc
pandoc-citeproc
Pandoc support for Citation Style Language - tools
Versions of package pandoc-citeproc
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.17.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.10.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.14.3.1-4amd64,arm64,armhf,i386
jessie0.4.0.1-1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 11 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

pandoc-citeproc is a Haskell implementation of the Citation Style Language (CSL).

This package also contains an executable: pandoc-citeproc, which works as a pandoc filter (pandoc >= 1.12), and also has a mode for converting bibliographic databases a YAML format suitable for inclusion in pandoc YAML metadata.

pybliographer
Nástroj pro práci s bibliografickými databázemi
Maintainer: Chris Lawrence
Versions of package pybliographer
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.16-1all
stretch1.2.16-1all
Debtags of package pybliographer:
interfacex11
roleprogram
sciencebibliography
scopeapplication
suitegnome
uitoolkitgtk
useconverting, editing, searching, viewing
works-withtext
works-with-formatbib, tex
x11application
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

V současné době podporuje soubory BibTeX, Medline, Ovid a Refer. Hodí se především pro prohlížení, úpravu, vyhledávání a také konverzi bibliografických databází na stránky HTML.

Pro prohlížení manuálu tohoto programu je potřeba yelp (součást GNOME).

Screenshots of package pybliographer
pybtex
BibTeX-compatible bibliography processor
Versions of package pybtex
ReleaseVersionArchitectures
sid0.24.0-4all
jessie0.18-1all
stretch0.20.1-1all
buster0.21-2all
bullseye0.23.0-1all
bookworm0.24.0-3all
trixie0.24.0-4all
Debtags of package pybtex:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useorganizing
works-withtext
works-with-formatbib
Popcon: 5 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pybtex reads citation information from a file and produces a formatted bibliography. BibTeX style files are supported. Alternatively it is possible to write styles in Python.

Pybtex currently understands the following bibliography formats:

 • BibTeX
 • BibTeXML
 • YAML-based format

The resulting bibliography may be output in one of the following formats:

 • LaTeX
 • HTML
 • plain text

This package provides the command-line interface.

Screenshots of package pybtex
python3-pybtex-docutils
docutils backend for pybtex
Versions of package python3-pybtex-docutils
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2.1-1all
sid1.0.2-1all
trixie1.0.2-1all
bullseye0.2.1-1.1all
bookworm1.0.2-1all
upstream1.0.3
Popcon: 16 users (28 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pybtex reads citation information from a file and produces a formatted bibliography. Pybtex-docutils provides a plugin which brings support for docutils to pybtex.

This package provides the modules for Python 3.

python3-sphinxcontrib.bibtex
Sphinx extension for BibTeX style citations
Versions of package python3-sphinxcontrib.bibtex
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.5.0-1all
sid2.6.2-1all
bullseye1.0.0-1all
buster0.4.1-2all
trixie2.6.2-1all
Popcon: 9 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This extension allows BibTeX citations to be inserted into documentation generated by Sphinx, via a bibliography directive, and a cite role, which work similarly to LaTeX’s thebibliography environment and \cite command.

This package provides the modules for Python 3.

r-cran-knitr
GNU R package for dynamic report generation using Literate Programming
Versions of package r-cran-knitr
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.47+dfsg-1all
sid1.47+dfsg-1all
stretch1.15.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports1.21+dfsg-2~bpo9+1all
bookworm1.42+dfsg-1all
bullseye1.31+dfsg-1all
buster1.21+dfsg-2all
upstream1.48
Popcon: 994 users (65 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The R package knitr is a general-purpose literate programming engine, with lightweight API's designed to give users full control of the output without heavy coding work. It combines many features into one package with slight tweaks motivated from everyday use of Sweave.

Please cite: Yihui Xie: Link to publication (2013)
referencer
Organizátor dokumentů v GNOME
Versions of package referencer
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package referencer:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useorganizing
x11application
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Referencer je aplikace GNOME sloužící k organizaci dokumentů nebo referencí a také generování souboru s bibliografií BibTeX. Referencer obsahuje řadu voleb zjednodušujících tento proces, mezi ně patří:

* Automatické získání metadat z PubMed, CrossRef a ArXiv * Chytré webové odkazy * Import z BibTeX, Reference Manager a EndNote * Značkování

sagetex
Embed Sage code and plots into LaTeX
Versions of package sagetex
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.6.1+ds-1all
buster3.2+ds-2all
stretch3.0+ds-4all
bullseye3.5+ds-2all
sid3.6.1+ds-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The SageTeX LaTeX package allows you to embed code, results of computations, and plots from the SageMath mathematics software suite into LaTeX documents. SageMath is an open-source Computer Algebra System (CAS).

This package provides the LaTeX package.

The package is enhanced by the following packages: sagetex-doc
setzer
simple yet full-featured LaTeX editor
Versions of package setzer
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.4.1-1all
sid65-1all
trixie65-1all
bookworm0.4.8-1all
Popcon: 17 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Setzer features shortcuts for many LaTeX elements and symbols, a document creation wizard, a dark mode, a high screen to content ratio and a good side-by-side pdf viewer.

Screenshots of package setzer
sketch
3D diagramy pro popisný jazyk TeX ze scény
Versions of package sketch
ReleaseVersionArchitectures
sid0.3.7-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.3.7-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.3.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.7-11amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.3.7-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.3.7-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.3.7-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package sketch:
interfacecommandline
roleprogram
scopeapplication
usetypesetting, viewing
works-withimage, image:vector, text
works-with-formattex
Popcon: 15 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Sketch je jednoduchý systém sloužící k vytváření nákresů tří-dimenzionálních objektů a scén. Sketch vytváří pěkný výkresy, matematické ilustrace bez nedůležitých detailů a také umí snadno používat matematiku TeXu a text. Vstupní jazyk připomíná PSTricks, což uvítají stávající uživatelé PSTricks. Program generuje výstup ve formátu PSTricks a TikZ/PGF.

Pamatujte, že tento balíček neobsahuje ani není interaktivním vektorovým kreslícím programem známým pod jménem skencil.

The package is enhanced by the following packages: sketch-doc
texlive
TeX Live: A decent selection of the TeX Live packages
Versions of package texlive
ReleaseVersionArchitectures
sid2024.20240706-1all
buster2018.20190227-2all
bookworm2022.20230122-3all
bullseye2020.20210202-3all
stretch2016.20170123-5all
jessie-security2014.20141024-2+deb8u1all
trixie2024.20240401-3all
jessie2014.20141024-2+deb8u1all
Debtags of package texlive:
made-oftex
roleapp-data, program
usetypesetting
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 714 users (66 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The TeX Live software distribution offers a complete TeX system. It encompasses programs for typesetting, previewing and printing of TeX documents in many different languages, and a large collection of TeX macros and font libraries. . This metapackage provides a decent selection of the TeX Live packages which should suffice for the most common tasks. . The distribution also includes extensive general documentation about TeX, as well as the documentation accompanying the included software packages.

texlive-bibtex-extra
TeX Live: BibTeX additional styles
Versions of package texlive-bibtex-extra
ReleaseVersionArchitectures
jessie2014.20141024-1all
bullseye2020.20210202-3all
trixie2024.20240401-2all
stretch2016.20170123-5all
buster2018.20190227-2all
sid2024.20240706-1all
bookworm2022.20230122-4all
Debtags of package texlive-bibtex-extra:
made-oftex
roleapp-data
usetypesetting
works-withtext
works-with-formatbib, tex
Popcon: 806 users (648 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Additional BibTeX styles and bibliography data(bases), notably including BibLaTeX.

This package includes the following CTAN packages:

aaai-named -- BibTeX style for AAAI

aichej -- Bibliography style file for the AIChE Journal

ajl -- BibTeX style for AJL

amsrefs -- A LaTeX-based replacement for BibTeX

annotate -- A bibliography style with annotations

apacite -- Citation style following the rules of the APA

apalike-ejor -- A BibTeX style file for the European Journal of Operational Research

apalike2 -- Bibliography style that approaches APA requirements

archaeologie -- A citation-style which covers rules of the German Archaeological Institute

authordate -- Author/date style citation styles

beebe -- A collection of bibliographies

besjournals -- Bibliographies suitable for British Ecological Society journals

bestpapers -- A BibTeX package to produce lists of authors' best papers

bib2gls -- Command line application to convert .bib files to glossaries-extra.sty resource files

bibarts -- "Arts"-style bibliographical information

bibcop -- Style checker for .bib files

biber-ms -- A BibTeX replacement for users of BibLaTeX (multiscript version)

bibexport -- Extract a BibTeX file based on a .aux file

bibhtml -- BibTeX support for HTML files

biblatex -- Sophisticated Bibliographies in LaTeX

biblatex-abnt -- BibLaTeX style for Brazil's ABNT rules

biblatex-ajc2020unofficial -- BibLaTeX style for the Australasian Journal of Combinatorics

biblatex-anonymous -- A tool to manage anonymous work with BibLaTeX

biblatex-apa -- BibLaTeX citation and reference style for APA

biblatex-apa6 -- BibLaTeX citation and reference style for APA 6th Edition

biblatex-archaeology -- A collection of BibLaTeX styles for German prehistory

biblatex-arthistory-bonn -- BibLaTeX citation style covers the citation and bibliography guidelines for art historians

biblatex-bath -- Harvard referencing style as recommended by the University of Bath Library

biblatex-bookinarticle -- Manage book edited in article

biblatex-bookinother -- Manage book edited in other entry type

biblatex-bwl -- BibLaTeX citations for FU Berlin

biblatex-caspervector -- A simple citation style for Chinese users

biblatex-chem -- A set of BibLaTeX implementations of chemistry-related bibliography styles

biblatex-chicago -- Chicago style files for BibLaTeX

biblatex-claves -- A tool to manage claves of old litterature with BibLaTeX

biblatex-cv -- Create a CV from BibTeX files

biblatex-dw -- Humanities styles for BibLaTeX

biblatex-enc -- BibLaTeX style for the Ecole nationale des chartes (Paris)

biblatex-ext -- Extended BibLaTeX standard styles

biblatex-fiwi -- BibLaTeX styles for use in German humanities

biblatex-gb7714-2015 -- A BibLaTeX implementation of the GBT7714-2015 bibliography style for Chinese users

biblatex-german-legal -- Comprehensive citation style for German legal texts

biblatex-gost -- BibLaTeX support for GOST standard bibliographies

biblatex-historian -- A BibLaTeX style

biblatex-ieee -- IEEE style files for BibLaTeX

biblatex-ijsra -- BibLaTeX style for the International Journal of Student Research in Archaeology

biblatex-iso690 -- BibLaTeX style for ISO 690 standard

biblatex-jura2 -- Citation style for the German legal profession

biblatex-juradiss -- BibLaTeX stylefiles for German law theses

biblatex-license -- Add license data to the bibliography

biblatex-lncs -- BibLaTeX style for Springer Lecture Notes in Computer Science

biblatex-lni -- LNI style for BibLaTeX

biblatex-luh-ipw -- BibLaTeX styles for social sciences

biblatex-manuscripts-philology -- Manage classical manuscripts with BibLaTeX

biblatex-mla -- MLA style files for BibLaTeX

biblatex-morenames -- New names for standard BibLaTeX entry type

biblatex-ms -- Sophisticated Bibliographies in LaTeX (multiscript version)

biblatex-multiple-dm -- Load multiple datamodels in BibLaTeX

biblatex-musuos -- A BibLaTeX style for citations in musuos.cls

biblatex-nature -- BibLaTeX support for Nature

biblatex-nejm -- BibLaTeX style for the New England Journal of Medicine (NEJM)

biblatex-nottsclassic -- Citation style for the University of Nottingham

biblatex-opcit-booktitle -- Use op. cit. for the booktitle of a subentry

biblatex-oxref -- BibLaTeX styles inspired by the Oxford Guide to Style

biblatex-philosophy -- Styles for using BibLaTeX for work in philosophy

biblatex-phys -- A BibLaTeX implementation of the AIP and APS bibliography style

biblatex-publist -- BibLaTeX bibliography support for publication lists

biblatex-readbbl -- Read a .bbl file created by biber

biblatex-realauthor -- Indicate the real author of a work

biblatex-sbl -- Society of Biblical Literature (SBL) style files for BibLaTeX

biblatex-science -- BibLaTeX implementation of the Science bibliography style

biblatex-shortfields -- Use short forms of fields with BibLaTeX

biblatex-socialscienceshuberlin -- BibLaTeX-style for the social sciences at HU Berlin

biblatex-software -- BibLaTeX stylefiles for software products

biblatex-source-division -- References by "division" in classical sources

biblatex-spbasic -- A BibLaTeX style emulating Springer's old spbasic.bst

biblatex-subseries -- Manages subseries with BibLaTeX

biblatex-swiss-legal -- Bibliography and citation styles following Swiss legal practice

biblatex-trad -- "Traditional" BibTeX styles with BibLaTeX

biblatex-true-citepages-omit -- Correction of some limitation of the citepages=omit option of BibLaTeX styles

biblatex-unified -- BibLaTeX implementation of the unified stylesheet for linguistics journals

biblatex-vancouver -- Vancouver style for BibLaTeX

biblatex2bibitem -- Convert BibLaTeX-generated bibliography to bibitems

biblist -- Print a BibTeX database

bibtools -- Bib management tools

bibtopic -- Include multiple bibliographies in a document

bibtopicprefix -- Prefix references to bibliographies produced by bibtopic

bibunits -- Multiple bibliographies in one document

biolett-bst -- A BibTeX style for the journal "Biology Letters"

bookdb -- A BibTeX style file for cataloguing a home library

breakcites -- Ensure that multiple citations may break at line end

cell -- Bibliography style for Cell

chbibref -- Change the Bibliography/References title

chembst -- A collection of BibTeX files for chemistry journals

chicago -- A "Chicago" bibliography style

chicago-annote -- Chicago-based annotated BibTeX style

chicagoa -- "Chicago" bibliography style with annotations

chicagolinks -- "Chicago" bibliography style that allows annotations

chscite -- Bibliography style for Chalmers University of Technology

citation-style-language -- Bibliography formatting with Citation Style Language

citeall -- Cite all entries of a bbl created with BibLaTeX

citeref -- Add reference-page-list to bibliography-items

collref -- Collect blocks of references into a single reference

compactbib -- Multiple thebibliography environments

crossrefware -- Scripts for working with crossref.org

custom-bib -- Customised BibTeX styles

din1505 -- Bibliography styles for German texts

dk-bib -- Danish variants of standard BibTeX styles

doipubmed -- Special commands for use in bibliographies

ecobiblatex -- Global Ecology and Biogeography BibLaTeX styles for the Biber backend

econ-bst -- BibTeX style for economics papers

economic -- BibTeX support for submitting to Economics journals

fbs -- BibTeX style for Frontiers in Bioscience

figbib -- Organize figure databases with BibTeX

footbib -- Bibliographic references as footnotes

francais-bst -- Bibliographies conforming to French typographic standards

gbt7714 -- BibTeX implementation of China's bibliography style standard GB/T 7714-2015

geschichtsfrkl -- BibLaTeX style for historians

harvard -- Harvard citation package for use with LaTeX 2e

harvmac -- Macros for scientific articles

hep-bibliography -- An acronym extension for glossaries

historische-zeitschrift -- BibLaTeX style for the journal 'Historische Zeitschrift'

icite -- Indices locorum citatorum

ietfbibs -- Generate BibTeX entries for various IETF index files

ijqc -- BibTeX style file for the Intl. J. Quantum Chem

inlinebib -- Citations in footnotes

iopart-num -- Numeric citation style for IOP journals

is-bst -- Extended versions of standard BibTeX styles

jbact -- BibTeX style for biology journals

jmb -- BibTeX style for the Journal of Theoretical Biology

jneurosci -- BibTeX style for the Journal of Neuroscience

jurabib -- Extended BibTeX citation support for the humanities and legal texts

ksfh_nat -- BibTeX style for KSFH Munich

listbib -- Lists contents of BibTeX files

logreq -- Support for automation of the LaTeX workflow

ltb2bib -- Converts amsrefs' .ltb bibliographical databases to BibTeX format

luabibentry -- Repeat BibTeX entries in a LuaLaTeX document body

margbib -- Display bibitem tags in the margins

multibib -- Multiple bibliographies within one document

multibibliography -- Multiple versions of a bibliography, with different sort orders

munich -- An alternative authordate bibliography style

nar -- BibTeX style for Nucleic Acid Research

newcastle-bst -- A BibTeX style to format reference lists in the Harvard at Newcastle style

nmbib -- Multiple versions of a bibliography, with different sort orders

notes2bib -- Integrating notes into the bibliography

notex-bst -- A BibTeX style that outputs HTML

oscola -- BibLaTeX style for the Oxford Standard for the Citation of Legal Authorities

perception -- BibTeX style for the journal Perception

plainyr -- Plain bibliography style, sorted by year first

pnas2009 -- BibTeX style for PNAS (newer version)

rsc -- BibTeX style for use with RSC journals

showtags -- Print the tags of bibliography entries

sort-by-letters -- Bibliography styles for alphabetic sorting

splitbib -- Split and reorder your bibliography

turabian-formatting -- Formatting based on Turabian's Manual

uni-wtal-ger -- Citation style for literary studies at the University of Wuppertal

uni-wtal-lin -- Citation style for linguistic studies at the University of Wuppertal

urlbst -- Web support for BibTeX

usebib -- A simple bibliography processor

vak -- BibTeX style for Russian Theses, books, etc

windycity -- A Chicago style for BibLaTeX

xcite -- Use citation keys from a different document

zootaxa-bst -- A BibTeX style for the journal Zootaxa

texlive-math-extra
TeX Live: Mathematics packages
Versions of package texlive-math-extra
ReleaseVersionArchitectures
jessie2014.20141024-1all
Debtags of package texlive-math-extra:
fieldmathematics
made-oftex
roleapp-data, plugin
usetypesetting
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 24 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This package includes the following CTAN packages:

12many -- Generalising mathematical index sets.

amstex -- American Mathematical Society plain TeX macros.

backnaur -- Typeset Backus Naur Form definitions.

begriff -- Typeset Begriffschrift.

binomexp -- Calculate Pascal's triangle.

boldtensors -- Bold latin and greek characters through simple prefix characters.

bosisio -- A collection of packages by Francesco Bosisio.

bropd -- Simplified brackets and differentials in LaTeX.

ccfonts -- Support for Concrete text and math fonts in LaTeX.

commath -- Mathematics typesetting support.

concmath -- Concrete Math fonts.

concrete -- Concrete Roman fonts.

conteq -- Typeset multiline continued equalities.

eqnarray -- More generalised equation arrays with numbering.

extarrows -- Extra Arrows beyond those provided in AMSmath

extpfeil -- Extensible arrows in mathematics.

faktor -- Typeset quotient structures with LaTeX.

grundgesetze -- Typeset Frege's Grundgesetze der Arithmetik

interval -- Format mathematical intervals, ensuring proper spacing.

ionumbers -- Restyle numbers in maths mode.

isomath -- Mathematics style for science and technology.

logicproof -- Box proofs for propositional and predicate logic.

lpform -- Typesetting linear programming formulations and sets of equations

lplfitch -- Fitch-style natural deduction proofs.

mathcomp -- Text symbols in maths mode.

mattens -- Matrices/tensor typesetting.

mhequ -- Multicolumn equations, tags, labels, sub-numbering.

multiobjective -- Symbols for multiobjective optimisation etc.

natded -- Typeset natural deduction proofs.

nath -- Natural mathematics notation.

ot-tableau -- Optimality Theory tableaux in LaTeX.

oubraces -- Braces over and under a formula.

proba -- Shortcuts commands to symbols used in probability texts.

rec-thy -- Commands to typeset recursion theory papers.

ribbonproofs -- Drawing ribbon proofs.

shuffle -- A symbol for the shuffle product.

skmath -- Extensions to the maths command repertoir.

statex -- Statistics style.

statex2 -- Statistics style.

stmaryrd -- St Mary Road symbols for theoretical computer science.

subsupscripts -- A range of sub- and superscript commands.

susy -- Macros for SuperSymmetry-related work.

syllogism -- Typeset syllogisms in LaTeX.

sympytexpackage --

synproof -- Easy drawing of syntactic proofs.

tablor -- Create tables of signs and of variations.

tensor -- Typeset tensors.

tex-ewd -- Macros to typeset calculational proofs and programs in Dijkstra's style.

thmbox -- Decorate theorem statements.

turnstile -- Typeset the (logic) turnstile notation.

unicode-math -- Unicode mathematics support for XeTeX and LuaTeX.

venn -- Creating Venn diagrams with MetaPost.

yhmath -- Extended maths fonts for LaTeX.

ytableau -- Many-featured Young tableaux and Young diagrams.

texlive-publishers
??? missing short description for package texlive-publishers :-(
Versions of package texlive-publishers
ReleaseVersionArchitectures
jessie2014.20141024-1all
stretch2016.20170123-5all
bullseye2020.20210202-3all
trixie2024.20240401-2all
bookworm2022.20230122-4all
sid2024.20240706-1all
buster2018.20190227-2all
Debtags of package texlive-publishers:
roleplugin
usetypesetting
works-with-formattex
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git
texlive-science
??? missing short description for package texlive-science :-(
Versions of package texlive-science
ReleaseVersionArchitectures
buster2018.20190227-2all
bullseye2020.20210202-3all
bookworm2022.20230122-4all
trixie2024.20240401-2all
sid2024.20240706-1all
jessie2014.20141024-1all
stretch2016.20170123-5all
Debtags of package texlive-science:
fieldbiology, chemistry, electronics, mathematics, physics
made-oftex
roleapp-data
sciencepublishing
usetypesetting
works-withgraphs, text
works-with-formattex
Popcon: 2809 users (501 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git
texmaker
Multiplatformní editor LaTeX
Versions of package texmaker
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie5.1.3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster5.0.3-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye5.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.1.3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.1.3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.3-1amd64,armel,armhf,i386
upstream5.1.4
Debtags of package texmaker:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
useediting, typesetting
works-with-formattex
x11application
Popcon: 283 users (72 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Texmaker je bezchybný vysoce konfigurovatelný LaTeXový editor s podporou zkratkových kláves a obsáhlou dokumentací k LaTeXu. Texmaker integruje řadu nástrojů potřebných k vytváření souborů vytvořených v LaTeXu, vše v jedné aplikaci. Umí některé užitečné věci jako je zvýraznění syntaxe, vkládání 370 matematických symbolů jedním kliknutím a „strukturovaný pohled“ na dokument pro snadnější navigaci v něm.

Please cite: Pascal Brachet: Documentation.
Screenshots of package texmaker
texstudio
fully featured LaTeX editor
Maintainer: Tom Jampen
Versions of package texstudio
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.11.2+debian-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.8.4+debian-3amd64,armel,armhf,i386
bookworm4.3.1+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.8.1+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid4.8.1+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.12.14+debian-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.0.4+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package texstudio:
uitoolkitqt
Popcon: 448 users (308 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

TeXstudio is an integrated writing environment for creating LaTeX documents. The software aims to simplify and enhance the LaTeX writing process, providing users with a range of features, including:

 • Advanced syntax highlighting
 • Live reference checking
 • An integrated PDF viewer
 • Live inline preview
 • LaTeX command completion and syntax checking
 • Local and global structure view
 • Citations checking and completion
 • Live grammar checking
 • Spellchecking
transfig
??? missing short description for package transfig :-(
Maintainer: Roland Rosenfeld
Versions of package transfig
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.2.5.e-4+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-security3.2.5.e-4+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.2.6a-2+deb9u3all
stretch-security3.2.6a-2+deb9u4all
Debtags of package transfig:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting, printing
works-withimage, image:raster, image:vector, text
works-with-formatgif, jpg, pdf, png, postscript, svg, tex
Popcon: 32 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
The package is enhanced by the following packages: fig2ps
Screenshots of package transfig
vim-latexsuite
view, edit and compile LaTeX documents from within Vim
Maintainer: Johann Felix Soden
Versions of package vim-latexsuite
ReleaseVersionArchitectures
jessie20130116.788-1all
bullseye1.10.0-1all
bookworm1.10.0-1all
trixie1.10.0-1all
sid1.10.0-1all
stretch1.9.0-1all
buster1.9.0-1all
Debtags of package vim-latexsuite:
develeditor
interfacetext-mode
roleplugin
uitoolkitncurses
useediting, typesetting
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

vim-latexsuite attempts to provide a comprehensive set of tools to view, edit and compile LaTeX documents in Vim. Together, they provide tools starting from macros to speed up editing LaTeX documents to functions for forward searching .dvi documents.

This package also provides help to LaTeX in Vim.

By default, vim-latexsuite is not enabled. Please read /usr/share/doc/vim-latexsuite/README.Debian after installing the package.

xfig
Facility for Interactive Generation of figures under X11
Maintainer: Roland Rosenfeld
Versions of package xfig
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.2.8-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.7a-3amd64,arm64,armhf,i386
trixie3.2.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.2.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.2.6a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.2.5.c-3amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.2.8b-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security3.2.7a-3+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package xfig:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitathena
useediting
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 181 users (78 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

XFig is a menu-driven tool that allows the user to draw and manipulate objects interactively in an X window. The resulting pictures can be saved. If the fig2dev program is installed, which is contained in the fig2dev package, the pictures can be printed on postscript printers or converted to a variety of other formats (e.g. to allow inclusion in LaTeX documents or web pages).

This package contains the xfig program itself.

You should think about installing the fig2dev package to export the graphics to several common formats. You should also think about installing xfig-doc, which contains the documentation and xfig-libs, which contains several clip art libraries.

zotero-standalone
organize and share your research sources
Maintainer: Sébastien Villemot
Versions of package zotero-standalone
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.0.29.16+dfsg-1all
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zotero helps you collect, manage, and cite your research sources.

Zotero allows you to store your libraries online, so that they can be accessed from any computer. Your online collections can also be shared with other Zotero users, letting you collaboratively create bibliographies and research notes. It can automatically gather bibliographic information about resources available in hundreds of databases, library catalogs and the web.

This package contains the standalone version of Zotero which does not run within the Firefox browser (though it still uses its engine).

Screenshots of package zotero-standalone

Official Debian packages with lower relevance

csv2latex
command-line CSV to LaTeX file converter
Maintainer: Benoît Rouits
Versions of package csv2latex
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.23.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.23.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.23.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.18.1-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.22-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.21-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package csv2latex:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
Popcon: 5 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

csv2latex is a simple command-line file converter that converts a comma-separated-values file into a LaTeX table. It can guess exotic csv formats.

libgtkmathview-bin
rendering engine for MathML documents
Versions of package libgtkmathview-bin
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.8.0-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.0-15amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.8.0-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.0-10+nmu2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libgtkmathview-bin:
devellibrary
fieldmathematics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useediting
works-with-formatxml
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GtkMathView is a C++ rendering engine for MathML documents. It provides an interactive view that can be used for browsing and editing MathML markup.

GtkMathView reads MathML documents by means of a frontend whose purpose is to traverse the MathML document (or part of it) and to appropriately instantiate GtkMathView's internal data structures that are suitable for rendering it. Currently the following frontends are supported: libxml2 (tree view using libxml2 API), libxml2 reader (event view using libxml2 reader API), GMetaDOM (tree view using DOM API), custom (application-specific view with application-provided callbacks).

GtkMathView renders MathML documents through a backend whose purpose is to provide an interface between the portable rendering engine and the platform-specific capabilities (like retrieving fonts, drawing on the screen, and so on). Currently the following backends are provided: GTK+, GTK+ widget, PostScript, SVG, AbiWord.

This package includes utilities to view and render MathML documents.

libqtexengine-dev
Development files for the QTeXEngine library
Versions of package libqtexengine-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster0.3-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libqtexengine-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QTeXEngine enables Qt based applications to easily export graphics created using the QPainter class to TeX. It is built on top of QPaintEngine and uses the TikZ/Pgf graphic systems for TeX.

This package contains the development and header files for the QTeXEngine library.

libreoffice-dmaths
Formula editing plug-in for LibreOffice Writer
Versions of package libreoffice-dmaths
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.4.0.0+dfsg1-2all
jessie3.4+dfsg1-1all
buster4.4.0.0+dfsg1-1all
bullseye4.4.0.0+dfsg1-1all
trixie4.4.0.0+dfsg1-3all
sid4.4.0.0+dfsg1-3all
Popcon: 125 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package integrates with LibreOffice to simplify the editing of mathematical and scientific formulas. It also allows you to use your favorite drawing software and include graphs of functions into a document.

luasseq
TeX Live: transitional dummy package
Versions of package luasseq
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.1-6all
buster2018.20190227-2all
stretch2016.20170123-5all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a transitional package for luasseq to ensure proper upgrade to texlive-luatex. It can be safely removed after the installation is complete.

r-cran-gridbase
GNU R Integration of base and grid graphics
Versions of package r-cran-gridbase
ReleaseVersionArchitectures
buster0.4-7-4all
bullseye0.4-7-5all
trixie0.4-7-5all
sid0.4-7-5all
bookworm0.4-7-5all
stretch0.4-7-2all
Popcon: 128 users (39 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This GNU R package enables integration of base and grid graphics.

r-cran-highr
Syntax Highlighting for R Source Code
Versions of package r-cran-highr
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.11+dfsg-1all
sid0.11+dfsg-1all
bookworm0.10+dfsg-1all
bullseye0.8+dfsg-2all
buster0.7+dfsg-1all
stretch0.6-1all
Popcon: 994 users (60 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The GNU R package highr provides syntax highlighting for R source code; it natively supports generating LaTeX and HTML output from R source code. Source code of other languages is supported via Andre Simon's highlight package.

r-cran-scatterd3
D3 JavaScript scatterplot from GNU R
Versions of package r-cran-scatterd3
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.0.1+dfsg-1all
buster0.8.2+dfsg1-1all
stretch0.8.1+dfsg-1all
trixie1.0.1+dfsg-1all
sid1.0.1+dfsg-1all
bullseye0.9.2+dfsg-1all
Popcon: 6 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This GNU R package creates 'D3' 'JavaScript' scatterplots from 'R' with interactive features : panning, zooming, tooltips, etc.

The scatterD3 package provides an HTML widget based on the htmlwidgets package and allows one to produce interactive scatterplots by using the d3 javascript visualization library.

r-cran-shape
GNU R functions for plotting graphical shapes, colors
Versions of package r-cran-shape
ReleaseVersionArchitectures
sid1.4.6-1all
trixie1.4.6-1all
stretch1.4.2-1all
buster1.4.4-2all
bullseye1.4.5-1all
bookworm1.4.6-1all
upstream1.4.6.1
Popcon: 73 users (36 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This GNU R package provides functions for plotting graphical shapes such as ellipses, circles, cylinders, arrows, ...

r-cran-xtable
GNU R coerce data to LaTeX and HTML tables
Versions of package r-cran-xtable
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.8-4-2all
bookworm1.8-4-2all
sid1.8-4-2all
bullseye1.8-4-2all
buster1.8-3-1all
jessie1.7-4-1all
stretch1.8-2-1all
Popcon: 1051 users (34 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This R package provides functions returning, displaying or writing to disk the LaTeX or HTML code associated with the supplied object of class xtable. The package also provides functions converting an R object to an xtable object, which can then be printed as a LaTeX or HTML table.

svgtoipe
converts SVG figures to an XML file readable by Ipe
Versions of package svgtoipe
ReleaseVersionArchitectures
stretch20150406-3all
trixie7.2.24.1-3.1all
sid7.2.24.1-3.1all
jessie20100608-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye7.2.20-1all
bookworm7.2.24.1-3.1all
buster7.2.7.2-1all
Debtags of package svgtoipe:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
works-with-formatsvg
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ipe is a drawing editor for creating figures, provided in package ipe.

This package contains a tool to convert drawings in SVG format to XML that can be used by ipe editor.

tellico
Collection manager for books, videos, music, etc
Versions of package tellico
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.3.9+dfsg.1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.3.9+dfsg.1-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.4.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.5.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.5.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster3.1.4-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package tellico:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitqt
useorganizing
works-withpim
works-with-formatxml, xml:xslt
x11application
Popcon: 60 users (66 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tellico is a collection manager for KDE. It includes default collections for books, bibliographies, comic books, videos, music, coins, stamps, trading cards, and wines.

Tellico capabilities include:

 • creation of user-defined custom collections with unlimited fields,
 • automatically formatted names,
 • sorting and filtering by any field or property,
 • ISBN validation,
 • full customization for printing or display through XSLT files,
 • import and export of CSV, RIS, BibTeX and BibTeXML files,
 • import data from Amazon, IMDb, CDDB or any US-MARC compliant z39.50 server.

Tellico files are stored in XML format, avoiding the need for a database server, and allowing other software applications to use the data.

xul-ext-zotero
Firefox extension to organize and share your research sources
Maintainer: Sébastien Villemot
Versions of package xul-ext-zotero
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.0.29.16+dfsg-1all
Debtags of package xul-ext-zotero:
roleplugin
suitemozilla
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zotero helps you collect, manage, and cite your research sources.

Zotero allows you to store your libraries online, so that they can be accessed from any computer. Your online collections can also be shared with other Zotero users, letting you collaboratively create bibliographies and research notes. It can automatically gather bibliographic information about resources available in hundreds of databases, library catalogs and the web.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

texmacs
WYSIWYG mathematical text editor using TeX fonts
Versions of package texmacs
ReleaseVersionArchitectures
VCS1:2.1.2-1all
Versions and Archs
License: free
Debian package not available
Git
Version: 1:2.1.2-1

GNU TeXmacs is a free scientific text editor, which was both inspired by TeX and GNU Emacs.

The editor allows you to write structured documents via a WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get) and a user friendly interface. New styles may be created by the user. The program implements high-quality typesetting algorithms and TeX fonts, which help you to produce professionally looking documents.

The high typesetting quality still goes through for automatically generated formulas, which makes TeXmacs suitable as an interface for computer algebra systems. TeXmacs also supports the Guile/Scheme extension language, so that you may customize the interface and write your own extensions to the editor.

This package contains the architecture dependent files.

Unofficial packages built by somebody else

pymarc
read, write and modify MARC bibliographic data
Responsible: Edward Betts
License: BSD

pymarc is a Python library for working with MARC21 bibliographic data loosely based on the MARC/Perl suite of modules (http://marcpm.sf.net).

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

quaneko - wnpp
An index tool of TXT, PDF, DOC, HTML and others
Responsible: LI Daobing
License: GPL
Debian package not available

Quaneko is a tool that allows you to quickly search for keywords in the files and directories on the local hard disk. It creates indexes over the words in those files. For you, this means that a typical search query will only take seconds.

quaneko can not only search for words in plain text files but also in various other file formats, depending on its configuration (e.g. Word doc, pdf, html, xml,...)

No known packages available

gpapers
bibliography management software
License: GPL
Debian package not available

Digital library manager. Think of it as an iTunes for your PDFs.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235799