Debian Science Project
Summary
Chemistry
Pakiety z grupy Debian Science Chemistry

Metapakiet, który instaluje pakiety naukowe Debiana związane z chemią. Być może zainteresuje Cię również znacznik field::chemistry oraz, w zależności od osobistych zainteresowań, metapakiet education-chemistry.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Chemistry packages

Official Debian packages with high relevance

adun.app
Symulator molekularny do GNUstep-a (GUI)
Versions of package adun.app
ReleaseVersionArchitectures
sid0.81-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.81-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.81-6amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.81-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.81-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.81-13amd64,arm64,armhf,i386
trixie0.81-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package adun.app:
fieldbiology, biology:structural
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitegnustep
uitoolkitgnustep
useanalysing, organizing, viewing
works-with3dmodel, db
x11application
Popcon: 4 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Adun jest symulatorem biomolekularnym, który umożliwia także zarządzanie danymi i ich analizę. Został stworzony przez Computational Biophysics and Biochemistry Laboratory (laboratorium obliczeń biofizycznych i biomedycznych), będące częścią Research Unit on Biomedical Informatics (jednostki badawczej nad informatyką biomedyczną) na UPF.

Pakiet zawiera UL, frontend z graficznym interfejsem użytkownika do symulatora Adun.

Please cite: Michael A. Johnston, Ignacio Fdez. Galván and Jordi Villà-Freixa: Framework-based design of a new all-purpose molecular simulation application: The Adun simulator. (PubMed) J. Comp. Chem. 26(15):1647-1659 (2005)
Screenshots of package adun.app
apbs
Adaptive Poisson Boltzmann Solver
Versions of package apbs
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.4.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4-1amd64,armel,armhf,i386
sid3.4.1-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye3.0.0+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package apbs:
fieldchemistry
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 20 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

APBS is a software package for the numerical solution of the Poisson-Boltzmann equation (PBE), one of the most popular continuum models for describing electrostatic interactions between molecular solutes in salty, aqueous media. Continuum electrostatics plays an important role in several areas of biomolecular simulation, including:

 • simulation of diffusional processes to determine ligand-protein and protein-protein binding kinetics,
 • implicit solvent molecular dynamics of biomolecules ,
 • solvation and binding energy calculations to determine ligand-protein and protein-protein equilibrium binding constants and aid in rational drug design,
 • and biomolecular titration studies.

APBS was designed to efficiently evaluate electrostatic properties for such simulations for a wide range of length scales to enable the investigation of molecules with tens to millions of atoms.

This package contains the apbs program and utilities.

Please cite: Nathan A. Baker, David Sept, Simpson Joseph, Michael J. Holst and J. Andrew McCammon: Electrostatics of nanosystems: application to microtubules and the ribosome. (eprint) Proc. Natl. Acad. Sci. 98(18):10037-10041 (2001)
atomes
atomic-scale 3D modeling toolbox
Versions of package atomes
ReleaseVersionArchitectures
bookworm-backports1.1.14-1.1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.1.14-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.1.14-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Atomes is a tool box to analyze (physico-chemical properties calculations), visualize (atoms, bonds, colormaps, measurements, coordination polyedra ...) create (crystal builder, molecular library, surface creation and passivation ...) 3D atomistic models. Atomes offers a workspace capable of handling many projects opened simultaneously. The different projects in the workspace can exchange data: analysis results, atomic coordinates... Atomes also provides an advanced input preparation system for further calculations using well known molecular dynamics codes: Classical MD: DLPOLY and LAMMPS

 • ab-initio MD: CPMD and CP2K
 • QM-MM MD: CPMD and CP2K To prepare the input files for these calculations is likely to be the key, and most complicated step towards MD simulations. Atomes offers a user-friendly assistant to help and guide the scientist step by step to achieve this crucial step.

This package provides the binaries.

The package is enhanced by the following packages: atomes-data
avogadro
System do molekularnego modelowania i wizualizacji
Versions of package avogadro
ReleaseVersionArchitectures
buster1.2.0-4amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.2.0-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.93.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.3-10.1amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.97.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.99.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.99.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package avogadro:
fieldchemistry
roleprogram
uitoolkitqt
useviewing
Popcon: 51 users (30 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Avogadro jest systemem do molekularnego modelowania oraz wizualizacji cząsteczek i biocząsteczek. Może wizualizować właściwości cząsteczek, takie jak orbitale lub potencjały elektrostatyczne, a ponadto udostępnia intuicyjne narzędzie do budowania cząsteczek.

Podstawowe możliwości:

 • molekularne modelowanie z automatyczną optymalizacją opartą na geometrii pól siłowych;
 • mechanika molekularna obejmująca wyszukiwanie według ograniczeń i konformacji;
 • wizualizacja orbitali molekularnych oraz ogólnych izopowierzchni;
 • wizualizacja drgań i kreślenie widm oscylacyjnych;
 • obsługa krystalograficznych komórek elementarnych;
 • generowanie wejścia dla pakietów chemii kwantowej Gaussian, GAMESS i MOLPRO;
 • elastyczna architektura wtyczek i skryptów Pythona.

Avogadro odczytuje formaty plików takie jak: PDB, XYZ, CML, CIF, Molden oraz dane wyjściowe: Gaussian, GAMESS i MOLPRO.

Please cite: Marcus D Hanwell, Donald E Curtis, David C Lonie, Tim Vandermeersch, Eva Zurek and Geoffrey R Hutchison: Avogadro: An advanced semantic chemical editor, visualization, and analysis platform. (eprint) J. Cheminf. 4:17 (2012)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
bkchem
Edytor struktur chemicznych
Versions of package bkchem
ReleaseVersionArchitectures
sid0.14.0~pre4+git20211228-3all
bookworm0.14.0~pre4+git20211228-3all
buster0.13.0-6all
jessie0.13.0-4all
stretch0.13.0-5all
trixie0.14.0~pre4+git20211228-3all
Debtags of package bkchem:
fieldchemistry
roleprogram
Popcon: 7 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

BKchem to darmowy program do rysowania chemicznego napisany w języku Python.

Program udostępnia następujące funkcje:

 • Rysowanie (wiązania po wiązaniu; szablonów dla wspólnych pierścieni; rozszerzanie wspólnych grup; rysowanie rodników, ładunków, strzałek; obsługa kolorów itd.).
 • Edycja (nieograniczone możliwości cofania i ponawiania; wyrównywanie; skalowanie; obracanie (2D, 3D) itd.).
 • Eksport/Import (w pełni obsługiwany eksport SVG, OpenOffice.org-Draw, EPS; podstawowa obsługa importu i eksportu CML1 i CML2).
Screenshots of package bkchem
bodr
Repozytorium danych do Blue Obelisk
Versions of package bodr
ReleaseVersionArchitectures
stretch10-1all
buster10-1all
bullseye10-2all
bookworm10-2all
trixie10-3all
sid10-3all
jessie10-1all
Debtags of package bodr:
roleapp-data
Popcon: 59 users (24 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Wspólne repozytorium faktów chemicznych i fizycznych mające na celu poprawę interoperacyjności pomiędzy aplikacjami do chemii.

https://dx.doi.org/10.1021/ci050400b

Please cite: Peter Murray-Rust: The Blue Obelisk (eprint) CDK News 2(2):43-46 (2005)
chemeq
Analizator składu i równowagi chemicznej
Maintainer: Georges Khaznadar
Versions of package chemeq
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.19-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.18-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm2.23-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.12-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.12-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package chemeq:
develinterpreter
fieldchemistry
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecalculating, learning, text-formatting, typesetting
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 8 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program chemeq to podstawowy samodzielny filtr napisany w językach C, Flex i Bison. Wprowadza ciągi takie jak:

 2H2 + O2 ---> 2 H2O
a następnie wysyła kod LaTeX i komunikaty o równowadze reakcji chemicznej.

Przykład: ~/src$ echo "2H2 + O2 ---> 2 H2O" | chemeq -lc 2\,H_{2}\,+\,O_{2}\,\rightarrow\,2\,H_{2}O OK

chemical-mime-data
chemical MIME and file type support for desktops
Versions of package chemical-mime-data
ReleaseVersionArchitectures
sid0.1.94-7.2all
trixie0.1.94-7.2all
bookworm0.1.94-7.2all
bullseye0.1.94-7.1all
buster0.1.94-7all
stretch0.1.94-6all
jessie0.1.94-6all
Debtags of package chemical-mime-data:
fieldbiology, chemistry
roleapp-data
useorganizing
Popcon: 59 users (24 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The chemical media type and various subtypes have been proposed by Henry Rzepa, Peter-Murray Rust and Benjamin Whitaker in 1996 as an addition to the existing MIME types. The proposal didn't succeed but various applications make use of these MIME/file types. This package adds support to Linux desktops to detect and recognize files of the chemical/* media type.

See also for http://www.ch.ic.ac.uk/chemime/.

chemical-structures
web service providing molecular structures in open formats
Maintainer: Georges Khaznadar
Versions of package chemical-structures
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.2.dfsg.0-12all
trixie2.2.dfsg.0-20all
sid2.2.dfsg.0-20all
stretch2.2.dfsg.0-12all
buster2.2.dfsg.0-13all
bullseye2.2.dfsg.0-18all
bookworm2.2.dfsg.0-20all
Debtags of package chemical-structures:
fieldbiology, biology:bioinformatics, chemistry
interfacecommandline, web
roledata, program
sciencevisualisation
usecomparing, converting, learning, viewing
Popcon: 8 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This web service allows one to browse a rich set of molecular structures provided by the package chemical-structures-data, and eventually have them translated to other open formats, thanks to openbabel.

Screenshots of package chemical-structures
chemtool
Program do rysowania struktur chemicznych
Versions of package chemtool
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.6.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.6.14-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.14-3amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package chemtool:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useediting, learning
works-withimage, image:vector
works-with-formatsvg
x11application
Popcon: 23 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Chemtool to dwuwymiarowy, bazujący na GTK+, edytor struktur chemicznych do X11. Obsługuje wiele typów wiązań, większość rodzajów tekstu potrzebnych do oznaczania składu chemicznego oraz krzywe/łukowe/zakrzywione strzałki.

Rysunki mogą być eksportowane do formatu MOL oraz PDB, SVG lub XFig - do dalszych adnotacji, jako rysunek PiCTeX, bitmapa lub pliki Postscript (kilka z nich przez fig2dev towarzyszący programowi XFig).

Pakiet zawiera również program pomocniczy - cht, do obliczania sumy wzoru i (dokładnej) masy cząsteczkowej z rysunku stworzonego przez Chemtool. Cht może być wywoływany bezpośrednio przez Chemtool lub poprzez konsolę.

Please cite: Matthias Brüstle: Chemtool - Moleküle zeichnen mit dem Pinguin. (eprint) Nachr. Chem. 49(11):1310-1313 (2001)
Screenshots of package chemtool
cp2k
Ab Initio Molecular Dynamics
Versions of package cp2k
ReleaseVersionArchitectures
sid2023.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie2.5.1-3amd64,armel,armhf,i386
stretch4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.1-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye8.1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2023.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2024.1
Popcon: 13 users (4 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

CP2K is a program to perform simulations of solid state, liquid, molecular and biological systems. It is especially aimed at massively parallel and linear scaling electronic structure methods and state-of-the-art ab-initio molecular dynamics (AIMD) simulations.

CP2K is optimized for the mixed Gaussian and Plane-Waves (GPW) method based on pseudopotentials, but is able to run all-electron or pure plane-wave/Gaussian calculations as well. Features include:

Ab-initio Electronic Structure Theory Methods using the QUICKSTEP module:

 • Density-Functional Theory (DFT) energies and forces
 • Hartree-Fock (HF) energies and forces
 • Moeller-Plesset 2nd order perturbation theory (MP2) energies and forces
 • Random Phase Approximation (RPA) energies
 • Gas phase or Periodic boundary conditions (PBC)
 • Basis sets include various standard Gaussian-Type Orbitals (GTOs), Pseudo- potential plane-waves (PW), and a mixed Gaussian and (augmented) plane wave approach (GPW/GAPW)
 • Norm-conserving, seperable Goedecker-Teter-Hutter (GTH) and non-linear core corrected (NLCC) pseudopotentials, or all-electron calculations
 • Local Density Approximation (LDA) XC functionals including SVWN3, SVWN5, PW92 and PADE
 • Gradient-corrected (GGA) XC functionals including BLYP, BP86, PW91, PBE and HCTH120 as well as the meta-GGA XC functional TPSS
 • Hybrid XC functionals with exact Hartree-Fock Exchange (HFX) including B3LYP, PBE0 and MCY3
 • Double-hybrid XC functionals including B2PLYP and B2GPPLYP
 • Additional XC functionals via LibXC
 • Dispersion corrections via DFT-D2 and DFT-D3 pair-potential models
 • Non-local van der Waals corrections for XC functionals including B88-vdW, PBE-vdW and B97X-D
 • DFT+U (Hubbard) correction
 • Density-Fitting for DFT via Bloechl or Density Derived Atomic Point Charges (DDAPC) charges, for HFX via Auxiliary Density Matrix Methods (ADMM) and for MP2/RPA via Resolution-of-identity (RI)
 • Sparse matrix and prescreening techniques for linear-scaling Kohn-Sham (KS) matrix computation
 • Orbital Transformation (OT) or Direct Inversion of the iterative subspace (DIIS) self-consistent field (SCF) minimizer
 • Local Resolution-of-Identity Projector Augmented Wave method (LRIGPW)
 • Absolutely Localized Molecular Orbitals SCF (ALMO-SCF) energies for linear scaling of molecular systems
 • Excited states via time-dependent density-functional perturbation theory (TDDFPT)

Ab-initio Molecular Dynamics:

 • Born-Oppenheimer Molecular Dynamics (BOMD)
 • Ehrenfest Molecular Dynamics (EMD)
 • PS extrapolation of initial wavefunction
 • Time-reversible Always Stable Predictor-Corrector (ASPC) integrator
 • Approximate Car-Parrinello like Langevin Born-Oppenheimer Molecular Dynamics (Second-Generation Car-Parrinello Molecular Dynamics (SGCP))

Mixed quantum-classical (QM/MM) simulations:

 • Real-space multigrid approach for the evaluation of the Coulomb interactions between the QM and the MM part
 • Linear-scaling electrostatic coupling treating of periodic boundary conditions
 • Adaptive QM/MM

Further Features include:

 • Single-point energies, geometry optimizations and frequency calculations
 • Several nudged-elastic band (NEB) algorithms (B-NEB, IT-NEB, CI-NEB, D-NEB) for minimum energy path (MEP) calculations
 • Global optimization of geometries
 • Solvation via the Self-Consistent Continuum Solvation (SCCS) model
 • Semi-Empirical calculations including the AM1, RM1, PM3, MNDO, MNDO-d, PNNL and PM6 parametrizations, density-functional tight-binding (DFTB) and self-consistent-polarization tight-binding (SCP-TB), with or without periodic boundary conditions
 • Classical Molecular Dynamics (MD) simulations in microcanonical ensemble (NVE) or canonical ensmble (NVT) with Nose-Hover and canonical sampling through velocity rescaling (CSVR) thermostats
 • Metadynamics including well-tempered Metadynamics for Free Energy calculations
 • Classical Force-Field (MM) simulations
 • Monte-Carlo (MC) KS-DFT simulations
 • Static (e.g. spectra) and dynamical (e.g. diffusion) properties
 • ATOM code for pseudopotential generation
 • Integrated molecular basis set optimization

CP2K does not implement conventional Car-Parrinello Molecular Dynamics (CPMD).

drawxtl
crystal structure viewer
Versions of package drawxtl
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie5.5-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm5.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.5-3amd64,arm64,armhf,i386
sid5.5-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie5.5-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package drawxtl:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitglut
x11application
Popcon: 12 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DRAWxtl reads a basic description of the crystal structure, which includes unit-cell parameters, space group, atomic coordinates, thermal parameters or a Fourier map, and outputs a geometry object that contains polyhedra, planes, lone-pair cones, spheres or ellipsoids, bonds, iso-surface Fourier contours and the unit-cell boundary.

Four forms of graphics are produced:

 • an OpenGL window for immediate viewing
 • the Persistence of Vision Ray Tracer (POV-RAY) scene language for publication-quality drawings
 • the Virtual Reality Modeling Language (VRML) for dissemination across the Internet
 • a Postscript rendering of the OpenGL window for those who want high-quality output but do not have POV-RAY installed.

File formats DRAWxtl can read include CIF, FDAT, FullProf (pcr), GSAS, SCHAKAL, SHELX, DISCUS and WIEN2k.

Please cite: Larry W. Finger, Martin Kroeker and Brian H. Toby: DRAWxtl, an open-source computer program to produce crystal-structure drawings. (eprint) J. Appl. Cryst. 40:188-192 (2007)
Screenshots of package drawxtl
easychem
Wyświetlanie wysokiej jakości cząsteczek i dwuwymiarowych formuł chemicznych
Versions of package easychem
ReleaseVersionArchitectures
buster0.6-8amd64,arm64,armhf,i386
jessie0.6-8amd64,armel,armhf,i386
stretch0.6-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package easychem:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useediting, learning, viewing
x11application
Popcon: 17 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

EasyChem to program, który pomaga tworzyć wysokiej jakości diagramy molekularne i dwuwymiarowe formuły chemiczne, które można eksportować do formatów PDF, PS, LaTeX i FIG.

EasyChem został pierwotnie zaprojektowany w celu tworzenia diagramów do książek związanych z chemią i jest obecnie często wykorzystywany pod tym względem w komercyjnych i niekomercyjnych książkach tego rodzaju.

Screenshots of package easychem
feff85exafs
Open Source theoretical EXAFS calculations
Versions of package feff85exafs
ReleaseVersionArchitectures
sid0.2+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.2+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.2+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 8 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The feff85exafs project aims to provide high quality theoretical standards for EXAFS analysis within an open source, freely re-distributable framework.

gabedit
graphical user interface to Ab Initio packages
Versions of package gabedit
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.4.8-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4.8-3amd64,arm64,armhf,i386
sid2.5.1+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.5.1+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.8-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.5.1~20200828-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gabedit:
fieldchemistry
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 14 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gabedit is a graphical user interface to computational chemistry packages like:

 • MPQC
 • GAMESS-US
 • Gaussian
 • Molcas
 • Molpro
 • Q-Chem

These Ab Initio software packages might run locally or on a remote server (supporting FTP, RSH and SSH). Gabedit can display a variety of calculation results including most major molecular file formats. The advanced "Molecule Builder" allows one to rapidly sketch in molecules and examine them in 3D. Graphics can further be exported to various formats, including animations.

slurm-wlm-torque and gridengine-client are workload managers which provide wrappers for PBS commands. Gabedit also allows one to configure it for any other workload manager.

Please cite: Abdul-Rahman Allouche: Gabedit - A graphical user interface for computational chemistry softwares. (eprint) J. Comp. Chem. 32:174-182 (2011)
galculator
Kalkulator naukowy
Versions of package galculator
ReleaseVersionArchitectures
sid2.1.4-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.1.4-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.4-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.3-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.1.4-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.1.4-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package galculator:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 1036 users (672 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Galculator jest kalkulatorem naukowym. Aktualnie obsługuje różne systemy liczbowe (DEC/HEX/OCT/BIN) i jednostki miary kąta (DEG/RAD/GRAD). Program wyposażony jest w szeroką gamę matematycznych (podstawowe operacje arytmetyczne, funkcje trygonometryczne itp.) oraz innych użytecznych funkcji (pamięć itp.). Galculator może być używany w trybie algebraicznym, jak również w odwrotnej notacji polskiej (ang. Reverse Polish Notation - RPN).

gamgi
Ogólny Interfejs Graficzny do Modelowania Atomistycznego
Versions of package gamgi
ReleaseVersionArchitectures
buster0.17.3-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.17.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.17.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.17.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.17.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.17.1-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gamgi:
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 7 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GAMGI (General Atomistic Modelling Graphic Interface) udostępnia interfejs graficzny do budowania, przeglądania i analizowania struktur atomowych. Program jest skierowany do społeczności naukowej i zawiera interfejs graficzny do badania struktur atomowych i przygotowywania obrazów do prezentacji oraz do nauczania budowy materii atomowej.

The package is enhanced by the following packages: gamgi-data gamgi-doc
Registry entries: SciCrunch 
Screenshots of package gamgi
garlic
visualization program for biomolecules
Versions of package garlic
ReleaseVersionArchitectures
buster1.6-3amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.6-1.1amd64,armel,armhf,i386
sid1.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.6-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package garlic:
fieldbiology, chemistry
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitxlib
useviewing
x11application
Popcon: 15 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Garlic is written for the investigation of membrane proteins. It may be used to visualize other proteins, as well as some geometric objects. This version of garlic recognizes PDB format version 2.1. Garlic may also be used to analyze protein sequences.

It only depends on the X libraries, no other libraries are needed.

Features include:

 • The slab position and thickness are visible in a small window.
 • Atomic bonds as well as atoms are treated as independent drawable objects.
 • The atomic and bond colors depend on position. Five mapping modes are available (as for slab).
 • Capable to display stereo image.
 • Capable to display other geometric objects, like membrane.
 • Atomic information is available for atom covered by the mouse pointer. No click required, just move the mouse pointer over the structure!
 • Capable to load more than one structure.
 • Capable to draw Ramachandran plot, helical wheel, Venn diagram, averaged hydrophobicity and hydrophobic moment plot.
 • The command prompt is available at the bottom of the main window. It is able to display one error message and one command string.
Please cite: Damir Zucic and Davor Juretic: Precise Annotation of Transmembrane Segments with Garlic - a Free Molecular Visualization Program (eprint) Croatica Chemica Acta 77(1-2):397-401 (2004)
Registry entries: Bio.tools 
gausssum
Analizowanie i wyświetlanie plików wyjściowych Gaussian, GAMESS itd.
Versions of package gausssum
ReleaseVersionArchitectures
sid3.0.2-2all
stretch3.0.1.1-1all
buster3.0.2-1all
bullseye3.0.2-2all
bookworm3.0.2-2all
trixie3.0.2-2all
jessie2.2.6.1-1all
Debtags of package gausssum:
fieldchemistry
roleprogram
Popcon: 10 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GaussSum analizuje pliki wyjściowe ADF, GAMESS, GAMESS-UK, Gaussian, Jaguar i obliczenia z PC GAMESS, aby zdobyć użyteczne informacje.

GaussSum używa GNUPlot-a do wyświetlenia postępu optymalizacji geometrii, gęstości stanów widma, widma UV-VIS, widma IR, widma Ramana, i map różnic gęstości elektronowej. Może również wyświetlać wszystkie linie zawierające dowolne wyrażenia i nie tylko to.

Please cite: Noel M. O'Boyle, Adam L. Tenderholt and Karol M. Langner: cclib: A library for package-independent computational chemistry algorithms. J. Comp. Chem. 29(5):839-845 (2008)
gchempaint
2D chemical structures editor for the GNOME2 desktop
Versions of package gchempaint
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.14.9-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.14.17-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.14.17-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.14.17-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.14.17-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.14.17-1.1amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.14.15-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gchempaint:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
useediting, learning
x11application
Popcon: 15 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GChemPaint is an editor for 2D chemical structures with a multiple document interface. Drawn molecules can be searched at NIST Webbook and PubChem.

gcrystal
Lekki wizualizator struktur krystalicznych
Versions of package gcrystal
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.14.15-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.14.17-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.14.17-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.14.17-1.1amd64,arm64,armhf,i386
sid0.14.17-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.14.9-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.14.17-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gcrystal:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 10 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNOME Crystal to lekki wizualizator modeli struktur krystalicznych. Bazuje na GNOME Chemistry Utils (narzędziach chemicznych środowiska GNOME) i powinien wyświetlać modele wszelkiego rodzaju mikroskopijnych struktur kryształów przy użyciu OpenGL.

Screenshots of package gcrystal
gcu-bin
Aplikacje użyteczne w chemii do GNOME (aplikacje pomocnicze)
Versions of package gcu-bin
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.14.17-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.14.15-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.14.17-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.14.17-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.14.17-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.14.9-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.14.17-1.1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package gcu-bin:
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 20 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNOME Chemistry Utils dostarcza klasy C++ i 2 widżety GTK+ związane z chemią. Zostaną one wykorzystane w przyszłych wersjach, zarówno gcrystal jak i gchempaint.

Pakiet udostępnia 4 aplikacje:

 • przeglądarkę struktur molekularnych (GChem3D),
 • kalkulator masy molowej (GChemCalc),
 • układ okresowy pierwiastków (GChemTable),
 • przeglądarkę widm (GSpectrum).
gcu-plugin
GNOME chemistry utils (browser plugin)
Versions of package gcu-plugin
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.14.9-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gcu-plugin:
fieldchemistry
roleplugin
uitoolkitgtk
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

The GNOME Chemistry Utils provide C++ classes and Gtk+-2 widgets related to chemistry. They will be used in future versions of both gcrystal and gchempaint.

This package provides a browser plugin for Gecko-based browsers. It does not (yet) work with WebKit-based browsers.

gdis
molecular and crystal model viewer
Versions of package gdis
ReleaseVersionArchitectures
buster0.90-5amd64,arm64,armhf,i386
sid0.90-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.90-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.90-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.90-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.90-5amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gdis:
fieldchemistry
interface3d, x11
roleprogram
uitoolkitgtk
useediting, learning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 16 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A GTK+ based program for the display and manipulation of isolated molecules, periodic systems and crystalline habits. It is in development, but is nonetheless fairly functional. It has the following features:

 • Support for several file types (CIF, BIOSYM, XYZ, XTL, MARVIN, and GULP)
 • A simple molecular creation and manipulation tool
 • A dialogue for creating starting configurations for molecular dynamics simulations
 • Assorted tools for visualization (geometry information, region highlighting, etc.)
 • Animation of BIOSYM files (also rendered animations, see below)

GDIS also allows you to perform the following functions through other packages:

 • Model rendering (courtesy of POVRay)
 • Energy minimization (courtesy of GULP)
 • Morphology calculation (courtesy of cdd)
 • Space group processing (courtesy of SgInfo)
 • View the Periodic Table (courtesy of GPeriodic)
 • Load additional filetypes, such as PDB (courtesy of Babel)
Screenshots of package gdis
gdpc
Wizualizator symulacji dynamiki molekularnej
Versions of package gdpc
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.2.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.2.5-15amd64,arm64,mips64el,ppc64el
bullseye2.2.5-14amd64,arm64,mips64el,ppc64el
sid2.2.5-16amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
buster2.2.5-9amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.2.5-16amd64,arm64,mips64el,ppc64el
jessie2.2.5-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gdpc:
fieldbiology, biology:structural, chemistry, physics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useviewing
works-with3dmodel, image, video
works-with-formatjpg, png
x11application
Popcon: 9 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jest to program graficzny gpdc, służący do wizualizacji danych wyjściowych pochodzących z symulacji dynamiki molekularnej. Obsługuje on standardowy format xyz, a także inne formaty jako dane wejściowe oraz formaty plików graficznych JPG i PNG jako dane wyjściowe.

gelemental
Przeglądarka układu okresowego
Versions of package gelemental
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0.2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.0.2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.2.0-9amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.0-12amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package gelemental:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useviewing
x11application
Popcon: 22 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

gElemental to przeglądarka układu okresowego (oparta na GTK+), która dostarcza szczegółowych informacji na temat pierwiastków chemicznych.

Prezentuje tabelę, która umożliwia tematyczne kolorowanie elementów według kilku właściwości, widok listy z możliwością sortowania i okno dialogowe właściwości elementu, wyświetlające różnorodne informacje, w tym: właściwości historyczne, termodynamiczne, elektrochemiczne oraz krystalograficzne.

Pakiet zawiera główną aplikację.

ghemical
Środowisko modelowania molekularnego do GNOME
Versions of package ghemical
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.0.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.0.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.0.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.0.0-4amd64,arm64,armhf,i386
sid3.0.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package ghemical:
fieldchemistry
interface3d, x11
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
useediting, learning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 11 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ghemical jest pakietem oprogramowania stosowanym w chemii obliczeniowej, napisanym w języku C++. Posiada graficzny interfejs użytkownika i obsługuje zarówno modele mechaniki kwantowej (na wpół doświadczalne) jak i modele mechaniki molekularnej. Zapewnia optymalizację geometrii, dynamikę molekularną oraz zawiera duży zestaw narzędzi wizualnych wspieranych przez OpenGL.

Ghemical opiera się na kodzie zewnętrznym, umożliwiającym dokonywanie obliczeń w mechanice kwantowej. Zawiera, pochodzące z pakietu MOPAC7, semiempiryczne metody MNDO, MINDO/3, AM1 i PM3. Pakiet MPQC dostarcza, opartych na teorii Hartree-Focka, metod ab initio, obsługiwanych obecnie w podstawowym zakresie od STO-3G do 6-31G**.

Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
Screenshots of package ghemical
gperiodic
tablica okresowa pierwiastków
Versions of package gperiodic
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.0.10-7amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.10-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.0.3-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm3.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gperiodic:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 30 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GPeriodic jest małym programem X napisanym w GTK+, który pozwala na przeszukiwanie tablicy okresowej pierwiastków oraz wyświetlanie szczegółowych informacji o każdym jej elemencie. Obecnie jest obsługiwanych 118 pierwiastków.

gromacs
Molecular dynamics simulator, with building and analysis tools
Versions of package gromacs
ReleaseVersionArchitectures
sid2024.2-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2024.2-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2022.5-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
stretch2016.1-2amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2019.1-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie5.0.2-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2020.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gromacs:
fieldbiology, biology:structural, chemistry
interfacecommandline, x11
roleprogram
uitoolkitxlib
x11application
Popcon: 20 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GROMACS is a versatile package to perform molecular dynamics, i.e. simulate the Newtonian equations of motion for systems with hundreds to millions of particles.

It is primarily designed for biochemical molecules like proteins and lipids that have a lot of complicated bonded interactions, but since GROMACS is extremely fast at calculating the nonbonded interactions (that usually dominate simulations) many groups are also using it for research on non- biological systems, e.g. polymers.

This package contains variants both for execution on a single machine, and using the MPI interface across multiple machines.

Please cite: Berk Hess, Carsten Kutzner, David van der Spoel and Erik Lindahl: GROMACS 4: Algorithms for Highly Efficient, Load-Balanced, and Scalable Molecular Simulation. (eprint) J. Chem. Theory Comput. 4(3):435-447 (2008)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
gromacs-mpich
Molecular dynamics sim, binaries for MPICH parallelization
Versions of package gromacs-mpich
ReleaseVersionArchitectures
stretch2016.1-2amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2019.1-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2020.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.0.2-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gromacs-mpich:
devellang:c, library
fieldbiology, chemistry
interfacecommandline
roledevel-lib, program
scopeutility
works-withsoftware:package
Popcon: users ( upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GROMACS is a versatile package to perform molecular dynamics, i.e. simulate the Newtonian equations of motion for systems with hundreds to millions of particles.

It is primarily designed for biochemical molecules like proteins and lipids that have a lot of complicated bonded interactions, but since GROMACS is extremely fast at calculating the nonbonded interactions (that usually dominate simulations) many groups are also using it for research on non- biological systems, e.g. polymers.

This package contains only the core simulation engine with parallel support using the MPICH (v3) interface. It is suitable for nodes of a processing cluster, or for multiprocessor machines.

Please cite: Berk Hess, Carsten Kutzner, David van der Spoel and Erik Lindahl: GROMACS 4: Algorithms for Highly Efficient, Load-Balanced, and Scalable Molecular Simulation. (eprint) J. Chem. Theory Comput. 4(3):435-447 (2008)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
gromacs-openmpi
Molecular dynamics sim, binaries for OpenMPI parallelization
Versions of package gromacs-openmpi
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.0.2-1amd64,armel,armhf,i386
buster2019.1-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2016.1-2amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2020.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gromacs-openmpi:
devellang:c, library
fieldbiology, chemistry
interfacecommandline
roledevel-lib, program
scopeutility
works-withsoftware:package
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GROMACS is a versatile package to perform molecular dynamics, i.e. simulate the Newtonian equations of motion for systems with hundreds to millions of particles.

It is primarily designed for biochemical molecules like proteins and lipids that have a lot of complicated bonded interactions, but since GROMACS is extremely fast at calculating the nonbonded interactions (that usually dominate simulations) many groups are also using it for research on non- biological systems, e.g. polymers.

This package contains only the core simulation engine with parallel support using the OpenMPI interface. It is suitable for nodes of a processing cluster, or for multiprocessor machines.

Please cite: Berk Hess, Carsten Kutzner, David van der Spoel and Erik Lindahl: GROMACS 4: Algorithms for Highly Efficient, Load-Balanced, and Scalable Molecular Simulation. (eprint) J. Chem. Theory Comput. 4(3):435-447 (2008)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
jmol
Przeglądarka molekularna
Versions of package jmol
ReleaseVersionArchitectures
jessie12.2.32+dfsg2-1all
bookworm14.32.83+dfsg-2all
sid16.2.15+dfsg-1all
trixie16.2.15+dfsg-1all
bullseye14.6.4+2016.11.05+dfsg1-4all
buster14.6.4+2016.11.05+dfsg1-4all
stretch14.6.4+2016.11.05+dfsg1-3all
upstream16.2.17
Debtags of package jmol:
fieldchemistry
roleprogram
scopeutility
useviewing
Popcon: 47 users (38 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Jmol to przeglądarka molekularna do trójwymiarowych struktur chemicznych, napisana w języku Java. Jmol umożliwia odczytywanie różnych typów plików i danych wyjściowych z programów chemii kwantowej oraz animację plików wieloklatkowych i obliczonych trybów normalnych z tychże programów. Program udostępnia funkcje do chemikaliów, kryształów, materiałów i biomolekuł. Jmol może być przydatny dla studentów, nauczycieli oraz badaczy chemii i biochemii.

Formaty plików odczytywane przez Jmol obejmują: PDB, XYZ, CIF, CML, MDL Molfile, Gaussian, GAMESS, MOPAC, ABINIT, ACES-II, Dalton i VASP.

Please cite: A. Herráez: Biomolecules in the computer: Jmol to the rescue. (PubMed,eprint) Biochem Mol Biol Educ. 34(4):255-261 (2006)
Registry entries: SciCrunch 
Screenshots of package jmol
kalzium
Układ okresowy pierwiastków i narzędzia chemiczne
Versions of package kalzium
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie23.08.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid23.08.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package kalzium:
fieldchemistry
interface3d, x11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usebrowsing, learning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 159 users (185 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kalzium jest w pełni funkcjonalną aplikacją chemiczną, obejmującą układ okresowy pierwiastków, opis zagadnień z zakresu chemii, rozwiązywanie równań chemicznych oraz podgląd cząsteczek w 3D.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

Other screenshots of package kalzium
VersionURL
21.12.3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-7ac385be3f63bd95d07fa6b5ed246c93.png
21.08.0https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-3714f02b9e759819c082b9d19227dccd.png
22.12.3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/24823/simage/large-b37a5de92bf3698c7145844e1ea4a4bd.png
4:20.04.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19284/simage/large-c4639dd58a0b434a43f09b7bd601a95e.png
21.12.3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-b337656907b2f4c884df0e2fef25b617.png
4:3.5.9-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/1228/simage/large-6d015b0dadb288a0cc6f6e5d5d3331fa.png
4:4.4.5-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/4862/simage/large-e344f66fe538f46bc890f8ed79d12678.png
Screenshots of package kalzium
katomic
Gra - układanka Atomix
Versions of package katomic
ReleaseVersionArchitectures
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.12.4-1amd64,armel,armhf,i386
buster18.04.1-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch16.08.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package katomic:
gamepuzzle
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usegameplaying
x11application
Popcon: 85 users (188 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KAtomic jest grą - układanką, w której gracz przesuwa atomy po planszy w celu połączenia ich w cząsteczki.

Pakiet jest częścią modułu gier KDE.

Screenshots of package katomic
libcdk-java
Chemistry Development Kit (CDK) Java libraries
Versions of package libcdk-java
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.8-2all
sid2.9-1all
buster1.2.10-7all
stretch1.2.10-6all
jessie1.2.10-6all
trixie2.9-1all
bullseye2.3.134.g1bb9a64587-2all
Debtags of package libcdk-java:
devellang:java, library
fieldchemistry
roledevel-lib
Popcon: 2 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The CDK is a library of Java classes used in computational and information chemistry and in bioinformatics. It includes renderers, file IO, SMILES generation/parsing, maximal common substructure algorithms, fingerprinting and much, much more.

mmass
Narzędzie do spektrometrii mas dla proteomiki
Versions of package mmass
ReleaseVersionArchitectures
buster5.5.0-5all
jessie5.5.0-4all
stretch5.5.0-5all
Debtags of package mmass:
fieldbiology, chemistry
interfacex11
roleprogram
scienceplotting, visualisation
scopeapplication
uitoolkitgtk, wxwidgets
useanalysing
works-withbiological-sequence, db
works-with-formatxml
x11application
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program mMass to darmowa przeglądarka / analizator widma masowego, w którym można wykonywać następujące zadania związane z proteomiką:

 • Otwierać nieprzetworzony tekst, widma masowe mzXML i mzData.
 • Definiować listy szczytowe.
 • Przeglądać widma masowe (zoom, kursor ...).
 • Rekalibrować dane.
 • Przeprowadzać symulacje tylko na bazie białka.
 • Wyszukiwać oprogramowanie poprzez sieć internetową.

Można łatwo rozszerzyć funkcjonalność oprogramowania dzięki dodatkowym modułom Pythona. Niniejszy pakiet zawiera niezależne od platformy części oprogramowania.

Please cite: Martin Strohalm, Daniel Kavan, Petr Novák, Michael Volný and Vladimír Havlíček: mMass 3: A Cross-Platform Software Environment for Precise Analysis of Mass Spectrometric Data. (PubMed,eprint) Analytical chemistry (ACS) 82(11):4648-4651 (2010)
Screenshots of package mmass
mmass-modules
Mass spectrometry tool for proteomics - extension modules
Versions of package mmass-modules
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.5.0-4amd64,armel,armhf,i386
buster5.5.0-5amd64,arm64,armhf,i386
stretch5.5.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

mMass is a free mass spectrum viewer/analyzer in which the following proteomics-related tasks can be performed:

 • Open raw text, mzXML and mzData mass spectra;
 • Define peak lists;
 • Powerful mass spectrum viewer (zoom, cursor...);
 • Data recalibration;
 • Protein-only simulations;
 • Online Mascot searches.

The software can be easily extended by additional Python modules. This package contains the platform-dependent parts of the software.

Please cite: Martin Strohalm, Daniel Kavan, Petr Novák, Michael Volný and Vladimír Havlíček: mMass 3: A Cross-Platform Software Environment for Precise Analysis of Mass Spectrometric Data. (PubMed,eprint) Analytical chemistry (ACS) 82(11):4648-4651 (2010)
mopac7-bin
Półempiryczna biblioteka chemii kwantowej (pliki binarne)
Versions of package mopac7-bin
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.15-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.15-6amd64,armel,armhf,i386
stretch1.15-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.15-6amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.15-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.15-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.15-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package mopac7-bin:
fieldchemistry
roleprogram
Popcon: 10 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

MOPAC zapewnia procedury rozwiązywania struktury elektronowej cząsteczek na poziomie półempirycznym. Dostępne metody obejmują: MNDO, MINDO/3, AM1 i PM3.

Pakiet zawiera pliki binarne MOPAC7.

mpqc
Massively Parallel Quantum Chemistry Program
Versions of package mpqc
ReleaseVersionArchitectures
sid2.3.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.3.1-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.3.1-16amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.3.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.3.1-18+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.3.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster2.3.1-19amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package mpqc:
fieldchemistry, physics
interfacecommandline, x11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 35 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MPQC is an ab-inito quantum chemistry program. It is especially designed to compute molecules in a highly parallelized fashion.

It can compute energies and gradients for the following methods:

 • Closed shell and general restricted open shell Hartree-Fock (HF)
 • Density Functional Theory (DFT)
 • Closed shell second-order Moeller-Plesset perturbation theory (MP2)

Additionally, it can compute energies for the following methods:

 • Open shell MP2 and closed shell explicitly correlated MP2 theory (MP2-R12)
 • Second order open shell pertubation theory (OPT2[2])
 • Z-averaged pertubation theory (ZAPT2)

It also includes an internal coordinate geometry optimizer.

MPQC is built upon the Scientific Computing Toolkit (SC).

mpqc-support
Massively Parallel Quantum Chemistry Program (support tools)
Versions of package mpqc-support
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.3.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie2.3.1-16amd64,armel,armhf,i386
stretch2.3.1-18+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.1-19amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.3.1-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.3.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.3.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package mpqc-support:
fieldchemistry, physics
interfacecommandline, x11
roleprogram
scopeutility
suiteemacs
uitoolkittk
x11application
Popcon: 27 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MPQC is an ab-inito quantum chemistry program. It is especially designed to compute molecules in a highly parallelized fashion.

This package includes Perl modules to parse the output, Emacs-modes to facilitate editing mpqc files and molrender, a program to output the molecules in OOGL-format.

msxpertsuite
mass spectrometry software suite - metapackage
Versions of package msxpertsuite
ReleaseVersionArchitectures
bullseye5.8.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

msXpertSuite provides programs to model linear (bio-) polymer chemistries, simulate mass spectral data, analyse and data-mine mass. It is the successor of GNU polyXmass, first, and then of massXpert.

The massXpert and mineXpert programs allow the following:

massXpert:

 • making brand new polymer chemistry definitions;
 • using the definitions to perform easy calculations in a desktop calculator-like manner;
 • performing sophisticated polymer sequence editing and simulations;
 • perform m/z list comparisons;

  Chemical simulations encompass cleavage (either chemical or enzymatic), gas-phase fragmentations, chemical modification of any monomer in the polymer sequence, cross-linking of monomers in the sequence, arbitrary mass searches, calculation of the isotopic pattern...

mineXpert:

 • Open mass spectrometry data files (mzML, mzXML, asc, xy, ...);
 • Calculate and display the TIC chromatogram;
 • For mobility data, calculate and display a mz=f(dt) color map;
 • Integrate the data from the TIC chromatogram or color map
 • to mass spectrum;
 • to drift spectrum;
 • back to TIC chromatogram (XIC chromatogram);
 • reverse operations;
 • to single TIC intensity value (for mass spectral intensity comparisons);
 • Model centroids peaks into mass spectra using either the Gaussian model or the Lorentzian model;
 • Export the data to text files;
 • Slice a big initial file into smaller chunks for easier mining;
 • Define how mining activity is recorded on disk for later use;
 • Convert mzML files into a private (albeit open) mass spectrometry format that allows better performance (based on SQLite3).

This package depends on both massXpert and mineXpert packages and thus will install both of them. To install only one of the packages, install the corresponding msxpertsuite-massxpert or msxpertsuite-minexpert package.

Registry entries: Bio.tools 
openbabel
Chemical toolbox utilities (cli)
Versions of package openbabel
ReleaseVersionArchitectures
sid3.1.1+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.4.1+dfsg-3amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.3.2+dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye3.1.1+dfsg-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.1.1+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.3.2+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.1.1+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package openbabel:
fieldchemistry
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
Popcon: 82 users (41 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Open Babel is a chemical toolbox designed to speak the many languages of chemical data. It allows one to search, convert, analyze, or store data from molecular modeling, chemistry, solid-state materials, biochemistry, or related areas. Features include:

 • Hydrogen addition and deletion
 • Support for Molecular Mechanics
 • Support for SMARTS molecular matching syntax
 • Automatic feature perception (rings, bonds, hybridization, aromaticity)
 • Flexible atom typer and perception of multiple bonds from atomic coordinates
 • Gasteiger-Marsili partial charge calculation

File formats Open Babel supports include PDB, XYZ, CIF, CML, SMILES, MDL Molfile, ChemDraw, Gaussian, GAMESS, MOPAC and MPQC.

This package includes the following utilities:

 • obabel: Convert between various chemical file formats
 • obenergy: Calculate the energy for a molecule
 • obminimize: Optimize the geometry, minimize the energy for a molecule
 • obgrep: Molecular search program using SMARTS pattern
 • obgen: Generate 3D coordinates for a molecule
 • obprop: Print standard molecular properties
 • obfit: Superimpose two molecules based on a pattern
 • obrotamer: Generate conformer/rotamer coordinates
 • obconformer: Generate low-energy conformers
 • obchiral: Print molecular chirality information
 • obrotate: Rotate dihedral angle of molecules in batch mode
 • obprobe: Create electrostatic probe grid
Screenshots of package openbabel
openfoam
Open source toolbox for Computational Fluid Dynamics (CFD) - binaries
Versions of package openfoam
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1912.200626-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1812+dfsg1-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.1+dfsg1-1amd64,arm64,armhf,i386,ppc64el,s390x
sid1912.200626-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1912.200626-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1912.200626-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 22 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenFOAM is the free, open source CFD software released and developed primarily by OpenCFD Ltd since 2004. It has a large user base across most areas of engineering and science, from both commercial and academic organisations. OpenFOAM has an extensive range of features to solve anything from complex fluid flows involving chemical reactions, turbulence and heat transfer, to acoustics, solid mechanics and electromagnetics.

Package contains binaries.

pdb2pqr
Preparation of protein structures for electrostatics calculations
Versions of package pdb2pqr
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.9.0+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.5.2+dfsg-3all
trixie3.6.1+dfsg-1all
sid3.6.1+dfsg-1all
bullseye2.1.1+dfsg-7+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.1+dfsg-5amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.1.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.6.2
Popcon: 7 users (3 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

PDB2PQR is a Python software package that automates many of the common tasks of preparing structures for continuum electrostatics calculations. It thus provides a platform-independent utility for converting protein files in PDB format to PQR format. These tasks include:

 • Adding a limited number of missing heavy atoms to biomolecular structures
 • Determining side-chain pKas
 • Placing missing hydrogens
 • Optimizing the protein for favorable hydrogen bonding
 • Assigning charge and radius parameters from a variety of force fields
Please cite: Todd J Dolinsky, Paul Czodrowski, Hui Li, Jens E Nielsen, Jan H Jensen, Gerhard Klebe and Nathan A Baker: PDB2PQR: Expanding and upgrading automated preparation of biomolecular structures for molecular simulations. (PubMed,eprint) Nucleic Acids Research 35:W522-5 (2007)
psi3
Zestaw programów chemii kwantowej PSI3
Versions of package psi3
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.4.0-5amd64,armel,armhf,i386
buster3.4.0-6amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package psi3:
fieldchemistry, physics
interfacecommandline
roleprogram
sciencecalculation
scopesuite
usecalculating
Popcon: 9 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

PSI3 jest pakietem programów z zakresu chemii kwantowej wykorzystujących do obliczeń metody ab-initio. Dzięki wysoce korelacyjnym technikom obliczeniowym jest szczególnie użyteczny w zakresie dokładnego określania własności molekuł, tak małych, jak i średniej wielkości.

Pakiet umożliwia obliczanie energii i gradientów następującymi metodami:

 • Hartree-Focka dla powłoki walencyjnej i ogólnej ograniczonej powłoki otwartej (RHF/ROHF) (w tym analityczne hessiany dla RHF),
 • teorii zaburzeń Mollera-Plesseta z zamkniętą powłoką (MP2),
 • metodą zamknięcia przestrzeni aktywnej SCF (CASSCF),
 • klastrowo-złączonych singli i dubletów (CCSD),
 • klastrowo-złączonych singli i dubletów z perturbacyjnymi trypletami (CCSD(T)) (tylko dla nieograniczonych (UHF) referencyjnych funkcji falowych).

Dodatkowo może liczyć energie następującymi metodami:

 • nieograniczonej otwartej powłoki Hartree-Focka (UHF),
 • teorii perturbacji Moellera-Plesseta dla zamkniętej/otwartej powłoki (MP2),
 • teorii MP2 z zamkniętą powłoką wyraźnie skorelowaną (MP2-R12) oraz teorii MP2 skalowanej ze składowymi spinowymi (SCS-MP2),
 • teorii perturbacji Moellera-Plesseta dla zamkniętej powłoki liniowej R12 (MP2-R12),
 • wieloreferencyjnej konfiguracji-interakcji (MRCI),
 • przybliżonych pojedynczych klastrów drugiego/trzeciego rzędu dubletów (CC2/CC3),
 • pojedynczych klastrów sprzężonych z wieloma odniesieniami dubletów (MRCCSD),
 • zamkniętej powłoki i ogólnie ograniczonego równania otwartej powłoki z pojedynczymi klastrami sprzężonymi z równaniem ruchu (EOM-CCSD).

Pozostałe własności pakietu obejmują m.in.:

 • elastyczne, modularne i dopasowane przez użytkownika formaty wejściowe,
 • obliczenia stanów wzbudzonych metodami CC2/CC3, EOM-CCSD, CASSCF, MRCI i MRCCSD,
 • wewnętrzny optymalizator koordynat geometrycznych,
 • obliczenia częstotliwości harmonicznych,
 • własności jednoelektronowe w rodzaju: momenty dipolowe/kwadrupolowe, orbitale naturalne, potencjały elektrostatyczne, stałe parowania hiperfinicznego, czy gęstość spinową,
 • wykorzystywanie molekularnej symetrii grupowo-punktowej do zwiększenia wydajności.
Screenshots of package psi3
pyfai
Fast Azimuthal Integration scripts
Versions of package pyfai
ReleaseVersionArchitectures
buster0.17.0+dfsg1-3all
stretch-backports0.15.0+dfsg1-1~bpo9+1all
stretch0.13.0+dfsg-1all
bookworm0.21.3+dfsg1-4all
sid2024.05-1all
trixie2024.05-1all
bookworm-backports2023.9.0-1~bpo12+1all
jessie0.10.2-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.20.0+dfsg1-3all
buster-backports0.19.0+dfsg1-3~bpo10+1all
Popcon: 7 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PyFAI is a Python library for azimuthal integration; it allows the conversion of diffraction images taken with 2D detectors like CCD cameras into X-Ray powder patterns that can be used by other software like Rietveld refinement tools (i.e. FullProf), phase analysis or texture analysis.

As PyFAI is a library, its main goal is to be integrated in other tools like PyMca, LiMa or EDNA. To perform online data analysis, the precise description of the experimental setup has to be known. This is the reason why PyFAI includes geometry optimization code working on "powder rings" of reference samples. Alternatively, PyFAI can also import geometries fitted with other tools like Fit2D.

PyFAI has been designed to work with any kind of detector with any geometry (transmission, reflection, off-axis, ...). It uses the Python library FabIO to read most images taken by diffractometer.

pymol
Molekularny system graficzny
Versions of package pymol
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.4.0+dfsg-2all
bookworm2.5.0+dfsg-1all
trixie2.5.0+dfsg-1all
sid2.5.0+dfsg-1all
buster2.2.0+dfsg-4all
jessie1.7.2.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.8.4.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.0.0
Debtags of package pymol:
fieldbiology:structural, chemistry
interface3d, x11
roleprogram
scopeutility
uitoolkittk
uselearning, viewing
works-withimage
x11application
Popcon: 66 users (25 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

PyMOL jest systemem grafiki molekularnej, ukierunkowanym na średnie i duże biocząsteczki takie jak białka. Potrafi tworzyć wysokiej jakości, gotowe do opublikowania, molekularne grafiki i animacje.

Wśród możliwości:

 • wizualizowanie molekuł, trajektorii molekularnych i powierzchnii danych krystalograficznych lub orbitalnych;
 • budowanie i rzeźbienie molekularne;
 • kreślenie wewnętrznej grafiki i generowanie filmów;
 • pełna rozszerzalność i obsługa skryptów za pośrednictwem interfejsu Pythona.

PyMOL umożliwia odczytywanie następujących formatów plików: PDB, XYZ, CIF, MDL Molfile, ChemDraw, CCP4 maps, XPLOR maps i Gaussian cube maps.

Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
python3-mpiplus
Python GPU framework for alchemical free energy calculations (Python 3)
Versions of package python3-mpiplus
ReleaseVersionArchitectures
sid0.0.2+ds-1all
bookworm0.0.1-2all
trixie0.0.2+ds-1all
Popcon: 7 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GPU-accelerated Python framework for exploring algorithms for alchemical free energy calculations.

python3-openbabel
Chemical toolbox library (Python bindings)
Versions of package python3-openbabel
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.1.1+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm3.1.1+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.1.1+dfsg-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.1.1+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 16 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Open Babel is a chemical toolbox designed to speak the many languages of chemical data. It allows one to search, convert, analyze, or store data from molecular modeling, chemistry, solid-state materials, biochemistry, or related areas. Features include:

 • Hydrogen addition and deletion
 • Support for Molecular Mechanics
 • Support for SMARTS molecular matching syntax
 • Automatic feature perception (rings, bonds, hybridization, aromaticity)
 • Flexible atom typer and perception of multiple bonds from atomic coordinates
 • Gasteiger-Marsili partial charge calculation

File formats Open Babel supports include PDB, XYZ, CIF, CML, SMILES, MDL Molfile, ChemDraw, Gaussian, GAMESS, MOPAC and MPQC.

This package contains the Python binding.

python3-pymzml
mzML mass spectrometric data parsing (Python 3.x)
Versions of package python3-pymzml
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.7.6-dfsg-4all
bullseye2.4.7-3all
sid2.5.2+repack1-1all
trixie2.5.2+repack1-1all
bookworm2.5.2+repack1-1all
Popcon: 8 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

python-pymzml (pymzML) is an extension to Python that offers:

 • easy access to mass spectrometry (MS) data that allows the rapid development of tools;
 • a very fast parser for mzML data, the standard in mass spectrometry data format;
 • a set of functions to compare or handle spectra.

This package contains python-pymzml for Python 3.

Please cite: T. Bald, J. Barth, A. Niehues, M. Specht, M. Hippler and C. Fufezan: pymzML - Python module for high throughput bioinformatics on mass spectrometry data. (PubMed,eprint) Bioinformatics, UK 28(7):1052-1053 (2012)
qutemol
interactive visualization of macromolecules
Versions of package qutemol
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.4.1~cvs20081111-3.2amd64,armel,armhf,i386
sid0.4.1~cvs20081111-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.4.1~cvs20081111-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.4.1~cvs20081111-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.1~cvs20081111-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.1~cvs20081111-12amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.4.1~cvs20081111-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qutemol:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitglut, wxwidgets
x11application
Popcon: 8 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QuteMol is an interactive, high quality molecular visualization system. It exploits the current GPU capabilities through OpenGL shaders to offer an array of innovative visual effects. QuteMol visualization techniques are aimed at improving clarity and an easier understanding of the 3D shape and structure of large molecules or complex proteins.

Qutemol uses advanced OpenGL techniques and might not work correctly with all video cards and drivers.

Features QuteMol offers include:

 • Real time ambient occlusion
 • Depth aware silhouette enhancement
 • Ball-and-stick, space-filling and liquorice visualization modes
 • High resolution antialiased snapshots for creating publication quality renderings
 • Automatic generation of animated gifs of rotating molecules for web page animations
 • Interactive rendering of macromolecules (>100k atoms)

QuteMol reads PDB files as input.

Please cite: Marco Tarini, Paolo Cignoni and Claudio Montani: Ambient Occlusion and Edge Cueing for Enhancing Real Time Molecular Visualization. (eprint) IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 12(5):1237-1244 (2006)
Registry entries: SciCrunch 
Screenshots of package qutemol
rasmol
visualization of biological macromolecules
Versions of package rasmol
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.7.6.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.7.6.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.7.6.0-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.7.5.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
jessie2.7.5.2-2amd64,armel,armhf,i386
sid2.7.6.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.7.6.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package rasmol:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 17 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

RasMol is a molecular graphics program intended for the visualisation of proteins, nucleic acids and small molecules. The program is aimed at display, teaching and generation of publication quality images.

The program reads in a molecule coordinate file and interactively displays the molecule on the screen in a variety of colour schemes and molecule representations. Currently available representations include depth-cued wireframes, 'Dreiding' sticks, spacefilling (CPK) spheres, ball and stick, solid and strand biomolecular ribbons, atom labels and dot surfaces.

Supported input file formats include Protein Data Bank (PDB), Tripos Associates' Alchemy and Sybyl Mol2 formats, Molecular Design Limited's (MDL) Mol file format, Minnesota Supercomputer Center's (MSC) XYZ (XMol) format, CHARMm format, CIF format and mmCIF format files.

This package installs two versions of RasMol, rasmol-gtk has a modern GTK-based user interface and rasmol-classic is the version with the old Xlib GUI.

The package is enhanced by the following packages: rasmol-doc
Please cite: Roger A. Sayle and E. James Milner-White: RasMol: Biomolecular graphics for all. (PubMed) Trends in Biochemical Sciences (TIBS) 20(9):374 (1995)
Registry entries: Bio.tools 
Screenshots of package rasmol
tandem-mass
mass spectrometry software for protein identification
Versions of package tandem-mass
ReleaseVersionArchitectures
buster201702011-1amd64,arm64,armhf,i386
sid201702011-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie201702011-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm201702011-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye201702011-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2013.09.01-2amd64,armel,armhf,i386
stretch20151215-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 9 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

X! Tandem can match tandem mass spectra with peptide sequences, in a process that is commonly used to perform protein identification.

This software has a very simple, unsophisticated application programming interface (API): it simply takes an XML file of instructions on its command line, and outputs the results into an XML file, which has been specified in the input XML file. The output file format is described at http://www.thegpm.org/docs/X_series_output_form.pdf.

Unlike some earlier generation search engines, all of the X! Series search engines calculate statistical confidence (expectation values) for all of the individual spectrum-to-sequence assignments. They also reassemble all of the peptide assignments in a data set onto the known protein sequences and assign the statistical confidence that this assembly and alignment is non-random. The formula for which can be found here. Therefore, separate assembly and statistical analysis software, e.g. PeptideProphet and ProteinProphet, do not need to be used.

v-sim
Wizualizacja struktur atomowych
Versions of package v-sim
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.7.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.7.2-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.7.2-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.7.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.7.2-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package v-sim:
fieldchemistry, physics
interfacex11
roleprogram
sciencevisualisation
scopeapplication
uitoolkitgtk
useviewing
x11application
Popcon: 13 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

V_Sim wizualizuje struktury atomowe, takie jak kryształy, granice ziaren, cząsteczki itd. (w formacie binarnym lub w formacie zwykłego tekstu).

Renderowanie odbywa się w pseudo 3D z kulkami (atomami) lub strzałkami (spinami). Użytkownik może wchodzić w interakcje za pomocą wielu funkcji, aby wybrać widok, ustawić powiązania, narysować płaszczyzny cięcia, obliczyć powierzchnie z pól skalarnych, zduplikować węzły, zmierzyć geometrię itd. Ponadto, V_Sim umożliwia eksportowanie widoku jako obrazu w formatach PNG, JPG, PDF (bitmapa), SVG (schemat) i innych formatach. Dostępne są również narzędzia do kolorowania atomów z wartości danych lub do animowania na ekranie wielu plików pozycji.

Screenshots of package v-sim
viewmol
graphical front end for computational chemistry programs
Versions of package viewmol
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.4.1-24amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.1-22amd64,armel,armhf,i386
buster2.4.1-25amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package viewmol:
fieldchemistry
interface3d, x11
roleprogram
uitoolkitmotif
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 7 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Viewmol is able to graphically aid in the generation of molecular structures for computations and to visualize their results.

At present Viewmol includes input filters for Discover, DMol3, Gamess, Gaussian 9x/03, Gulp, Mopac, PQS, Turbomole, and Vamp outputs as well as for PDB files. Structures can be saved as Accelrys' car-files, MDL files, and Turbomole coordinate files. Viewmol can generate input files for Gaussian 9x/03. Viewmol's file format has been added to OpenBabel so that OpenBabel can serve as an input as well as an output filter for coordinates.

Registry entries: SciCrunch 
Screenshots of package viewmol
xbs
Trójwymiarowe modelowanie i animacja cząsteczek
Maintainer: Matthew Vernon
Versions of package xbs
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0-8amd64,armel,armhf,i386
sid0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0-10amd64,arm64,armhf,i386
stretch0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xbs:
fieldchemistry
interface3d
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitxlib
useprinting, viewing
works-withtext
works-with-formatpostscript
x11application
Popcon: 11 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

xbs (ball-and-sticks) to program do rysowania. Potrafi tworzyć i wprawiać w ruch trójwymiarowe modele cząsteczek. Udostępnia wyjścia do X11 i do PostScript. Modele cząsteczek mogą być obracane, skalowane itd. Posiada opcje dodawania etykietek, podświetlania, cieniowania i kolorowania.

Screenshots of package xbs
xdrawchem
Chemical structures and reactions editor
Maintainer: Georges Khaznadar
Versions of package xdrawchem
ReleaseVersionArchitectures
buster1.10.2.1-2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.11.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.11.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0-3amd64,armel,armhf,i386
sid1.11.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.11.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xdrawchem:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
useediting, learning, viewing
x11application
Popcon: 9 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Xdrawchem is a 2D editor for chemical structures and reactions. It mirrors the abilities of the commercial ChemDraw suite and has file compatibility with it as well as other chemical formats through OpenBabel.

This packaged version comes from a fork available at https://gitlab.com/yamanq/xdrawchem, as the previous version was no longer actively maintained. More information about it in the copyright file.

Screenshots of package xdrawchem
xmakemol
Program do wizualizacji układów atomowych i molekularnych
Versions of package xmakemol
ReleaseVersionArchitectures
trixie5.16-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm5.16-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.16-7amd64,armel,armhf,i386
sid5.16-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch5.16-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.16-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.16-9amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package xmakemol:
fieldchemistry
hardwareinput, input:mouse
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
useediting, viewing
x11application
Popcon: 10 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

XMakemol jest programem obsługiwanym za pomocą myszki, napisanym przy użyciu zestawu widżetów LessTif, służącym do przeglądania i zarządzania układami atomów oraz innymi chemicznymi układami. XMakemol wczytuje dane wejściowe XYZ i wyświetla atomy, wiązania i wiązania wodorowe.

Do jego funkcji należą:

 • animowanie plików zawierających wiele klatek;
 • interaktywne mierzenie długości wiązań, kątów pomiędzy nimi oraz kątów skręcenia;
 • kontrolowanie rozmiaru atomu/wiązania;
 • eksportowanie do formatów XPM, Encapsulated PostScript oraz XYZ;
 • przełączanie widzialności poszczególnych grup atomów;
 • edytowanie pozycji podzbiorów atomów.
Screenshots of package xmakemol
xmakemol-gl
Program do wizualizacji układów atomowych i molekularnych (OpenGL)
Versions of package xmakemol-gl
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.16-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.16-9amd64,arm64,armhf,i386
bullseye5.16-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.16-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie5.16-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid5.16-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie5.16-7amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package xmakemol-gl:
uitoolkitmotif
Popcon: 6 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

XMakemol jest programem obsługiwanym za pomocą myszki, napisanym przy użyciu zestawu widżetów LessTif, służącym do przeglądania i zarządzania układami atomów oraz innymi chemicznymi układami. XMakemol wczytuje dane wejściowe XYZ i wyświetla atomy, wiązania i wiązania wodorowe.

Do jego funkcji należą:

 • animowanie plików zawierających wiele klatek;
 • interaktywne mierzenie długości wiązań, kątów pomiędzy nimi oraz kątów skręcenia;
 • kontrolowanie rozmiaru atomu/wiązania;
 • eksportowanie do formatów XPM, Encapsulated PostScript oraz XYZ;
 • przełączanie widzialności poszczególnych grup atomów;
 • edytowanie pozycji podzbiorów atomów.

Jest to pakiet XMakemol z obsługą OpenGL. Obrazy renderowane są przy użyciu prymitywów grafiki 3D i można je eksportować w formacie Xpm; można również tworzyć obrazy stereo w kolorze czerwonym lub niebieskim. Ten pakiet OpenGL zapewnia więcej opcji wyświetlania wraz z lepszą obsługą wyświetlania wektorów. Umożliwia również renderowanie elips.

Official Debian packages with lower relevance

gdpc-examples
Przykładowe pliki do programu gdpc
Versions of package gdpc-examples
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.2.5-15all
trixie2.2.5-16all
sid2.2.5-16all
bullseye2.2.5-14all
stretch2.2.5-6all
jessie2.2.5-3all
buster2.2.5-9all
Debtags of package gdpc-examples:
fieldbiology, biology:structural, chemistry, physics
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jest to program graficzny gpdc, służący do wizualizacji danych wyjściowych pochodzących z symulacji dynamiki molekularnej. Obsługuje on standardowy format xyz, a także inne formaty jako dane wejściowe oraz formaty plików graficznych JPG i PNG jako dane wyjściowe.

Ten pakiet zawiera przykładowe przykłady, które można wykorzystać w programie gdpc.

libcoordgen-dev
2D coordinate generation for chemical compounds - header files
Versions of package libcoordgen-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid3.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides the Open Source release of Schroedinger's routines for the 2D coordinate representation of chemical compounds.

This package provides header files for developing against the API of that library.

libmaeparser-dev
Development files to parse Schrödinger Maestro files
Versions of package libmaeparser-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides header files to develop one's own software that uses a library wth an Open Source parser for Maestro (.mae) files.

libschroedinger-coordgenlibs-dev
2D coordinate generation for chemical compounds - header files
Versions of package libschroedinger-coordgenlibs-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1-3amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides the Open Source release of Schroedinger's routines for the 2D coordinate representation of chemical compounds.

This package provides header files for developing against the API of that library.

python-pymzml-doc
mzML mass spectrometric data parsing - documentation
Versions of package python-pymzml-doc
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.7.6-dfsg-4all
bookworm2.5.2+repack1-1all
trixie2.5.2+repack1-1all
sid2.5.2+repack1-1all
bullseye2.4.7-3all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

python-pymzml (pymzML) is an extension to Python that offers:

 • easy access to mass spectrometry (MS) data that allows the rapid development of tools;
 • a very fast parser for mzML data, the standard in mass spectrometry data format;
 • a set of functions to compare or handle spectra.

This package contains the documentation in PDF and HTML format, along with the text sources (processed with sphinx).

Please cite: T. Bald, J. Barth, A. Niehues, M. Specht, M. Hippler and C. Fufezan: pymzML - Python module for high throughput bioinformatics on mass spectrometry data. (PubMed,eprint) Bioinformatics, UK 28(7):1052-1053 (2012)
python3-amp
Atomistic Machine-learning Package (python 3)
Versions of package python3-amp
ReleaseVersionArchitectures
buster0.6.1-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream4878fc892f2cbc5cd9f29f7a367d7b05bdeb6ee9
Popcon: 10 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Amp is an open-source package designed to easily bring machine-learning to atomistic calculations. This project is being developed at Brown University in the School of Engineering, primarily by Andrew Peterson and Alireza Khorshidi, and is released under the GNU General Public License. Amp allows for the modular representation of the potential energy surface, allowing the user to specify or create descriptor and regression methods.

Amp is designed to integrate closely with the Atomic Simulation Environment (ASE). As such, the interface is in pure python, although several compute-heavy parts of the underlying code also have fortran versions to accelerate the calculations. The close integration with ASE means that any calculator that works with ASE ─ including EMT, GPAW, DACAPO, VASP, NWChem, and Gaussian ─ can easily be used as the parent method.

This package provides the python 3 modules.

python3-periodictable
Extensible periodic table of the elements (Python 3)
Versions of package python3-periodictable
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.5.3-1all
trixie1.7.0-1all
bookworm1.6.0-1all
buster1.5.0-7all
sid1.7.0-1all
Popcon: 50 users (47 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides a periodic table of the elements with support for mass, density and xray/neutron scattering information.

Masses, densities and natural abundances come from the NIST Physics Laboratory, but do not represent a critical evaluation by NIST scientists.

Neutron scattering calculations use values collected by the Atomic Institute of the Austrian Universities. These values do corresponding to those from other packages, though there are some differences depending to the tables used. Bound coherent neutron scattering for gold in particular is significantly different from older value: 7.63(6) as measured in 1974 compared to 7.90(7) as measured in 1990.

X-ray scattering calculations use a combination of empirical and theoretical values from the LBL Center for X-ray Optics. These values differ from those given in other sources such as the International Tables for Crystallography, Volume C, and so may give different results from other packages.

This package installs the library for Python 3.

refmac-dictionary
dictionary for macromolecular refinement and model building
Versions of package refmac-dictionary
ReleaseVersionArchitectures
sid5.41-3all
trixie5.41-3all
buster5.41-1all
bookworm5.41-2all
bullseye5.41-2all
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dictionary of ligands and constituent blocks (e.g. amino acids, nucleic acids, sugars) contains necessary stereochemical information (e.g. bond lengths, angles, torsion angles) about small molecules used in refinement and model building. Values in the dictionary are for an abstract form of monomers, i.e there is no conformational/configurational or environment dependence.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

fdmnes
calculates spectra of different spectroscopies
Versions of package fdmnes
ReleaseVersionArchitectures
VCS0.0.20120607-1all
Versions and Archs
License: To-be-clarified
Git
Version: 0.0.20120607-1

FDMNES calculates the spectra of different spectroscopies related to the real or virtual absorption of x-ray in material. It gives the absorption cross sections of photons around the ionization edge, that is in the energy range of XANES in the EXAFS. The calculation is performed with all conditions of rectilinear or circular polarization. In the same way, it calculates the structure factors and intensities of anomalous or resonant diffraction spectra (DAFS or RXD). FDMNES also allows the comparison of the simulated spectra to experimental ones with the help of objective criteria.

molden
processing program of molecular and electronic structure
Versions of package molden
ReleaseVersionArchitectures
VCS5.2-1all
Versions and Archs
License: non-free
Git
Version: 5.2-1

MOLDEN is a package for displaying Molecular Density from the Ab Initio packages GAMESS-UK , GAMESS-US and GAUSSIAN and the Semi-Empirical packages Mopac/Ampac, it also supports a number of other programs via the MOLDEN Format. MOLDEN reads all the required information from the GAMESS / GAUSSIAN outputfile. MOLDEN is capable of displaying Molecular Orbitals, the electron density and the Molecular minus Atomic density. Either the spherically averaged atomic density or the oriented ground state atomic density can be subtracted for a number of standard basis sets. MOLDEN supports contour plots, 3-d grid plots with hidden lines and a combination of both. It can write a variety of graphics instructions; postscript, X, VRML, povray, OpenGL, tekronix4014, hpgl, hp2392 and Figure. The X version of MOLDEN is also capable of importing and displaying of chemx, PDB, and a variety of mopac/ampac files and lots of other formats. It also can animate reaction paths and molecular vibrations. It can calculate and display the true or Multipole Derived Electrostatic Potential and atomic charges can be fitted to the Electrostatic Potential calculated on a Connolly surface. MOLDEN has a powerful Z-matrix editor which give full control over the geometry and allows you to build molecules from scratch, including polypeptides. MOLDEN was also submitted to the QCPE (QCPE619), allthough the X version is considerably running behind on the current one.

molekel
Advanced Interactive 3D-Graphics for Molecular Sciences
Versions of package molekel
ReleaseVersionArchitectures
VCS5.4-1all
Versions and Archs
License: free
Debian package not available
Git
Version: 5.4-1

Molekel is an open-source multi-platform molecular visualization program.

Some of the features are:

 • Different methods to speed-up rendering of molecules with support for billboards and view-dependent level of detail techniques
 • Programmable shaders; standard shaders to enhance rendering quality, outline contours and perform sketch-like renderings are provided
 • Visualization of residues (ribbon or schematic)
 • Complete control over the generation of molecular surfaces (bounding box and resolution)
 • Visualization of the following surfaces:
 • Orbitals
 • Iso-surface from density matrix
 • Iso-surface from Gaussian cube grid data
 • SAS
 • SES
 • Van der Waals
 • Animation of molecular surfaces
 • Animation of vibrational modes
 • Export high resolution images for 300+ DPI printing
 • Export to PostScript and PDF
 • Export animation
 • Plane widget to visualize a scalar field: the plane can be freely moved in 3d space and the points on the plane surface will be colored according to the value of the scalar field: a cursor can be moved on the plane surface to show the exact value of the field at a specific point in space.
tinker
Software Tools for Molecular Design
Responsible: LI Daobing (LI Daobing)
Versions of package tinker
ReleaseVersionArchitectures
VCS4.2-5~devall
Versions and Archs
License: free
Git
Version: 4.2-5~dev

The TINKER molecular modeling software is a complete and general package for molecular mechanics and dynamics, with some special features for biopolymers. TINKER has the ability to use any of several common parameter sets, such as Amber (ff94, ff96, ff98 and ff99), CHARMM (19 and 27), Allinger MM (MM2-1991 and MM3-2000), OPLS (OPLS-UA, OPLS-AA and OPLS-AA/L), Liam Dang's polarizable potentials, and our own AMOEBA polarizable atomic multipole force field. Parameter sets for other standard force fields such as GROMOS, UFF, ENCAD and MM4 are under consideration for future releases.

The TINKER package includes a variety of novel algorithms such as a new distance geometry metrization method that has greater speed and better sampling than standard methods, Elber's reaction path methods, several of our Potential Smoothing and Search (PSS) methods for global optimization, an efficient potential surface scanning procedure, a flexible implementation of atomic multipole-based electrostatics with explicit dipole polarizability, a selection of continuum solvation treatments including several variants of the generalized Born (GB/SA) model, an efficient truncated Newton (TNCG) local optimizer, surface areas and volumes with derivatives, a simple free energy perturbation facility, normal mode analysis, minimization in Cartesian, torsional or rigid body space, velocity Verlet stochastic dynamics, an improved spherical energy cutoff method, Particle Mesh Ewald summation for partial charges and regular Ewald for polarizable multipoles, a novel reaction field treatment of long range electrostatics, and more....

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

libegad - wnpp
rational protein design library
Responsible: LI Daobing
License: LGPL
Debian package not available

The EGAD Library is a modular, object oriented approach to rational protein design. It is platform-independent, written in C++ and, most importantly, free. Its raison d'etre is to serve as a tool for building protein design applications. It can also be used as a test-bed for the comparison of different energy functions and minimization algorithms under the same physical model.

Citations of EGAD Library should reference the paper in the Journal of Computational Chemistry. doi:10.1002/jcc.20727

libint - wnpp
Evaluate the integrals in modern atomic and molecular theory
Responsible: Daniel Leidert
License: GPL
Debian package not available

Libint library is used to evaluate the traditional (electron repulsion) and certain novel two-body matrix elements (integrals) over Cartesian Gaussian functions used in modern atomic and molecular theory. The idea of the library is to let computer write optimized code for computing such integrals. There are two primary advantages to this: much less human effort is required to write code for computing new integrals, and code can be optimized specifically for a particular computer architecture (e.g., vector processor).

Libint has been utilized to implement methods such as Hartree-Fock (HF) and Kohn-Sham density functional theory (KS DFT), second-order Moller-Plesset perturbation theory (MP2), coupled cluster singles and doubles (CCSD) method, as well as explicitly correlated R12 methods. The following software packages use Libint:

Improves mpqc (#409025) and psi3.

No known packages available

openchrom
process chromatographic and mass spectrometric data
License: EPL
Debian package not available

OpenChrom is an open source software for chromatography based on the Eclipse Rich Client Platform (RCP). Its focus is to handle mass spectrometry systems (e.g. GC/MS, LC/MS, Py-GC/MS, HPLC-MS) data files natively. OpenChrom is able to import binary and textual chromatographic data files, such as *.D chromatograms from Agilent Technologies or NetCDF. Moreover, it offers a nice graphical user interface and is available for various operating systems, e.g. Windows, Linux, Solaris and Mac OSX. A basis set of methods to detect baselines, peaks and to integrate peaks in a chromatogram are implemented. Preprocessing steps, e.g. to remove certain mass fragments (m/z) such as nitrogen (28) or water (18), are supported by applying filter on the chromatogram or mass spectrum. Extensions are welcome, as OpenChrom is open source and uses a flexible approach, which allows others to implement their own methods, algorithms, filters, detectors or integrators. Therefore, OpenChrom shall be an efficiently system to process chromatographic and mass spectrometric data using an extensible and flexible plugin approach.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235546