Debian Science Project
Summary
Image analysis
Debian Science - pakker til billedanalyse

Denne metapakke vil installere Debian Science-pakker relateret til videnskabelig billedindhentelse. Dette kan bruges indenfor flere videnskaber (som for eksempel science-dataacquisition, science-viewing og science-typesetting).

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Image analysis packages

Official Debian packages with high relevance

gpiv
Grafisk brugerfladeprogram for Particle Image Velocimetry
Versions of package gpiv
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6.1-2.3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gpiv:
uitoolkitgtk
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Gpiv er et grafisk brugerfladeprogram, der bruger GTK/GNOME-biblioteker for Particle Image Velocimetry (PIV). Programmet giver et hurtigt overblik over parameteropsætningen af processer og tillader at ændre dem nemt, køre processerne, individuelt eller i en kæde, visualisere og vise resultaterne. Processerne som kan igangsættes af Gpiv er:

Billedbehandling: typiske billedmanipulationer som kan være krævet for PIV-interrogation.

Billedinterrogation der resulterer i estimater for forskydninger af billedpartikler.

Datavalidering til at teste outliere, højdelåsningseffekter og velocitetsovergange over interrogationsområdet.

Dataefterbehandling: datamanipulering, rumlig skallering og tidsskallering for at opnå et velocitetsfelt fra PIV-data, beregning af rumlige gennemsnit, vorticity og strain.

Screenshots of package gpiv
gpivtools
Kommandolinjeprogrammer for Particle Image Velocimetry
Versions of package gpivtools
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6.0-3.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gpivtools:
interfacecommandline
roleprogram
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

En samling af programmer for billeder som oprettes under et Particle Image Velocimetry-eksperiment (PIV). Dette er en teknik for at opnå et hastighedsfelt for væskegennemløb kvantitativt og udføres ved at spore sporingspartikler som er blevet tilføjet til en væske. Teknikken anvendes også for observering af deformationer på overflader af (faste) kroppe. Denne pakke indeholder:

 • Et billedbehandlingsproram for typiske filtrerings- og manipuleringsrutiner som er passende for PIV.
 • Et billedundersøgelsesprogram der resulterer i estimater for forskydninger af partikler i billeder.
 • Valideringsprogrammer til at teste på omkredse, højdelåsningseffekter og hastighedsovergange.
 • Efterbehandlingsprogrammer for datamanipulering (vend, rotation etc.), rumlig skalering og tidsskalering, beregning af rumlige gennemsnit og afledte kvantiteter fra PIV-dataene, såsom vorticity og strain.
 • diverse programmer og skripter til at udføre konvertering mellem billedformater, jobkørsel, datakanalbehandling (billedevaluering, validering og efterbehandling på en gang), beregning af tidsgennemsnit fra en serie af PIV-datasæt, datavisualisering og datamanipulering.

Alle programmer starter med gpiv_.

Denne pakke indeholder alle filer brugt af gpivtools og gpivtools-mpi, såsom manualsiderne.

gwyddion
Værktøj til visualisering og analyse via Skanning Probe Mikroskopi
Versions of package gwyddion
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.38-2amd64,armel,armhf,i386
sid2.64-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.64-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.62-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.52-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.57-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.47-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.66
Debtags of package gwyddion:
fieldphysics
interfacex11
roleprogram
sciencevisualisation
scopeapplication
uitoolkitgtk
useanalysing, viewing
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 39 users (9 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Gwyddion er et modulopbygget program for skanning (Skanning Probe Mikroskopi, SPM), samt visualisering og analyse af data. Det er primært beregnet til analyse af højdefeltdata indhentet via mikroskopiteknikker som

 • Atomar Force Mikroskopi (AFM),
 • Magnetisk Force Mikroskopi (MFM),
 • Skanning Tunneling Mikroskopi (STM),
 • Nær-felt Skanning Optisk Mikroskopi (SNOM eller NSOM) og andet. Det kan dog bruges til vilkårlige højdefelter og til billedanalyse.

Denne pakke indeholder det primære program og dets moduler. Den indeholder også en GNOME (og Xfce) miniaturefremstiller som opretter forhåndsvisninger af alle kendte filtyper til Gwyddion.

Please cite: David Nečas and Petr Klapetek: Gwyddion: an open-source software for SPM data analysis. (eprint) Central European Journal of Physics 10(1):181-188 (2012)
Registry entries: SciCrunch 
Screenshots of package gwyddion
libcvd-tools
C++ library for computer vision, image, and video processing - tools
Versions of package libcvd-tools
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.0~git20221020150751.30e8cfc+ds1-1amd64,arm64,i386,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.0~git20221020150751.30e8cfc+ds1-1amd64,arm64,i386,ppc64el,s390x
sid0.0~git20221020150751.30e8cfc+ds1-1amd64,arm64,i386,ppc64el,riscv64,s390x
upstream0.0~git20240324163423.09b46d8
Popcon: 1 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

libCVD is a very portable and high performance C++ library for computer vision, image, and video processing. The emphasis is on providing simple and efficient image and video handling and high quality implementations of common low-level image processing function. The library is designed in a loosely-coupled manner, so that parts can be used easily in isolation if the whole library is not required. The video grabbing module provides a simple, uniform interface for videos from a variety of sources (live and recorded) and allows easy access to the raw pixel data. Likewise, the image loading/saving module provides simple, uniform interfaces for loading and saving images from bitmaps to 64 bit per channel RGBA images. The image processing routines can be applied easily to images and video, and accelerated versions exist for platforms supporting SSE.

This package contains tools and utilities using libcvd.

limereg
Lightweight Image Registration
Versions of package limereg
ReleaseVersionArchitectures
buster1.4.1-4amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kommandolinjeprogram for billedregistrering. Finder automatisk en optimal justering for to billeder, som gør begge meget lig hinanden. Fremstiller de rigide transformationsparametre (skift og rotation) og/eller det registrerede (transformeret/justeret) billede.

Hurtig algoritme baseret på analytisk afledningsbaseret optimering med en fremgangsmåde på flere niveauer og uden dyre tynde-matricer.

Screenshots of package limereg
teem-apps
Værktøjer til at behandle og visualisere videnskabelige data og billeder - værktøjer for kommandolinjen
Versions of package teem-apps
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.12.0~20160122-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.12.0~20160122-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.12.0~20160122-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.11.0~svn6057-1.1amd64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,s390x
jessie1.11.0~svn5226-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.12.0~20160122-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package teem-apps:
interfacecommandline
roleprogram
Popcon: 11 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Teem er en koordineret gruppe af biblioteker til at repræsentere, behandle og visualisere videnskabelige rasterdata. Teem inkluderer værktøjer for kommandolinjen, som tillader at biblioteksfunktionerne hurtigt kan anvendes på filer og strømme, uden at der skal skrives kode. De mest vigtige og nyttige biblioteker i Teem er:

 • Nrrd (og kommandolinjeværktøjet unu oven på) understøtter en bred vifte af operationer til at transformere N-dimensionelle rasterdata (resample, crop, slice, project, histogram etc.) samt NRRD-filformatet for lagring af tabeller og deres metainformation.
 • Gage: Hurtig convolution-baserede målinger ved arbitrære punktlokationer i diskenhedsdatasæt (skala, vektor, tensor, etc.).
 • Mite: En flertråde ray-casting diskenhedsoptegner med overførselsfunktioner baseret på enhver mængde som Gage kan måle
 • Ten: til at estimere, behandle og visualisere diffusion tensor-felter, inklusive fibertraktografimetoder.

Denne pakke indeholder nogle simple værktøjer for kommandolinjen, som tilbyder hurtig og nem adgang til funktionaliteten i diverse biblioteker.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235799