Debian Edu Project
Summary
Chemistry
Debian Edu - vzdelávacie aplikácie v oblasti chémie

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke astronómie.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Chemistry packages

Official Debian packages with high relevance

avogadro
systém molekulárnej grafiky a modelovania
Versions of package avogadro
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.3-10.1amd64,armel,armhf,i386
buster1.2.0-4amd64,arm64,armhf,i386
sid1.99.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.93.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.97.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.99.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.2.0-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package avogadro:
fieldchemistry
roleprogram
uitoolkitqt
useviewing
Popcon: 54 users (32 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Avogadro je systém molekulárnej grafiky a modelovania cielený na molekuly a biomolekuly. Dokáže vizualizovať vlastnosti ako molekulárne orbitály alebo elektrostatické potenciály a obsahuje inovatívny nástroj na tvorbu molekúl.

Medzi jeho vlastnosti patrí:

 • modelovač molekúl s automatickou optimalizáciou geometrie založenou na silovom poli
 • molekulárna mechanika vrátane obmedzení a hľadaní vyhovujúcich
 • vizualizácia molekulárnych orbitálov a všeobecných isopovrchov
 • vizualizácia vibrácií a kreslenie vibračného spektra
 • podpora jednotiek kryštalografických buniek
 • generovanie vstupu pre balíky kvantovej chémie Gaussian, GAMESS a MOLPRO
 • flexibilná architektúra zásuvných modulov a skriptovanie v Pythone

Avogadro dokáže čítať súborové formáty PDB, XYZ, CML, CIF, Molden a tiež zapisovať výstup do Gaussian, GAMESS a MOLPRO.

Please cite: Marcus D Hanwell, Donald E Curtis, David C Lonie, Tim Vandermeersch, Eva Zurek and Geoffrey R Hutchison: Avogadro: An advanced semantic chemical editor, visualization, and analysis platform. (eprint) J. Cheminf. 4:17 (2012)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
chemtool
program na kreslenie chemických štruktúr
Versions of package chemtool
ReleaseVersionArchitectures
sid1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.6.14-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.6.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.14-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package chemtool:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useediting, learning
works-withimage, image:vector
works-with-formatsvg
x11application
Popcon: 25 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Chemtool je editor chemických štruktúr pre X11 založený na GTK+. Podporuje mnohé štýly väzieb, väčšinu tvarov textu potrebných na písanie chemických textov a krivky/oblúky/zakrivené šípky.

Kresby možno exportovať do formátov MOL a PDB, SVG alebo XFig na ďalšie pridanie poznámok, ako kresbu PiCTeX, ako bitmapu alebo ako PostScriptový súbor (niekoľko z nich pomocou transfig - sprievodného programu fig2dev).

Balík tiež obsahuje pomocný program cht na výpočet sumárneho vzorca a (presnej) molekulárnej hmotnosti zo súboru kresby chemtool. Cht je možné volať buď priamo z Chemtool alebo z konzoly.

Please cite: Matthias Brüstle: Chemtool - Moleküle zeichnen mit dem Pinguin. (eprint) Nachr. Chem. 49(11):1310-1313 (2001)
Screenshots of package chemtool
easychem
kvalitné kreslenie molekúl a 2D chemických vzorcov
Versions of package easychem
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.6-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6-8amd64,armel,armhf,i386
buster0.6-8amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package easychem:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useediting, learning, viewing
x11application
Popcon: 16 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

EasyChem je program, ktorý vám pomáha tvoriť diagramy molekúl a 2D chemických vzorcov vo vysokej kvalite, ktoré je možné exportovať do PDF, PS, LaTeX a fig.

EasyChem bol pôvodne vyvinutý na tvorbu diagramov do chemických kníh a dnes sa často na tento účel používa v komerčných aj nekomerčných chemických knihách.

Screenshots of package easychem
education-menus
Debian Edu menu reorganization
Versions of package education-menus
ReleaseVersionArchitectures
sid2.12.15all
bookworm2.12.15all
bullseye2.11.37all
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
trixie2.12.15all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A package to reorganize menu branches in order to get a structure easy to use for teachers and students.

gchempaint
2D chemical structures editor for the GNOME2 desktop
Versions of package gchempaint
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.14.15-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.14.9-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.14.17-1.1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.14.17-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.14.17-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.14.17-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package gchempaint:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
useediting, learning
x11application
Popcon: 19 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GChemPaint is an editor for 2D chemical structures with a multiple document interface. Drawn molecules can be searched at NIST Webbook and PubChem.

gdis
prehliadač modelov molekúl a kryštálov
Versions of package gdis
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.90-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.90-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.90-5amd64,armel,armhf,i386
stretch0.90-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.90-5amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.90-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gdis:
fieldchemistry
interface3d, x11
roleprogram
uitoolkitgtk
useediting, learning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 17 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program založený na GTK+ na zobrazovanie a manipuláciu s izolovanými molekulami, periodickými systémami a kryštalickými štruktúrami. Program je síce vo vývoji, ale dostatočne použiteľný. Má nasledovné rysy:

 • Podpora viacerých typov súborov (CIF, BIOSYM, XYZ, XTL, MARVIN a GULP)
 • Nástroj na jednoduchú tvorbu a manipuláciu s molekulami
 • Dialóg na tvorbu štartovacích konfigurácií pre molekulárne dynamické simulácie
 • Rôzne nástroje na vizualizáciu (informácia o geometrii, zvýrazňovanie oblastí, atď.)
 • Animácie BIOSYM súborov (tiež vykresľované animácie, pozri ďalej)

GDIS taktiež umožňuje vykonávať nasledujúce funkcie pomocou ďalších balíkov:

 • Vykresľovanie modelov (vďaka POVRay)
 • Minimalizácia energie (vďaka GULP)
 • Kalkulácia morfológie (vďaka cdd)
 • Spracovanie priestorových grúp (vďaka SgInfo)
 • Zobrazenie Periodickej tabuľky (vďaka GPeriodic)
 • Načítanie prídavných typov súborov, ako napríklad PDB (vďaka Babel)
Screenshots of package gdis
gperiodic
aplikácia periodickej tabuľky
Versions of package gperiodic
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster3.0.3-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.0.10-7amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.10-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package gperiodic:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 31 users (23 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GPeriodic je malý program založený na X/GTK+, ktorý vám umožňuje prehliadať periodickú tabuľku chemických prvkov a zobrazovať pomerne podrobné informácie o každom z prvkov. Momentálne obsahuje 118 prvkov.

kalzium
periodická tabuľka a chemické nástroje
Versions of package kalzium
ReleaseVersionArchitectures
sid23.08.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream24.02.2
Debtags of package kalzium:
fieldchemistry
interface3d, x11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usebrowsing, learning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 165 users (131 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kalzium je plnohodnotná chemická aplikácia vrátane periodickej tabuľky prvkov, chemickej referenčnej tabuľky, riešenia chemických rovníc a 3D prehliadača molekúl.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Other screenshots of package kalzium
VersionURL
21.12.3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-b337656907b2f4c884df0e2fef25b617.png
4:4.4.5-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/4862/simage/large-e344f66fe538f46bc890f8ed79d12678.png
21.12.3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-797c6653a678dee1d38a271cd31facd2.png
22.12.3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/24823/simage/large-b37a5de92bf3698c7145844e1ea4a4bd.png
4:20.04.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19284/simage/large-c4639dd58a0b434a43f09b7bd601a95e.png
21.12.3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-7ac385be3f63bd95d07fa6b5ed246c93.png
4:3.5.9-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/1228/simage/large-6d015b0dadb288a0cc6f6e5d5d3331fa.png
Screenshots of package kalzium
pymol
systém na vykresľovanie molekúl
Versions of package pymol
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.8.4.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.5.0+dfsg-1all
trixie2.5.0+dfsg-1all
bookworm2.5.0+dfsg-1all
bullseye2.4.0+dfsg-2all
buster2.2.0+dfsg-4all
jessie1.7.2.1-1amd64,armel,armhf,i386
upstream3.0.0
Debtags of package pymol:
fieldbiology:structural, chemistry
interface3d, x11
roleprogram
scopeutility
uitoolkittk
uselearning, viewing
works-withimage
x11application
Popcon: 78 users (26 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

PyMOL je systém na vykresľovanie molekúl cielený na stredné až veľké biomolekuly ako sú bielkoviny. Dokáže tvoriť obrázky a animácie molekúl vo vysokej, produkčnej kvalite.

Medzi jeho vlastnosti patria:

 • vizualizácia molekúl, trajektórií molekúl a povrchov kryštalografických dát alebo orbitálov
 • zostavovanie a úprava molekúl
 • interný raytracing a generátor videoklipov
 • úplná rozšíriteľnosť a skriptovateľnosť pomocou rozhrania pre Python

Medzi formátu súborov, s ktorými PyMOL dokáže pracovať patria: PDB, XYZ, CIF, MDL Molfile, ChemDraw, mapy CCP4, mapy XPLOR a mapy Gaussian cube.

Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 

Official Debian packages with lower relevance

rasmol
vizualizácia biologických makromolekúl
Versions of package rasmol
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.7.5.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
bookworm2.7.6.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.7.6.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.7.6.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.7.6.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.7.6.0-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.7.5.2-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package rasmol:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 23 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

RasMol je program na molekulárnu grafiku s účelom vizualizácie proteínov, nukleových kyselín a malých molekúl. Program je určený na zobrazovanie, výuku a tvorbu obrázkov v tlačovej kvalite.

Program načíta súbor so súradnicami molekúl a interaktívne zobrazuje molekulu na obrazovke v rozličných farebných schémach a reprezentáciách molekúl. Medzi momentálne dostupné reprezentácie patria hĺbkové drôtené modely, „Dreidingove“ paličky, gule vypĺňajúce priestor (CPK), gule a paličky, pevné a zreťazené biomolekulárne reťazce, označenia atómov a bodové povrchy.

Medzi podporované vstupné formáty patria Protein Data Bank (PDB), formáty Alchemy od Tripos Associates a Sybyl Mol2, formát (MDL) Mol od Molecular Design Limited, XYZ (XMol) od Minnesota Supercomputer Center (MSC), formát CHARMm, formát CIF a formát mmCIF.

Tento balík nainštaluje dve verzie RasMol, rasmol-gtk s moderným používateľským rozhraním založeným na GTK a rasmol-classic so starým rozhraním Xlib.

The package is enhanced by the following packages: rasmol-doc
Please cite: Roger A. Sayle and E. James Milner-White: RasMol: Biomolecular graphics for all. (PubMed) Trends in Biochemical Sciences (TIBS) 20(9):374 (1995)
Registry entries: Bio.tools 
Screenshots of package rasmol
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235965