Debian Science Project
Summary
typesetting
Debian Science - opsætningspakker

Denne metapakke vil installere Debian Science-pakker relateret til opsætning. Du er måske også interesseret i deb-mærket use::typesetting.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science typesetting packages

Official Debian packages with high relevance

auctex
Integreret dokumentredigeringsmiljø for TeX etc.
Versions of package auctex
ReleaseVersionArchitectures
buster11.91-2all
bullseye12.2-1all
bookworm12.2-1all
jessie11.87-3+deb8u1all
trixie13.2-1all
sid13.2-1all
stretch11.90-1all
upstream13.3
Debtags of package auctex:
interfacetext-mode
roleplugin
suiteemacs, gnu
useediting
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 663 users (35 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

AUCTeX er et omfattende integreret miljø til at skrive inddatafiler for TeX/LaTeX/ConTeXt/Texinfo med brug af GNU Emacs.

Miljøet understøtter kørsel af kildefiler ved at køre TeX og relaterede værktøjer (såsom uddatafiltre, efterbrændere for oprettelse af indekser og bibliografier og fremvisere) inden fra Emacs. AUCTeX tillader at der kan kigges igennem fejlene rapporteret af TeX, mens markøren flyttes direkte til den rapporterede fejl, og viser lidt dokumentation for den specifikke fejl. Dette vil også virke selv om dokumentet er spredt over flere filer.

AUCTeX kan automatisk indrykke LaTeX-kilde, enten linje per linje eller for et helt dokument, og har en speciel funktion for omrids, som kan hjælpe med at få et overblik over et dokument.

AUCTeX er skrevet helt i Emacs Lisp, og kan derfor forbedres med nye funktioner for specifikke behov. Programmet har en bred vifte af smarte Emacs-makroer. Det er et GNU-projekt, og dokumentation for alle dets funktioner er tilgængelig via Emacs' informationsbrowser.

Screenshots of package auctex
biber
Meget forøget BibTeX-erstatning for BibLaTeX-brugere
Versions of package biber
ReleaseVersionArchitectures
sid2.20-2all
bookworm2.18-1all
stretch2.7-2all
buster2.12-2all
bullseye2.16-1all
jessie1.9-3+deb8u1all
trixie2.20-2all
Popcon: 439 users (654 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakken biblatex af Philipp Lehman er ved at blive det definitive værktøj for citationshåndtering for LaTeX-brugere. Biblatex har været afhængig af det ærværdige BibTeX-program kun for sortering og oprettelse af en meget generisk .bbl-fil uden nogen formateringsinstruktion. Alt andet håndteres af biblatex, som tilbyder en funktionsrig og fleksibel makrogrænseflade for forfattere af citationsstile.

Biber tilbyder et stort undersæt af BibTeX-funktionalitet for BibLaTeX-brugere. Udover at tilbyde fuld UTF-8-funktioner (Unicode 6.0), fuld tilpasset sortering, uddata til GraphViz for at hjælpe med at visualisere komplekse krydsreferencer, understøttelse for eksterne datakilder, strukturel validering af data mod (den tilpassede) datamodellen og en masse andet.

bibus
Bibliografisk database
Versions of package bibus
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.5.2-4all
stretch1.5.2-4all
buster1.5.2+dfsg-1all
Debtags of package bibus:
interfacex11
roleprogram
sciencebibliography, publishing
uitoolkitwxwidgets
useorganizing, typesetting
works-with-formatbib, odf
x11application
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Bibus er en bibliografisk database, som er blevet udviklet med tanke på LibreOffice/OpenOffice.org. Programmet kan direkte indsætte citationer og formatere det bibliografiske indeks i et åbent dokument i OpenOffice.org Writer. De væsentligste funktioner er:

 • hierarkisk organisation af referencerne med brugerdefinerede taster
 • designet for et miljø med flere brugere (del databaser mellem brugere)
 • en søgemotor der understøtter live forespørgsler
 • adgang til PubMed på internettet
 • import af PubMed- (Medline), EndNote/Refer, RIS- og BibTeX-poster.

Bibus vil bruge en SQLite-database som standard for lagring (via SQLite3-modulet som er tilgængeligt i Python >2.5). Men den understøtter også MySQL-databaser. Hvis du ønsker at bruge en MySQL-database, så vær sikker på, at du har pakken python-mysqldb installeret.

Screenshots of package bibus
bibutils
konverter mellem forskellige bibliografiske dataformater
Versions of package bibutils
ReleaseVersionArchitectures
sid7.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie7.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch4.12-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.2-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye6.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.12-5amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package bibutils:
roleprogram
useconverting
works-with-formatbib, xml
Popcon: 24 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Konverter mellem de følgende bibliografiske dataformater: BibTeX, COPAC, EndNote refer, EndNote XML, Pubmed XML, ISI web of science, US Library of Congress MODS XML, RIS og Word 2007-bibliografi.

Denne pakke tilbyder kommandolinjeværktøjer bib2xml, copac2xml, end2xml endx2xml, isi2xml, med2xml, ris2xml som konverterer til MODS XML-format, modsclean som omformaterer MODS XML, og et matchende sæt af kommandoer xml2ads, xml2bib, xml2end, xml2isi, xml2ris, xml2wordbib som konverterer fra MODS XML.

cb2bib
udtræk bibliografiske referencer fra forskellige kilder
Versions of package cb2bib
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.9-4amd64,armel,armhf,i386
buster1.9.9-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream2.0.2
Debtags of package cb2bib:
interfacex11
roleprogram
sciencebibliography
uitoolkitqt
useorganizing, text-formatting, typesetting
works-withtext
works-with-formatbib, tex
x11application
Popcon: 13 users (5 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

cb2bib er et program til at udtrække bibliografiske referencer fra uformaterede og ikke standardmæssige kilder såsom:

 • e-post-alarmer
 • journalinternetsider
 • og mest interessant PDF-filer

Uddatareferencer skrives med BibTeX-formaterede filer. Andre funktioner inkluderer:

 • artikelfiler kan forbindes og omdøbes ved at trække dem over på cb2Bib-vinduet
 • redigere og gennemse BibTeX-filer
 • citere referencer, søge i referencer og det fulde indhold af refererede dokumenter
 • indsætte bibliografiske metadata i dokumenter
 • skrive korte bemærkninger som forbinder flere referencer
Please cite: Pere Constans: A simple extraction procedure for bibliographical author field.. (eprint) arXiv 902.0755 (2009)
dia
Diagramredigeringsprogram
Versions of package dia
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.97.3+git20220525-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.97.3+git20160930-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.97.3+git20160930-8.1amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.97.3+git20160930-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.98+git20240528-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.98+git20240528-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.97.3-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package dia:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitegnu
uitoolkitgtk
useediting
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 546 users (829 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dia er et redigeringsprogram for diagrammer, grafer etc. Der er understøttelse af UML-statiske strukturdiagrammer (klassediagrammer), Post- Relation diagrammer, netværksdiagrammer og meget mere. Diagrammer kan eksporteres som postscript og mange andre formater.

diploma
Skriv videnskabelige artikler med Debian
Maintainer: Andreas Franzen
Versions of package diploma
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.2.16all
stretch1.2.12all
buster1.2.14all
trixie1.2.16all
sid1.2.16all
bullseye1.2.16all
jessie1.2.11all
Debtags of package diploma:
develbuildtools, examples
interfacecommandline
roledata
usetypesetting
works-withimage, text
works-with-formattex
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Debian GNU/Linux er vidt udbredt på universiteter til brug indenfor forskning og udarbejdelse af artikler med LaTeX. Pakken diploma indeholder eksempler, som illustrerer de mange måder dette kan gøres effektivt med Debian GNU/Linux. Hvert eksempel består af et kildetræ, hvor du kan udføre »make« i den øverste mappe og når kildekoden kompileres behandles måledataene og resultaterne konverteres til pæne figurer. Så behandles teksten og kombineres med figurerne for at fremstille en endelig fil.

feynmf
sæt af LaTeX-makroer for oprettelse af Feynman-diagrammer
Maintainer: Thorsten Alteholz
Versions of package feynmf
ReleaseVersionArchitectures
sid1.08-14all
jessie1.08-9all
stretch1.08-10all
buster1.08-11all
bullseye1.08-12all
bookworm1.08-14all
trixie1.08-14all
Debtags of package feynmf:
fieldphysics
made-oftex
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 197 users (169 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FeynMF er en LaTeX-pakke for hurtig tegning af Feynman-diagrammer i professionel kvalitet, illustrationer som afspejler de fundamentale interaktioner hos underatomare partikler. Diagrammerne kan oprettes med enten Metafont- eller MetaPost-programmerne. FeynMF opstiller de fleste diagrammer på tilfredsstillende måde fra grafstrukturen uden behov for manuel intervention. Men alle funktionerne i Metafont eller MetaPost er tilgængelig for de mere afvigende tilfælde.

Bemærk at du skal bruge pakken texlive-metapost for at kunne bruge den MetaPost-baserede version af FeynMF.

gummi
Simplet LaTeX-redigeringsprogram med live forhåndsvisning
Versions of package gummi
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.6.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.5-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
sid0.8.3+really0.8.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.8.3+really0.8.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.6.6-5amd64,arm64,armhf,i386
bookworm0.8.3+really0.8.1-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gummi:
uitoolkitgtk
Popcon: 63 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gummi er et LaTeX-redigeringsprogram baseret på GTK3. De grundlæggende funktioner er:

 • Live forhåndspanel for det kompilerede dokument
 • BibTeX-integration
 • Hjælpeprogrammer for tabeller og matricer
 • Eksport til PDF
 • Fejlkontrol
 • Syntaksfremhævelse
 • Stavekontrol
 • Dokumentstatistik
 • Vedvarende konfiguration
impose+
Postscript-redskaber til dobbeltsidet udskrift, bbox, osv
Versions of package impose+
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2-12all
bookworm0.2-12.2all
trixie0.2-13all
jessie0.2-12all
sid0.2-13all
stretch0.2-12all
bullseye0.2-12.1all
Debtags of package impose+:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting, printing
works-withtext
works-with-formatpostscript
Popcon: 5 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Et sæt af redskaber til bearbejdning af DSC-kompatibel postscript. Følgende programmer medfølger:

impose: En præprocessor for »pstops« til oprettelse af to-sidet udskrift. Den forsøger at fjerne blanke tegn fra udskriften, hvilket sker ved at lede efter rammen som afgrænser det udskrevne område i den oprindelige postscript. Dette gør udskriften mere æstetisk end et forenklet layout med ubeskårede originalsider.

bboxx: Udtrækker rammen som afgrænser en postscript-fil, med mulighed for at sætte rammeafgrænsningen ind i filen. Dette program bruger ghostscript- enheden »bbox«.

fixtd: Angiver tilvalg i en postscript-fil, der anmoder printeren om at slå roteret (tumbling) eller dobbeltsidet udskrift til.

psbl: Bytter rundt på sider i en fil for at oprette hæfter.

ipe
Tegneredigeringsprogram til oprettelse af figurer i PDF- eller PS-formater
Versions of package ipe
ReleaseVersionArchitectures
bullseye7.2.23+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.1.4-2amd64,armel,armhf,i386
stretch7.2.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.2.30-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie7.2.30-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm7.2.26+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.2.9-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package ipe:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitqt
useediting
works-withtext
works-with-formatpdf, postscript
x11application
Popcon: 44 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ipe understøtter udarbejdelsen af små figurer til medtagelse i LaTeX-dokumenter samt udarbejdelse af flersidede PDF-præsentationer. Ipe's væsentligste funktioner er:

 • Indtastning af tekst som LaTeX-kildekode. Dette gør det nemt at indtaste matematiske udtryk, og at genbruge LaTeX-makroer i hoveddokumentet. I visningsteksten vises det, som det vil fremgå af figuren.
 • Producerer ren Postscript/PDF, inklusiv teksten. Ipe konverterer LaTeX-kilden til PDF eller Postscript, når filen gemmes.
 • Det er nemt at justere objekter i forhold til hinanden (for eksempel for at at placere et punkt på sammenskæringen for to linjer, eller for at tegne en cirkel igennem tre punkter) ved brug af forskellige tilpasningstilstande.
 • Brugere kan tilbyde ipelets (Ipe-udvidelsesmoduler) så funktionaliteten øges for Ipe. På denne måde kan Ipe udvides for hver enkelt opgave.
 • Tekstmodellen er baseret på Unicode, og er blevet testet med koreansk, kinesisk og japansk.

Pakken lua5.3 anbefales hvis Ipe bruges med LaTeX.

Pakken texlive-latex-recommended aktiverer unicodetekstindtastning (for tegn med accent).

ipe5toxml
Konverterer Ipe5-figurer til en XML-fil læsbar af Ipe
Versions of package ipe5toxml
ReleaseVersionArchitectures
jessie20051114-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm7.2.24.1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch20150406-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.2.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.2.24.1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie7.2.24.1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster7.2.7.2-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package ipe5toxml:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
works-with-formatxml
Popcon: 2 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Konverterer figurer som blev lavet med Ipe 5 til formatet forstået af Ipe 6. Du kan så køre ipe6upgrade (fra pakken ipe) for at konvertere dem til Ipe 7-formatet. Ipe er et tegneprogram for oprettelse af figurer, tilbudt i pakken ipe.

jabref
Grafisk grænseflade til håndtering af BibTeX- og BibLaTeX-databaser
Versions of package jabref
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.8.2+ds-15all
buster3.8.2+ds-12all
stretch3.8.1+ds-3+deb9u1all
jessie2.10+ds-3all
sid3.8.2+ds-17all
trixie3.8.2+ds-17all
bookworm3.8.2+ds-17all
upstream5.15
Debtags of package jabref:
interfacex11
roleprogram
sciencebibliography
useediting
works-with-formatbib
x11application
Popcon: 123 users (28 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

JabRef er et grafisk Javaprogram for redigering af BibTeX-databaser (.bib). JabRef giver dig mulighed for at organisere dine poster i overlappende logiske grupper og med et enkelt klik begrænse din visning til en enkel gruppe eller et kryds eller fællesmængde af flere grupper. Du kan tilpasse postinformationen vist i hovedvinduet, og sortere efter standardfelterne for BibTeX. JabRef kan automatisk oprette BibTeX-nøgler for dine poster. JabRef lader dig også nemt henvise til PDF- eller netkilder for dine referenceposter.

JabRef kan importere fra og eksportere til adskillige formater, og du kan tilpasse eksportfiltre. JabRef kan køres som en kommandolinje-applikation til konvertering fra ethvert importformat til ethvert eksportformat.

jeuclid-mathviewer
Fuldstændig MathML-optegningsløsning - Swing MathViewer
Versions of package jeuclid-mathviewer
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.1.9-5all
stretch3.1.9-3all
jessie3.1.9-3all
bullseye3.1.9-5all
buster3.1.9-5all
sid3.1.9-5all
trixie3.1.9-5all
Popcon: 2 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JEuclid er en fuld MathMl-optegningsløsning, bestående af:

 • Et MathViewer-program
 • Konverteringsprogrammer for kommandolinjen fra MathML til andre formater
 • En ant-opgave for automatiseret konvertering
 • Visningskomponenter for AWT og Swing
 • En komponent for Apache Cocoon

Denne pakke indeholder Swing MathViewer-programmet.

kbibtex
BibTeX-redigeringsværktøj til KDE
Versions of package kbibtex
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.90-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.1-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4-4amd64,armel,armhf,i386
trixie0.10.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.9.90-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.10.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package kbibtex:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
useediting
works-withdtp, text
works-with-formatbib
x11application
Popcon: 35 users (23 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Et program til at håndtere bibliografidatabaser i BibTeX-formatet. KBibTeX kan anvendes som et enkeltstående program, men kan også indlejres i andre KDE-programmer (f.eks. som bibliografiredigeringsværktøj i Kile).

KBibTeX kan søge i onlineressourcer (f.eks. Google Scholar) gennem tilpasselige søge-URL'er. Det kan også importere komplette datasæt fra NCBI Pubmed. Det understøtter desuden referencemarkering med nøgleord og håndterer referencer til lokale filer.

BibTeX-filer kan eksporteres til formater som HTML, XML, PDF, PS og RTF gennem en række citationsformer.

kile
KDE integreret LaTeX-miljø
Versions of package kile
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.9.92-2amd64,arm64,armhf,i386
sid2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.3-2amd64,armel,armhf,i386
upstream2.9.94
Debtags of package kile:
interfaceshell, x11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
useediting
works-withtext
works-with-formattex
x11application
Popcon: 231 users (49 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kile er et brugervenligt redigeringsprogram for LaTeX-kilde og TeX-skal for KDE.

Redigeringsprogrammet for kildetekst er et redigeringsprogram for flere dokumenter designet for .tex- og .bib-filer. Menuer, guider og automatisk fuldførelse tilbydes for at assistere med mærkeindsættelse og kodeoprettelse. En strukturel visning af dokumentet assisterer med navigering inden i kildefilerne.

TeX-skallen integrerer med forskellige værktøjer krævet for TeX-behandling. Den assisterer med LaTeX-kompilering, DVI- og postscript-dokkumentvisning, oprettelse af biografier og registre og andre gængse opgaver.

Kile kan understøtte store projekter bestående af flere mindre filer.

latexdiff
Redskab til opmærkning af signifikante forskelle mellem LaTeX-filer
Versions of package latexdiff
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.3.1-1all
jessie1.0.4-1all
stretch1.1.1-2all
buster1.3.0-1all
bookworm1.3.2-1all
trixie1.3.2-1all
sid1.3.2-1all
Debtags of package latexdiff:
roleprogram
usecomparing
works-withfile
works-with-formattex
Popcon: 216 users (163 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

latexdiff sammenligner to LaTeX-filer og opmærker signifikante forskelle mellem dem (dvs. en diff for LaTeX-filer). Det danner en ny LaTeX-fil indeholdende de anmærkede forskelle.

Der er forskellige måder at foretage visuelle opmærkninger på med standard LaTeX-pakker så som 'color.sty'. Ændringer påvirker ikke den synlige tekst direkte, eksempelvis er formateringskommandoer fortsat opmærket i LaTeX- kilden.

En rudimentær revisionsfacilitet tilbydes af et andet Perl-skript, 'latexrevise', der accepterer eller afslår alle ændringer. Manuel redigering af forskelsfilen kan anvendes til at tilsidesætte denne standardadfærd, og blot acceptere eller afslå udvalgte ændringer.

libjlatexmath-java
Implementering af LaTeX math-tilstand skrevet i Java
Versions of package libjlatexmath-java
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.3-1all
jessie1.0.3-1all
bookworm1.0.7-3all
bullseye1.0.7-3all
buster1.0.7-3all
sid1.0.7-3all
trixie1.0.7-3all
Debtags of package libjlatexmath-java:
roleshared-lib
Popcon: 327 users (374 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JLaTeXmath-biblioteket tilbyder et sæt af Javaklasser for visning af (komplekse) matematiske formler som en del af et Javaprogram. Nogle brugstilfælde:

 • Visning af tekst med indlejrede formler (i et redigeringspanel, en JavaHelp-side...)
 • Lav en afkrydsningsboks som tilbyder brugeren valgte mellem forskellige formler.
 • Hav en skyder med valg som viser deres værdier ikke som decimaltal, men som præcise værdier, f.eks. brøker, kvadratrødder eller en kombination af disse.
 • Vis formlen sammen med en graf for en funktion.
lyx
Tekstbehandling
Versions of package lyx
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.3.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.3.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.2-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.3.2-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.2-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package lyx:
interfacecommandline, x11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitqt
useediting, text-formatting, typesetting
works-withtext
works-with-formattex
x11application
Popcon: 245 users (215 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LyX er en næsten WYSIWYG-brugerflade til LaTeX. Det gør LaTeX's stærke tekstopsætningskvalitet tilgængelige for menigmand, der er vant til almindelig tekstbehandling. Da LyX understøtter LaTeX's koncept med generel tekstmarkering, er det endnu lettere og hurtigere at lave dokumenter af professionel kvalitet end med almindelige tekstbehandlere. Det er også muligt at benytte LaTeX-kommandoer i Lyx, så man går ikke glip af nogen af LaTeX's mange muligheder.

Du kan udvide LyX's funktionalitet ved at installere følgende pakker:

 • chktex: kontroller for typografiske fejl
 • gnuhtml2latex: importer HTML-dokumenter
 • gnumeric: importer regneark
 • librsvg2-bin, inkscape: brug SVG-billedformatet i LyX-dokumenter
 • lilypond: understøttelse for musikark
 • maxima: integreret CAS-understøttelse for evaluering af ligninger
 • mythes-*: brug OpenOffice.org/LibreOffice-synonymordbogen
 • noweb: importer noweb-filer
 • rcs, cvs, svn, git: integreret versionsstyring
 • texlive-xetex: brug XeTeX-opsætningssystemet
 • wv: importer Word-dokumenter
 • xsltproc (eller saxon med openjdk-17-jre), docbook-xsl: ePub-eksport
mlpost
OCaml-grænseflade til Metapost - kommandolinjeværktøj
Versions of package mlpost
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.9-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.9-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.8.1-6amd64,armel,armhf,i386
buster0.8.1-8amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.8.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.8.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mlpost er et OCaml-bibliotek for videnskabelig tegning. Biblioteket afhænger af Metapost, hvilket giver mulighed for at inkludere (La)TeX- fragmenter. Mlpost kan bruge den fulde funktionalitet i OCaml til at oprette deres diagrammer, inklusive statisk indtastning og muligheden for at bruge ethvert OCaml-bibliotek. Derudover promoverer Mlpost en deklarativ stil som er ret så forskellig fra eksisterende værktøjer.

Denne pakke indeholder et kommandolinjeværktøj for nemmere oprettelse af PostScript- eller PDF-figurer direkte fra .ml-filer.

Screenshots of package mlpost
pandoc
Generelt værktøj til konvertering af opmærkning
Versions of package pandoc
ReleaseVersionArchitectures
sid3.1.3+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.1.3+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.9.2.1-1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.12.4.2~dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.17.2~dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.1-3amd64,arm64,armhf,i386
bookworm2.17.1.1-2~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.2.1-3+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
upstream3.2.1
Debtags of package pandoc:
develdoc
interfacecommandline
roleprogram
useconverting
works-withtext
works-with-formatbib, docbook, html, json, man, odf, plaintext, tex, xml
Popcon: 2076 users (754 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pandoc er et Haskell-bibliotek til konvertering fra et opmærkningsformat til et andet, samt et kommandolinjeværktøj, som anvender dette bibliotek. Formater:

 • light markup formats (mange varianter af Markdown, reStructuredText, AsciiDoc, Org-mode, Muse, Textile, txt2tags)
 • HTML formats (HTML 4 and 5)
 • Ebook formats (EPUB v2 and v3, FB2)
 • Documentation formats (GNU TexInfo, Haddock)
 • Roff formats (man, ms)
 • TeX formats (LaTeX, ConTeXt)
 • Typst
 • XML formats (DocBook 4 and 5, JATS, TEI Simple, OpenDocument)
 • Outline formats (OPML)
 • Bibliography formats (BibTeX, BibLaTeX, CSL JSON, CSL YAML)
 • Word processor formats (Docx, RTF, ODT)
 • Interactive notebook formats (Jupyter notebook ipynb)
 • Page layout formats (InDesign ICML)
 • Wiki markup formats (MediaWiki, DokuWiki, TikiWiki, TWiki, Vimwiki, XWiki, ZimWiki, Jira wiki, Creole)
 • Slide show formats (LaTeX Beamer, PowerPoint, Slidy, reveal.js, Slideous, S5, DZSlides)
 • Dataformater (CSV- og TSV-tabeller)
 • PDF (via external programs such as pdflatex or wkhtmltopdf)

Pandoc kan konvertere matematisk indhold i dokumenter mellem TeX, MathML, Word-ligninger, roff eqn, typst og ren tekst. Det har et funktionsrigt system for automatiske citater og bibliografier, og det kan tilpasses via skabeloner, filtre og egne læsere og skrivere skrevet i Lua.

Denne pakke indeholder værktøjet pandoc.

Nogle dele af Pandoc kræver yderligere pakker:

 • SVG-indhold i PDF-uddata kræver librsvg2-bin.
 • YAML-metadata i TeX-relaterede uddata kræver texlive-latex-extra.
 • *.hs-filtre der ikke er sat som kørbare kræver ghc
 • *.js-filtre der ikke er sat som kørbare kræver nodejs.
 • *.php-filtre der ikke er sat som kørbare kræver php.
 • *.pl-filtre der ikke er sat som kørbare kræver perl.
 • *.py-filtre der ikke er sat som kørbare kræver python.
 • *.rb-filtre der ikke er sat som kørbare kræver ruby.
 • *.r-filtre der ikke er sat som kørbare kræver r-base-core.
 • LaTeX-uddata, and PDF-uddata via PDFLaTeX, kræver texlive-latex-recommended.
 • XeLaTeX-uddata, og PDF-uddata via XeLaTeX, kræver texlive-xetex.
 • LuaTeX-uddata, og PDF-uddata via LuaTeX, kræver texlive-luatex.
 • ConTeXt-uddata, og PDF-uddata via ConTeXt, kræver context.
 • PDF-uddata via wkhtmltopdf kræver wkhtmltopdf.
 • Roff man og roff ms-uddata, og PDF uddata via roff ms, kræver groff.
 • MathJax-optegnede ligninger kræver libjs-mathjax.
 • KaTeX-optegnede ligninger kræver node-katex.
 • tilvalget --csl kan bruge stile i citation-style-language-styles.
The package is enhanced by the following packages: libpandoc-elements-perl pandoc-sidenote
Screenshots of package pandoc
pandoc-citeproc
Pandoc-understøttelse for Citation Style Language - værktøjer
Versions of package pandoc-citeproc
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.10.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.14.3.1-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.17.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.0.1-1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 14 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pandoc-citeproc er en Haskell-implementering af Citation Style Language (CSL).

Denne pakke indeholder også en kørbar fil: pandoc-citeproc, som fungerer som et pandoc-filter (pandoc >= 1.12) og også en tilstand for konvertering af bibliografiske databaser som et YAML-format egnet for inkludering i pandoc YAML-metadata.

pybliographer
Værktøj for manipulering af bibliografiske databaser
Maintainer: Chris Lawrence
Versions of package pybliographer
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.16-1all
jessie1.2.16-1all
Debtags of package pybliographer:
interfacex11
roleprogram
sciencebibliography
scopeapplication
suitegnome
uitoolkitgtk
useconverting, editing, searching, viewing
works-withtext
works-with-formatbib, tex
x11application
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Programmet understøtter aktuelt BibTeX-, Medline-, Ovid- og Refer-filer. Programmet er brugbart for visning, redigering og søgning, men kan for eksempel også konvertere bibliografiske databaser til HTML-sider.

Yelp (del af GNOME) er krævet for at vise Pybliografic-manualen inden i den grafiske brugerflade.

Screenshots of package pybliographer
pybtex
BibTeX-kompatibel bibliografi-processor
Versions of package pybtex
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.23.0-1all
jessie0.18-1all
stretch0.20.1-1all
buster0.21-2all
sid0.24.0-4all
bookworm0.24.0-3all
trixie0.24.0-4all
Debtags of package pybtex:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useorganizing
works-withtext
works-with-formatbib
Popcon: 4 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pybtex læser citationsinformation fra en fil, og fremstiller en formateret bibliografi. Filer i BibTeX-stilarten understøttes. Alternativt kan stilarterne skrives i Python.

Pybtex forstår på nuværende tidspunkt de følgende bibliografiske formater:

 • BibTeX
 • BibTeXML
 • YAML-baseret format

Den bibliografi som fremkommer kan blive til uddata i et af følgende formater:

 • LaTeX
 • HTML
 • klartekst

Denne pakke tilbyder grænsefladen for kommandolinjen.

Screenshots of package pybtex
python3-pybtex-docutils
Docutils-motor for pybtex
Versions of package python3-pybtex-docutils
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2.1-1all
sid1.0.2-1all
trixie1.0.2-1all
bullseye0.2.1-1.1all
bookworm1.0.2-1all
upstream1.0.3
Popcon: 12 users (21 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pybtex læser citeret information fra en fil og fremstiller en formateret biografi. Pybtex-docutils tilbyder et udvidelsesmodul, der bringer understøttelse for docutils til pybtex.

Denne pakke tilbyder modulerne for Python 3.

python3-sphinxcontrib.bibtex
Sphinx-udvidelse for citationer i BibTeX-stil
Versions of package python3-sphinxcontrib.bibtex
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.5.0-1all
sid2.6.2-1all
bullseye1.0.0-1all
buster0.4.1-2all
trixie2.6.2-1all
Popcon: 8 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne udvidelse gør det muligt at indsætte BibTex-citationer i dokumentation oprettet af Sphinx, via et bibliografidirektiv, og en citatrolle, der fungerer på samme måde som LaTeX's bibliografimiljø og kommandoen \cite.

Denne pakke tilbyder modulerne for Python 3.

r-cran-knitr
GNU R-pakke for dynamisk rapportoprettelse via Literate Programming
Versions of package r-cran-knitr
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports1.21+dfsg-2~bpo9+1all
stretch1.15.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.47+dfsg-1all
trixie1.47+dfsg-1all
bookworm1.42+dfsg-1all
bullseye1.31+dfsg-1all
buster1.21+dfsg-2all
upstream1.48
Popcon: 964 users (72 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

P-pakken knitr er en almen læsevenlig programmeringsmotor, med simple API'er designet til at give brugeren fuld kontrol over resultatet uden tungt kodearbejde. Det kombinerer mange funktioner i en pakke med små finjusteringer motiveret af hverdagsbrug for Sweave.

Please cite: Yihui Xie: Link to publication (2013)
referencer
organisering af dokument for GNOME
Versions of package referencer
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package referencer:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useorganizing
x11application
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Referencer er et GNOME-program til organisering af dokumenter eller referencer, og i sidst ende en bibliografi-fil i BibTeX. Referencer inkluderer en række funktioner, der gør denne proces nemmere:

 • Automatisk indhentning af metadata fra PubMed, CrossRef og ArXiv
 • Smarte web-henvisninger
 • Import fra BibTeX, Reference Manager og EndNote
 • Opmærkning
sagetex
Indlejr Sagekode og plot i LaTeX
Versions of package sagetex
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.5+ds-2all
stretch3.0+ds-4all
buster3.2+ds-2all
bookworm3.6.1+ds-1all
sid3.6.1+ds-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakken SageTeX LaTeX tillader at du indlejrer kode, beregningsresultater og plot fra matematikpakken SageMath i LaTeX-dokumenter. SageMath er et Computer Algebra System (CAS) udviklet i åben kildekode.

Denne pakke tilbyder LaTeX-pakken.

The package is enhanced by the following packages: sagetex-doc
setzer
Simpel LaTeX-redigeringsprogram men stadig med alle funktioner
Versions of package setzer
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.4.8-1all
bullseye0.4.1-1all
trixie65-1all
sid65-1all
Popcon: 18 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Setzer har genveje for mange LaTeX-elementer og symboler, en guide til dokumentoprettelse, en mørk tilstand, en høj skærm til indholdsforhold og en god side om side pdf-fremviser.

Screenshots of package setzer
sketch
3D-diagrammer for TeX fra scene-beskrivelsessprog
Versions of package sketch
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.3.7-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.3.7-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.3.7-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.3.7-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.3.7-11amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.3.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.7-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package sketch:
interfacecommandline
roleprogram
scopeapplication
usetypesetting, viewing
works-withimage, image:vector, text
works-with-formattex
Popcon: 17 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Sketch er et simpelt system for fremstilling af linjetegninger af tredimensionelle objekter og scener. Sketch bruges til at lave fint gennemtænkte matematikbaserede illustrationer uden nogen udenforstående detaljer og kan nemt lægges over TeX math og tekst. Inddatasproget er et levn fra PSTricks, så det vil være nemt at lære for aktuelle PSTricks-brugere. Programmet opretter enten PSTricks eller TikZ/PGF-kode som resultat.

Bemærk at denne pakke ikke er det interaktive vektortegneprogram nu kendt under navnet skencil.

The package is enhanced by the following packages: sketch-doc
texlive
Tex Live - et rimeligt udvalg af TeX Live-pakker
Versions of package texlive
ReleaseVersionArchitectures
trixie2024.20240706-1all
sid2024.20240706-1all
jessie-security2014.20141024-2+deb8u1all
jessie2014.20141024-2+deb8u1all
stretch2016.20170123-5all
buster2018.20190227-2all
bullseye2020.20210202-3all
bookworm2022.20230122-3all
Debtags of package texlive:
made-oftex
roleapp-data, program
usetypesetting
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 696 users (62 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TeX Live-programdistributionen tilbyder et fuldstændig TeX-system. Programmet omfatter programmer for tekstopsætning, forhåndsvisning og udskrivning af TeX-dokumenter på mange forskellige sprog og en stor samling af TeX-makroer og skriftbiblioteker. Denne metapakke tilbyder et rimeligt udvalg af TeX Live-pakker, som bør være nok for det fleste formål. Distributionen inkluderer også omfattende generel dokumentation om TeX, samt dokumentationen som følger de inkluderede programpakker.

texlive-bibtex-extra
TeX Live - BibTeX yderligere stile
Versions of package texlive-bibtex-extra
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2022.20230122-4all
jessie2014.20141024-1all
stretch2016.20170123-5all
buster2018.20190227-2all
bullseye2020.20210202-3all
trixie2024.20240706-2all
sid2024.20240706-2all
Debtags of package texlive-bibtex-extra:
made-oftex
roleapp-data
usetypesetting
works-withtext
works-with-formatbib, tex
Popcon: 766 users (1034 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Yderligere BibTeX-stile og bibliografikdatabaser, inklusive BibLaTeX.

Denne pakke indeholder de følgende CTAN-pakker:

aaai-named -- BibTeX style for AAAI

aichej -- Bibliography style file for the AIChE Journal

ajl -- BibTeX style for AJL

amsrefs -- A LaTeX-based replacement for BibTeX

annotate -- A bibliography style with annotations

apacite -- Citation style following the rules of the APA

apalike-ejor -- A BibTeX style file for the European Journal of Operational Research

apalike2 -- Bibliography style that approaches APA requirements

archaeologie -- A citation-style which covers rules of the German Archaeological Institute

authordate -- Author/date style citation styles

beebe -- A collection of bibliographies

besjournals -- Bibliographies suitable for British Ecological Society journals

bestpapers -- A BibTeX package to produce lists of authors' best papers

bib2gls -- Command line application to convert .bib files to glossaries-extra.sty resource files

bibarts -- "Arts"-style bibliographical information

bibcop -- Style checker for .bib files

biber-ms -- A BibTeX replacement for users of BibLaTeX (multiscript version)

bibexport -- Extract a BibTeX file based on a .aux file

bibhtml -- BibTeX support for HTML files

biblatex -- Sophisticated Bibliographies in LaTeX

biblatex-abnt -- BibLaTeX style for Brazil's ABNT rules

biblatex-ajc2020unofficial -- BibLaTeX style for the Australasian Journal of Combinatorics

biblatex-anonymous -- A tool to manage anonymous work with BibLaTeX

biblatex-apa -- BibLaTeX citation and reference style for APA

biblatex-apa6 -- BibLaTeX citation and reference style for APA 6th Edition

biblatex-archaeology -- A collection of BibLaTeX styles for German prehistory

biblatex-arthistory-bonn -- BibLaTeX citation style covers the citation and bibliography guidelines for art historians

biblatex-bath -- Harvard referencing style as recommended by the University of Bath Library

biblatex-bookinarticle -- Manage book edited in article

biblatex-bookinother -- Manage book edited in other entry type

biblatex-bwl -- BibLaTeX citations for FU Berlin

biblatex-caspervector -- A simple citation style for Chinese users

biblatex-chem -- A set of BibLaTeX implementations of chemistry-related bibliography styles

biblatex-chicago -- Chicago style files for BibLaTeX

biblatex-claves -- A tool to manage claves of old litterature with BibLaTeX

biblatex-cv -- Create a CV from BibTeX files

biblatex-dw -- Humanities styles for BibLaTeX

biblatex-enc -- BibLaTeX style for the Ecole nationale des chartes (Paris)

biblatex-ext -- Extended BibLaTeX standard styles

biblatex-fiwi -- BibLaTeX styles for use in German humanities

biblatex-gb7714-2015 -- A BibLaTeX implementation of the GBT7714-2015 bibliography style for Chinese users

biblatex-german-legal -- Comprehensive citation style for German legal texts

biblatex-gost -- BibLaTeX support for GOST standard bibliographies

biblatex-historian -- A BibLaTeX style

biblatex-ieee -- IEEE style files for BibLaTeX

biblatex-ijsra -- BibLaTeX style for the International Journal of Student Research in Archaeology

biblatex-iso690 -- BibLaTeX style for ISO 690 standard

biblatex-jura2 -- Citation style for the German legal profession

biblatex-juradiss -- BibLaTeX stylefiles for German law theses

biblatex-license -- Add license data to the bibliography

biblatex-lncs -- BibLaTeX style for Springer Lecture Notes in Computer Science

biblatex-lni -- LNI style for BibLaTeX

biblatex-luh-ipw -- BibLaTeX styles for social sciences

biblatex-manuscripts-philology -- Manage classical manuscripts with BibLaTeX

biblatex-mla -- MLA style files for BibLaTeX

biblatex-morenames -- New names for standard BibLaTeX entry type

biblatex-ms -- Sophisticated Bibliographies in LaTeX (multiscript version)

biblatex-multiple-dm -- Load multiple datamodels in BibLaTeX

biblatex-musuos -- A BibLaTeX style for citations in musuos.cls

biblatex-nature -- BibLaTeX support for Nature

biblatex-nejm -- BibLaTeX style for the New England Journal of Medicine (NEJM)

biblatex-nottsclassic -- Citation style for the University of Nottingham

biblatex-opcit-booktitle -- Use op. cit. for the booktitle of a subentry

biblatex-oxref -- BibLaTeX styles inspired by the Oxford Guide to Style

biblatex-philosophy -- Styles for using BibLaTeX for work in philosophy

biblatex-phys -- A BibLaTeX implementation of the AIP and APS bibliography style

biblatex-publist -- BibLaTeX bibliography support for publication lists

biblatex-readbbl -- Read a .bbl file created by biber

biblatex-realauthor -- Indicate the real author of a work

biblatex-sbl -- Society of Biblical Literature (SBL) style files for BibLaTeX

biblatex-science -- BibLaTeX implementation of the Science bibliography style

biblatex-shortfields -- Use short forms of fields with BibLaTeX

biblatex-socialscienceshuberlin -- BibLaTeX-style for the social sciences at HU Berlin

biblatex-software -- BibLaTeX stylefiles for software products

biblatex-source-division -- References by "division" in classical sources

biblatex-spbasic -- A BibLaTeX style emulating Springer's old spbasic.bst

biblatex-subseries -- Manages subseries with BibLaTeX

biblatex-swiss-legal -- Bibliography and citation styles following Swiss legal practice

biblatex-trad -- "Traditional" BibTeX styles with BibLaTeX

biblatex-true-citepages-omit -- Correction of some limitation of the citepages=omit option of BibLaTeX styles

biblatex-unified -- BibLaTeX implementation of the unified stylesheet for linguistics journals

biblatex-vancouver -- Vancouver style for BibLaTeX

biblatex2bibitem -- Convert BibLaTeX-generated bibliography to bibitems

biblist -- Print a BibTeX database

bibtools -- Bib management tools

bibtopic -- Include multiple bibliographies in a document

bibtopicprefix -- Prefix references to bibliographies produced by bibtopic

bibunits -- Multiple bibliographies in one document

biolett-bst -- A BibTeX style for the journal "Biology Letters"

bookdb -- A BibTeX style file for cataloguing a home library

breakcites -- Ensure that multiple citations may break at line end

cell -- Bibliography style for Cell

chbibref -- Change the Bibliography/References title

chembst -- A collection of BibTeX files for chemistry journals

chicago -- A "Chicago" bibliography style

chicago-annote -- Chicago-based annotated BibTeX style

chicagoa -- "Chicago" bibliography style with annotations

chicagolinks -- "Chicago" bibliography style that allows annotations

chscite -- Bibliography style for Chalmers University of Technology

citation-style-language -- Bibliography formatting with Citation Style Language

citeall -- Cite all entries of a bbl created with BibLaTeX

citeref -- Add reference-page-list to bibliography-items

collref -- Collect blocks of references into a single reference

compactbib -- Multiple thebibliography environments

crossrefware -- Scripts for working with crossref.org

custom-bib -- Customised BibTeX styles

din1505 -- Bibliography styles for German texts

dk-bib -- Danish variants of standard BibTeX styles

doipubmed -- Special commands for use in bibliographies

ecobiblatex -- Global Ecology and Biogeography BibLaTeX styles for the Biber backend

econ-bst -- BibTeX style for economics papers

economic -- BibTeX support for submitting to Economics journals

fbs -- BibTeX style for Frontiers in Bioscience

figbib -- Organize figure databases with BibTeX

footbib -- Bibliographic references as footnotes

francais-bst -- Bibliographies conforming to French typographic standards

gbt7714 -- BibTeX implementation of China's bibliography style standard GB/T7714-2015

geschichtsfrkl -- BibLaTeX style for historians

harvard -- Harvard citation package for use with LaTeX 2e

harvmac -- Macros for scientific articles

hep-bibliography -- An acronym extension for glossaries

historische-zeitschrift -- BibLaTeX style for the journal 'Historische Zeitschrift'

icite -- Indices locorum citatorum

ietfbibs -- Generate BibTeX entries for various IETF index files

ijqc -- BibTeX style file for the Intl. J. Quantum Chem

inlinebib -- Citations in footnotes

iopart-num -- Numeric citation style for IOP journals

is-bst -- Extended versions of standard BibTeX styles

jbact -- BibTeX style for biology journals

jmb -- BibTeX style for the Journal of Theoretical Biology

jneurosci -- BibTeX style for the Journal of Neuroscience

jurabib -- Extended BibTeX citation support for the humanities and legal texts

ksfh_nat -- BibTeX style for KSFH Munich

listbib -- Lists contents of BibTeX files

logreq -- Support for automation of the LaTeX workflow

ltb2bib -- Converts amsrefs' .ltb bibliographical databases to BibTeX format

luabibentry -- Repeat BibTeX entries in a LuaLaTeX document body

margbib -- Display bibitem tags in the margins

multibib -- Multiple bibliographies within one document

multibibliography -- Multiple versions of a bibliography, with different sort orders

munich -- An alternative authordate bibliography style

nar -- BibTeX style for Nucleic Acid Research

newcastle-bst -- A BibTeX style to format reference lists in the Harvard at Newcastle style

nmbib -- Multiple versions of a bibliography, with different sort orders

notes2bib -- Integrating notes into the bibliography

notex-bst -- A BibTeX style that outputs HTML

oscola -- BibLaTeX style for the Oxford Standard for the Citation of Legal Authorities

perception -- BibTeX style for the journal Perception

plainyr -- Plain bibliography style, sorted by year first

pnas2009 -- BibTeX style for PNAS (newer version)

rsc -- BibTeX style for use with RSC journals

showtags -- Print the tags of bibliography entries

sort-by-letters -- Bibliography styles for alphabetic sorting

splitbib -- Split and reorder your bibliography

turabian-formatting -- Formatting based on Turabian's Manual

uni-wtal-ger -- Citation style for literary studies at the University of Wuppertal

uni-wtal-lin -- Citation style for linguistic studies at the University of Wuppertal

urlbst -- Web support for BibTeX

usebib -- A simple bibliography processor

vak -- BibTeX style for Russian Theses, books, etc

windycity -- A Chicago style for BibLaTeX

xcite -- Use citation keys from a different document

zootaxa-bst -- A BibTeX style for the journal Zootaxa

texlive-math-extra
TeX Live: Matematiske pakker
Versions of package texlive-math-extra
ReleaseVersionArchitectures
jessie2014.20141024-1all
Debtags of package texlive-math-extra:
fieldmathematics
made-oftex
roleapp-data, plugin
usetypesetting
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 24 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Denne pakke inkluderer de følgende CTAN-pakker:

12many - Generalisering af matematiske indekssæt.

amstex - American Mathematical Societys rene TeX-makroer.

backnaur - Opsæt Backus Naur Form-definitioner.

begriff - Opsæt Begriffschrift.

binomexp - Beregn Pascals trekant.

boldtensors - Fede latinske og græske tegn via simple præfikstegn.

bosisio - En samling af pakker af Francesco Bosisio.

bropd - Forenklede parenteser og ligninger i LaTeX.

ccfonts - Understøttelse for Concrete-tekst og matematiskskrifter i LaTeX.

commath - Understøttelse af matematisk opsætning.

concmath - Matematiske skrifttyper for Concrete.

concrete - Concrete Roman-skrifttyper.

conteq - Opsæt ligninger der fortsættes over flere linjer.

eqnarray - Mere generelle ligningsarray'er med nummerering.

extarrows - Ekstra pile udover dem tilbudt i AMSmath.

extpfeil - Udvidbare pile i matematik.

faktor - Opsæt kvotientstrukturer med LaTeX.

grundgesetze - Opsæt Freges Grundgesetze der Arithmetik

interval - Formater matematiske intervaller, der sikrer korrekte

      mellemrum.

ionumbers - Ændr stil for tal i matematiktilstand.

isomath - Matematikstil for videnskab og teknologi.

logicproof - Boksbeviser for propositionel logik og prædikatlogik.

lpform - Opsæt lineær programmeringsformuleringer og sæt af ligninger.

lplfitch - Naturlige deduktionsbeviser i Fitch-stil.

mathcomp - Tekstsymboler i matematiktilstand.

mattens - Opsætning af matricer/tensorer.

mhequ - Ligninger i flere kolonner, mærker, etiketter, undernummerering.

multiobjective - Symboler for flerobjektiv optimering etc.

natded - Opsæt naturlige deduktionsbeviser.

nath - Naturlig matematiknotation.

ot-tableau - Optimality Theory tableaux i LaTeX.

oubraces - Parenteser over og under en formel.

proba - Genvejskommandoer til symboler brugt i sandsynlighedstekster.

rec-thy - Kommander til at opsætte rekursive teoriafhandlinger.

ribbonproofs - Tegne ribbon-beviser.

shuffle - Et symbol for shuffleproduktet.

skmath - Udvidelser for de matematiske kommandoers område.

statex - Statistisk stil.

statex2 - Statistisk stil.

stmaryrd - St Mary Road-symboler for theoretisk computervidenskab.

subsupscripts - Et interval af kommandoer for under- og overskripter.

susy - Makroer for SuperSymmetry-relateret arbejde.

syllogism - Opsæt syllogismer i LaTeX.

sympytexpackage -

synproof - Nem tegning af syntaktiske beviser.

tablor - Opret tabeller af tegn og af variationer.

tensor - Opsæt tensorer.

tex-ewd - Makroer til at opsætte beregningsbeviser og programmer i

     Dijkstras stil.

thmbox - Dekorer læresætningsudtryk.

turnstile - Opsæt (den logiske) turnstile-notation.

unicode-math - Understøttelse af Unicodematematik for XeTeX og LuaTeX.

venn - Oprettelse af Venn-diagrammer med MetaPost.

yhmath - Udvidede matematikskrifter for LaTeX.

ytableau - Young tableaux og Youngdiagrammer med mange funktioner.

texlive-publishers
??? missing short description for package texlive-publishers :-(
Versions of package texlive-publishers
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2020.20210202-3all
sid2024.20240706-2all
trixie2024.20240706-2all
jessie2014.20141024-1all
stretch2016.20170123-5all
bookworm2022.20230122-4all
buster2018.20190227-2all
Debtags of package texlive-publishers:
roleplugin
usetypesetting
works-with-formattex
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git
texlive-science
??? missing short description for package texlive-science :-(
Versions of package texlive-science
ReleaseVersionArchitectures
stretch2016.20170123-5all
jessie2014.20141024-1all
bullseye2020.20210202-3all
sid2024.20240706-2all
trixie2024.20240706-2all
buster2018.20190227-2all
bookworm2022.20230122-4all
Debtags of package texlive-science:
fieldbiology, chemistry, electronics, mathematics, physics
made-oftex
roleapp-data
sciencepublishing
usetypesetting
works-withgraphs, text
works-with-formattex
Popcon: 2762 users (532 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git
texmaker
LaTeX-redigeringsprogram for flere platforme
Versions of package texmaker
ReleaseVersionArchitectures
bullseye5.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.0.3-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie5.1.3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.3-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm5.1.3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.1.3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream5.1.4
Debtags of package texmaker:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
useediting, typesetting
works-with-formattex
x11application
Popcon: 267 users (69 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Texmaker er et enkelt LaTeX-redigeringsprogram som kan konfigureres på mange måder med god understøttelse af genvejstaster og omfattende LaTeX- dokumentation. Texmaker integrerer mange værktøjer krævet for at udvikle dokumenter med LaTeX i kun et program. Programmet har nogle gode funktioner såsom syntaksfremhævelse, indsættelse af 370 matematiske symboler med kun et klik og »strukturvisning« af dokumentet for nemmere navigering.

Please cite: Pascal Brachet: Documentation.
Screenshots of package texmaker
texstudio
LaTeX-redigeringsprogram med alle funktioner
Maintainer: Tom Jampen
Versions of package texstudio
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.0.4+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.11.2+debian-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.8.4+debian-3amd64,armel,armhf,i386
bookworm4.3.1+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.12.14+debian-1amd64,arm64,armhf,i386
sid4.8.1+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.8.1+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package texstudio:
uitoolkitqt
Popcon: 420 users (364 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

TeXstudio er et integreret skrivemiljø til at oprette LaTeX-dokumenter. Programmet forsøger at forenkle og forbedre LaTeX-skriveprocessen ved at tilbyde brugeren en række funktioner, inklusive:

 • Avanceret syntaksfremhævelse
 • Live referencekontrol
 • En integreret pdf-fremviser
 • Live indlejret forhåndsvisning
 • LaTeX-kommandofuldførelse og syntakskontrol
 • Lokal og global strukturvisning
 • Citationskontrol og fuldførelse
 • Live grammatikkontrol
 • Stavekontrol
transfig
??? missing short description for package transfig :-(
Maintainer: Roland Rosenfeld
Versions of package transfig
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security3.2.5.e-4+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch-security3.2.6a-2+deb9u4all
stretch3.2.6a-2+deb9u3all
jessie3.2.5.e-4+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package transfig:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting, printing
works-withimage, image:raster, image:vector, text
works-with-formatgif, jpg, pdf, png, postscript, svg, tex
Popcon: 37 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
The package is enhanced by the following packages: fig2ps
Screenshots of package transfig
vim-latexsuite
Se, rediger og kompiler LaTeX-dokumenter inden fra Vim
Maintainer: Johann Felix Soden
Versions of package vim-latexsuite
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.9.0-1all
buster1.9.0-1all
bookworm1.10.0-1all
sid1.10.0-1all
trixie1.10.0-1all
jessie20130116.788-1all
bullseye1.10.0-1all
Debtags of package vim-latexsuite:
develeditor
interfacetext-mode
roleplugin
uitoolkitncurses
useediting, typesetting
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Vim-latexsuite forsøger at tilbyde et omfattende sæt af værktøjer til at vise, redigere og kompilere LaTeX-dokumenter i Vim. Sammen tilbyder de værktøjer startende fra makroer til at øge hastigheden under redigering af LaTeX-dokumenter til funktioner for fremadrettet søgning i .dvi-dokumenter.

Denne pakke tilbyder også hjælp til LaTeX i Vim.

Som standard er vim-latexsuite ikke aktiveret. Læs venligst /usr/share/doc/vim-latexsuite/README.Debian efter installation af pakken.

xfig
Interaktiv tegning af figurer under X11
Maintainer: Roland Rosenfeld
Versions of package xfig
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.2.5.c-3amd64,armel,armhf,i386
buster3.2.7a-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.2.6a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security3.2.7a-3+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.2.8-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.2.8b-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.2.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.2.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package xfig:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitathena
useediting
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 141 users (86 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

XFig er et menudrevet værktøj, der lader brugeren tegne og manipulere objekter interaktivt i et X-vindue. De resulterende billeder kan gemmes. hvis programmet fig2dev er installeret, som er indeholdt i pakken fig2dev, så kan billederne udskrives på PostScript-printere eller konverteres til en række andre formater (f.eks. for at tillade inkludering i LaTeX-dokumenter eller på internetsider).

Denne pakke indeholder selve xfig-programmet.

Du bør overveje at installere pakken fig2dev, så du kan eksportere grafikken i flere gængse formater. Du bør også overveje at installere xfig-doc, som indeholder dokumentationen samt xfig-libs, der indeholder flere biblioteker med småbilleder.

zotero-standalone
Organiser og del dine videnskabelige kilder
Maintainer: Sébastien Villemot
Versions of package zotero-standalone
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.0.29.16+dfsg-1all
Popcon: 5 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zotero hjælper dig med at indsamle, håndtere og citere dine videnskabelige kilder.

Zotero giver dig mulighed for at lagre dine biblioteker på nettet, så de kan tilgås fra enhver computer. Din samling på nettet kan også deles med andre Zotero-brugere, så du i fællesskab kan oprette bibliografier og videnskabelige noter. Programmet kan automatisk indsamle bibliografisk information om ressourcer tilgængelige i hundredvis af databaser, bibliotekskataloger og nettet.

Denne pakke indeholder den uafhængige version af Zotero, som ikke kræver en Firefoxbrowser (selvom den stadig bruger dens motor).

Screenshots of package zotero-standalone

Official Debian packages with lower relevance

csv2latex
CSV- til LaTeX-filomdanner for kommandolinjen
Maintainer: Benoît Rouits
Versions of package csv2latex
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.23.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.23.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.23.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.18.1-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.22-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.21-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package csv2latex:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
Popcon: 5 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Csv2latex er en simpel filomdanner for kommandolinjen, som omdanner en kommaadskilt fil til en LaTeX-tabel. Den kan gætte eksotiske csv-formater.

libgtkmathview-bin
Optegningsmotor for MathML-dokumenter
Versions of package libgtkmathview-bin
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.8.0-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.0-15amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.8.0-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.0-10+nmu2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libgtkmathview-bin:
devellibrary
fieldmathematics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useediting
works-with-formatxml
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GtkMathView er en C++-optegningsmotor for MathML-dokumenter. Den tilbyder en interaktiv visning, som kan bruges til at gennemse og redigere MathML-opmærkning.

GtkMathViews læser MatchML-dokumenter via en brugerflade hvis formål er at gennemløbe MathML-dokumentet (eller en del af det) og på passende vis instantiere GtkMathViews interne datastrukturer som er egnet for optegning af den. I øjeblikket er de følgende brugerflader understøttet: libxml2 (trævisning der bruger libxml1 API), libxml2-læser (hændelsesvisning der bruger libxml2-læser API), GMetaDOM (trævisning der bruger DOM API), tilpasset (for programmet specifik visning med programtilbudt tilbagekald).

GtkMathView optegner MathML-dokumenter via en motor hvis formål er at tilbyde en grænseflade mellem den flytbare optegningsmotor og de af platformen specifikke funktioner (såsom indhentelse af skrifttyper, optegning på skærmen og så videre). I øjeblikket er de følgende motorer indeholdt: GTK+, GTK+ widget, PostScript, SVG, AbiWord.

Denne pakke inkluderer redskaber til at vise og optegne MathML-dokumenter.

libqtexengine-dev
Development files for the QTeXEngine library
Versions of package libqtexengine-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster0.3-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libqtexengine-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QTeXEngine enables Qt based applications to easily export graphics created using the QPainter class to TeX. It is built on top of QPaintEngine and uses the TikZ/Pgf graphic systems for TeX.

This package contains the development and header files for the QTeXEngine library.

libreoffice-dmaths
Udvidelse til formelredigering for LibreOffice Writer
Versions of package libreoffice-dmaths
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.4.0.0+dfsg1-2all
jessie3.4+dfsg1-1all
buster4.4.0.0+dfsg1-1all
bullseye4.4.0.0+dfsg1-1all
trixie4.4.0.0+dfsg1-3all
sid4.4.0.0+dfsg1-3all
Popcon: 126 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke integreres med LibreOffice for at forenkle redigering af matematiske og videnskabelige formler. Du kan også bruge dit foretrukne tegneprogram og inkludere funktionsgrader i et dokument.

luasseq
TeX Live - overgangspakke
Versions of package luasseq
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.1-6all
buster2018.20190227-2all
stretch2016.20170123-5all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette er en overgangspakke for luasseq til at sikre korrekt opgradering til texlive-luatex. Den kan fjernes igen, når installationen er færdig.

r-cran-gridbase
GNU R-integration af base- og gittergrafik
Versions of package r-cran-gridbase
ReleaseVersionArchitectures
buster0.4-7-4all
bullseye0.4-7-5all
trixie0.4-7-5all
sid0.4-7-5all
bookworm0.4-7-5all
stretch0.4-7-2all
Popcon: 114 users (40 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke aktiverer integration af base- og gittergrafik.

r-cran-highr
Syntaksfremhævelse for R-kildekode
Versions of package r-cran-highr
ReleaseVersionArchitectures
sid0.11+dfsg-1all
trixie0.11+dfsg-1all
bookworm0.10+dfsg-1all
bullseye0.8+dfsg-2all
buster0.7+dfsg-1all
stretch0.6-1all
Popcon: 958 users (68 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU R-pakken highr tilbyder syntaksfremhævelse for R-kildekode; den understøtter som standard oprettelse af LaTeX- og HTML fra R-kildekode. Kildekode for andre sprog er understøttet via Andre Simons pakke highlight.

r-cran-scatterd3
D3 JavaScript Scatterplot fra GNU R
Versions of package r-cran-scatterd3
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.2+dfsg-1all
sid1.0.1+dfsg-1all
bookworm1.0.1+dfsg-1all
trixie1.0.1+dfsg-1all
stretch0.8.1+dfsg-1all
buster0.8.2+dfsg1-1all
Popcon: 6 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke opretter D3 JavaScript scatterplot fra R med interaktive funktioner: panning, zoom, værktøjsfif etc.

Pakken scatterD3 tilbyder en HTML-kontrol baseret på pakken htmlwidgets og gør det muligt at fremstille interaktive scatterplots ved at bruge Javascript-visualisteringsbiblioteket d3.

r-cran-shape
GNU R-funktioner for plot af grafiske former, farver
Versions of package r-cran-shape
ReleaseVersionArchitectures
sid1.4.6-1all
bullseye1.4.5-1all
stretch1.4.2-1all
buster1.4.4-2all
bookworm1.4.6-1all
trixie1.4.6-1all
upstream1.4.6.1
Popcon: 68 users (31 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke tilbyder funktioner for plot af grafiske former, såsom ellipser, cirkler, cylindre, pile ...

r-cran-xtable
Gennemtvinger omdannelse af GNU R-data til tabeller i LaTex og HTML
Versions of package r-cran-xtable
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.8-4-2all
trixie1.8-4-2all
jessie1.7-4-1all
buster1.8-3-1all
sid1.8-4-2all
stretch1.8-2-1all
bullseye1.8-4-2all
Popcon: 1020 users (37 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne R-pakke tilbyder funktioner som returnerer, viser eller skriver LaTeX- eller HTML-koden som er knyttet til det medfølgende objekt fra klassen xtable til disken. Pakken tilbyder også funktioner som konverterer et R-objekt til et xtable-objekt, der så kan udskrives som en LaTeX- eller HTML-tabel.

svgtoipe
Konverterer SVG-figurer til en XML-fil der kan læses af Ipe
Versions of package svgtoipe
ReleaseVersionArchitectures
bookworm7.2.24.1-3.1all
jessie20100608-1amd64,armel,armhf,i386
buster7.2.7.2-1all
bullseye7.2.20-1all
stretch20150406-3all
sid7.2.24.1-3.1all
trixie7.2.24.1-3.1all
Debtags of package svgtoipe:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
works-with-formatsvg
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ipe er et tegneredskab til fremstilling af figurer, tilbydes i pakken ipe.

Denne pakke indeholder et værktøj til at konvertere tegninger i SVG-format til XML, som kan bruges af redigeringsprogrammet ipe.

tellico
Hold styr på bøger, videoer, musik etc.
Versions of package tellico
ReleaseVersionArchitectures
sid3.5.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.5.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm3.4.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.3.9+dfsg.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.3.9+dfsg.1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.1.4-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package tellico:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitqt
useorganizing
works-withpim
works-with-formatxml, xml:xslt
x11application
Popcon: 60 users (59 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tellico er en samlingshåndtering for KDE. Den inkluderer standardsamlinger for bøger, bibliografier, tegneserier, videoer, musik, mønster, frimærker, samlekort og vine.

Mulighederne i Tellico inkluderer:

 • Oprettelse af brugerdefinerede tilpassede samlinger med ubegrænsede felter.
 • Automatisk formaterede navne.
 • Sortering og filtrering efter et felt eller egenskab.
 • ISBN-validering.
 • Fuld tilpasning for udskrivning eller visning via XSLT-filer.
 • Import og eksport fra CSV-, RIS-, BibTeX- og BibTeXML-filer.
 • Import af data fra Amazon, IMDB, CDDB eller enhver US-MARC-overholdende z39.50-server.

Tellicofiler gemmes i XML-formatet, og dermed undgås behovet for en databaseserver, og andre programmer kan dermed også bruge dataene.

xul-ext-zotero
Firefox-udvidelse til at organisere og dele dine videnskabsressourcer
Maintainer: Sébastien Villemot
Versions of package xul-ext-zotero
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.0.29.16+dfsg-1all
Debtags of package xul-ext-zotero:
roleplugin
suitemozilla
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zotero hjælper dig med at indsamle, håndtere og citere dine videnskabelige kilder.

Zotero giver dig mulighed for at lagre dine biblioteker på nettet, så de kan tilgås fra enhver computer. Din samling på nettet kan også deles med andre Zotero-brugere, så du i fællesskab kan oprette bibliografier og videnskabelige noter. Programmet kan automatisk indsamle bibliografisk information om ressourcer tilgængelige i hundredvis af databaser, bibliotekskataloger og nettet.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

texmacs
WYSIWYG mathematical text editor using TeX fonts
Versions of package texmacs
ReleaseVersionArchitectures
VCS1:2.1.2-1all
Versions and Archs
License: free
Debian package not available
Git
Version: 1:2.1.2-1

GNU TeXmacs is a free scientific text editor, which was both inspired by TeX and GNU Emacs.

The editor allows you to write structured documents via a WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get) and a user friendly interface. New styles may be created by the user. The program implements high-quality typesetting algorithms and TeX fonts, which help you to produce professionally looking documents.

The high typesetting quality still goes through for automatically generated formulas, which makes TeXmacs suitable as an interface for computer algebra systems. TeXmacs also supports the Guile/Scheme extension language, so that you may customize the interface and write your own extensions to the editor.

This package contains the architecture dependent files.

Unofficial packages built by somebody else

pymarc
read, write and modify MARC bibliographic data
Responsible: Edward Betts
License: BSD

pymarc is a Python library for working with MARC21 bibliographic data loosely based on the MARC/Perl suite of modules (http://marcpm.sf.net).

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

quaneko - wnpp
An index tool of TXT, PDF, DOC, HTML and others
Responsible: LI Daobing
License: GPL
Debian package not available

Quaneko is a tool that allows you to quickly search for keywords in the files and directories on the local hard disk. It creates indexes over the words in those files. For you, this means that a typical search query will only take seconds.

quaneko can not only search for words in plain text files but also in various other file formats, depending on its configuration (e.g. Word doc, pdf, html, xml,...)

No known packages available

gpapers
bibliography management software
License: GPL
Debian package not available

Digital library manager. Think of it as an iTunes for your PDFs.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 234500