Debian Science Project
Summary
Typesetting
Debian Science typesetting packages

This metapackage will install Debian Science packages related to typesetting. You might also be interested in the use::typesetting debtag.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Typesetting packages

Official Debian packages with high relevance

Auctex
integrované prostredie na upravovanie dokumentov pre TeX atď.
Versions of package auctex
ReleaseVersionArchitectures
sid11.91-2all
bullseye11.91-2all
squeeze11.85-1all
wheezy11.86-11all
jessie11.87-3+deb8u1all
stretch11.90-1all
buster11.91-2all
upstream12.2
Debtags of package auctex:
interfacetext-mode
roleplugin
suiteemacs, gnu
useediting
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 272 users (42 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

AUCTeX je vyčerpávajúce, prispôsobiteľné integrované prostredie na písanie vstupných súborov TeX/LaTeX/ConTeXt/Texinfo pomocou GNU Emacs. XEmacs sa momentálne dodáva s vlastnou verziou AUCTeX.

Podporuje spracovanie zdrojových súborov tým, že spúšťa TeX a súvisiace nástroje (ako výstupné filtre, postprocesory na tvorbu registrov a bibliografií a prehliadače) z vnútra Emacs. AUCTeX umožňuje prehliadanie chýb, ktoré nahlásil TeX, pričom presúva kurzor priamo na nahlásenú chybu a zobrazuje dokumentáciu priamo pre uvedenú chybu. Bude to fungovať aj keď je dokument rozdelený na niekoľko súborov.

AUCTeX dokáže automaticky odsadzovať zdrojové súbory LaTeXu, buď riadok po riadku alebo celý dokument a má špeciálnu funkciu, ktorá môže veľmi pomôcť pri získaní celkového prehľadu o dokumente.

AUCTeX je napísaná kompletne v Emacs Lisp a preto je možné ho rozširovať o nové vlastnosti na špecifické potreby. Dodáva sa s množstvom šikovných makier Emacsu. Je to projekt GNU a dokumentácia všetkých jeho vlastností je dostupná pomocou prehliadača info Emacsu.

Screenshots of package auctex
Biber
veľmi doplnená náhrada BibTeXu pre používateľov BibLaTeXu
Versions of package biber
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.7-2all
wheezy0.9.9+release-1all
sid2.14-1all
bullseye2.14-1all
buster2.12-2all
jessie1.9-3+deb8u1all
Popcon: 411 users (184 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík biblatex, ktorého autorom je Philipp Lehman sa stáva pre používateľov LaTeXu de facto štandardným nástrojom na správu citácií. BibLaTeX sa spoliehal na program BibTeX iba kvôli triedeniu a tvorbe veľmi všeobecného súboru .bbl bez akýchkoľvek inštrukcií ohľadne formátovania. O všetko ostatné sa stará biblatex, ktorý poskytuje autorom citačných štýlov mocné a flexibilné rozhranie makier.

Biber ponúka veľkú nadmnožinu funkcií BibTeXu pre používateľov BibLaTeXu. Okrem toho ponúka plnú podporu UTF-8 (Unicode 6.0), plne nastaviteľné zoraďovanie, výstup do GraphViz pomáhajúci pri vizualizácii komplexných krížových odkazov, podporu vzdialených zdrojov dát, overenie štruktúry dát oproti (prispôsobiteľnému) dátovému modelu a oveľa viac.

Bibus
bibliografická databáza
Versions of package bibus
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.5.1-3all
buster1.5.2+dfsg-1all
stretch1.5.2-4all
jessie1.5.2-4all
wheezy1.5.2-1all
Debtags of package bibus:
interfacex11
roleprogram
sciencebibliography, publishing
uitoolkitwxwidgets
useorganizing, typesetting
works-with-formatbib, odf
x11application
Popcon: 14 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Bibus je bibliografická databáza, ktorá bola vyvinutá s ohľadom na LibreOffice/OpenOffice.org. Dokáže priamo vkladať citácie a formátovať bibliografický register v dokumente Textového procesora OpenOffice.org. Medzi hlavné vlastnosti patria:

 • hierarchická organizácia referencií s používateľsky definovanými kľúčmi
 • navrhnuté pre viacpoužívateľské prostredia (zdieľanie databázy medzi používateľmi)
 • vyhľadávač podporujúci live požiadavky
 • online prístup do PubMed
 • import záznamov PubMed (Medline), EndNote/Refer, RIS a BibTeX

Bibus štandardne použije ako úložisko databázu SQLite (prostredníctvom modulu SQLite3 dostupného pre Python >2.5). Ale podporuje tiež databázy MySQL. Ak chcete použiť databázu MySQL, uistite sa, že máte nainštalovaný modul python-mysqldb.

Screenshots of package bibus
Bibutils
konvertor bibliografických súborov
Versions of package bibutils
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.12-5amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.12-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze4.8-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid6.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.12-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package bibutils:
roleprogram
useconverting
works-with-formatbib, xml
Popcon: 34 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Konvertuje medzi nasledovnými formátmi bibliografických dát: BibTeX, COPAC, EndNote refer, EndNote XML, Pubmed XML, ISI Web of Science, US Library of Congress MODS, RIS a bibliografia Word 2007.

Tento balík poskytuje nástroje príkazového riadka bib2xml, copac2xml, end2xml endx2xml, isi2xml, med2xml, ris2xml na konverziu do formátu MODS XML format, modsclean which reformats MODS XML a zodpovedajúcu sadu príkazov xml2ads, xml2bib, xml2end, xml2isi, xml2ris, xml2wordbib na konverziu do formátu MODS XML.

Cb2bib
extrahuje bibliografické referencie z rozličných zdrojov
Versions of package cb2bib
ReleaseVersionArchitectures
sid2.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.9.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.9.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.9-4amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.4.8-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.4.0-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package cb2bib:
interfacex11
roleprogram
sciencebibliography
uitoolkitqt
useorganizing, text-formatting, typesetting
works-withtext
works-with-formatbib, tex
x11application
Popcon: 20 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

cb2bib je program na extrahovanie bibliografických referencií z rozličných neformátovaných a neštandardných zdrojov ako:

 • upozornenia emailom
 • webové stránky časopisov
 • a predovšetkým súbory PDF

Výstupné referencie sa zapisujú do súborov vo formáte BibTeX. Medzi ďalšie vlastnosti patrí:

 • na súbory článkov je možné odkazovať a premenovávať ich pretiahnutím do okna cb2Bib
 • upravovanie a prechádzanie súborov BibTeX
 • citovanie referencií, hľadanie referencií a úplný obsah odkazovaných dokumentov
 • vkladanie bibliografických údajov do dokumentov
 • písanie krátkych poznámok, ktoré zachytávajú vzťahy niekoľkých referencií
Please cite: Pere Constans: A simple extraction procedure for bibliographical author field.. (eprint) arXiv 902.0755 (2009)
Dia
Editor diagramov
Maintainer: Rodrigo Carvalho
Versions of package dia
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.97.3-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.97.1-7amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye0.97.3+git20160930-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.97.3+git20160930-8.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.97.3+git20160930-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.97.2-8amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.97.3+git20160930-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package dia:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitegnu
uitoolkitgtk
useediting
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 1314 users (193 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Dia je editor diagramov, grafov a podobne. Má podporu statických štruktúrnych diagramov UML (diagramy tried), entitno-relačné diagramy, sieťové grafy a oveľa viac. Dokáže exportovať diagramy do postscriptu a mnohých iných formátov.

Diploma
Write scientific papers with Debian
Maintainer: Andreas Franzen
Versions of package diploma
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2.16all
stretch1.2.12all
jessie1.2.11all
wheezy1.2.11all
squeeze1.2.8all
sid1.2.16all
buster1.2.14all
Debtags of package diploma:
develbuildtools, examples
interfacecommandline
roledata
usetypesetting
works-withimage, text
works-with-formattex
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Debian GNU/Linux is widely used at universities to do research and to write papers with LaTeX. The package diploma contains examples which illustrate the possible ways to do this effectively with Debian GNU/Linux. Each example consists of a source tree where you can do "make" in the top level directory and then the source code is compiled, the measurement data are processed, and the results are converted into nice figures. Then the text is processed and combined with the figures to a print file.

Feynmf
sada makier LaTeXu na tvorbu Feynmannovych diagramov
Maintainer: Thorsten Alteholz
Versions of package feynmf
ReleaseVersionArchitectures
buster1.08-11all
stretch1.08-10all
jessie1.08-9all
wheezy1.08-8all
squeeze1.08-6all
sid1.08-11all
bullseye1.08-11all
Debtags of package feynmf:
fieldphysics
made-oftex
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 283 users (189 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FeynMF je balík LaTeXu na jednoduché kreslenie Feynmannovych diagramov v profesionálnej kvalite. Sú to ilustrácie zobrazujúce interakcie fundamentálnych subatomických častíc. Je možné ich tvoriť buď pomocou programu Metafont alebo MetaPost. FeynMF väčšinu diagramov rozloží uspokojivo na základe štruktúry grafu bez potrebu manuálneho zásahu. V obskúrnejších prípadoch je ale k dispozícii všetka sila programu Metafont alebo MetaPost.

Pamätajte, že ak chcete používať verziu FeynMF založenú na MetaPost, budete potrebovať balík texlive-metapost.

Gummi
simple LaTeX editor with live preview
Versions of package gummi
ReleaseVersionArchitectures
buster0.6.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.5-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.6.3-1.2+deb7u2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gummi:
uitoolkitgtk
Popcon: 83 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gummi is a LaTeX editor based on GTK3. The basic features are:

 • Live preview pane for the compiled document,
 • BibTeX integration,
 • Helpers for tables and matrices,
 • Exporting to PDF,
 • Error checking,
 • Syntax highlighting,
 • Spellchecking,
 • Document statistics,
 • Persistent configuration.
Other screenshots of package gummi
VersionURL
0.7.999-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/019/058/large.png
Screenshots of package gummi
Impose+
Postscript utilities for two-up printing, bbox, etc
Maintainer: Yaroslav Halchenko
Versions of package impose+
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.2-12all
wheezy0.2-12all
jessie0.2-12all
stretch0.2-12all
buster0.2-12all
bullseye0.2-12all
sid0.2-12all
Debtags of package impose+:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting, printing
works-withtext
works-with-formatpostscript
Popcon: 17 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A set of utilities for manipulating DSC compliant postscript. The following programs are included:

impose: A preprocessor to pstops for creating 2-up printouts. It tries to remove white space from the printout by probing the original postscript for the printed area's bounding box. This makes the output more esthetic than a simplistic layout of non-cropped original pages.

bboxx: Extracts the bounding boxes of a postscript file, with the option of entering the bounding box into the file. This program uses the ghostscript bbox device.

fixtd: Sets options in a Postscript file asking the printer to turn on tumbling or duplex printing.

psbl: Rearranges pages in a file to create booklets.

Ipe
kresliaci editor na tvorbu obrázkov vo formátoch PDF alebo PS
Maintainer: Debian Science Team
Versions of package ipe
ReleaseVersionArchitectures
sid7.2.17-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.2.17-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.2.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.2.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.1.4-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy7.1.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze7.0.10-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package ipe:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitqt
useediting
works-withtext
works-with-formatpdf, postscript
x11application
Popcon: 57 users (38 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ipe podporuje tvorbu malých obrázkov na vloženie do LaTeXových dokumentov a tiež viacstránkových prezentácií PDF. Hlavné vlastnosti Ipe sú:

 • zadávanie textu vo forme zdrojového kódu LaTeXu. To uľahčuje zadávanie matematických výrazov a používanie makier LaTeXu hlavného dokumentu. Na displeji sa text zobrazí rovnako ako na obrázku.
 • Tvorí súbory v čistom PostScripte/PDF, vrátane textu. Ipe konvertuje zdrojový LaTeX do PDF alebo PostScriptu pri uložení súboru.
 • je jednoduché navzájom zarovnávať objekty (napr. vložiť bod na priesečník dvoch čiar alebo nakresliť kružnicu prechádzajúcu tromi zadanými bodmi) pomocou rôznych režimov prichytávania.
 • používatelia môžu pridávať pomocou ipeletov (zásuvné moduly Ipe) ďalšie funkcie do Ipe. Takto je možné Ipe prispôsobiť na každú úlohu.
 • Textový model je založený na Unicode a bol otestovaný s kórejčinou, čínštinou a japončinou.

Balík lua5.3 sa odporúča pri používaní Ipe s LaTeXom.

Balík texlive-latex-recommended zapína podporu zadávania textu v Unicode (znaky s diakritikou).

Other screenshots of package ipe
VersionURL
7.1.4-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/013/645/large.png
Screenshots of package ipe
Ipe5toxml
converts Ipe5 figures to an XML file readable by Ipe
Maintainer: Debian Science Team
Versions of package ipe5toxml
ReleaseVersionArchitectures
stretch20150406-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie20051114-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy20051114-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster7.2.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.2.7.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.2.7.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream7.2.13.1
Debtags of package ipe5toxml:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
works-with-formatxml
Popcon: 9 users (5 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Converts figures that were made with Ipe 5 to the format understood by Ipe 6. You can then run ipe6upgrade (from package ipe) to convert them to Ipe 7 format. Ipe is a drawing editor for creating figures, provided in package ipe.

Jabref
grafické rozhranie na správu databáz BibTeX a BibLaTeX
Versions of package jabref
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-security2.7~beta1+ds-6+deb7u1all
bullseye3.8.2+ds-14all
buster3.8.2+ds-12all
wheezy2.7~beta1+ds-6all
squeeze2.6+ds-4all
sid3.8.2+ds-14all
jessie2.10+ds-3all
stretch3.8.1+ds-3+deb9u1all
upstream5.0
Debtags of package jabref:
interfacex11
roleprogram
sciencebibliography
useediting
works-with-formatbib
x11application
Popcon: 289 users (142 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

JabRef je grafická aplikácia v Jave na úpravu databáz BibTeX (.bib). JabRef vám umožňuje organizovať položky do prelínajúcich sa logických skupín a jediným kliknutím obmedziť zobrazenie na jednu skupinu alebo na prienik či zjednotenie niekoľkých skupín. Môžete si prispôsobiť informácie položky zobrazené v hlavnom okne si a zoradiť ich podľa ktoréhokoľvek zo štandardných polí BibTeXu. JabRef dokáže automaticky generovať BibTeX kľúče vašich položiek. JabRef vám tiež umožňuje jednoducho odkazovať na PDF alebo webové zdroje vašich referenčných záznamov.

JabRef dokáže importovať a exportovať niekoľko formátov a môžete si prispôsobiť exportné filtre. JabRef môže bežať ako aplikácia pre príkazový riadok a previesť ktorýkoľvek importný formát na akýkoľvek exportný formát.

The package is enhanced by the following packages: jabref-plugin-oo
Other screenshots of package jabref
VersionURL
3.6+ds-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/015/216/large.png
Screenshots of package jabref
Jeuclid-mathviewer
Complete MathML rendering solution (Swing MathViewer)
Maintainer: Debian Science Team
Versions of package jeuclid-mathviewer
ReleaseVersionArchitectures
wheezy3.1.9-2all
jessie3.1.9-3all
bullseye3.1.9-5all
sid3.1.9-5all
buster3.1.9-5all
squeeze3.1.9-1all
stretch3.1.9-3all
Popcon: 9 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JEuclid is a complete MathML rendering solution, consisting of:

 • A MathViewer application
 • Command line converters from MathML to other formats
 • An ant task for automated conversion
 • Display components for AWT and Swing
 • A component for Apache Cocoon

This package contains the Swing MathViewer application.

Kbibtex
BibTeX editor for KDE
Versions of package kbibtex
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.4-4amd64,armel,armhf,i386
sid0.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.2.3.90-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.4-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.9.80
Debtags of package kbibtex:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
useediting
works-withdtp, text
works-with-formatbib
x11application
Popcon: 48 users (31 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

An application to manage bibliography databases in the BibTeX format. KBibTeX can be used as a standalone program, but can also be embedded into other KDE applications (e.g. as bibliography editor into Kile).

KBibTeX can query online resources (e.g. Google scholar) via customizable search URLs. It is also able to import complete datasets from NCBI Pubmed. It also supports tagging references with keywords and manages references to local files.

BibTeX files can be exported into HTML, XML, PDF, PS and RTF format using a number of citation styles.

Screenshots of package kbibtex
Kile
integrované prostredie LaTeXu v KDE
Versions of package kile
ReleaseVersionArchitectures
sid2.9.93-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.3-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.1.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.1.0~svn1112278beta4-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye2.9.93-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.9.92-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kile:
interfaceshell, x11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
useediting
works-withtext
works-with-formattex
x11application
Popcon: 314 users (57 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kile je používateľsky prívetivý editor zdrojového kódu LaTeXu a shell TeXu určený pre KDE.

Je to editor viacerých súborov, vytvorený na úpravu súborov .tex a .bib. Poskytuje menu, sprievodcov, automatické dopĺňanie kódu a tak pomáha pri vkladaní značiek a generovaní kódu. Štruktúrovaný pohľad na dokument pomáha pri navigácii v zdrojových súboroch.

TeXový shell integruje rôzne nástroje potrebné na spracovanie TeXu. Pomáha pri kompilácii LaTeXu, pri prezeraní dokumentov DVI a PostScript, pri generovaní bibliografických informácií a vykonávaní iných bežných úloh.

Kile podporuje veľké projekty, skladajúce sa viacerých menších súborov.

Latexdiff
nástroj na označenie významných rozdielov medzi súbormi LaTeXu
Maintainer: Debian Perl Group
Versions of package latexdiff
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.5-2all
stretch1.1.1-2all
bullseye1.3.1-1all
buster1.3.0-1all
jessie1.0.4-1all
sid1.3.1-1all
wheezy0.5-4all
upstream1.3.1.1
Debtags of package latexdiff:
roleprogram
usecomparing
works-withfile
works-with-formattex
Popcon: 291 users (201 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

latexdiff porovnáva dva súbory LaTeXu a označí významné rozdiely medzi nimi (t.j. diff súborov LaTeXu). Vytvorí nový súbor LaTeXu obsahujúci označené rozdiely.

Pomocou štandardných balíkov LaTeXu sú dostupné rôzne možnosti vizuálneho označenia ako napr. „color.sty“. Zmeny nemajú priamy vplyv na viditeľný text, napr. vo formátovacích príkazoch sú stále vyznačené v zdrojovom kóde LaTeXu.

Rudimentárnu možnosť revízií poskytuje ďalší skript v jazyku Perl, „latexrevise“, ktorý prijíma alebo odmieta všetky zmeny. Manuálnou úpravou rozdielového súboru je možné toto správanie zmeniť a prijať alebo zamietnuť iba vybrané zmeny.

Libjlatexmath-java
implementácia matematického režimu LaTeXu napísaná v Jave
Versions of package libjlatexmath-java
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.3-1all
bullseye1.0.7-3all
buster1.0.7-3all
wheezy0.9.7-1all
stretch1.0.3-1all
squeeze0.8.9-1all
sid1.0.7-3all
Debtags of package libjlatexmath-java:
roleshared-lib
Popcon: 725 users (271 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Knižnica JLaTeXmath poskytuje sadu tried v Jave na zobrazovanie (zložitých) matematických vzorcov v rámci aplikácie v Jave. Medzi prípady použitia patrí:

 • Zobrazenie textu obsahujúceho vzorce (v paneli editora, na stránke JavaHelp atď.)
 • Vytvorenie poľa s výberom, ktorý umožňuje používateľovi výber medzi rozličnými vzorcami.
 • Posuvník so zarážkami, ktoré zobrazujú svoje hodnoty nie ako desatinné čísla, ale ako presné hodnoty, napr. zlomky, odmocniny alebo ich akákoľvek kombinácia.
 • Zobrazenie vzorca spolu s grafom funkcie.
Lyx
procesor dokumentov
Versions of package lyx
ReleaseVersionArchitectures
buster2.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.3.5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.2-2amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.6.7-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.0.3-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package lyx:
interfacecommandline, x11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitqt
useediting, text-formatting, typesetting
works-withtext
works-with-formattex
x11application
Popcon: 614 users (253 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LyX je takmer WYSIWIG rozhranie pre LaTeX. Sprístupňuje sadzačské možnosti a kvality LaTeXu ľuďom, ktorí sú zvyknutí na textové procesory. Pretože LyX podporuje koncept všeobecného značkovania z LaTeXu, umožňuje ešte jednoduchšie a rýchlejšie vytvárať dokumenty v profesionálnej kvalite v porovnaní s bežnými textovými procesormi. Tiež je možné v rámci LyXu používať príkazy LaTeXu, taže nič zo schopností LaTeXu sa nestráca.

Funkcie LyXu môžete rozšíriť nainštalovaním týchto balíkov:

 • chktex: kontrola typografických chýb
 • gnuhtml2latex: import dokumentov HTML
 • groff: vylepšené formátovanie tabuliek pri exporte čistého textu
 • librsvg2-bin, inkscape: používanie formátu obrázkov SVG v dokumentoch LyX
 • linuxdoc-tools: export dokumentov SGML LinuxDoc
 • mythes-*: používanie synonymického slovníka OpenOffice.org/LibreOffice
 • noweb: import súborov noweb
 • rcs: integrované riadenie verzií
 • sgmltools-lite: export dokumentov SGML DocBook
 • texlive-xetex: používanie sadzačského systému XeTeX
 • wv: import dokumentov MS Word
Other screenshots of package lyx
VersionURL
1.6.0-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/000/415/large.png
Screenshots of package lyx
Mlpost
OCaml interface to Metapost (command-line tool)
Versions of package mlpost
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.8.1-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.8.1-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.8.1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.1-6amd64,armel,armhf,i386
stretch0.8.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.8.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 7 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mlpost is an OCaml library for scientific drawing. It relies on Metapost, giving the possibility to include (La)TeX fragments. Mlpost users can use the full power of OCaml to generate their diagrams, including static typing and the possibility to use any OCaml library. Moreover, Mlpost promotes a declarative style quite different from existing tools.

This package contains a command-line tool to ease the generation of PostScript or PDF figures directly from .ml files.

Screenshots of package mlpost
Pandoc
general markup converter
Versions of package pandoc
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.9.4.2-2amd64,armel,armhf,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,powerpc,s390x,sparc
squeeze1.5.1.1-5amd64,armel,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.12.4.2~dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.17.2~dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.9.1.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.10.1
Debtags of package pandoc:
develdoc
interfacecommandline
roleprogram
useconverting
works-withtext
works-with-formatbib, docbook, html, json, man, odf, plaintext, tex, xml
Popcon: 1617 users (837 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pandoc is a Haskell library for converting from one markup format to another, and a command-line tool that uses this library. It can read several dialects of Markdown and (subsets of) HTML, reStructuredText, LaTeX, DocBook, JATS, MediaWiki markup, DokuWiki markup, TWiki markup, TikiWiki markup, Jira markup, Creole 1.0, Haddock markup, OPML, Emacs Org-mode, Emacs Muse, txt2tags, ipynb (Jupyter notebooks), Vimwiki, Word Docx, ODT, EPUB, FictionBook2, roff man, and Textile, and it can write Markdown, reStructuredText, XHTML, HTML 5, LaTeX (including rendering as plain PDF or beamer slide shows), ConTeXt, DocBook, JATS, OPML, TEI, OpenDocument, ODT, Word docx, PowerPoint pptx, RTF, MediaWiki, DokuWiki, XWiki, ZimWiki, Textile, Jira, roff man, roff ms, GNU Texinfo, plain text, Emacs Org-Mode, AsciiDoc, Haddock markup, EPUB (v2 and v3), ipynb, FictionBook2, InDesign ICML, Muse, LaTeX beamer slides, PowerPoint, and several kinds of HTML/javaScript slide shows (S5, Slidy, Slideous, DZSlides, reveal.js).

In contrast to most existing tools for converting Markdown to HTML, pandoc has a modular design: it consists of a set of readers, which parse text in a given format and produce a native representation of the document, and a set of writers, which convert this native representation into a target format. Thus, adding an input or output format requires only adding a reader or writer.

This package contains the pandoc tool.

Some uses of Pandoc require additional packages:

 • SVG content in PDF output requires librsvg2-bin.
 • YAML metadata in TeX-related output requires texlive-latex-extra.
 • *.hs filters not set executable requires ghc.
 • *.js filters not set executable requires nodejs.
 • *.php filters not set executable requires php.
 • *.pl filters not set executable requires perl.
 • *.py filters not set executable requires python.
 • *.rb filters not set executable requires ruby.
 • *.r filters not set executable requires r-base-core.
 • LaTeX output, and PDF output via PDFLaTeX, require texlive-latex-recommended.
 • XeLaTeX output, and PDF output via XeLaTeX, require texlive-xetex.
 • LuaTeX output, and PDF output via LuaTeX, require texlive-luatex.
 • ConTeXt output, and PDF output via ConTeXt, require context.
 • PDF output via wkhtmltopdf requires wkhtmltopdf.
 • Roff man and roff ms output, and PDF output via roff ms, require groff.
 • MathJax-rendered equations require libjs-mathjax.
 • KaTeX-rendered equations require node-katex.
 • option --csl may use styles in citation-style-language-styles.
The package is enhanced by the following packages: libpandoc-elements-perl pandoc-sidenote
Screenshots of package pandoc
Pandoc-citeproc
Pandoc support for Citation Style Language - tools
Versions of package pandoc-citeproc
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.10.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.15.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.16.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.14.3.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.0.1-1amd64,armel,armhf,i386
upstream0.17.0.2
Popcon: 77 users (87 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

pandoc-citeproc is a Haskell implementation of the Citation Style Language (CSL).

This package also contains an executable: pandoc-citeproc, which works as a pandoc filter (pandoc >= 1.12), and also has a mode for converting bibliographic databases a YAML format suitable for inclusion in pandoc YAML metadata.

Pybliographer
nástroj na prácu s bibliografickými databázami
Maintainer: Chris Lawrence
Versions of package pybliographer
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.16-1all
wheezy1.2.14-3all
stretch1.2.16-1all
squeeze1.2.12-4squeeze1all
Debtags of package pybliographer:
interfacex11
roleprogram
sciencebibliography
scopeapplication
suitegnome
uitoolkitgtk
useconverting, editing, searching, viewing
works-withtext
works-with-formatbib, tex
x11application
Popcon: 45 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Momentálne podporuje súbory BibTeX, Medline, Ovid a Refer. Hodí sa na zobrazovanie, úpravu a vyhľadávanie, ale aj na konverziu bibliografických databáz napr. na stránky HTML.

Zobrazovanie príručky Pybliographic vyžaduje nástroj Yelp (súčasť GNOME).

Screenshots of package pybliographer
Pybtex
BibTeX-compatible bibliography processor
Versions of package pybtex
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.15-1all
squeeze0.13.2-2all
stretch0.20.1-1all
sid0.22.2-1all
buster0.21-2all
bullseye0.22.2-1all
jessie0.18-1all
Debtags of package pybtex:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useorganizing
works-withtext
works-with-formatbib
Popcon: 13 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pybtex reads citation information from a file and produces a formatted bibliography. BibTeX style files are supported. Alternatively it is possible to write styles in Python.

Pybtex currently understands the following bibliography formats:

 • BibTeX
 • BibTeXML
 • YAML-based format

The resulting bibliography may be output in one of the following formats:

 • LaTeX
 • HTML
 • plain text

This package provides the command-line interface.

Screenshots of package pybtex
Python3-pybtex-docutils
docutils backend for pybtex
Versions of package python3-pybtex-docutils
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.2.1-1all
sid0.2.1-1all
buster0.2.1-1all
upstream0.2.2
Popcon: 18 users (22 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pybtex reads citation information from a file and produces a formatted bibliography. Pybtex-docutils provides a plugin which brings support for docutils to pybtex.

This package provides the modules for Python 3.

Python3-sphinxcontrib.bibtex
Sphinx extension for BibTeX style citations
Versions of package python3-sphinxcontrib.bibtex
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0.0-1all
buster0.4.1-2all
sid1.0.0-1all
Popcon: 12 users (23 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This extension allows BibTeX citations to be inserted into documentation generated by Sphinx, via a bibliography directive, and a cite role, which work similarly to LaTeX’s thebibliography environment and \cite command.

This package provides the modules for Python 3.

R-cran-knitr
balík GNU R na dynamickú tvorbu zostáv pomocou Literate Programming
Versions of package r-cran-knitr
ReleaseVersionArchitectures
sid1.29+dfsg-2all
stretch1.15.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.21+dfsg-2all
bullseye1.29+dfsg-2all
Popcon: 641 users (123 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík R knitr je jadro kultivovaného programovania (Literate Programming) na všeobecné účely, ktorého odľahčené API dáva používateľom plnú kontrolu nad výstupom bez nutnosti zložitého kódovania. Kombinuje do jedného balíka mnohé funkcie s drobnými úpravami motivovanými na základe každodenného používania Sweave.

Please cite: Yihui Xie: Link to publication (2013)
Referencer
GNOME Document Organiser
Maintainer: Debian QA Group
Versions of package referencer
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.2-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.1.6-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.1.6-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package referencer:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useorganizing
x11application
Popcon: 12 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Referencer is a GNOME application to organise documents or references, and ultimately generate a BibTeX bibliography file. Referencer includes a number of features to make this process easier:

 • Automatic metadata retrieval from PubMed, CrossRef and ArXiv
 • Smart web links
 • Import from BibTeX, Reference Manager and EndNote
 • Tagging
Other screenshots of package referencer
VersionURL
1.1.6-1+b2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/005/720/large.png
Screenshots of package referencer
Sagetex
Embed Sage code and plots into LaTeX
Versions of package sagetex
ReleaseVersionArchitectures
sid3.4+ds-2all
stretch3.0+ds-4all
buster3.2+ds-2all
bullseye3.4+ds-2all
upstream3.5
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The SageTeX LaTeX package allows you to embed code, results of computations, and plots from the SageMath mathematics software suite into LaTeX documents. SageMath is an open-source Computer Algebra System (CAS).

This package provides the LaTeX package.

The package is enhanced by the following packages: sagetex-doc
Sketch
3D diagrams for TeX from scene description language
Versions of package sketch
ReleaseVersionArchitectures
sid0.3.7-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3.7-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.7-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.3.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.7-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.3.7-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.2.170-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package sketch:
interfacecommandline
roleprogram
scopeapplication
usetypesetting, viewing
works-withimage, image:vector, text
works-with-formattex
Popcon: 32 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Sketch is a simple system for producing line drawings of three-dimensional objects and scenes. Sketch is intended to produce finely wrought, mathematically-based illustrations with no extraneous detail and be able to easily overlay TeX math and text. The input language is reminiscent of PSTricks, so will be easy to learn for current PSTricks users. It generates either PSTricks or TikZ/PGF code as output.

Note that this package is not the interactive vector drawing program now known as skencil.

The package is enhanced by the following packages: sketch-doc
Texlive
TeX Live: slušný výber balíkov TeX Live
Versions of package texlive
ReleaseVersionArchitectures
buster2018.20190227-2all
sid2020.20200804-1all
squeeze2009-11+squeeze1all
bullseye2020.20200629-1all
wheezy2012.20120611-5all
stretch2016.20170123-5all
jessie-security2014.20141024-2+deb8u1all
jessie2014.20141024-2+deb8u1all
wheezy-security2012.20120611-5+deb7u1all
Debtags of package texlive:
made-oftex
roleapp-data, program
usetypesetting
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 801 users (95 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Softvér TeX Live ponúka kompletný systém TeX. Zahŕňa programy na sadzbu, náhľad a tlačenie dokumentov v TeXu v mnohých rôznych jazykoch a veľkú zbierku makier TeXu a knižnice písiem. Tento metabalík poskytuje slušný výber balíkov TeX Live, ktoré by mali stačiť na väčšinu bežných úloh. Distribúcia tiež obsahuje rozsiahlu všeobecnú dokumentáciu o TeXu a tiež dokumentáciu k balíkom softvéru, ktoré obsahuje.

Texlive-bibtex-extra
TeX Live: BibTeX additional styles
Versions of package texlive-bibtex-extra
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2012.20120611-2all
buster2018.20190227-2all
jessie2014.20141024-1all
bullseye2020.20200629-1all
stretch2016.20170123-5all
squeeze2009-10+squeeze1all
sid2020.20200804-1all
Debtags of package texlive-bibtex-extra:
made-oftex
roleapp-data
usetypesetting
works-withtext
works-with-formatbib, tex
Popcon: 1000 users (955 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Additional BibTeX styles and bibliography data(bases), notably including BibLaTeX.

This package includes the following CTAN packages:

aaai-named -- BibTeX style for AAAI

aichej -- Bibliography style file for the AIChE Journal

ajl -- BibTeX style for AJL

amsrefs -- A LaTeX-based replacement for BibTeX

annotate -- A bibliography style with annotations

apacite -- Citation style following the rules of the APA

apalike2 -- Bibliography style that approaches APA requirements

archaeologie -- A citation-style which covers rules of the German Archaeological Institute

authordate -- Author/date style citation styles

beebe -- A collection of bibliographies

besjournals -- Bibliographies suitable for British Ecological Society journals

bestpapers -- A BibTeX package to produce lists of authors' best papers

bib2gls -- Command line application to convert .bib files to glossaries-extra.sty resource files

bibarts -- "Arts"-style bibliographical information

bibexport -- Extract a BibTeX file based on a .aux file

bibhtml -- BibTeX support for HTML files

biblatex -- Sophisticated Bibliographies in LaTeX

biblatex-abnt -- BibLaTeX style for Brazil's ABNT rules

biblatex-ajc2020unofficial -- BibLaTeX style for the Australasian Journal of Combinatorics

biblatex-anonymous -- A tool to manage anonymous work with BibLaTeX

biblatex-apa -- BibLaTeX citation and reference style for APA

biblatex-apa6 -- BibLaTeX citation and reference style for APA 6th Edition

biblatex-archaeology -- A collection of BibLaTeX styles for German prehistory

biblatex-arthistory-bonn -- BibLaTeX citation style covers the citation and bibliography guidelines for art historians

biblatex-bath -- Harvard referencing style as recommended by the University of Bath Library

biblatex-bookinarticle -- Manage book edited in article

biblatex-bookinother -- Manage book edited in other entry type

biblatex-bwl -- BibLaTeX citations for FU Berlin

biblatex-caspervector -- A simple citation style for Chinese users

biblatex-chem -- A set of BibLaTeX implementations of chemistry-related bibliography styles

biblatex-chicago -- Chicago style files for BibLaTeX

biblatex-claves -- A tool to manage claves of old litterature with BibLaTeX

biblatex-dw -- Humanities styles for BibLaTeX

biblatex-enc -- BibLaTeX style for the Ecole nationale des chartes (Paris)

biblatex-ext -- Extended BibLaTeX standard styles

biblatex-fiwi -- BibLaTeX styles for use in German humanities

biblatex-gb7714-2015 -- A BibLaTeX implementation of the GBT7714-2015 bibliography style for Chinese users

biblatex-german-legal -- Comprehensive citation style for German legal texts

biblatex-gost -- BibLaTeX support for GOST standard bibliographies

biblatex-historian -- A BibLaTeX style

biblatex-ieee -- IEEE style files for BibLaTeX

biblatex-ijsra -- BibLaTeX style for the International Journal of Student Research in Archaeology

biblatex-iso690 -- BibLaTeX style for ISO 690 standard

biblatex-jura2 -- Citation style for the German legal profession

biblatex-juradiss -- BibLaTeX stylefiles for German law theses

biblatex-lni -- LNI style for BibLaTeX

biblatex-luh-ipw -- BibLaTeX styles for social sciences

biblatex-manuscripts-philology -- Manage classical manuscripts with BibLaTeX

biblatex-mla -- MLA style files for BibLaTeX

biblatex-morenames -- New names for standard BibLaTeX entry type

biblatex-multiple-dm -- Load multiple datamodels in BibLaTeX

biblatex-musuos -- A BibLaTeX style for citations in musuos.cls

biblatex-nature -- BibLaTeX support for Nature

biblatex-nejm -- BibLaTeX style for the New England Journal of Medicine (NEJM)

biblatex-nottsclassic -- Citation style for the University of Nottingham

biblatex-opcit-booktitle -- Use op. cit. for the booktitle of a subentry

biblatex-oxref -- BibLaTeX styles inspired by the Oxford Guide to Style

biblatex-philosophy -- Styles for using BibLaTeX for work in philosophy

biblatex-phys -- A BibLaTeX implementation of the AIP and APS bibliography style

biblatex-publist -- BibLaTeX bibliography support for publication lists

biblatex-realauthor -- Indicate the real author of a work

biblatex-sbl -- Society of Biblical Literature (SBL) style files for BibLaTeX

biblatex-science -- BibLaTeX implementation of the Science bibliography style

biblatex-shortfields -- Use short forms of fields with BibLaTeX

biblatex-socialscienceshuberlin -- BibLaTeX-style for the social sciences at HU Berlin

biblatex-software -- BibLaTeX stylefiles for software products

biblatex-source-division -- References by "division" in classical sources

biblatex-subseries -- Manages subseries with BibLaTeX

biblatex-swiss-legal -- Bibliography and citation styles following Swiss legal practice

biblatex-trad -- "Traditional" BibTeX styles with BibLaTeX

biblatex-true-citepages-omit -- Correction of some limitation of the citepages=omit option of BibLaTeX styles

biblatex-unified -- BibLaTeX implementation of the unified stylesheet for linguistics journals

biblatex-vancouver -- Vancouver style for BibLaTeX

biblatex2bibitem -- Convert BibLaTeX-generated bibliography to bibitems

biblist -- Print a BibTeX database

bibtexperllibs -- BibTeX Perl Libraries

bibtopic -- Include multiple bibliographies in a document

bibtopicprefix -- Prefix references to bibliographies produced by bibtopic

bibunits -- Multiple bibliographies in one document

biolett-bst -- A BibTeX style for the journal "Biology Letters"

bookdb -- A BibTeX style file for cataloguing a home library

breakcites -- Ensure that multiple citations may break at line end

cell -- Bibliography style for Cell

chbibref -- Change the Bibliography/References title

chembst -- A collection of BibTeX files for chemistry journals

chicago -- A "Chicago" bibliography style

chicago-annote -- Chicago-based annotated BibTeX style

chicagoa -- "Chicago" bibliography style with annotations

chscite -- Bibliography style for Chalmers University of Technology

citeall -- Cite all entries of a bbl created with BibLaTeX

citeref -- Add reference-page-list to bibliography-items

collref -- Collect blocks of references into a single reference

compactbib -- Multiple thebibliography environments

crossrefware -- Scripts for working with crossref.org

custom-bib -- Customised BibTeX styles

din1505 -- Bibliography styles for German texts

dk-bib -- Danish variants of standard BibTeX styles

doipubmed -- Special commands for use in bibliographies

ecobiblatex -- Global Ecology and Biogeography BibLaTeX styles for the Biber backend

econ-bst -- BibTeX style for economics papers

economic -- BibTeX support for submitting to Economics journals

fbs -- BibTeX style for Frontiers in Bioscience

figbib -- Organize figure databases with BibTeX

footbib -- Bibliographic references as footnotes

francais-bst -- Bibliographies conforming to French typographic standards

gbt7714 -- BibTeX implementation of China's bibliography style standard GB/T 7714-2015

geschichtsfrkl -- BibLaTeX style for historians

harvard -- Harvard citation package for use with LaTeX 2e

harvmac -- Macros for scientific articles

historische-zeitschrift -- BibLaTeX style for the journal 'Historische Zeitschrift'

icite -- Indices locorum citatorum

ietfbibs -- Generate BibTeX entries for various IETF index files

ijqc -- BibTeX style file for the Intl. J. Quantum Chem

inlinebib -- Citations in footnotes

iopart-num -- Numeric citation style for IOP journals

is-bst -- Extended versions of standard BibTeX styles

jbact -- BibTeX style for biology journals

jmb -- BibTeX style for the Journal of Theoretical Biology

jneurosci -- BibTeX style for the Journal of Neuroscience

jurabib -- Extended BibTeX citation support for the humanities and legal texts

ksfh_nat -- BibTeX style for KSFH Munich

listbib -- Lists contents of BibTeX files

logreq -- Support for automation of the LaTeX workflow

ltb2bib -- Converts amsrefs' .ltb bibliographical databases to BibTeX format

luabibentry -- Repeat BibTeX entries in a LuaLaTeX document body

margbib -- Display bibitem tags in the margins

multibib -- Multiple bibliographies within one document

multibibliography -- Multiple versions of a bibliography, with different sort orders

munich -- An alternative authordate bibliography style

nar -- BibTeX style for Nucleic Acid Research

nmbib -- Multiple versions of a bibliography, with different sort orders

notes2bib -- Integrating notes into the bibliography

notex-bst -- A BibTeX style that outputs HTML

oscola -- BibLaTeX style for the Oxford Standard for the Citation of Legal Authorities

perception -- BibTeX style for the journal Perception

plainyr -- Plain bibliography style, sorted by year first

pnas2009 -- BibTeX style for PNAS (newer version)

rsc -- BibTeX style for use with RSC journals

showtags -- Print the tags of bibliography entries

sort-by-letters -- Bibliography styles for alphabetic sorting

splitbib -- Split and reorder your bibliography

turabian-formatting -- Formatting based on Turabian's Manual

uni-wtal-ger -- Citation style for literary studies at the University of Wuppertal

uni-wtal-lin -- Citation style for linguistic studies at the University of Wuppertal

urlbst -- Web support for BibTeX

usebib -- A simple bibliography processor

vak -- BibTeX style for Russian Theses, books, etc

windycity -- A Chicago style for BibLaTeX

xcite -- Use citation keys from a different document

zootaxa-bst -- A BibTeX style for the journal Zootaxa

Texlive-math-extra
TeX Live: Mathematics packages
Versions of package texlive-math-extra
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2009-10+squeeze1all
jessie2014.20141024-1all
wheezy2012.20120611-2all
Debtags of package texlive-math-extra:
fieldmathematics
made-oftex
roleapp-data, plugin
usetypesetting
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 102 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This package includes the following CTAN packages:

12many -- Generalising mathematical index sets.

amstex -- American Mathematical Society plain TeX macros.

backnaur -- Typeset Backus Naur Form definitions.

begriff -- Typeset Begriffschrift.

binomexp -- Calculate Pascal's triangle.

boldtensors -- Bold latin and greek characters through simple prefix characters.

bosisio -- A collection of packages by Francesco Bosisio.

bropd -- Simplified brackets and differentials in LaTeX.

ccfonts -- Support for Concrete text and math fonts in LaTeX.

commath -- Mathematics typesetting support.

concmath -- Concrete Math fonts.

concrete -- Concrete Roman fonts.

conteq -- Typeset multiline continued equalities.

eqnarray -- More generalised equation arrays with numbering.

extarrows -- Extra Arrows beyond those provided in AMSmath

extpfeil -- Extensible arrows in mathematics.

faktor -- Typeset quotient structures with LaTeX.

grundgesetze -- Typeset Frege's Grundgesetze der Arithmetik

interval -- Format mathematical intervals, ensuring proper spacing.

ionumbers -- Restyle numbers in maths mode.

isomath -- Mathematics style for science and technology.

logicproof -- Box proofs for propositional and predicate logic.

lpform -- Typesetting linear programming formulations and sets of equations

lplfitch -- Fitch-style natural deduction proofs.

mathcomp -- Text symbols in maths mode.

mattens -- Matrices/tensor typesetting.

mhequ -- Multicolumn equations, tags, labels, sub-numbering.

multiobjective -- Symbols for multiobjective optimisation etc.

natded -- Typeset natural deduction proofs.

nath -- Natural mathematics notation.

ot-tableau -- Optimality Theory tableaux in LaTeX.

oubraces -- Braces over and under a formula.

proba -- Shortcuts commands to symbols used in probability texts.

rec-thy -- Commands to typeset recursion theory papers.

ribbonproofs -- Drawing ribbon proofs.

shuffle -- A symbol for the shuffle product.

skmath -- Extensions to the maths command repertoir.

statex -- Statistics style.

statex2 -- Statistics style.

stmaryrd -- St Mary Road symbols for theoretical computer science.

subsupscripts -- A range of sub- and superscript commands.

susy -- Macros for SuperSymmetry-related work.

syllogism -- Typeset syllogisms in LaTeX.

sympytexpackage --

synproof -- Easy drawing of syntactic proofs.

tablor -- Create tables of signs and of variations.

tensor -- Typeset tensors.

tex-ewd -- Macros to typeset calculational proofs and programs in Dijkstra's style.

thmbox -- Decorate theorem statements.

turnstile -- Typeset the (logic) turnstile notation.

unicode-math -- Unicode mathematics support for XeTeX and LuaTeX.

venn -- Creating Venn diagrams with MetaPost.

yhmath -- Extended maths fonts for LaTeX.

ytableau -- Many-featured Young tableaux and Young diagrams.

Texlive-publishers
TeX Live: Publisher styles, theses, etc.
Versions of package texlive-publishers
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2012.20120611-2all
jessie2014.20141024-1all
stretch2016.20170123-5all
buster2018.20190227-2all
bullseye2020.20200629-1all
squeeze2009-10+squeeze1all
sid2020.20200804-1all
Debtags of package texlive-publishers:
roleplugin
usetypesetting
works-with-formattex
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package includes the following CTAN packages:

IEEEconf -- Macros for IEEE conference proceedings

IEEEtran -- Document class for IEEE Transactions journals and conferences

aastex -- Macros for Manuscript Preparation for AAS Journals

abnt -- Typesetting academic works according to ABNT rules

abntex2 -- Typeset technical and scientific Brazilian documents based on ABNT rules

acmart -- Class for typesetting publications of ACM

acmconf -- Class for ACM conference proceedings

active-conf -- Class for typesetting ACTIVE conference papers

adfathesis -- Australian Defence Force Academy thesis format

afparticle -- Typesetting articles for Archives of Forensic Psychology

afthesis -- Air Force Institute of Technology thesis class

aguplus -- Styles for American Geophysical Union

aiaa -- Typeset AIAA conference papers

ametsoc -- Official American Meteorological Society LaTeX Template

anonymous-acm -- Typeset anonymous versions for ACM articles

anufinalexam -- LaTeX document shell for ANU final exam

aomart -- Typeset articles for the Annals of Mathematics

apa -- American Psychological Association format

apa6 -- Format documents in APA style (6th edition)

apa6e -- Format manuscripts to APA 6th edition guidelines

apa7 -- Format documents in APA style (7th edition)

arsclassica -- A different view of the ClassicThesis package

articleingud -- LaTeX class for articles published in INGENIERIA review

asaetr -- Transactions of the ASAE

ascelike -- Bibliography style for the ASCE

asmeconf -- A template for ASME conference papers

asmejour -- A template for ASME journal papers

aucklandthesis -- Memoir-based class for formatting University of Auckland masters' and doctors' theses

bangorcsthesis -- Typeset a thesis at Bangor University

bangorexam -- Typeset an examination at Bangor University

bath-bst -- Harvard referencing style as recommended by the University of Bath Library

beamer-FUBerlin -- Beamer, using the style of FU Berlin

beamer-verona -- A theme for the beamer class

beilstein -- Support for submissions to the "Beilstein Journal of Nanotechnology"

bgteubner -- Class for producing books for the publisher "Teubner Verlag"

br-lex -- A Class for Typesetting Brazilian legal texts

brandeis-dissertation -- Class for Brandeis University dissertations

brandeis-problemset -- Document class for COSI Problem sets at Brandeis University (Waltham, MA)

brandeis-thesis -- A class for Brandeis University M.A. theses

cascadilla -- Typeset papers conforming to the stylesheet of the Cascadilla Proceedings Project

cesenaexam -- A class file to typeset exams

chem-journal -- Various BibTeX formats for journals in Chemistry

chs-physics-report -- Physics lab reports for Carmel High School

cje -- LaTeX document class for CJE articles

classicthesis -- A "classically styled" thesis package

cleanthesis -- A clean LaTeX style for thesis documents

cmpj -- Style for the journal Condensed Matter Physics

confproc -- A set of tools for generating conference proceedings

cquthesis -- LaTeX Thesis Template for Chongqing University

dccpaper -- Typeset papers for the International Journal of Digital Curation

dithesis -- A class for undergraduate theses at the University of Athens

ebook -- Helps creating an ebook by providing an ebook class

ebsthesis -- Typesetting theses for economics

ecothesis -- LaTeX thesis template for the Universidade Federal de Vicosa (UFV), Brazil

ejpecp -- Class for EJP and ECP

ekaia -- Article format for publishing the Basque Country Science and Technology Journal "Ekaia"

elbioimp -- A LaTeX document class for the Journal of Electrical Bioimpedance

els-cas-templates -- Elsevier updated LaTeX templates

elsarticle -- Class for articles for submission to Elsevier journals

elteikthesis -- Thesis template for Eotvos Lorand University (Informatics)

emisa -- A LaTeX package for preparing manuscripts for the journal EMISA

erdc -- Style for Reports by US Army Corps of Engineers

estcpmm -- Style for Munitions Management Project Reports

etsvthor -- Some useful abbreviations for members of e.t.s.v. Thor

facture-belge-simple-sans-tva -- Simple Belgian invoice without VAT

fbithesis -- Computer Science thesis class for University of Dortmund

fcavtex -- A thesis class for the FCAV/UNESP (Brazil)

fcltxdoc -- Macros for use in the author's documentation

fei -- Class for academic works at FEI University Center -- Brazil

ftc-notebook -- Typeset FIRST Tech Challenge (FTC) notebooks

gaceta -- A class to typeset La Gaceta de la RSME

gammas -- Template for the GAMM Archive for Students

gatech-thesis -- Georgia Institute of Technology thesis class

gradstudentresume -- A generic template for graduate student resumes

grant -- Classes for formatting federal grant proposals

gsemthesis -- Geneva School of Economics and Management PhD thesis format

gzt -- Bundle of classes for "La Gazette des Mathematiciens"

h2020proposal -- LaTeX class and template for EU H2020 RIA proposal

hagenberg-thesis -- A Collection of LaTeX classes, style files, and example documents for academic manuscripts

har2nat -- Replace the harvard package with natbib

hecthese -- A class for dissertations and theses at HEC Montreal

hep-paper -- Publications in High Energy Physics

hithesis -- Harbin Institute of Technology Thesis Template

hitszbeamer -- A beamer theme for Harbin Institute of Technology, ShenZhen

hitszthesis -- A dissertation template for Harbin Institute of Technology, ShenZhen

hobete -- Unofficial beamer theme for the University of Hohenheim

hu-berlin-bundle -- LaTeX classes for the Humboldt-Universitat zu Berlin

hustthesis -- Unofficial thesis template for Huazhong University

icsv -- Class for typesetting articles for the ICSV conference

ieeepes -- IEEE Power Engineering Society Transactions

ijmart -- LaTeX Class for the Israel Journal of Mathematics

ijsra -- LaTeX document class for the International Journal of Student Research in Archaeology

imac -- International Modal Analysis Conference format

imtekda -- IMTEK thesis class

inkpaper -- A mathematical paper template

iodhbwm -- Unofficial template of the DHBW Mannheim

iscram -- A LaTeX class to publish article to ISCRAM conferences

jacow -- The "jacow.cls" class is used for submissions to the proceedings of conferences on JACoW.org

jmlr -- Class files for the Journal of Machine Learning Research

jnuexam -- Exam class for Jinan University

jpsj -- Document Class for Journal of the Physical Society of Japan

kdgdocs -- Document classes for Karel de Grote University College

kluwer -- Kluwer publication support

ksp-thesis -- A LaTeX class for theses published with KIT Scientific Publishing

ku-template -- Copenhagen University or faculty logo for front page

langsci -- Typeset books for publication with Language Science Press

langsci-avm -- Attribute-value matrices and feature structures for use in linguistics

limecv -- A (Xe/Lua)LaTeX document class for curriculum vitae

lion-msc -- LaTeX class for B.Sc. and M.Sc. reports at Leiden Institute of Physics (LION)

llncsconf -- LaTeX package extending Springer's llncs class

lni -- Official class for the "Lecture Notes in Informatics"

lps -- Class for "Logic and Philosophy of Science"

matc3 -- Commands for MatematicaC3 textbooks

matc3mem -- Class for MatematicaC3 textbooks

mcmthesis -- Template designed for MCM/ICM

mentis -- A basis for books to be published by Mentis publishers

mlacls -- LaTeX class for MLA papers

mnras -- Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

modeles-factures-belges-assocs -- Generate invoices for Belgian non-profit organizations

msu-thesis -- Class for Michigan State University Master's and PhD theses

mucproc -- Conference proceedings for the German MuC-conference

mugsthesis -- Thesis class complying with Marquette University Graduate School requirements

musuos -- Typeset papers for the department of music, Osnabruck

muthesis -- Classes for University of Manchester Dept of Computer Science

mynsfc -- XeLaTeX template for writing the main body of NSFC proposals

nature -- Prepare papers for the journal Nature

navydocs -- Support for Technical Reports by US Navy Organizations

nddiss -- Notre Dame Dissertation format class

ndsu-thesis -- North Dakota State University disquisition class

nih -- A class for NIH grant applications

nihbiosketch -- A class for NIH biosketches based on the 2015 updated format

nostarch -- LaTeX class for No Starch Press

novel -- Class for printing fiction, such as novels

nrc -- Class for the NRC technical journals

nwejm -- Support for the journal "North-Western European Journal of Mathematics"

onrannual -- Class for Office of Naval Research Ocean Battlespace Sensing annual report

opteng -- SPIE Optical Engineering and OE Letters manuscript template

philosophersimprint -- Typesetting articles for "Philosophers' Imprint"

pittetd -- Electronic Theses and Dissertations at Pitt

pkuthss -- LaTeX template for dissertations in Peking University

powerdot-fuberlin -- Powerdot, using the style of FU Berlin

powerdot-tuliplab -- A style package for Powerdot to provide the design of TULIP Lab

pracjourn -- Typeset articles for PracTeX

procIAGssymp -- Macros for IAG symposium papers

proposal -- A set of LaTeX classes for preparing proposals for collaborative projects

prtec -- A template for PRTEC conference papers

ptptex -- Macros for 'Progress of Theoretical Physics'

qrbill -- Create QR bills using LaTeX

quantumarticle -- Document class for submissions to the Quantum journal

resphilosophica -- Typeset articles for the journal Res Philosophica

resumecls -- Typeset a resume both in English and Chinese

revtex -- Styles for various Physics Journals

revtex4 -- Styles for various Physics Journals (old version)

rutitlepage -- Radboud University Titlepage Package

ryersonsgsthesis -- Ryerson School of Graduate Studies thesis template

ryethesis -- Class for Ryerson Unversity Graduate School requirements

sageep -- Format papers for the annual meeting of EEGS

sapthesis -- Typeset theses for Sapienza-University, Rome

schule -- Support for teachers at German schools

scientific-thesis-cover -- Provides cover page and affirmation at the end of a thesis

scrjrnl -- Typeset diaries or journals

sduthesis -- Thesis Template of Shandong University

seuthesis -- LaTeX template for theses at Southeastern University

seuthesix -- LaTeX class for theses at Southeast University, Nanjing, China

shortmathj -- Automatically shortify titles of mathematical journals

shtthesis -- An unofficial LaTeX thesis template for ShanghaiTech University

soton -- University of Southampton-compliant slides

sphdthesis -- LaTeX template for writing PhD Thesis

spie -- Support for formatting SPIE Proceedings manuscripts

sr-vorl -- Class for Springer books

srdp-mathematik -- Typeset Austrian SRDP in mathematics

stellenbosch -- Stellenbosch thesis bundle

suftesi -- A document class for typesetting theses, books and articles

sugconf -- SAS(R) user group conference proceedings document class

tabriz-thesis -- A template for the University of Tabriz

technion-thesis-template -- Template for theses on the Technion graduate school

texilikechaps -- Format chapters with a texi-like format

texilikecover -- A cover-page package, like TeXinfo

thesis-ekf -- Thesis class for Eszterhazy Karoly University

thesis-gwu -- Thesis class for George Washington University School of Engineering and Applied Science

thesis-qom -- Thesis style of the University of Qom, Iran

thesis-titlepage-fhac -- Little style to create a standard titlepage for diploma thesis

thuaslogos -- Logos for The Hague University of Applied Sciences (THUAS)

thucoursework -- Coursework template for Tsinghua University

thuthesis -- Thesis template for Tsinghua University

timbreicmc -- Typeset documents with ICMC/USP watermarks

tlc-article -- A LaTeX document class for formal documents

topletter -- Letter class for the Politecnico di Torino

toptesi -- Bundle for typesetting multilanguage theses

tuda-ci -- LaTeX templates of Technische Universitat Darmstadt

tudscr -- Corporate Design of Technische Universitat Dresden

tugboat -- LaTeX macros for TUGboat articles

tugboat-plain -- Plain TeX macros for TUGboat

tui -- Thesis style for the University of the Andes, Colombia

turabian -- Create Turabian-formatted material using LaTeX

uaclasses -- University of Arizona thesis and dissertation format

uafthesis -- Document class for theses at University of Alaska Fairbanks

uantwerpendocs -- Course texts, master theses, and exams in University of Antwerp style

ucalgmthesis -- LaTeX thesis class for University of Calgary Faculty of Graduate Studies

ucbthesis -- Thesis and dissertation class supporting UCB requirements

ucdavisthesis -- A thesis/dissertation class for University of California at Davis

ucsmonograph -- Typesetting academic documents from the University of Caxias do Sul

ucthesis -- University of California thesis format

uestcthesis -- Thesis class for UESTC

uhhassignment -- A document class for typesetting homework assignments

uiucredborder -- Class for UIUC thesis red-bordered forms

uiucthesis -- UIUC thesis class

ulthese -- Thesis class and templates for Universite Laval

umbclegislation -- A LaTeX class for building legislation files for UMBC Student Government Association Bills

umich-thesis -- University of Michigan Thesis LaTeX class

umthesis -- Dissertations at the University of Michigan

unam-thesis -- Create documents according to the UNAM guidelines

unamth-template -- UNAM Thesis LaTeX Template

unamthesis -- Style for Universidad Nacional Autonoma de Mexico theses

unifith -- Typeset theses for University of Florence (Italy)

unitn-bimrep -- A bimonthly report class for the PhD School of Materials, Mechatronics and System Engineering

univie-ling -- Papers, theses and research proposals in (Applied) Linguistics at Vienna University

unizgklasa -- A LaTeX class for theses at the Faculty Of Graphic Arts in Zagreb

unswcover -- Typeset a dissertation cover page following UNSW guidelines

uothesis -- Class for dissertations and theses at the University of Oregon

uowthesis -- Document class for dissertations at the University of Wollongong

uowthesistitlepage -- Title page for dissertations at the University of Wollongong

urcls -- Beamer and scrlttr2 classes and styles for the University of Regensburg

uspatent -- U.S. Patent Application Tools for LaTeX and LyX

ut-thesis -- University of Toronto thesis style

utexasthesis -- University of Texas at Austin graduate thesis style

uwthesis -- University of Washington thesis class

vancouver -- Bibliographic style file for Biomedical Journals

wsemclassic -- LaTeX class for Bavarian school w-seminar papers

xduthesis -- XeLaTeX template for writing Xidian University Thesis

yathesis -- A LaTeX class for writing a thesis following French rules

yazd-thesis -- A template for the Yazd University

york-thesis -- A thesis class file for York University, Toronto

Texlive-science
??? missing short description for package texlive-science :-(
Versions of package texlive-science
ReleaseVersionArchitectures
buster2018.20190227-2all
squeeze2009-10+squeeze1all
wheezy2012.20120611-2all
jessie2014.20141024-1all
stretch2016.20170123-5all
bullseye2020.20200629-1all
sid2020.20200804-1all
Debtags of package texlive-science:
fieldbiology, chemistry, electronics, mathematics, physics
made-oftex
roleapp-data
sciencepublishing
usetypesetting
works-withgraphs, text
works-with-formattex
Popcon: 3099 users (519 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git
Texmacs
WYSIWYG mathematical text editor using TeX fonts
Maintainer: Atsuhito KOHDA
Versions of package texmacs
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.0.7.4-3.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.0.7.15-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package texmacs:
fieldmathematics
interfacetext-mode
roleprogram
scopeapplication
suitegnu
useediting, text-formatting, typesetting
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 16 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

GNU TeXmacs is a free scientific text editor, which was both inspired by TeX and GNU Emacs.

The editor allows you to write structured documents via a WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get) and a user friendly interface. New styles may be created by the user. The program implements high-quality typesetting algorithms and TeX fonts, which help you to produce professionally looking documents.

The high typesetting quality still goes through for automatically generated formulas, which makes TeXmacs suitable as an interface for computer algebra systems. TeXmacs also supports the Guile/Scheme extension language, so that you may customize the interface and write your own extensions to the editor.

This package contains the architecture dependent files.

The package is enhanced by the following packages: texmacs-extra-fonts
Screenshots of package texmacs
Texmaker
multiplatformný editor LaTeXu
Versions of package texmaker
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.9.9-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie4.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch4.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.3.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream5.0.4
Debtags of package texmaker:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
useediting, typesetting
works-with-formattex
x11application
Popcon: 433 users (164 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Texmaker je čistý, veľmi konfigurovateľný editor LaTeXu s dobrou podporou klávesových skratiek a rozsiahlou dokumentáciou LaTeXu. Texmaker v jedinej aplikácii integruje mnohé nástroje potrebné na vývoj dokumentov v LaTeXu. Má niektoré pekné vlastnosti ako je integrácia zvýrazňovania syntaxe, vkladanie 370 matematických symbolov jediným kliknutím a „štruktúrované zobrazenie“ dokumentu na zjednodušenie navigácie.

Screenshots of package texmaker
Texstudio
editor LaTeXu
Maintainer: Tom Jampen
Versions of package texstudio
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.11.2+debian-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.22+debian-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.12.14+debian-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.8.4+debian-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.3+debian-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye2.12.22+debian-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.0.0~beta3
Debtags of package texstudio:
uitoolkitqt
Popcon: 439 users (96 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

TeXstudio je program založený na programe Texmaker, ktorý v rámci jednej aplikácie integruje mnohé nástroje potrebné na písanie dokumentov v LaTeXu. V rámci jeho editora môžete využívať pri písaní dokumentov interaktívnu kontrolu pravopisu, zvýrazňovanie syntaxe, dopĺňanie kódu a ďalšie.

Screenshots of package texstudio
Transfig
prechodový fiktívny balík na fig2dev
Maintainer: Roland Rosenfeld
Versions of package transfig
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.2.5.e-4+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.2.6a-2+deb9u3all
squeeze3.2.5.c-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie-security3.2.5.e-4+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
wheezy3.2.5.d-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package transfig:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting, printing
works-withimage, image:raster, image:vector, text
works-with-formatgif, jpg, pdf, png, postscript, svg, tex
Popcon: 137 users (259 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Toto je prechodový fiktívny balík. Je možné ho bezpečne odstrániť.

The package is enhanced by the following packages: fig2ps
Screenshots of package transfig
Vim-latexsuite
zobrazovanie, úprava a kompilácia dokumentov LaTeX z editora vim
Maintainer: Johann Felix Soden
Versions of package vim-latexsuite
ReleaseVersionArchitectures
buster1.9.0-1all
sid1.9.0-1all
jessie20130116.788-1all
bullseye1.9.0-1all
wheezy20120125.768-2all
stretch1.9.0-1all
squeeze20100129-2all
upstream1.10.0
Debtags of package vim-latexsuite:
develeditor
interfacetext-mode
roleplugin
uitoolkitncurses
useediting, typesetting
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

vim-latexsuite sa pokúša poskytnúť vyčerpávajúcu sadu nástrojov na zobrazovanie, úpravu a kompiláciu dokumentov LaTeX v editore vim. Spolu poskytujú nástroje počínajúc makrami na zrýchlenie úprav LaTeXu po funkcie na prehľadávanie dokumentov .dvi.

Tento balík tiež poskytuje Pomocníka k LaTeXu v editore vim.

Štandardne vim-latexsuite nie je zapnutý. Po nainštalovaní balíka si prosím prečítajte /usr/share/doc/vim-latexsuite/README.Debian

Xfig
nástroj na interaktívnu tvorbu obrázkov pod X11
Maintainer: Roland Rosenfeld
Versions of package xfig
ReleaseVersionArchitectures
squeeze3.2.5.b-1.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie3.2.5.c-3amd64,armel,armhf,i386
stretch3.2.6a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.7a-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.2.7b-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.2.7b-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.2.5.b-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package xfig:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitathena
useediting
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 716 users (77 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

XFig (Facility for Interactive Generation of figures under X11) je nástroj riadený prostredníctvom menu, ktorý umožňuje používateľovi kresliť a interaktívne manipulovať s objektami v okne X. Výsledné obrázky je možné uložiť. Ak je nainštalovaný program fig2dev z balíka fig2dev, obrázky je možné aj vytlačiť na postscriptovej tlačiarni alebo konvertovať do rozličných iných formátov (napr. na umožnenie vkladania do dokumentov LaTeXu alebo do webových stránok).

Tento balík obsahuje samotný program xfig.

Mali by ste zvážiť nainštalovanie balíka fig2dev na export grafiky do niekoľkých bežných formátov. Tiež by ste mali zvážiť nainštalovanie balíka xfig-doc, ktorý obsahuje dokumentáciu a xfig-libs, ktorý obsahuje niekoľko knižníc klipartov.

Screenshots of package xfig
Zotero-standalone
organizácia a zdieľanie vašich zdrojov výskumu
Maintainer: Sébastien Villemot
Versions of package zotero-standalone
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.0.29.16+dfsg-1all
Popcon: 22 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zotero vám pomáha zhromažďovať, spravovať a citovať vaše výskumné zdroje.

Zotero vám umožňuje ukladať vašu knižnicu online, aby bola prístupná z ľubovoľného počítača. Vaše online kolekcie tiež môžete zdieľať s ostatnými používateľmi Zotera. Umožňuje vám spolupracovať na tvorbe bibliografií a poznámok k výskumu. Dokáže automaticky zhromažďovať bibliografické informácie o zdrojoch dostupných v stovkách databáz, katalógov knižníc na na webe.

Tento balík obsahuje samostatnú verziu programu Zotero, ktorý nebeží v rámci prehliadača Firefox (aj keď využíva jeho jadro).

Screenshots of package zotero-standalone

Official Debian packages with lower relevance

Csv2latex
konvertor súborov CSV do LaTeXu z príkazového riadka
Maintainer: Benoît Rouits
Versions of package csv2latex
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.22-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.22-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.18-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.18-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.18.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.21-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package csv2latex:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
Popcon: 9 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

csv2latex je jednoduchý konvertor pre príkazový riadok, ktorý konvertuje súbory CSV (hodnotu oddelené čiarkami) na tabuľky LaTeXu. Dokáže hádať formát exotických súborov CSV.

Libgtkmathview-bin
rendering engine for MathML documents
Maintainer: Debian Science Team
Versions of package libgtkmathview-bin
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.8.0-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.8.0-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.8.0-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.0-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.8.0-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.0-10+nmu2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.8.0-8amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package libgtkmathview-bin:
devellibrary
fieldmathematics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useediting
works-with-formatxml
Popcon: 4 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GtkMathView is a C++ rendering engine for MathML documents. It provides an interactive view that can be used for browsing and editing MathML markup.

GtkMathView reads MathML documents by means of a frontend whose purpose is to traverse the MathML document (or part of it) and to appropriately instantiate GtkMathView's internal data structures that are suitable for rendering it. Currently the following frontends are supported: libxml2 (tree view using libxml2 API), libxml2 reader (event view using libxml2 reader API), GMetaDOM (tree view using DOM API), custom (application-specific view with application-provided callbacks).

GtkMathView renders MathML documents through a backend whose purpose is to provide an interface between the portable rendering engine and the platform-specific capabilities (like retrieving fonts, drawing on the screen, and so on). Currently the following backends are provided: GTK+, GTK+ widget, PostScript, SVG, AbiWord.

This package includes utilities to view and render MathML documents.

Libqtexengine-dev
Development files for the QTeXEngine library
Maintainer: Debian Science Team
Versions of package libqtexengine-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.3-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.3-3amd64,armel,armhf,i386
buster0.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libqtexengine-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 3 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QTeXEngine enables Qt based applications to easily export graphics created using the QPainter class to TeX. It is built on top of QPaintEngine and uses the TikZ/Pgf graphic systems for TeX.

This package contains the development and header files for the QTeXEngine library.

Luasseq
TeX Live: transitional dummy package
Versions of package luasseq
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.1-6all
wheezy2.1-4all
buster2018.20190227-2all
stretch2016.20170123-5all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a transitional package for luasseq to ensure proper upgrade to texlive-luatex. It can be safely removed after the installation is complete.

Openoffice.org-dmaths
Formula editor improvements for LibreOffice
Versions of package openoffice.org-dmaths
ReleaseVersionArchitectures
squeeze3.2.dfsg.1-1all
wheezy3.4.0~ooo340m1-7all
Debtags of package openoffice.org-dmaths:
fieldmathematics
roleplugin
suiteopenoffice
works-withtext
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a transitional package, replacing the OpenOffice.org packaging with the LibreOffice packaging.

It can be safely removed after an upgrade.

R-cran-gridbase
GNU R Integration of base and grid graphics
Versions of package r-cran-gridbase
ReleaseVersionArchitectures
buster0.4-7-4all
sid0.4-7-5all
bullseye0.4-7-5all
stretch0.4-7-2all
Popcon: 28 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This GNU R package enables integration of base and grid graphics.

R-cran-highr
zvýrazňovanie syntaxe zdrojového kódu jazyka R
Versions of package r-cran-highr
ReleaseVersionArchitectures
sid0.8+dfsg-2all
bullseye0.8+dfsg-2all
stretch0.6-1all
buster0.7+dfsg-1all
Popcon: 266 users (221 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík GNU R highr poskytuje zvýrazňovanie syntaxe zdrojového kódu jazyka R. Natívne podporuje tvorbu výstupu v LaTeXu a HTML zo zdrojového kódu jazyka R. Zdrojový kód iných jazykov je podporovaný prostredníctvom balíka highlight, ktorý napísal Andre Simon.

R-cran-scatterd3
D3 JavaScript scatterplot from GNU R
Versions of package r-cran-scatterd3
ReleaseVersionArchitectures
buster0.8.2+dfsg1-1all
stretch0.8.1+dfsg-1all
sid0.9.1+dfsg-2all
bullseye0.9.1+dfsg-2all
Popcon: 14 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This GNU R package creates 'D3' 'JavaScript' scatterplots from 'R' with interactive features : panning, zooming, tooltips, etc.

The scatterD3 package provides an HTML widget based on the htmlwidgets package and allows one to produce interactive scatterplots by using the d3 javascript visualization library.

R-cran-shape
GNU R functions for plotting graphical shapes, colors
Versions of package r-cran-shape
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.4.4-3all
stretch1.4.2-1all
sid1.4.4-3all
buster1.4.4-2all
Popcon: 22 users (29 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This GNU R package provides functions for plotting graphical shapes such as ellipses, circles, cylinders, arrows, ...

R-cran-xtable
GNU R - donútenie dát do tabuliek LaTeXu a HTML
Versions of package r-cran-xtable
ReleaseVersionArchitectures
buster1.8-3-1all
bullseye1.8-4-2all
sid1.8-4-2all
squeeze1.5-6-1all
wheezy1.5-6-1all
jessie1.7-4-1all
stretch1.8-2-1all
Popcon: 696 users (61 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík jazyka R poskytuje funkcie na vracanie, zobrazovanie alebo zapisovanie na disk kódu LaTeXu alebo HTML súvisiaceho s dodaným objektom triedy xtable. Tento balík tiež poskytuje funkcie na konverziu objektu jazyka R na objekt xtable, ktorý je následne možné vypísať vo forme tabuľky LaTeXu alebo HTML.

Svgtoipe
converts SVG figures to an XML file readable by Ipe
Maintainer: Debian Science Team
Versions of package svgtoipe
ReleaseVersionArchitectures
sid7.2.7.2-4all
buster7.2.7.2-1all
wheezy20100608-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie20100608-1amd64,armel,armhf,i386
stretch20150406-3all
bullseye7.2.7.2-4all
upstream7.2.13.1
Debtags of package svgtoipe:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
works-with-formatsvg
Popcon: 3 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Ipe is a drawing editor for creating figures, provided in package ipe.

This package contains a tool to convert drawings in SVG format to XML that can be used by ipe editor.

Tellico
Správca zbierok kníh, videí, hudby a pod.
Versions of package tellico
ReleaseVersionArchitectures
sid3.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.3.5+dfsg.1-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch2.3.9+dfsg.1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.3.9+dfsg.1-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze2.2-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package tellico:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitqt
useorganizing
works-withpim
works-with-formatxml, xml:xslt
x11application
Popcon: 66 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tellico je správca zbierok pre KDE. Obsahuje predvolené zbierky pre knihy, bibliografie, komiksy, videá, hudbu, mince, známky, kariet a vín.

Medzi možnosti Tellico patrí:

 • vytváranie používateľsky definovaných zbierok s neobmedzenými poliami,
 • automatické formátovanie mien,
 • radenie a filtrovanie podľa ľubovoľného poľa alebo vlastnosti,
 • overenie ISBN,
 • úplné prispôsobenie tlačenia alebo zobrazenia pomocou súborov XSLT,
 • import a export súborov CSV, RIS, BibTeX a BibTeXML,
 • import dát z Amazon, IMDb, CDDB alebo iného servera z39.50, kompatibilného s US-MARC.

Súbory Tellico sú vo formáte XML, čím nie je potrebný databázový server a zároveň to umožňuje používanie dát inými aplikáciami.

Xul-ext-zotero
rozšírenie pre Firefox na organizáciu a zdieľanie vašich zdrojov výskumu
Maintainer: Sébastien Villemot
Versions of package xul-ext-zotero
ReleaseVersionArchitectures
wheezy3.0.7-1all
stretch4.0.29.16+dfsg-1all
Debtags of package xul-ext-zotero:
roleplugin
suitemozilla
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zotero vám pomáha zhromažďovať, spravovať a citovať vaše výskumné zdroje.

Zotero vám umožňuje ukladať vašu knižnicu online, aby bola prístupná z ľubovoľného počítača. Vaše online kolekcie tiež môžete zdieľať s ostatnými používateľmi Zotera. Umožňuje vám spolupracovať na tvorbe bibliografií a poznámok k výskumu. Dokáže automaticky zhromažďovať bibliografické informácie o zdrojoch dostupných v stovkách databáz, katalógov knižníc na na webe.

Unofficial packages built by somebody else

Pymarc
read, write and modify MARC bibliographic data
Responsible: Edward Betts
License: BSD

pymarc is a Python library for working with MARC21 bibliographic data loosely based on the MARC/Perl suite of modules (http://marcpm.sf.net).

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Quaneko - wnpp
An index tool of TXT, PDF, DOC, HTML and others
Responsible: LI Daobing
License: GPL
Debian package not available

Quaneko is a tool that allows you to quickly search for keywords in the files and directories on the local hard disk. It creates indexes over the words in those files. For you, this means that a typical search query will only take seconds.

quaneko can not only search for words in plain text files but also in various other file formats, depending on its configuration (e.g. Word doc, pdf, html, xml,...)

No known packages available

Gpapers
bibliography management software
License: GPL
Debian package not available

Digital library manager. Think of it as an iTunes for your PDFs.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 194300